Nr. 83 (13899)

2023-07-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 83 (13899) skaitykite:

 • „Ali­tos” ir „Anykš­čių vy­no” ga­myk­lų sto­gai vir­to ga­lin­go­mis sau­lės elek­tri­nė­mis
 • Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo po­ky­čiai už­ka­bi­no spy­nas ant vais­ti­nių du­rų: jau už­da­ry­tos 34 vais­ti­nės
 • Tarp tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dos po­li­ti­kų – bu­vę ir esa­mi Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bų na­riai ir jų su­tuok­ti­niai
 • Šunų pa­ro­dos ir ki­no­lo­gi­jos šven­tė
 • Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ja tu­rės nau­ją ka­pe­lio­ną
 • Jonynų giminės fenomenas
 • Ko­kias stu­di­jų kryp­tis rink­sis dau­giau­sia šim­tu­kų ga­vę Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tai?
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės
 • jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos rin­ki­mai!
 • Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los vir­tu­a­lus tu­ras
 • Ap­si­rik­ti ga­li ir iš­min­tin­gas. Ne­pri­si­pa­žin­ti ap­si­ri­kęs ga­li tik kvai­lys
 • Nai­ki­ni­mo ir se­ki­ni­mo ka­ras: ini­cia­ty­va – vis dar Ru­si­jos pu­sė­je
 • „Sca­no­ra­mos va­sa­ra” kvie­čia ne­mo­ka­mai atos­to­gau­ti Aly­tu­je: ki­no sto­vyk­la jau­ni­mui ir nau­jau­sių fil­mų pro­gra­ma
 • Nio­ko­ji­mo čem­pio­na­tas?
 • Tra­di­ci­jų pil­nos šven­tės Aly­taus ra­jo­ne
 • Kvap­niau­sias me­tų au­ga­las ir gė­lės, ta­pu­sios „mei­le iš pir­mo žvilgs­nio”
Ve­re­bie­juo­se gy­ve­nan­čiai San­drai Se­ja­vi­čie­nei kai­mas, jo gam­ta – la­bai ar­ti­ma šir­džiai. „Ma­no sti­chi­ja yra van­duo, – at­vi­rau­ja ji, – grei­tam po­il­siui pa­kan­ka ir­klen­tės,...
„Lipk že­myn, da­ry­sim re­vo­liu­ci­ją!“ – to­kiais ar pa­na­šiais žo­džiais 1988-ųjų lie­pos 13-ąją Ar­vy­dą Švir­mic­ką nuo sta­to­mo na­mo sto­go „nu­kė­lė“ Vy­tau­tas Le­das. Ki­tą die­ną,...
Priekinių ir / ar galinių automobilių žibintų remontas anksčiau ar vėliau tampa būtinybe kiekvienai transporto priemonei, nepriklausomai nuo jos tipo (lengvasis automobilis, visureigis, mikroautobusas...
Socialiniai tinklai yra neatsiejama daugelio žmonių kasdienybės dalis. Jie leidžia bendrauti su draugais, sekti aktualias naujienas, dalintis nuomonėmis ir interesais. Tačiau socialiniai tinklai taip...
Durų spynos yra svarbios bet kokių namų ar verslo saugumui užtikrinti. Teisinga priežiūra yra būtina tam, kad spynos išliktų saugios ir veikiančios tinkamai ilgą laiką. Šiame straipsnyje mes...
„Lidl Lietuva“ išlieka didžiausius atlyginimus siūlanti įmonė tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. Antrojo metų ketvirčio vidutinis užmokestis organizacijoje...
Nors metų laikai nesustabdomai keičiasi, atnešdami naujas interjero dizaino tendencijas, kai kurie stiliai, pavyzdžiui paprastumas ir minimalizmas, išlieka. Dirbantieji su interjero dizaino projektais...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.