Nr. 115 (13785)

2022-10-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13785) skaitykite:

 • „Medžioklė kitaip“ – žinutė Alytaus miesto ir rajono valdžiai
 • Buvusių Kūdikių namų vienas korpusas – avarinis. Ką su juo darys savivaldybė?
 • Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) pradėjo naujus mokslo metus
 • Naujoji pirmininkė – Lėja Petkevičiūtė
 • Knygą apie XVIII amžiaus Lietuvą išleidęs karo istorikas Valdas Rakutis: „Neperpratę šio amžiaus, esame pasmerkti kartoti istorines klaidas“
 • Rusija nesikeičia
 • Savo mamos istoriją knygoje aprašiusi pianistė, „Grammy“ laureatė Mona Golabek: „Turime padaryti viską, kad istorija nesikartotų“
 • KTU mokslininkė Audronė Telešienė: ar Lietuva sulauks demografinės žiemos?
 • Iš Kosta Rikos atkeliavusios „Džiunglių istorijos“: gyvenimas džiunglėse įvairus ir stulbinantis
 • Lo­re­tos Jast­rams­kie­nės kny­gos pri­sta­ty­mas Aly­tu­je
 • Ener­ge­ti­kos sri­ties me­tų „Auk­si­nė kri­vū­lė” įteik­ta Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei
 • Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čiai – ap­do­va­no­ji­mas už gra­žią ap­lin­ką  
 • KTU moks­li­nin­kai apie lie­tu­vius mais­to kri­zės aki­sta­to­je: mū­sų tau­ta iš­ra­din­ga, ir iš kir­vio ko­to sriu­bą iš­si­virs
Spa­lio 3-iąją įvy­ko vi­suo­ti­nis ne­ei­li­nis ben­dro­vės Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mas. Ja­me nu­spręs­ta nuo spa­lio 10-osios at­leis­ti šios...
Artėjant Vietos savivaldos dienai aktualu kalbėti apie tai, kiek reali Lietuvoje atskirų regionų savivalda, kokios jai deleguotos funkcijos, su kokiomis problemomis susiduria savivaldybių gyventojai....
Lapkričio 3 d. improvizacijos teatras „Kitas kampas“ grįžta į „Alytaus miesto teatrą“, kur kartu su žiūrovais sukurs spektaklį „Nuostabūs dalykai“. Spektaklyje vaidina, improvizuoja 2 „Auksinių scenos...
Kaž­ka­da jau esu mi­nė­jęs, kad gi­liai į at­min­tį įsi­rė­žė bu­vu­sio če­kų di­si­den­to, po­li­ti­ko bei dra­ma­tur­go Vac­la­vo Ha­ve­lo (1936–2011) min­tis, pa­sa­ky­ta in­ter­viu da­bar jau
Pats ru­dens gra­žu­mas. Jau nu­si­da­žė įvai­rio­mis spal­vo­mis miš­kai ir lau­kai. O skaid­ru­mas Dzū­ki­jos dan­gaus, kai žiū­ri už­ver­tęs gal­vą į dan­gaus vais­kų žyd­ru­mą, į te­kan­čią...
Nelaimių priežastimi dažniausiai tampa neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimai, netvarkingų elektros įrenginių ir jų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.