Krovinių pervežimo specialistai šmaikščiai juokauja, sakydami, kad krovinio dydis ir svoris dažnai yra tolygus kamuojančiam galvos skausmui ruošiant krovinį pervežimui. Negabaritiniai kroviniai...
Miš­kus at­kur­ti no­rin­tys jų val­dy­to­jai iki bir­že­lio 30 d. te­ri­to­ri­niams Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to...
Kai tik aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas ne­te­ko Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me (nuotr.) nau­do­tų aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių, ku­rie prieš dau­giau nei...
Dau­giau nei de­šimt­me­tį Aly­tu­je gy­ve­nan­tis pran­cū­zas Si­mon Naf­fre sa­ko čia su­ra­dęs lai­mę. Įsi­my­lė­jo aly­tiš­kę, ku­rią ve­dė ir su ku­ria su­si­lau­kė duk­ters, dir­ba mėgs­ta­mą...
Lietuvoje jau daugiau nei 15 metų sėkmingai veikianti daniško kapitalo baldų gamybos bendrovė „Theca Furniture“ tęsia ambicingą 2021-ųjų plėtrą ir prie komandos prisijungti kviečia siuvėjus. Naujų...
Kone kiekvienas, domėjęsis serverių nuomos sritimi, žino apie dedikuotųjų serverių teikiamas naudas. Tai – užtikrintas, nepertraukiamas greitis, sėkmingai apdorojami didžiausi informacijos srautai,...
Vie­na di­džiau­sių bal­dų ga­my­bos įmo­nių Lie­tu­vo­je „Vil­niaus bal­dai“ to­liau di­di­na pa­jė­gu­mus ir šiuo me­tu ieš­ko dau­giau nei 40 dar­buo­to­jų. Į da­lį šiuo me­tu lais­vų po­zi­ci­jų...
127 lietuviškų degalinių, kurios aptarnauja degalų mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos BRO kortelę, klientai nuo gegužės 1 d. pirkdami degalus automatiškai rems labdaros ir paramos „Rimanto Kaukėno...
Statistinė moteris savi spintoje turi bent kelias dešimtis palaidinių. Skaičius iš tiesų nemažas, tačiau tai dar tikrai neapsaugo dažnos dailios lyties atstovės nuo naujos palaidinės įsigijimo....
Nors pastarosiomis dienomis didelių eilių prie Alytaus centrinio pašto nematyti, tačiau prasidėjus išmokų ar mokesčių mokėjimui čia rikiuojasi daug žmonių. Ilgos eilės piktina ne tik klientus, bet ir...
Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė sako, kad Finansų ministerija kaip žadėjusi nesikreipė į Europos Komisiją (EK) dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo ribos...
Lietuvių įkurtas startuolis „Ondato“, teikiantis klientų pažinimo sprendimus (angl. know your customer, KYC), toliau plečia komandą ir artimiausiu metu planuoja Alytuje jau turėti 100 darbuotojų. Šiuo...
Vaizdas pro langą, kai Alytuje kasdien vis daugiau saulės, džiugina kiekvieną. Bet yra tokių, kam šis džiaugsmas dvigubas: ryški saulė ne tik skaidrina dieną, bet ir generuoją elektros energiją bei...
Vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das ko­vo pa­bai­go­je tre­čią kar­tą skelb­ta­me auk­cio­ne už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus...
Daugybė žmonių rinkdamiesi naujus baldus, iš karto apsisprendžia dėl tam tikrų kriterijų, kuriuos turėtų pateisinti šis pirkinys. Ypač dažnai galima išgirsti, kaip žmones domina minimalistiniai...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.