In memoriam Vincas Vinikaitis (9)

V. Vinikaitis
Velionis bus pašarvotas Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos šarvojimo salėje (klebonijoje) antradienį 2023-01-31 14 val. Šv. Mišios bus aukojamos 2023-01-31 18 val. Išlydėjimas į Krokialaukio kapines 2023 02 01 13 val.

1929-08-04–2023-01-28

Dar vaikystėje pas Rudaminos bažnyčios vargonininką J. Andziulį išmoko vargonuoti. 1945–1948 mokėsi Lazdijų gimnazijoje, dainavo chore ir berniukų vokaliniame ansamblyje (vadovavo muzikos mokytojas V. Launikonis). 1948–1952 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. N. Martinonis, A. Kairys, J. Bielionis, A. Budriūnas). 1952–1955 Alytaus 1-osios ir 1952–1977 2-osios vidurinių mokyklų muzikos ir dainavimo mokytojas, berniukų, mergaičių ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro vadovas – parengė 1955 respublikinei dainų šventei. 1958–1970 vadovavo „Tvirtovės" kolūkio mišriajam chorui, su kuriuo dalyvavo 1960 respublikinėje dainų šventėje. 1963–1970 vadovavo Alytaus buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato mišriajam chorui – parengė 1965 respublikinei dainų šventei. Su moksleivių ir suaugusiųjų chorais surengė nemaža koncertų. 1971–1980 V. Vinikaitis mokytojavo Krokialaukio vidurinėje mokykloje, 1971–1990 vadovavo Krokialaukio kultūros namų kaimo kapelai, kurią paruošė 1980 ir 1985 respublikinėms dainų šventėms, įvairiuose konkursuose pelnė prizinių vietų, surengė koncertų daugelyje Dzūkijos ir Aukštaitijos miestų. 1957–1968 dėstė Alytaus metiniuose chorvedžių kursuose, 1961–1975 dainavo Respublikiniame muzikos mokytojų mišriajame chore.

Nuo 1993 V. Vinikaitis Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas. Sukūrė dainų ir giesmių mišriesiems ir vaikų chorams. Padėjo surengti Alytaus miesto ir rajono 1995 ir 1996 bažnytinių chorų šventes, buvo jų dirigentas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nevien per rankas mušdavo,bet ir tyčiodavosi, vieną mūsų klasioką, kuris iš kaimo kas rytą į mokyklą pėsčias ateidavo per pamokas savo malonumui taip terorizuodavo,kad vaikas net asišlapindavo suole,.. kol mes jo direktoriui neapskundėm

  Komentaras

  Labai gerbiu šį mokytoją. Nuo antros iki 11 klasės dainavau jo vadovaujamame Alytaus 2-os vidurinės mokinių chore. Jis išmokė dainavimo pradmenų, išugdė meilę muzikai. Dėkoju jam. Ilsėkis ramybėje MOKYTOJAU.

  Komentaras

  Mokykloje muzikos pamokas berniukai laikė kaip "niekam nereikalingas", bet griežtas ir bekompromisinis Vinikaitis savo pamokose visus mokinius laikė "kietai", todėl ir šiandien prisimenu būtiną mokėti solfedžiavimo pratimą- (mi fa sol, mi fa sol, mi fa sol la sol fa mi, mimi rere mi fa sol la sol fa mi), dainavom diriguodami reikiamu taktu nesiožiuodami. Tiesa, ir gerai atsakius teoriją ir be klaidų sudainavus ar susolfedžiavus, sekdavo klausimas - ar dainuoji mokyklos chore. Jei dainuoji, tai gaudvai 5, o jei nedainuoji, Vinikaitis sakydavo, kad 5 rašyti negali ir būdavo 4... Sakydavo eiti dainuoti į mokyklos chorą. Todėl iš muzikos teko tenkintis trimestruose ir metiniuose 4. Ilsėkis ramybėje muzikos Mokytojau.

  Komentaras

  pamenu ir dabar šį mokytoją,nes daug metų nuo pradinės ir vėlesnėse klasėse buvo muzikos mokytojas 2 vidurinėje mokykloje,būdavo pakviečia mokinį prie mokytojo stalo ,jisai sėdi ir groja ant akordeono ,ir reikalaudavo dainuoti pagal muziką prieš visą klasę,ko berniukai venkdavo,gėdinosi kitų mokinių,ne visi baisingi buvome.Užuojauta artimiesiems,lengvos žemelės.

Kiti straipsniai