Nr. 16 (13392)

2020-02-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 16 (13392) skaitykite:

  • Glo­bė­jai mo­kė­si kep­ti sal­du­my­nus
  • Pra­si­dės Aly­taus trans­for­ma­to­rių pa­sto­tės iš­plė­ti­mo dar­bai
  • Nukrito nuo stogo ir užsimušė
  • Sim­no gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja Vi­li­ja Pa­di­mans­kie­nė
  • Da­nu­tės Anu­šaus­kie­nės ak­me­nė­liai – But­ri­mo­nių žy­dų gy­ve­ni­mo ke­lio baig­ty­je – Kly­džio­ny­se
  • Dėl ga­li­mai ap­lin­ko­sau­gos val­di­nin­kų kal­tės pa­da­ry­tos Pu­nios ši­le ža­los vals­ty­bės tur­tui ir gam­tai bus kreip­ta­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas
  • Sta­sė Ne­dzins­kie­nė: „Aš ne­iš­si­ne­šu sau nie­ko nie­ko...“
  • Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius-Šeks­py­ras dai­nuos apie mei­lę ir bi­tes
  • Yra da­ly­kų, ku­rie nie­kuo­met ne­sens­ta 
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.