Ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 932 aly­tiš­kiai ir 303 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai (0)

kovid
Ko­vo 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 932 aly­tiš­kiai ir 303 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nuo va­sa­rio mė­ne­sio ser­ga­mu­mas šiuo vi­ru­su nu­kri­tęs, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis sta­bi­li­za­vę­sis.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų, ko­vo 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, te­ko 1 tūkst. 856, Aly­tu­je – 2 tūkst. 259, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 404 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai.

Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ko­vi­das nu­sta­to­mas 76 aly­tiš­kiams ir 21 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jui.

Ko­vo 28-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, bu­vo už­im­tos 35. Re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­dy­tas vie­nas as­muo, ser­gan­tis CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Su­de­ri­nus su li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ko­vo 24-osios Aly­taus li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jo­je iš sep­ty­nių ser­gan­tie­siems ko­vi­du skir­tų lo­vų li­ko trys.

Ko­vo 28 die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na do­ze nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ta 69,5 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės, dau­giau nei 95 proc. Aly­taus ra­jo­no, 69,7 proc. vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

„A.N.“ inf.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.