Alytaus ligoninėje – jau tik 40 „kovidinių” lovų, atnaujinamos visos paslaugos (169)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nuo šios sa­vai­tės vi­du­rio 40 lo­vų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su jau yra tik bu­vu­sia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, kuris pa­va­din­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos skyriumi. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nuo šios sa­vai­tės vi­du­rio 40 lo­vų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su jau yra tik bu­vu­sia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, kuris pa­va­din­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos skyriumi. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nuo šios sa­vai­tės vi­du­rio Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau li­ko tik 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų iš iki šiol bu­vu­sių 70. Ma­žin­ti to­kių lo­vų skai­čių li­go­ni­nė ga­vo su­ti­ki­mą iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų. Tad li­go­ni­nė­je at­nau­ji­na­mos jau vi­sos pa­slau­gos. Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne to­liau vyks­ta skie­pi­ji­mas nuo ko­ro­na­vi­ru­so, ma­žė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja.

„Kovidiniai“ ligoniai – tik buvusiame Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje pernykščio lapkričio pradžioje atsirado pirmosios „ko­vidinės“ lovos. 40-čiai tokių lovų įsteigti buvo panaudotas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, veikiantis atskirame korpuse, ir pavadintas COVID-19 infekcijos skyriumi.

Po to sergantiesiems korona­virusu lovų ligoninėje padaugėjo iki 70, o pernykščio lapkričio pa­baigoje jų jau buvo 100. Dar plius 6 tokios lovos numatytos reani­macijoje.

Šiemečio sausio pabaigoje Alytaus ligoninės veiklą koordi­nuojančios Santaros klinikos leido „kovidinių“ lovų skaičių sumažinti iki 70 ir dar keturias lovas tokiems ligoniams palikti reanimacijoje.

Mažėjant sergančiųjų COVID-19 infekcija, šios savaitės pradžioje ligoninė iš Santaros klinikų gavo sutikimą minėtų lovų skaičių sumažinti iki 40 ir keturias jiems skirtas lovas palikti reanimacijoje.

Tačiau išlieka Santaros klinikų reikalavimas esant reikalui „ko­vidinių“ lovų skaičių ligoninėje padidinti per 3–4 dienas.

Nuo šios savaitės vidurio 40 lovų sergantiesiems koronavirusu jau yra tik buvusiame Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.

Ligoninės direktoriaus Artūro Vasiliausko teigimu, „kovidi­niams“ ligoniams vis dar palieka­ma 6 lovos reanimacijoje, o sumažinus visų šių lovų skaičių atnaujinamos jau visos gydymo įstaigos paslaugos: šią savaitę pradeda veikti Kardiologijos skyrius, 2-as vidaus ligų skyrius.

Vasario 3-iosios ryto duome­nimis, iš 40 „kovidinių“ lovų ligoninėje užimtos buvo 25, reanimacijoje gydyti 4 sergantieji COVID-19 infekcija.

 

Gydymo įstaigoms toliau skiriama vakcina nuo koronaviruso

Savaitės pradžioje Alytaus poliklinika gavo 360 vakcinos nuo koronaviruso dozių, kuri skirta antrąkart skiepijamiems šios gydymo įstaigos, socialiniams darbuotojams, slaugos ir globos įstaigų darbuotojams bei gyve­nantiesiems šiose įstaigose.

Poliklinikai savaitės pradžioje gavus dar vieną – 200 vakcinos dozių siuntą, skiepijami mieste veikiančių vaistinių vaistininkai, o jai likus, planuojama pradėti skiepyti švietimo įstaigų dar­buotojus ir pedagogus.

Taip pat šios savaitės pradžioje 120 vakcinos dozių gavo Alytaus rajono pirminės sveikatos prie­žiūros centras ir 80 dozių Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė. Iš minėtos siuntos antrieji skiepai skirti rajono pirminės sveikatos prie­žiūros centrui pavaldžios Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojams bei pa­cientams, taip pat rajone vei­kian­čių globos namų darbuotojams bei gyventojams. Alytaus ligoninė didžiąją dalį vakcinos panaudojo taip pat ant­riems savo darbuotojų skie­pams, kita skirta pirmąkart besi­skie­pijantiems šios gydymo įstaigos darbuotojams.

Pagal Sveikatos apsaugos minis­terijos nustatytą tvarką po vaisti­nin­kų vieni iš pirmųjų turi būti skiepijami švietimo įstaigų dar­buotojai ir pedagogai. Kaip sakė miesto savivaldybės gydytojas Povilas Jagelavičius, švietimo įstaigų darbuotojai, įskaitant ir šių įstaigų valgyklų darbuotojus, buhalterius, valytojus ir vadovus, kurie turi trumpalaikį ar ilgalaikį kontaktą su mokiniais, taip pat pedagogai prieš skie­pijimąsi Alytaus mobiliame patik­ros dėl koronaviruso punkte turi galimybę pasidaryti antikūnų tyrimą: „Jis nemokamai atliekamas greitaisiais testais. Antikūnai kraujyje parodo, ar žmogus persi­rgęs koronavirusu, ar susiformavęs imunitetas COVID-19.“

 

Alytaus mieste – 20 naujų atvejų, Alytaus rajone – 3

Vasario 3-iosios duomenimis, Alytaus miesto savivaldybė pagal per keturiolika dienų nustatytus teigiamus koronaviruso testus 100 tūkst. gyventojų yra 14-a, Alytaus rajono savivaldybės – 48-a tarp 60 šalies savivaldybių. Alytuje 100 tūkst. gyventojų teigiami testai tenka 497-iems, rajone – 243-ims, šalies vidurkis – 414.

Trečiadienį COVID-19 infekcija sirgo 740 alytiškių, iš šio skaičiaus vasario 2-ąją ji naujai nustatyta 20 gyventojų, o ištirta 207. Alytaus rajone vasario 3-iąją sergančiųjų ko­ronavirusu buvo 406, iš šio skai­čiaus vasario 2-ąją naujai diagno­zuotas 3, tirti 28 rajono gyventojai.

Vasario 3-iąją nuo koro­naviru­sinės infekcijos laikomi pasveiku­siais 3 tūkst. 833 alytiškiai ir 1 tūkst. 289 Alytaus rajono gyven­tojai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.