Naujausia „dai­lio­kų“ lai­da: ma­žiau no­ro bū­ti me­ni­nin­kais, dau­giau drą­sos (FOTO) (1)

Saulė Pinkevičienė, saulepinkeviciene@alytausnaujienos.lt
Kino teatre „Dainava“ pristatytas ukrainietės Darijos Golub diplominis darbas animacinis filmas „Vagis“, mokytojas Mantas Kazakevičius.  Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuo­tr.
Kino teatre „Dainava“ pristatytas ukrainietės Darijos Golub diplominis darbas animacinis filmas „Vagis“, mokytojas Mantas Kazakevičius. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuo­tr.
Įpras­tai stebė­ti, kaip Dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tai gi­na­si di­plo­mi­nius dar­bus, su­si­ren­ka jų drau­gai, ben­dra­moks­liai, tė­vai ar ki­ti ar­ti­mie­ji. Ta­čiau šis ren­gi­nys ver­tas ir di­des­nio dė­mesio, nes la­bai įdo­mu pa­ma­ty­ti, kuo gy­ve­na jau­ni ku­rian­tys žmo­nės.

Šiais moks­lo me­tais Dai­lės mo­kyk­los bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mai įteik­ti 37-iems ab­sol­ven­tams. Pen­kių iš jų di­plo­mi­niai dar­bai įver­tin­ti 10-ukais, o trys mo­kyk­lą bai­gė tik aukš­čiau­siais įver­ti­ni­mais. Jos di­rek­to­rius Re­das Dir­žys vi­siems pa­lin­kė­jo gy­ve­ni­me va­do­vau­tis ver­ty­bė­mis, o ne skai­čiu­kais. Ir net­gi kuo grei­čiau tuos skai­čiu­kus pa­mirš­ti, nes „jie nie­kur ne­pri­tai­ko­mi ir net­gi truk­do gy­ven­ti, kai per daug apie juos gal­vo­ji.“ 


Kas­me­ti­nio nau­jos ab­sol­ven­tų lai­dos iš­lei­di­mo į gy­ve­ni­mą kal­bo­je ir­gi bu­vo pa­lin­kė­ji­mų „ne­tap­ti me­ni­nin­kais ir ne­pa­si­duo­ti biu­ro­kratų dik­ta­tū­rai, juos nu­ga­lint jų pa­čių gin­klais – iki vi­siš­ko ab­sur­do pri­ves­tu me­ni­niu biu­ro­kratizmu...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14006 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.