Nr. 120 (13643)

2021-10-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 120 (13643) skaitykite:

  • Mi­nist­rės vi­zi­tas Aly­tu­je: siū­ly­mai iš­gry­nin­ti tik­ruo­sius be­dar­bius ir per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą mieste
  • Psi­cho­lo­gė: ,,Vai­kas tu­ri tei­sę į po­il­sį ne tik va­sa­rą”
  • Var­dan tos! Di­dy­sis Lie­tu­vos per­kro­vi­mas be­si­vai­kant po­li­ti­nių rei­tin­gų
  • Aly­tu­je ati­da­ry­ta ana­lo­gų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­ti Vai­kų mul­ti­sen­so­ri­nė kli­ni­ka
  • But­ri­miš­kių kai­me bus ty­liau jau šiais me­tais, – tei­gia AB „Lit­grid”
  • Re­ži­sie­rius Ki­ri­las Glu­ša­je­vas: „Ku­riam gy­ven­da­mi, o gy­ve­nam kur­da­mi”
  • Kvie­ti­mas teik­ti pra­šy­mus as­bes­to tu­rin­čių ga­mi­nių at­lie­kų su­rin­ki­mui
  • So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė lan­kė Aly­taus ra­jo­no ben­druo­me­nes
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
Gyventojai, pageidaujantys gauti išsamią VMI konsultaciją mokesčių klausimais, gali raštu pateikti elektroninį paklausimą sistemoje Mano VMI, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“. Visi raštu...
Tai seniausias folkloro festivalis Lietuvoje! Lietuvos kultūros taryba vėl priminė apie save. Jau keletą metų girdėti nuogąstavimai dėl taryboje veikiančių ekspertų, vertinančių paraiškas...
O tokie geri batai buvo! – atsidūstame supratę, kad patogūs, ilgai nešioti batai savo, deja, jau atitarnavo. Spalvos išbluko, dažai nusitrynė ir padai nešvyti švariu baltumu. Kur tokius dėti?
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.