Vy­tuo­lis Va­lū­nas nuo ve­dė­jo kė­dės per­sės ant vals­ty­bi­nio švie­ti­mo prie­žiū­ros spe­cia­lis­to krės­lo (10)

V. Valūnas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jui, 63 me­tų Vy­tuo­liui Va­lū­nui (nuotr.), rug­sė­jo 4 die­na – pas­ku­ti­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Rug­sė­jo 5 die­ną jis pra­dės dirb­ti Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je. V.Va­lū­no nau­ja­sis dar­bas – vals­ty­bi­nio švie­ti­mo prie­žiū­ra ir jis tai at­liks dirb­da­mas mū­sų mies­te.

Dau­giau nei du de­šimt­me­čius Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mai va­do­va­vęs ir net­gi Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo mi­nist­ru va­din­tas Vy­tuo­lis Va­lū­nas 2017 me­tų va­sa­rį bu­vo pa­si­trau­kęs iš pos­to, dir­bo Laz­di­juo­se. Bet 2019 me­tų ge­gu­žę vėl su­grį­žo va­do­vau­ti Aly­taus švie­ti­mui.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Iš Alytaus miesto politikų kaip veikliausias. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios vietos konservatorių įtakingiausias su įtakingu švietimo skyriaus vadovo postu, kur. Potencialas leido miesto konservatoriams per rinkimus laimėt, kaip socdemai dabar. Bet silpo, silpo, konservatoriai Alytuj esmėj rimtų kadrų valdymui neturi. Kaip ir socdemai. Nes Nerijus, jei nebūt garantijos per socdemus mero postą gaut, pas socdemus ir rimtų kadrų nėra. Tik uabiniais klaneliais įsitvirtinę ir vieni kitus stumia. Iš miesto potencialo likučių dalybų. Daugiau ir nepatobulėta miesto valdyme.

  Komentaras

  Yra ponai ir vergai. Ponai valstybės vardu dalijas postus kaip savo dvare. Vergams, konkursai į darbo vietas. O ponams darbas net ir prižiūrėt, kad vergai iš kurso neišklystų. Tam ir Nepriklausomybė kurta.

  Komentaras

  Vienok pagal rezulratus, šaunūs. Pas vienintelius nėr švietimo pertvarkos, mobingų sistema atstyguota komunistiškai. Kol kas be trikdžių veikia. Net ir šioj kadencijoj, vietoj rimtų pertvarkų, nuo vaikų darželiuose kelt mokesčius. Taip grūdinosi plienas. Bet prie šio mero lekia, kur jo pirmtakai klupdavo už..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.