Nr. 79 (13309)

2019-07-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 79 (13309) skaitykite:

  • Sen­jo­rų go­dos
  • Pa­vog­tas jau ant­ras bio­tu­a­le­tas
  • Džiuginantys valstybinių egzaminų rezultatai: abiturientai gavo 88 šimtukus
  • „Kva­pų nak­ty­je” – nuo pa­skai­tų ir edu­ka­ci­jų iki įspū­din­gų kon­cer­tų
  • VDU Bo­ta­ni­kos so­dą spal­vi­na as­til­bės
  • Ge­ri dar­bai to­li gir­dė­ti, o blo­gi – dar to­liau
  • Laukiate paštininko – paisykite ir pašto taisyklių
  • 5 mi­tai apie iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ku­riais vis dar kar­tais ti­ki­me
  • Ro­bo­tai jau gvie­šia­si žmo­nių dar­bo vie­tų. Ko im­tis, kad mū­sų kar­je­ra at­si­lai­ky­tų prieš dirb­ti­nį in­te­lek­tą?
  • Kai pa­mo­koms pri­trūks­ta 45 mi­nu­čių
Dideli karščiai kelia diskomfortą žmonėms, augintiniams, taip pat, augalams ir net gadina namuose laikomus baldus. Suprantama, kad gera mėgautis šiluma, tačiau per daug šilumos – kenkia. Štai todėl,...
Liepos 19–20 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas) kvies į vieną laukiamiausių šioje gamtos oazėje organizuojamų renginių – „Kvapų naktis“....
Ro­tu­šė ir jos aikš­tė – nuo se­nų lai­kų kiek­vie­no mies­to ar mies­te­lio reikš­min­ga vie­ta. Jo­je sto­vi svar­biau­sias mies­to pa­sta­tas – val­džios būs­ti­nė. Pa­žvel­ki­me į Aly­taus...
Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos ir vėl vy­ko avia­ci­jos šven­tė „Aly­tus ore“. Šie­met ji skir­ta Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, Aly­taus ae­ro­dro­mo 80-me­čiui,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.