Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys pra­dė­jo dirb­ti kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
V. Vencius
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius (nuotr.) pra­dė­jo dirb­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­ju.

Kaip sa­kė V.Ven­cius, šiuo me­tu pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je – aukš­čiau­sio lyg­mens, jis at­sa­kin­gas už in­for­ma­ci­nes sis­te­mas ir vie­šuo­sius ry­šius.

Šia­me sky­riu­je, ku­ris ve­dė­jo ne­tu­ri, da­bar yra aš­tuo­ni dar­buo­to­jai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je dir­ba trys žmo­nės.

V.Ven­cius Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te įgi­jęs ra­dio­elek­tro­ni­kos spe­cia­ly­bę ir yra va­dy­bos moks­lų ma­gist­ras.

Jis Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys – pir­ma ka­den­ci­ja, ne­se­niai iš­rink­tas bu­vu­sio prem­je­ro, Sei­mo na­rio Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mos De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.