Nr. 28 (13698)

2022-03-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 28 (13698) skaitykite:

  • Nuo karo pabėgusi ukrainietė Ksenija – apie vyrą, likusį kovoti, sūnaus išgyvenimus ir savo ginklą Putino kare
  • Mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas – prie Spor­to rū­mų, li­go­ni­nė­je su­ma­žė­jo lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams
  • Aly­tu­je dau­gė­ja be­si­re­gist­ruo­jan­čių ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos
  • Ne­pa­pras­ta tar­pu­ka­rio Ne­pri­klau­so­my­bės sim­bo­lio Vy­čio is­to­ri­ja – ne­įkai­no­ja­mas is­to­ri­jos eks­po­na­tas, sau­go­mas Aly­taus Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je
  • Ata­ka prieš Uk­rai­ną – ata­ka prieš mus
  • „Ka­ra­me­lės oazė”: ma­ma ir duk­ra aly­tiš­kius ne tik le­pi­na ne­ti­kė­to sko­nio ir na­tū­ra­lios su­dė­ties de­ser­tais, bet ir mo­ko juos pa­si­ga­min­ti
  • Lietuvos miškams veisti ir puoselėti numatyta ES parama
Re­gist­ra­ci­jos cen­tre ka­ro pa­bė­gė­liams Aly­tu­je lan­kė­si vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Vi­si už­sie­nie­čiai, bė­gan­tys nuo ka­ro Uk­rai­no­je, nu­krei­pia­mi į Aly­taus...
„Mes tik no­rė­jo­me ra­miai gy­ven­ti. Mū­sų na­mas Char­ki­ve kol kas sto­vi, bet mies­tas ap­šau­do­mas ra­ke­to­mis. Kad su­vok­tum ši­tą re­a­ly­bę, ją tu­ri iš­gy­ven­ti. Gal­būt to­dėl mes iš...
Mė­ly­na ir gel­to­na spal­vos nu­spal­vi­no Ko­vo 8-ąją, šie­met tai – Pa­sau­lio so­li­da­ru­mo su Uk­rai­nos mo­te­ri­mis die­na. Flo­ris­ti­kos stu­di­ja „Gė­lių de­ser­tai“ sa­vi­nin­kė Sau­lė...
Jau daugiau nei savaitę vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą. Nors esame ganėtinai toli, dažnas iš mūsų jaučiame įvairiausias emocijas: nerimą, baimę, bejėgiškumą, pyktį. Apie tai, kaip priimti savo...
Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirti renginiai vyks įvairiose Alytau rajono seniūnijose. Sveikinimai skambės Simno kermošiuje, kuriame koncertuos dainų atlikėjas Vytautas...
Artėjant pavasariui ir naujo sezono pradžiai, Lietuvos miškininkai jau planuoja darbus. Tačiau miško veisimas ir jau įveisto miško priežiūra reikalauja ne tik žinių, bet ir finansinių resursų....
Alytaus rajone apsigyvenusias karo pabėgėles ukrainietes su vaikais aplankė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.
Kasdienei aprangai skiriant daug dėmesio, jo reikėtų negailėti ir tam, kas slepiasi po drabužiais. Tinkamai parinkti apatiniai ne tik suteiks daug komforto, tačiau ir padės stilizuojant aprangą....
Tvaresnis gyvenimas mūsų namuose įmanomas tik tada, kai sumažiname savo vartojimo apimtis, neperkrauname namų daiktais, kuo taupiau naudojame vandenį ir energetinius išteklius, nešvaistome maisto,...
Lankstai ir kronšteinai – gaminiai, kuriuos kiekvienas rastume savo namuose. Ar žinote, kaip yra klasifikuojami lankstai ir į kokias kategorijas jie yra skirstomi? O gal žinote, kam yra skirtas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.