Nr. 63 (13293)

2019-06-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 63 (13293) skaitykite:

  • Šaly­je au­ga skly­pų pa­klau­sa, Aly­tu­je po­pu­lia­riau­si iš­lie­ka bu­tai ir na­mai
  • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jai – 9 kan­di­da­tai
  • Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos: ar Aly­tu­je bus įreng­ti „Aly­tus-My­liu” mies­to var­tai?
  • Ne­iš­gė­ręs ne­su­pra­si
  • Mo­ky­to­jai iš Grai­ki­jos pri­si­pa­ži­no, kad no­rė­tų gy­ven­ti
  • Aly­tu­je, nes jis yra la­bai jau­kus ir ža­lias mies­tas
  • Ju­bi­lie­ji­nės „Adam­kia­dos” žvaigž­dė: ryš­ku, so­li­du, ver­tin­ga
  • Bū­na lai­kas, kai bū­ti kie­tu pum­pu­ru yra skau­džiau ne­gu pra­žys­ti
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.