Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario elgesį aiškinasi Etikos ir Antikorupcijos komisijos (19)

Alytaus miesto savivaldybės inf.
Valerijus Vencius
Birželio 7 d. Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio  viešai socialiniame tinkle paskelbta abejonė dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valerijaus Venciaus veiklos skaidrumo įgauna pagreitį.

 

Birželio pradžioje, pasirašant Alytaus miesto savivaldybės narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį,  Alytaus miesto savivaldybės merui kilo klausimų dėl tarybos nario V. Venciaus savarankiškai išdirbto laiko.

Tarybos narys pateiktoje pažymoje teigė, jog gegužės mėnesį dirbo 96 valandas. Įspūdingai ilgas V. Venciaus darbo laikas ruošiantis Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžiui sukėlė papildomų klausimų. Todėl meras paklausė tarybos nario, ar tai tikrai faktiškai išdirbtos valandos, kas buvo atlikta, o gal įsivėlė klaida pildant pažymą.

Neatsakęs į mero klausimus V. Vencius tą pačią dieną pristatė antrą pažymą, kurioje darbo laikas sutrumpėjo 17 valandų.

Antrosios pažymos atsiradimo priežasties V. Vencius nepaaiškino iki šiol, tačiau palyginus abi tarybos nario pažymas, kyla pagrįstų įtarimų, ar tarybos narys negalėjo piktnaudžiauti savo padėtimi.

Įsigilinus į pažymų turinį paaiškėjo, kad vienoje iš jų nurodyta gegužės mėnesio darbo laiko trukmė – iš viso 96 val. (toliau – pažyma Nr. 1), kitoje – iš viso 79 val. (toliau – pažyma Nr. 2).

Nustatyti tokie neatitikimai:

gegužės 9 d. pažymoje Nr. 1  nurodyta dirbto laiko trukmė – 5 val., pažymoje Nr. 2 – 3 val. (sumažinta 2 valandomis);

gegužės 10 d.  pažymoje Nr. 1 nurodyta dirbto laiko trukmė – 4 val., pažymoje Nr. 2 – 3 val. (sumažinta 1 valanda);

gegužės 13 d. pažymoje Nr. 1 nurodyta dirbto laiko trukmė – 4 val., pažymoje Nr. 2 – 3 val. (sumažinta 1 valanda).

Be to, pažymoje Nr. 1 buvo nurodyta, kad tarybos narys Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžiui gegužės 1 d. ruošėsi 5 val., gegužės 20 d. – 2 val., gegužės 21 d. – 2 val., gegužės 27 d.  – 2 val. ir gegužės 28 d. – 2 val., tačiau pažymoje Nr. 2 šiomis dienomis dirbto laiko nėra,  kitaip tariant, savivaldybės tarybos narys nurodo, kad šiomis dienomis nedirbo.

Tokiu būdu, pažymoje Nr. 2 gegužės 9, 10 ir 13 dienomis susimažinus dirbto laiko trukmę (4 valandomis) ir atsisakius dirbto laiko gegužės 1, 20, 21, 27 ir 28 dienomis (13 valandų), skirtumas tarp pažymoje Nr. 1 ir  pažymoje Nr. 2 nurodyto dirbto laiko – 17 val.

Atsakydamas į savivaldybės mero raštą, tarybos narys V. Vencius  2023 m. birželio 21 d. rašte nurodė, kad galiojanti jo 2023 m. gegužės mėnesio darbo laiko pažyma yra ta, kurioje nurodytas 79 valandų darbo laikas (pažyma Nr. 2). Taip pat paaiškino, kad gegužės mėnesį aktyviai dalyvavo visuose Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžiuose, parengė tris tarybos sprendimų projektus. Juos rengiant teko gilintis į LR teisės aktus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, analizuoti kitų miestų tarybų priimtus sprendimus bei kitus su tuo susijusius dokumentus ir duomenis. Gegužės mėnesį raštu kreipėsi į Alytaus miesto saugaus eismo komisiją dėl probleminių automobilių statymo Alytuje klausimų. Komisijos priimtu sprendimu nebuvo patenkintas, todėl rengėsi teikti pasiūlymą Aplinkos ir plėtros komitetui protokoliniu klausimu apsvarstyti automobilių statymo savivaldybei priklausančių įstaigų teritorijose klausimus. Be to, paaiškino, kad Vietos savivaldos įstatyme yra įtvirtinta savivaldybės tarybos nario laisvė ir savarankiškumas. Tarybos narys yra atsakingas ir atskaitingas tik savo rinkėjams. Nepriklausomai nuo to, ar yra pateikta tarybos nariui komiteto posėdžio darbotvarkė, jis gali ir pats inicijuoti alytiškiams svarbius klausimus bei ruoštis įvairiomis formomis juos teikti komitetų posėdžiuose ir kad teisės aktuose nėra reikalavimo pateikti dokumentų, iš kurių būtų galima matyti, kuriomis valandomis ir ką konkrečiai dirbo atlikdamas tarybos nario pareigas.

Pagal pateiktą tarybos nario V. Venciaus pažymą apie laiką, atliekant tarybos nario pareigas (pažyma Nr. 2), matome, kad jis 4 valandas ruošėsi Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžiams, nors gegužės 4 d. vyko Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi sprendimų projektai, apsvarstyti dar balandžio mėnesio komitetų posėdžiuose, o nuo gegužės 18 d. jokie Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžiai nebuvo planuojami.

Kyla klausimas, kam ruošiamasi tada, kai dar nėra komiteto posėdžio darbotvarkės?

Palyginus tarybos nario V. Venciaus pateiktoje pažymoje Nr. 2 nurodytą darbo laiką per dieną su jo darbovietės – Alytaus rajono savivaldybės administracijos – pateiktu V. Venciaus darbo laiko grafiku, tarybos nario darbo laikas, įskaitant tarybos nario darbą ir darbo laiką pagrindinėje darbovietėje, gegužės 4, 8, 9, 10 ir 25 d. viršijo 12 valandų. Tokios ilgos darbo valandos ne tik įtakoja gebėjimą tinkamai atlikti darbą, bet pažeidžia ir Darbo kodeksą, kuriame nustatytas aiškus maksimalus darbo laikas ir jis negali viršyti 12 valandų.

 Ir nors tarybos nariams nėra taikomos Darbo kodekso nuostatos, tačiau tarybos nariai, duodami  priesaiką, prisiekia gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus bei sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas.

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad meras administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.

Mero pareiga užtikrinti, kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai.

Taigi kyla abejonė, ar V. Vencius, deklaruodamas savarankiškai dirbto laiko trukmę ir dėl neaiškių priežasčių pateikdamas dvi pažymas, kuriose deklaruoto dirbto laiko trukmė skiriasi net 17 valandų, nepiktnaudžiavo įgaliojimais, siekdamas naudos sau, ir nepažeidė Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų, ar politiko veiksmai atitiko Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas.

Tam, kad situacija būtų išaiškinta liepos 5 dieną meras kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos ir Antikorupcijos komisijas.

Galutinių sprendimų tikimasi sulaukti po 20 darbo dienų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kitur pavesta savivaldybės kontrolės skyriui ir vidaus audito tarnyboms altlikt praeitos kadencijos visų tarybos narių ataskaitų teisingumus ir informuot visuomenę. Alytuj tylu, ir šie valdžioje iš kart tapo ponais, kurie kaip nori taip daro.

  Komentaras

  Alytuj realybė tokia- ubagams įstatymai galioja. Kitiems, ypač po davusiais priesaikas laikytis įstatymų politikams ir teisėsaugai, ne. Dėl teatro atvejų.. - kaip Alytus neteko per virš 30 metų daugelio gerų buvusių įmonių, taip ir tesias kur prieina. Tik mažesniam mastely. Gražintų kas virš 30 metų atgal įvykius Alytuj, viskas taip pat kartotūsi.

  Komentaras

  Būtent LR Vietos sav. Įst. 20,23,24 str.- aiškiai nusako kokia tvarka turi būt deleguojami opozicijos atstovai į Kontrolės komiteto pirminūnko ir sav. Etikos ir Antikorupcinių komisijų vadovų postus. Kur tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų turi jų laikytis. Nes Konst. 7 str.- galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

  Komentaras

  Kaip iš baimės slopint opozicijos lyderį, kuris esmėj ir rimtų klausimų nejudina, gėdingai vlusinėja panašu savivaldybės teisininkai. Nepastebėdami komisijų teisėtumų...Meras ir taryba. O kur rimtesni savivaldybės teisiniai ginčai dėl aerodromo, Litesko.. - kaip apgailėtini. Klaidos lygiose vietose. Net rašo ir regiono atliekų centras per teismus gauna baudas lygiose vietose. O čia nesigėdi blusinėt, kaip turėtų visus tarybos narius dėl išmokų teisėtumų išblusinėt ir visuomenę informuot. Reiškia jokių objektyvumų, nepatiko ponui ir fas visi ant neįtinkančio. Ne vienintelė situacija Alytuj. Kaip patys nesugeba žmoniškai ir kultūringai, bei objektyviai sprest elementarių situacijų.

  Komentaras

  Pirma reikia sugebėt merui su taryba teisėtai pasiskirt ir patvirtint tarybos Kontrolės komiteto pirmininko bei savivaldybės Etikos ir Antikorupcinės komisijų pirmininkus. Kur paaiskelbus opozicijai su lyderiu, ką rašo LR Vietos sav. Įst. 20,13,24 straipsniuose- opozicija deleguoja atstovus. Nes pagal Konst. 7 str.- galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. O rinkti meras su 27 tarybos nariais davę priesaikaa laikytis įstatymų. Tai jei nesilaiko, nesugeba net teisėtai suformuot komitetų ir komisijų, ką norim darom? Paairenkam vieną neįtinkantį taryboj ir pasiunčiam neteisėtai sudarytas komisijas neteisėtai dorot? Kad kiti bijotų? Nors būt teisinga kaip kitur daro, įpareigot komisijas tikrint ir viešint visuomenei visų tarybos narių šioj, ir anoj kadencijoj ataskaitas. Įskaitant ir mero, kuris anoj taryboj buvo ir tarybos narys. Štai gretimo rajono valdžia paviešino visų rajono tarybos narių išlaidų suvestines, miesto ne. Nes gudresni..

 1. มีการออกแบบและพัฒนา - 2023-07-07 - 08:19

 2. Tiesioginė nuoroda

  Komentaras

  PGSLOT LOBBYเป็นโปรแกรมสำหรับการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงการเกมสล็อตออนไลน์ของไทย PG SLOT โดยมีการออกแบบและพัฒนา

 3. เหมาะสมที่สุดกับคุณ - 2023-07-07 - 08:10

 4. Tiesioginė nuoroda

  Komentaras

  pg bet world เราให้เกมสล็อตมากไม่น้อยเลยทีเดียวเยอะๆกับคุณ เราให้กิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นที่ดีเยี่ยมที่สุดกับคุณ pgslot แล้วเพราะอะไรเราจะไม่ให้การบริการที่เหมาะสมที่สุดกับคุณ

  Komentaras

  Tas biudžetas fiskalinis, už elektrą, dujas ir vandenį. Nesiskaito pelnu. Savaime išnyksta. Anksčiau pinigų apyvarta buvo milijardinė, kai veikė Alytaus pramonė. Reikia, kad veiktų šaldytuvų, medvilnės, maisto gamybos ir kitos gamyklos. Duonos kombinate neturi būti lavonų. Natūraliu būdu atsiperka geležinkelių ir autobusų transportas. Atsiperka teatrų, muzikos veikla, kur žmonės perka bilietus ir moka pinigus. Gyvenimas yra sudėtingas. Reikia planuoti, skaičiuoti, gaminti.

  Komentaras

  Prasideda Cesiulio susidorojimas su ponu Venciumi, nes nepalankus Vencius Cesiuliui. Įdomu kodėl meras neprisiduoda Etikos kimisijai, kad susukt laidą vare valdiškai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.