Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Vis daugiau dėmesio pasaulyje pradėjus skirti ekologijos klausimui, ne maža dalis būstą besirenkančių naujakurių rąstinį namą svarsto, kaip vieną iš nuolatiniam gyvenimui tinkamiausių būsto variantų....
Jau seniai žinoma, jog pigiausi teleskopiniai krautuvai neteikia daug naudos. Pigūs gaminiai gali būti ne tik nekokybiški, bet ir pavojingi. Tuo labiau, jeigu tai teleskopiniai krautuvai. Įsigyti...
Pasirūpinti dantimis yra itin svarbu ne tik dėl to, jog būtų galima džiaugtis sveikais dantimis, bet ir dėl to, jog nereikėtų ateityje brangiai mokėti už paslaugas. Odontologų siūlomos paslaugos...
Miško kultivatoriai itin naudinga prekė. Visgi, išsirinkti gali būti nelengva. Sunku išsirinkti ne tik dėl prekių skirtumo, bet ir dėl kainos. Kaina turi daug įtakos prekių pasirinkimui. Gali būti,...
Pastarieji metai įvairių sektorių verslininkams pateikė tokių išbandymų, kokių nebuvo įmanoma numatyti net pačiame atsargiausiame verslo plane. Vis tik, patys kūrybingiausi ir versliausi žmonės...
Visą savaitgalį Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) kontrolieriai tikrino, ar išvežamos pakuočių atliekos Alytuje, o pirmadienio rytą buvo paskaičiuota ir išrašyta dar viena bauda vežėjui,...
Energinio naudingumo sertifikatas Lietuvoje yra reglamentuotas, jam skiriamas dėmesys nuolat didėja, jo paklausa auga. Dauguma bent šiek tiek pasidomėjusių žino, kad energinio naudingumo sertifikatas padės išsiaiškinti, ar statinys yra energiškai efektyvus, ar jo išlaikymui skirtos išlaidos bus mažos ar didesnės. Tačiau reali situacija yra šiek tiek kitokia – Energijos efektyvumo išankstinio vertinimo ataskaitoje, parengtoje 2020 metais, nurodoma, kad Lietuvoje yra labai smarkiai paplitęs neracionalus vartotojų elgesys energijos efektyvumo srityje, o bendras visuomenės suvokimas energijos taupymo ir energijos efektyvumo svarbos klausimu išvis nėra susiformavęs. Nors Lietuva stengiasi nuolat žengti į priekį, tobulėti, modernizuoti daugybę sričių, bet čia vis dar yra labai didelis tokių vartotojų skaičius, kurie dažnai neteisingai vertina suvartotiną energiją bei investicijų atsipirkimo laikotarpį ir toliau yra linkę daugiau mokėti už suvartotą energiją. UAB KSK direktorius Ričardas Petrikauskas įsitikinęs, kad prie tokios situacijos iš dalies prisideda informacijos trūkumas, per menka informacijos sklaida.
Ko­vo 2-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas. Pas­ta­ra­sis bu­vo ne­pa­lan­kus aso­cia­ci­jai...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šuo­ju pir­ki­mu vėl sto­jo prie...
Polinių pamatų pritaikymas praktikoje įgyja vis didesnį populiarumą. Tą lemia labai įvairūs veiksniai: dėl nestabilaus grunto ne visose vietovėse gali būti taikomi kitų tipų pamatai, siekiama...
Įsirenginėdami individualų namą ar sodybą, komercines, gamybines ar prekybos patalpas ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, turėsite pasirūpinti vietine...
Šiuo metu net 9 įmonės iš 10-ies yra įsidiegusios vieną ar kitą verslo valdymo sistemą, tad tai galime laikyti nebe privalumu, bet būtinybe. Verslo valdymo sistemos, pavyzdžiui, „Microsoft Dynamics...
Aly­tu­je vei­kian­čios bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jos „Snai­gės“ val­dy­ba šį mė­ne­sį pa­skel­bė apie ke­ti­ni­mą iš­brauk­ti įmo­nės ak­ci­jas iš pre­ky­bos re­gu­liuo­ja­mo­je rin­ko­je –...
Šią sa­vai­tę vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nų bū­du ant­rą­kart par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.