Nr. 75 (13305)

2019-07-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 75 (13305) skaitykite:

  • Kam tar­nau­ja­me?
  • Įver­ti­ni tai, ko ne­ten­ki, ar­ba Ka­da žmo­gui bus ga­na?
  • Aly­taus mies­to me­rą do­mi­na ne tik ARATC da­bar­tis, bet ir per­spek­ty­vos
  • Rū­šiuo­ti mais­to at­lie­kas pra­de­da ir dau­gia­bu­čiai. Star­tas – Laz­di­juo­se
  • „Tau­tiš­kos gies­mės” pa­ža­din­tas ben­drys­tės jaus­mas 
  • Aly­tu­je pla­nuo­ja­ma plės­ti ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro stu­di­jų pro­gra­mas
  • Ro­žės mėgs­ta dė­me­sį, ne­pri­klau­so­mai nuo jų spal­vos –
  • Aly­tu­je žy­di ir bal­tos, ir rau­do­nos, ir net gel­to­nos
  • „Įsib­ro­vė­liai” į ver­slo pa­sau­lį va­sa­ros ver­slu­mo sto­vyk­lo­je „Ver­slus 2019”
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.