Nr. 3 (13526)

2021-01-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 3 (13526) skaitykite:

 • Jau­noms šei­moms Aly­tu­je – dar pla­tes­nės ga­li­my­bės įsi­gy­ti pir­mą­jį būs­tą
 • Sim­ne ir Dau­guo­se gat­ves va­lo se­niū­ni­jų trak­to­riai
 • Už ap­lin­kos tau­so­ji­mą – sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė pa­ra­ma
 • Ita­lų ra­šy­to­jas Lu­ca di Ful­vio: „Ra­šy­mas ir skai­ty­mas man su­tei­kia ga­li­my­bę ke­liau­ti lai­ku”
 • Aly­tu­je įreng­ti „Aly­tus-My­liu” mies­to var­tai
 • Ga­li­my­be vai­kus pri­žiū­rė­ti mo­kyk­lo­se Aly­tu­je pa­si­nau­do­jo 39 pra­di­nu­kų tė­vai
 • Kil­nus ges­tas per ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ją – Aly­taus ver­slo pa­ra­ma
 • Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė: „Jeigu gali padaryti geriau, tai ir daryk”
 • Pir­mo­ji mei­lė – iš­šū­kis ne tik pa­aug­liams, bet ir tė­vams
 • Gintaras Chomentauskas: „valstiečių” valdžios laikotarpis labiausiai nukentėjo dėl prieštaringo COVID-19 krizės valdymo ir direktyvios komunikacijos
 • Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečio renginiai Alytuje
 • Laisvės gynėjų dienos 30-metis Alytaus rajone
Šį ant­ra­die­nį, sau­sio 5-ąją, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ži­niask­lai­dos at­sto­vams pri­sta­tė nuo sau­sio įsi­ga­lio­ju­sius Lo­bis­ti­nės veik­los, Tei­sė­kū­ros...
Alytuje įrengti treji nauji miesto vartai – jie sukurti pagal brolių menininkų Algirdo ir Remigijaus Gataveckų bei komunikacijos specialisto Artūro Mažeikos „Alytus-Myliu“ ženklą.
Norite savo mylimąją nustebinti Valentino dienos proga? Tačiau per pastaruosius metus jums pakankamai sunkiai sekdavosi sugalvoti labai originalias ir išskirtines staigmenas? Norėtumėte kažko...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.