Nr. 135 (13365)

2019-11-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 135 (13365) skaitykite:

 • Tri­jų kar­tų jung­tis – va­ka­ro­nė ,,Aš pa­sė­jau ža­lių li­nų”
 • „Am­ži­nai, am­ži­nai ne­ra­mus” – Pau­liaus Šir­vio at­mi­ni­mui
 • Kad su­pras­tu­me šiuo­lai­ki­nį pa­sau­lį: il­giems va­ka­rams – lau­kia­miau­si var­dai
 • Be redaktoriaus žinios
 • Nau­jas drau­gi­jos va­do­vas sieks di­des­nės pa­gar­bos me­džio­to­jams
 • Gar­bės pi­lie­čiams – di­des­nė pa­gar­ba ir aukš­tes­nė jų siū­ly­mo kar­te­lė
 • Vai­kų bai­mės – vi­di­nio ma­žy­lio pa­sau­lio veid­ro­dis
 • „Dar bi­jau, kai tė­tis nak­tį knar­kia”
 • Kvie­čia at­si­nau­ji­nu­si sto­vyk­la Ne­mu­nai­ty­je
 • Ar gy­ven­to­jų nuo­mo­nė ati­tin­ka re­a­ly­bę: kaip per 10 me­tų ki­to lie­tu­vių pa­ja­mos ir kai­nos?
 • Ka­lė­di­nės GE­RU­MO ŽVAIGŽ­DĖS be­ieš­kant...
Didžiausias Baltijos šalių literatūros renginys – artėjanti 21-oji Vilniaus knygų mugė – ir toliau auga. Kitų metų šventėje, vyksiančioje vasario 20–23 dienomis, prie daugybės knygų bei muzikos...
Spalio viduryje kilus vienam didžiausių gaisrų Lietuvoje, po to sekusios 10 parų buvo sunkiausios gyvenime ne tik Alytaus merui Nerijui Cesiuliui, bet ir visai jo šeimai. „Ir burbėjau, ir pykau, bet...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.