Nr. 30 (13553)

2021-03-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 30 (13553) skaitykite:

 • Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su ša­ly­je – 25-as, Aly­taus ra­jo­nas – 34-as
 • Ne­lai­mė bai­gė­si lai­me – pa­rei­gū­nai dir­bo pro­fe­sio­na­liai
 • Su Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vu – ne tik apie Rai­žius
 • Teks­ti­lės kon­tei­ne­rių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia – yra be­veik kiek­vie­no­je gat­vė­je
 • Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas įspė­ja: as­bes­to tu­rin­čias at­lie­kas pri­va­lo­ma tvar­ky­ti pa­gal nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus
 • Iš­skir­ti­niai Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių lai­mė­ji­mai Ka­zach­sta­ne nuo­to­li­niu bū­du
 • Kom­pak­ti­nė plokš­te­lė – pa­dė­ka mo­kyk­lai, at­mi­ni­mas sau, do­va­na drau­gams
 • „Di­nos kny­ga” pas nor­ve­gų ra­šy­to­ją Herb­jorg Was­smo at­ke­lia­vo iš nak­ties koš­ma­ro
 • Juk kar­tais že­mę tu­ri merkt lie­tus, ir ke­lios die­nos bū­na niū­rios, dar­ga­no­tos
 • Kylančios paauglių hormonų audros ir lytinio gyvenimo pradžia: ką verta žinoti tėvams ir jaunuoliams
 • Šeimos gy­dy­to­jas Va­le­ri­jus Mo­ro­zo­vas apie pa­va­sa­rį mums re­ko­men­duo­ja­mus ger­ti vi­ta­mi­nus: at­skir­ki­me ver­slą ir svei­ka­tą
 • Lais­vė­jan­tis ka­ran­ti­nas at­ne­ša po­ky­čių: į biu­rus grįš ne vi­si
Šalį apėmus ekonominiams ir nedarbo iššūkiams, puikią žinią darbo ieškantiems alytiškiams ir kauniečiams pranešė daniško kapitalo baldų gamintoja „Theca Furniture“. Įmonė paskelbė per 2021-uosius...
Pokeris yra toks populiarus žaidimas, kad savo žaidėjų auditoriją turi ne tik kazino, bet ir įvairios sportinio pokerio asociacijos. Sportinis pokeris stipriai prisideda prie pokerio populiarumo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.