Nr. 70 (13886)

2023-06-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 70 (13886) skaitykite:

  • Da­nu­tė Vait­kie­nė: „Pa­lin­kė­čiau sau, kad ma­no mo­ki­niai mo­kė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, jau­nys­te ir pa­sie­ki­mais”
  • Aly­tus pre­ten­duo­ja tap­ti iš­ma­naus šil­dy­mo sos­ti­ne
  • Griež­tas teis­mo ver­dik­tas Aly­taus nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jams
  • Po va­sa­ros va­žiuo­ti dar vie­na gat­ve bus pa­to­giau
  • Stovykloje ,,La­vink sa­vo įgū­džius, būk kū­ry­bin­gas” – mokiniai iš Ukrainos ir Lietuvos
  • La­biau­siai mū­sų lai­kais stin­ga drą­sos. Ne kvai­lo akių dras­ky­mo, ne pa­vo­jin­go nu­trūk­tgal­viš­ku­mo, bet tik­ros drą­sos, ku­ri bet ku­rio sun­ku­mo aki­vaiz­do­je leis­tų ra­miai iš­tar­ti: „Iš­ei­tis vis tiek yra, ir aš ją bū­ti­nai ra­siu”
  • Atnau­jintos ug­dy­mo pro­gra­mos – bū­ti­ny­bė su nau­ją­ja kar­ta dirb­ti ki­taip Trum­piau­sią me­tų nak­tį švęs­ki­me Aly­taus ra­jo­ne!
  • Jie gi­mė są­var­ty­ne. Bet vi­si jau tu­ri na­mus!
  • Ar ga­li­te pa­dė­ti? Kaž­kas iš­py­lė te­pa­lą...
Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U19 bronza, U15 – bronza, tarptautinių turnyrų medalininkai, o svarbiausia – komanda visus dvylika mokyklos metų. Alytaus sporto ir rekreacijos centras išleidžia...
Tokio prašymo sulaukė Alytaus regiono atliekų tvarkymo konteinerių priežiūros specialistai. Nuvykę prie Kalniškės g. 7/ Naujoji g. 11 esančios konteinerių aikštelės net jie neteko žado - taip užteršto...
Prasmingų akimirkų pilnas „Gyvosios istorijos savaitgalis Kasčiūnuose“ į pušynuose pasislėpusią dramatišką pokarį menančią ir ypatingą aurą turinčią dzūkišką sodybą ant Merkio kranto, kurioje gyveno...
Tik­ra sa­vo mies­to pa­trio­tė švie­saus at­mi­ni­mo Ra­sa Pet­ke­vi­čie­nė mė­go spar­nuo­tą fra­zę: Aly­tu­je ras­ti aly­tiš­kį yra sun­kiau ne­gu Ame­ri­ko­je in­dė­ną. Ir kal­ba­ma čia ne apie...
Vos pasipylus didesnei liūčiai, lietaus perteklius užlieja Miklusėnų, Margirio ir Beržų gatvių, gyventojų namų garažus ir pridaro žalos. Šios problemos kamuojamos miklusėniškės kreipėsi į Alytaus...
Sma­giu ren­gi­niu „Su­ei­ki­me drau­gėn“ Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos dau­gia­kul­tū­rio ug­dy­mo cen­tras įpras­mi­no Dzū­ki­jai (Dai­na­vai) skir­tus me­tus. Aly­taus kul­tū­ros cen­tre...
Lietuvos dviračių plento čempionato asmeninėse lenktynėse laikui ketvirtadienį Alytuje nugalėjo Olivija Baleišytė ir Aivaras Mikutis. Olivija šios rungties šalies čempione tapo pirmą kartą, o Aivaras...
Kelių būna įvairių. Nuo magistralinių kelių iki vieškelių ar kaimo kelelių, vedančių prie upės ar ežero, ar į seną, apleistą sodybą. Yra kelių, vedančių į didelius miestus ir užsienio kraštus,...
Atėjus šiltajam sezonui, reikia rūpintis vejos priežiūra kieme ir sode. Šiuo metų laiku nepakeičiamomis tampa vejapjovės. Jos efektyviai ir greitai nupjauna veją bei padeda išlaikyti tvarkingą...
Neseniai prie įmonės prisijungęs žmogus gali jausti įtampą ar stresą, todėl ypač svarbu jį palaikyti, suteikti visą reikiamą pagalbą. Darbdaviai siūlo specialius naujokų įvedimo procesus, rengia...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.