Nr. 29 (13405)

2020-03-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 29 (13405) skaitykite:

  • Ką aš padovanočiau/norėčiau padovanoti Lietuvai jos Nepriklausomybės 30-mečio proga?
  • Rotušės žinios
  • Kon­cer­ti­nį tu­rą Aly­tu­je pra­de­dan­tis Gab­rie­lius Va­ge­lis: pir­mo­je vie­to­je man yra mu­zi­ka
  • Žmonių emocijų jūra – Vytauto Daraškevičiaus fotografijose
  • Kei­čia­si au­to­mo­bi­lių plas­ti­ko pri­ėmi­mo į rū­šia­vi­mo cen­trus tvar­ka
  • Skam­bant šven­ti­nėms fan­fa­roms, Sim­nas sa­vait­ga­lį įžen­gė  į kul­tū­ros sos­ti­nės me­tus
  • Apie grį­ži­mą į Lie­tu­vą gal­vo­ja 79 proc. ap­klaus­tų už­sie­nio lie­tu­vių
Praėjusią savaitę vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje viešuose aukcionuose parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą turėjo papildyti du jai priklausantys objektai. Tai patalpos miesto...
Amerikoje, tarptautiniame Camden dokumentinių filmų festivalyje, pirmą kartą parodytas, didžiuosiuose miestuose surinkęs pilnas sales, režisieriaus Vytauto Puidoko dokumentinis filmas „El Padre...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.