Nr. 147 (13523)

2020-12-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 147 (13523) skaitykite:

 • Išaugusi komanda su nauju postu
 • Ga­li­te di­de­lė­mis rai­dė­mis pa­ra­šy­ti: „Esu lai­min­ga dirb­da­ma šį Die­vo siųs­tą dar­bą”
 • Pra­bė­gę me­tai – ne tik sun­ku­mai, ne­tek­tys, bet vi­sų pir­ma pa­tir­tis, iš­min­tis, ra­mus ir blai­vus žvilgs­nis į tai, kas vyks­ta mū­sų gy­ve­ni­me
 • Pi­jaus Še­ma­tuls­kio sva­jo­nė – Aly­tu­je su­mū­ry­ti sie­ną, skir­tą gra­fi­čių pra­džia­moks­liui
 • Lai­mu­tė Za­vis­taus­kie­nė: „Be­si­bai­giant se­nie­siems ir ar­tė­jant Nau­jie­siems me­tams pa­jun­tu, kad no­ri ne­no­ri į gy­ve­ni­mą įsi­ver­žia pa­slap­tis”
 • Vai­kų die­nos cen­tro veik­la svar­bi vi­sai šei­mai
 • Šian­dien nuo vi­dur­die­nio Aly­tu­je iš­jun­gia­mi ka­lė­di­niai mies­to ži­bu­riai
 • Tei­kia­ma pa­gal­ba nu­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gą, sa­vait­ga­lį PSPC gy­dy­to­jai dirbs
 • Alytaus viešasis transportas nuo gruodžio 30 d. važiuoja Likiškėlių, Sudvajų ir Santaikos gatvėmis
 • At­lie­kų rei­ka­lai: klau­sia­te – at­sa­ko­me
 •  
Po dvi savaites trukusios saviizoliacijos Alytaus meras Nerijus Cesiulis siekia atstatyti teisingumą ir į miesto biudžetą sugrąžinti lap­kri­čio 26-ąją apgaule išviliotus beveik 188 tūkst. eurų.
Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimu nuo 2020 metų gruodžio 31 dienos 12 valandos iki 2021 metų sausio 1 dienos 12 valandos Alytaus miesto centre bus...
Nuotoliniu būdu įvyko paskutinis šių metų Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 19 iš 25 tarybos narių. Apsvarstyti 44 klausimai.
Per penkias šventines paras Alytaus apskrityje pradėta 40 administracinių teisenų dėl karantino režimo nesilaikymo. Suskaičiavus ilgojo savaitgalio rezultatus paaiškėjo, kad ties blokavimo postais...
2020-ieji buvo kupini įvairiausių netikėtumų, bet Alytaus rajono savivaldybė neapleido pradėtų ar suplanuotų darbų, tad gali pasidžiaugti gerais rezultatais.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.