Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Tinklelis nuo uodų, arba apsauga nuo dažnos alergijos https://www.alytausnaujienos.lt/tinklelis-nuo-uodu-arba-apsauga-nuo-daznos-alergijos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/39-13562" rel="bookmark"> Nr. <span> 39 (13562) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/tinklelis.jpg?itok=c_hpZPE7" width="344" height="287" alt="tinklelis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Apsauga nuo šienligės</h2> <p>Tiems, kurie skundžiasi nepageidaujama organizmo reakcija į įvairius pūkus ir žiedadulkes, itin lengvai prieinama prevencinė priemonė – kokybiškas <a href="https://www.domuslumina.lt/lt/products/tinkleliai-nuo-uodu/">tinklelis nuo uodų</a>. Jei gamtoje nuo ore sklandančių žiedų dalelių apsisaugoti gana sudėtinga, namuose įmanoma pasirūpinti maksimalia apsauga. Tiesa, kai problema išties stipri, langų dangos ekspertai pataria investuoti į specialų antialerginį gaminį. Šis produktas nuo kitų rinkoje siūlomų tinklelių išsiskiria medžiagos tankiu, kuris pritaikytas net menkiausių dalelių „gaudymui”.</p> <h2>Apsauga nuo vabzdžių</h2> <p>Kita grupė žmonių, kuriai aktualus tinklelio tiek langams, tiek terasos durims įsigijimas – alergiškieji vabzdžių įkandimams. Viso šiltojo sezono metu į namus patenka ne tik įvairūs pūkai, bet ir kantrybę bandantys uodai, bitės. Tuo tarpu, kai uodų sukelti padariniai dažnai apsiriboja tinimu, bičių įkandimas jautriems organizmams sukelia kur kas didesnę riziką. Didelės investicijos nereikalaujantys, tvirti aliuminio, vos įžiūrimi anglies pluošto produktai ar tankūs antialerginiai audiniai sukuria šydą, išsprendžiantį didelę problemą.</p> <h2>Papildoma nauda</h2> <p>Pastebima, kad vis labiau domimasi švariu namų oru, technologijomis, kurios užtikrina maksimalią gaivą erdvėse. Šiltuoju sezonu tai padaryti tampa vis sudėtingiau, mat langai ir terasos durys dažnai paliekami atviri – dulkės, žiedadulkės, įvairūs vabalai nuolat patenka į patalpas. Integruota langų apsauga:</p> <p> </p> <ul> <li> <p>apsaugos nuo erzinančių uodų ir kitų vabzdžių,</p> </li> <li> <p>neleis patekti įvairioms dulkėms, pūkams, lapams,</p> </li> <li> <p>leis kitoms gaivą palaikančioms technologijoms atlikti visavertę funkciją.</p> </li> </ul> <p> </p> <p>Net jei nekamuoja akivaizdūs alergijos požymiai, verta pasvarstyti apie tinklelį, kuris šiandien lengvai pritaikomas prie individualaus eksterjero stiliaus.</p> <p>Ekspertai pabrėžia, kad alergijos atvejų daugėja dėl daugelio priežasčių: didėja oro tarša, keičiasi klimatas, mūsų oda turi mažiau natūralaus imuniteto, apskritai – žmonės vis labiau tolsta nuo gamtos. Spėjama, kad 2025 metais kas antras Europos pilietis bus paveiktas tam tikros alergijos. Galbūt, jei įmanoma imtis bet kokių akivaizdžiai veiksmingų prevencijos žingsnių, verta investuoti?</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/tinklelis_nuo_uodu_ir_alergijos_domuslumina.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/tinklelis_nuo_uodu_ir_alergijos_domuslumina.jpg?itok=d2sQHlaQ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tinklelis-nuo-uodu-arba-apsauga-nuo-daznos-alergijos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2425&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="iUeCs2RCrb0QpAtQz4ESj9qdXET0eerzV9MpNbazR4I"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Apr 2021 13:11:16 +0000 vyrredaktorius 2425 at https://www.alytausnaujienos.lt Ge­le­žin­ke­lio via­du­kas de­mon­tuo­tas, nau­jas tu­ri at­si­ras­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos https://www.alytausnaujienos.lt/ge-le-zin-ke-lio-du-kas-de-mon-tuo-tas-nau-jas-tu-ri-si-ras-ti-iki-ge-gu-zes-pa-bai-gos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13563" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13563) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/IMG_1281.JPG?itok=5aOEqdyD" width="344" height="287" alt="Alytaus viadukas" title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kai­nuos 1 mln. 750 tūkst. eu­rų</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je pra­pla­ti­ni­mo, sie­kiant vi­so­je šio­je gat­vė­je įreng­ti ke­tu­rias eis­mo juos­tas, prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jo de­ry­bas su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Bū­tent pas­ta­ra­jai ir pri­klau­so šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je.</p> <p>Ne­tru­kus bu­vo pri­im­tas tri­ša­lis spren­di­mas, pa­tvir­ti­nan­tis via­du­ko pra­plė­ti­mo bū­ti­ny­bę. Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dėl via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos šiems dar­bams sie­kiant gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą.</p> <p>Sa­vo ruož­tu mies­to sa­vi­val­dy­bė už sa­vo lė­šas įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­reng­tas dau­giau nei prieš dve­jus me­tus ir tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų.</p> <p>Prieš tre­jus me­tus „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­skel­bė kon­kur­są via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai. Ja­me da­ly­va­vo dvi įmo­nės, o lai­mė­jo Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų sta­ty­ba, gat­vių ir ke­lių tie­si­mu.</p> <p>Ta­čiau su­tar­tis tarp „Al­kes­tos“ ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ pri­klau­san­čios ben­dro­vės „LTG In­fra“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta tik per­nai ru­de­nį, ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš per­nykš­tį bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no, va­di­na­mo at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR.</p> <p>Iš šio pla­no, ku­rio prie­mo­nės fi­nan­suo­ja­mos eu­ro­pi­nių fon­dų, ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai skir­ta 1 mln. 750 tūkst. eu­rų. Už to­kią su­mą pi­ni­gų šį ob­jek­tą da­bar re­konst­ruo­ja „Al­kes­ta“.</p> <p> </p> <h2>Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – nuo per­nykš­čio ru­dens</h2> <p>Kaip sa­kė „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius, pa­ruo­šia­mie­ji ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo tik pa­si­ra­šius dar­bų su­tar­tį, nuo per­nykš­čio ru­dens: „Bu­vo ren­gia­mas dar­bų pro­jek­tas, nes sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo pa­ruoš­tas tik tech­ni­nis pro­jek­tas. Su Aly­taus Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­kian­čio­mis įmo­nė­mis rei­kė­jo su­de­rin­ti ge­le­žin­ke­lio eis­mo per­trau­kos lai­ko­tar­pį, o tai su­si­ję su ge­le­žin­ke­liu va­go­nais at­ve­ža­mais ir iš­ve­ža­mais pro­duk­tais. Dau­giau kaip su de­šim­čia pra­mo­nės įmo­nių tu­rė­jo­me su­tar­ti, koks via­du­ko už­da­ry­mo dėl re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­pis jų ver­slui yra ma­žiau­siai jaut­rus.“</p> <p>Tad ge­le­žin­ke­lio via­du­ko de­mon­ta­vi­mas pra­si­dė­jo ba­lan­džio 6-ąją, šie dar­bai ir nau­jo via­du­ko pa­sta­ty­mas už­truks iki ge­gu­žės 29-osios. Vakar, balandžio 7-ąją, seno geležinkelio viaduko konstrukcijos jau buvo nukeltos. Tai padarė „Alkestos“ pasamdytas kranas iš Vilniaus bendrovės „Sarens Balticum“.</p> <p>Kaip tvir­ti­no „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, mi­nė­tu lai­ko­tar­piu bus dir­ba­ma ne­per­trau­kia­mai dviem pa­mai­no­mis ir be iš­ei­gi­nių, no­rint lai­ku ir per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ką at­lik­ti via­du­ko de­mon­ta­vi­mo ir nau­jo pa­sta­ty­mo dar­bus.</p> <p>Iš 1 mln. 750 tūkst. eu­rų di­džio­ji pi­ni­gų da­lis ati­ten­ka nau­jo via­du­ko kon­struk­ci­joms pa­ga­min­ti ir jam pa­sta­ty­ti. Kon­struk­ci­jas nau­jam via­du­kui bai­gia ga­min­ti vie­na Lie­tu­vos įmo­nė.</p> <p>R.Ma­laš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar­ti­nio via­du­ko de­mon­ta­vi­mo dar­bus – bė­gių ir kon­struk­ci­jų iš­ar­dy­mą at­lie­ka „Al­kes­tos“ ge­le­žin­ke­lio pa­da­li­nio Vil­niu­je dar­buo­to­jai, jie mon­tuos ir nau­ją via­du­ką. Šis bus pra­pla­tin­tas nuo iki šiol bu­vu­sio be­veik 25 met­rų iki 42 met­rų – iki to­kio plo­čio, ku­rio už­tek­tų po via­du­ku nu­ties­ti ke­tu­rių eis­mo juos­tų Nau­ją­ją gat­vę.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bė jau in­for­ma­vo, kad dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos nuo ba­lan­džio 6-osios iki ge­gu­žės 27-osios su­stab­dy­tas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas mi­nė­tos gat­vės ruo­že nuo Au­dė­jų ir Nau­jo­sios gat­vių žie­di­nės san­kry­žos iki Nau­jo­sios gat­vės ir kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas žie­di­nės san­kry­žos.</p> <p>Dėl šios prie­žas­ties kei­čia­si ir kai ku­rių vie­šo­jo trans­por­to mies­to au­to­bu­sų va­žia­vi­mo marš­ru­tai. Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu 8,9/9U, 10/10A, 12/12U mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sai va­žiuoja Pu­ti­nų, Pra­mo­nės ir Ver­slo gat­vė­mis.</p> <p>Kaip pra­ne­ša sa­vi­val­dy­bė, sie­kiant, jog au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čių laikas ne­si­keis­tų ki­to­se marš­ru­tų sto­te­lė­se, iš­var­dy­tų marš­ru­tų au­to­bu­sai Au­dė­jų g. „Al­kes­ta“ ir „Izo­me­ga“ sto­te­lių lai­ki­nai ne­ap­tar­nauja. Šių sto­te­lių ke­lei­viai tu­ri nau­do­tis gre­ti­mo­mis sto­te­lė­mis.</p> <p> </p> <h2>„Al­kes­ta“ pla­tins ir Nau­ją­ją gat­vę po via­du­ku</h2> <p>Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, įren­giant ke­tu­rias eis­mo juos­tas nuo mies­to cen­tro, šios, Tvir­to­vės ir Rū­tų gat­vių san­kry­žos, iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos, kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas, kai­na­vo dau­giau kaip 11 mln. eu­rų. Per 5 mln. eu­rų skir­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 3,7 mln. eu­rų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir 2,9 mln. eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.</p> <p>Šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją nuo ge­le­žin­ke­lio via­du­ko iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos vyk­džiu­si ben­dro­vė „Al­kes­ta“ jos ne­ga­lė­jo pra­pla­tin­ti po via­du­ku, ne­įvyk­džius šio ob­jek­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to.</p> <p>R.Ma­laš­ke­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, pa­sta­čius pra­pla­tin­tą via­du­ką, po juo bus re­konst­ruo­ja­ma ir Nau­jo­ji gat­vė, tai „Al­kes­ta“ pa­da­rys už skir­tas lė­šas šios gat­vės at­nau­ji­ni­mui nuo via­du­ko iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos.</p> <p> </p> <h2>Ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ja įtrauk­ta į Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną</h2> <p>Kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ja, ar­ba jo pra­pla­ti­ni­mas, jau daug me­tų yra ta­pęs gal­vos skaus­mu Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios nuo­lat pra­šo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bos jį įtrauk­ti į at­nau­ji­na­mų ke­lių są­ra­šą. Mat šis ke­lias, kaip di­džiau­sia su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja tarp Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, svar­bus jų eko­no­mi­nei plėt­rai, nau­jiems in­ves­tuo­to­jams pri­trauk­ti. O ke­lio re­konst­ruk­ci­ja vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ap­si­spren­di­mu bu­vo ati­dė­ta net iki 2034 me­tų.</p> <p>Kaip sa­kė par­la­men­ti­nės Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pės pir­mi­nin­kas, aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas, šį­met mi­nė­to kraš­to ke­lio re­konst­ruk­ci­ją pa­vy­ko įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną: „Jo re­konst­ruk­ci­ją nu­ma­to­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti šių me­tų tre­či­ą­jį ket­vir­tį ir vyk­dy­ti iki 2024 me­tų tre­čio­jo ket­vir­čio. Tai ge­ra ži­nia. Į to­kio ly­gio do­ku­men­tą pa­te­ko tik trys Lie­tu­vos ke­liai: Vil­nius–Ute­na, pa­grin­di­nės ša­lies ma­gist­ra­lės „Via Bal­ti­ca“ re­konst­ruk­ci­ja ir mi­nė­tas Pie­tų Lie­tu­vos ke­lias. Va­di­na­si, šiam ke­liui su­teik­tas aukš­čiau­sio ly­gio pri­ori­te­tas. Ma­nau, kad per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį bus pa­reng­tas ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, jam pla­tin­ti iš sa­vi­nin­kų iš­per­ka­ma že­mė ir pra­si­dės pats ke­lio at­nau­ji­ni­mas.“</p> <p>V.Ba­kas pa­brė­žė, kad ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­mas nau­jas su­si­ti­ki­mas su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru ap­tar­ti dzū­kams ak­tu­a­laus ke­lio re­konst­ruk­ci­jos klau­si­mus, dėl to bus nuo­lat vyk­do­ma par­la­men­ti­nė kon­tro­lė: „Mi­ni­mas ke­lias svar­bus ne tik kaip su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja, ta­čiau ir kaip vie­na iš są­ly­gų Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no so­cia­li­nei, eko­no­mi­nei pa­žan­gai. Nors Dzū­ki­jos kraš­tas san­ty­ki­nai yra ne­to­li di­džiau­sių ša­lies re­gio­nų cen­trų, bet dėl itin pras­to su­si­sie­ki­mo, taip pat in­ves­ti­ci­joms pri­trauk­ti bū­ti­nų že­mės skly­pų ir in­fra­struk­tū­ros sto­kos kraš­tas ne­ga­li iš­nau­do­ti sa­vo po­ten­cia­lo. Par­la­men­ti­nės Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pės su­si­ti­ki­me su šio kraš­to me­rais su­tar­ta, kad su­si­sie­ki­mo pro­ble­ma yra vie­na iš svar­biau­sių.“</p> <p>Bai­gus ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ruk­ci­ją ir pra­pla­ti­nus šią gat­vę po via­du­ku, ji vi­sa taps ke­tu­rių eis­mo juos­tų. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bė, pra­pla­tin­da­ma pa­grin­di­nę, su kraš­to ke­liu Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas su­si­jun­gian­čią Dzū­ki­jos sos­ti­nės gat­vę, tar­si ro­do pa­vyz­dį šio ke­lio at­nau­ji­ni­mui. Ka­dan­gi jam su­teik­tas aukš­čiau­sio ly­gio pri­ori­te­tas, at­si­ran­da pa­grįs­tos vil­tys, kad iš Aly­taus į Kau­ną per Prie­nus po ke­le­rių me­tų ne­be­rei­kės va­ži­nė­ti siau­ru ke­liu. Da­bar čia va­žia­vi­mas daž­niau­siai už­trun­ka il­gai dėl di­de­lio au­to­mo­bi­lių srau­to.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1102.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1102.JPG?itok=YxBo8xG_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1113.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1113.JPG?itok=ueN7HS38" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1150.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1150.JPG?itok=5XvxAHx9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1167.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1167.JPG?itok=cDHGQ8nN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1215.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1215.JPG?itok=7igTyw2T" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1223.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1223.JPG?itok=jNUQaJoe" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1248.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1248.JPG?itok=8OIvwf6o" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1255.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1255.JPG?itok=JOy5g2Oi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1281_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1281_0.JPG?itok=haBkd8QF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1288.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1288.JPG?itok=nEiCnWL5" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ge-le-zin-ke-lio-du-kas-de-mon-tuo-tas-nau-jas-tu-ri-si-ras-ti-iki-ge-gu-zes-pa-bai-gos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2422&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MJfvwDkuBy8yIrlqZwcDIzCIb9whVhpt1KmtUllbY38"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-123475" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618387320"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aivaras</span> - 2021-04-14 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/123475#comment-123475" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/123475#comment-123475" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trys namai šešios trobos,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trys namai šešios trobos, kelios mašinos per dieną pravažiuoja ir jiems matai reikia 4 eismo juostų. Prieš kelis metus naujai šitas viadukas buvo pastatytas Alkestos , dabar griauna . Are tik nebus pinigų plovimas :(</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=123475" token="NkS-rPE6fvQn4ynKXlOQ9njm7NzbNwWKc17qIMwUrzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119296" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617965497"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KO GERO</span> - 2021-04-09 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/119296#comment-119296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119296#comment-119296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">IKI NAUJU METU SUTVARKYS</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>IKI NAUJU METU SUTVARKYS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119296" token="4ITi1UAC1p-TgZ8aB2YTWKLBv5QCOuv7gVqCrAdtZaI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Apr 2021 06:50:43 +0000 vyrredaktorius 2422 at https://www.alytausnaujienos.lt Atšilus orams įsibėgėja paspirtukų sezonas https://www.alytausnaujienos.lt/atsilus-orams-isibegeja-paspirtuku-sezonas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13561" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13561) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/Alytausnaujienos.lt1__0.jpg?itok=l_rEEs1S" width="344" height="287" alt="paspirtukai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Skirkite pakankamai dėmesio paspirtuko būklei</h3> <p>Sezoną pradėti derėtų nuo kruopštaus paspirtuko būklės patikrinimo. Įsitikinkite, kad veikia įkroviklis ir baterija kraunama efektyviai. Patikrinkite, ar visi varžtai yra vietose, ar tinkamai įsukti ir nekliba. Priešingu atveju rizikuojate susidurti su netikėtu korpuso ar kitų dalių atsilaisvinimu, o tai gali pasibaigti nelaimingu atsitikimu. Taip pat derėtų patikrinti judančias paspirtuko dalis, ar jos nestringa, ar mechanizmai juda sklandžiai. Jei pastebite nesklandumų, sutepkite dalis specialiu tepalu, kurio įsigyti galite specializuotose parduotuvėse. Pravartu pasirūpinti ir padangų slėgiu bei stabdžių efektyvumu – jei to atlikti negalite patys, susisiekite su artimiausiu elektrinių paspirtukų servisu, kur meistrai atliks išsamią visų dalių patikrą.</p> <h3>Nuolatos tobulėkite</h3> <p>Atminkite, kad net jei esate pradedantysis paspirtukininkas, per vieną sezoną tikrai galite išmokti valdyti šią transporto priemonę nepriekaištingai. Svarbu atminti keletą taisyklių, kurios pravers laviruojant miesto gatvėse ir išvengti nemalonių patirčių.</p> <p>Važiuodami dvirate transporto priemone visada pirmenybę teikite dviračių takams. Jei galimybės važiuoti specialiu taku nėra, rinkitės šaligatvį ir vadovaukitės saugaus eismo taisyklėmis. Jei pasirinktu maršrutu keliaujate pirmą kartą, būkite ypač pastabūs ir neskubėkite. Privalote atsakingai įvertinti tako būklę, nes jame gali netikėtai pasitaikyti iškilusių ar skilusių plytelių, dėl kurių lengva prarasti pusiausvyrą, griūti ar net susipjaustyti paspirtuko padangas. Nepamirškite pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Paspirtukininko šalmas taps stilingu jūsų įvaizdžio akcentu ir apsaugos nuo galimų traumų kelyje.</p> <p>Ne mažiau svarbu yra išmokti kultūringai važiuoti mieste ir atsakingai laviruoti tarp žmonių. Atminkite, kad pėstieji ne visada juda viena tiesia linija, o ypač sunku nuspėti mažų vaikų judėjimą. Būtent todėl, artėdami prie žmonių turėtumėte sulėtinti greitį ir saugiai juos apvažiuoti, o jei reikia – įspėti garsiniu signalu. Stovėdami prie šviesoforo taip pat neturėtumėte paspirtuku kliudyti kitų žmonių, nederėtų brautis į priekį ar skubėti. Jei atvykę į darbą ar parvažiavę namo planuojate paspirtuką palikti lauke, pasirūpinkite, kad jis nekliudytų kitiems žmonėms, neužtvertų įėjimo bei nenugriūtų užkliudytas durų.</p> <p>Be abejo, svarbu yra sekti naujienas, kurios aktualios paspirtukų savininkams ir jais besinaudojantiems žmonėms. Kai kuriuose miestuose savivaldybės imasi priemonių, kad sumažintų paspirtukų srautą tam tikrose gatvėse ar jų atkarpose. Tai derėtų žinoti dar prieš pradedant pasivažinėjimą, nes patekę į draudžiamo judėjimo dviračių priemonių zoną galite gauti baudą.</p> <p>Jei svarstote apie elektrinį paspirtuką kaip apie dovaną vaikui, gerai įvertinkite jo atsakingumą. Atminkite, kad jį reikės supažindinti su kelių eismo taisyklėmis, išmokyti, kaip tinkamai vesti paspirtuką per pėsčiųjų perėjas ir kaip saugiai kirsti kelią. Jei aptarę esminius dalykus su vaiku, matote, kad jis naujai transporto priemonei yra pasiruošęs, metas pasižvalgyti ir įvertinti skirtingų pardavėjų kainas. Žinoma, patikimo gamintojo paspirtukas kainuos nemažai, tad tokiam pirkiniui gali tekti ilgai taupyti arba pasiskolinti. Gauti lankstų ir jūsų poreikius puikiai atitinkantį sprendimą galite užpildę paraišką <a href="https://www.gfbankas.lt/">GF BANKAS</a> tinklalapyje, kur pasiūlymą gausite jums patogiausiu būdu.</p> <p>Net jei esate patyręs paspirtukininkas ir savo transporto priemone mėgaujatės ne pirmus metus, atminkite, kad saugų ir smagų sezoną garantuoja kruopšti paspirtuko apžiūra ir jūsų dėmesingumas. Visada įvertinkite ne tik dangos, kuria riedate būklę, bet ir oro sąlygas, greitį bei savo manevringumo įgūdžius.</p> <h1><br />  </h1> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Alytausnaujienos.lt1_.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Alytausnaujienos.lt1_.jpg?itok=RAhllUjk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Alytausnaujienos.lt__0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Alytausnaujienos.lt__0.jpg?itok=hw85hSuG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/atsilus-orams-isibegeja-paspirtuku-sezonas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2418&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aTSlH_cuG9SVHPJRpQxUnLng90xggLcI-qyY2sdeH-0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617871660"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yyyyy</span> - 2021-04-08 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/118507#comment-118507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118507#comment-118507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">geri patarimai,...</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>geri patarimai,...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118507" token="uXdflevP0pu4mwLccfrmXdxEqnIySrAP-casWd5iL1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118408" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617863708"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>NESILAIKO</span> - 2021-04-08 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/118408#comment-118408" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118408#comment-118408" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TAISYKLIU BUS SUZEISTU</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TAISYKLIU BUS SUZEISTU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118408" token="iRqsTKwwEOovmMOEqh1ci0geFphea45f9Xi0kDrYMK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118392" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617862334"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2021-04-08 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/118392#comment-118392" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118392#comment-118392" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik koks idijotas paleido…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik koks idijotas paleido šitus paspirdukus ir dviračius šaligatviais? Šitaip sugadinęs pėsčiųjų saugumo paskutinę salelę eisme miestuose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118392" token="4grx_GxbD8_o9WWgSPR5cJIwCQsAOHJSotPoBl-Osl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-117846" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617800442"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas. </span> - 2021-04-07 - 16:00</p> </li> <a href="/comment/117846#comment-117846" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/117846#comment-117846" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nerašysiu daugiau verslo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nerašysiu daugiau verslo planų kacaoams. Gana. Beje tenka įpilti pamaGų į A-jienas: prašyta buvo supažindinti gyventojus su paspirtukų nuomos taisyklėmis ne defoultu, o natūraliuoju aprašymo metodų, kad ir stotelių stenduose bei įpareigoti BOLT nedėti nevilties, pykčio ir specifinio pedofilo jausmo, negalint išsinuomoti ar nesuvokiant defoultų. Pagalba Stalino ir Hitlerio nerašytų, t.p. policijos įstatymų toleravimo. Tolerancijos nefašistiniam protui !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=117846" token="5CRpeDADmGrw1sN3y0BStSQZgHtUBnKsaq44oqLXjys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 07 Apr 2021 12:02:29 +0000 vyrredaktorius 2418 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­vi­val­dy­bei per teis­mus ne­pa­vy­ko ap­si­gin­ti prieš „Glass mar­ket” https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bei-teis-mus-ne-pa-vy-ko-ap-si-gin-ti-pries-glass-mar-ket <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13561" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13561) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/IMG_1810.jpg?itok=YF9hxZqF" width="344" height="287" alt="„Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys." title="„Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys: „Man svar­biau­sia, kad bū­tų iš­sau­go­ta 65 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Jaz­mi­nų tur­gaus“, nes ji rei­ka­lin­ga ne tik tur­gaus pre­kiau­to­jams, bet ir mies­tui.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kon­tro­ver­siš­kas pa­si­sa­ky­mas dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų</h2> <p>Be­veik prieš 25 me­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo gat­vėms, at­si­ra­sian­čioms te­ri­to­ri­jo­je už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Tarp jų at­si­ra­do ir Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas.</p> <p>To­kios gat­vės re­a­liai nė­ra iki šiol, tik jos pa­va­di­ni­mas, bet ji re­gist­ruo­ta vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro Ad­re­sų re­gist­re.</p> <p>2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­keis­ti be­veik prieš 25 me­tus pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Šios gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­nai­ki­ni­mo tiks­las – te­ri­to­ri­ją per­tvar­ky­ti taip, kad čia bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti že­mės nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo na­tū­ra pro­ce­dū­ras. Mat te­ori­nė gat­vė yra įsi­ter­pu­si tarp tri­jų pri­va­čių že­mės skly­pų, o jie pri­klau­so vie­nam as­me­niui.</p> <p>Ta­me pa­čia­me 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me dar bu­vo nu­ro­dy­ta, kad Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas pa­nai­ki­na­mas, ne­ma­ži­nant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų ša­lia esan­čia­me Jaz­mi­nų g. 3 skly­pe. O ja­me yra mies­to ben­dro­vės „Glass mar­ket“ „Jaz­mi­nų tur­gus“.</p> <p>Ben­dro­vė ne­tru­kus krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, kad bū­tų pa­nai­kin­tas be­veik prieš dve­jus me­tus pri­im­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas, nes įžvel­gė pa­žeis­tus „Jaz­mi­nų tur­gaus“ pre­kei­vių in­te­re­sus.</p> <p>Kaip „Glass mar­ket“ nu­ro­dė skun­de teis­mui, Jaz­mi­nų g. 3 pri­va­čia­me jos skly­pe ben­dro­vė dar 2007-ai­siais su­pro­jek­ta­vo, pa­sta­tė ir eks­plo­a­tuo­ja 16 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Mies­to ta­ry­bos pri­im­ta­me spren­di­me kon­tro­ver­siš­kai pa­si­sa­ko­ma dėl šios te­ri­to­ri­jos skly­po, nors ta­ry­ba ne­tu­ri jo­kių ju­ri­di­nių ga­lių da­ry­ti įta­kos dėl pri­va­čios įmo­nės nuo­sa­vy­bės.</p> <p>Ki­tos 49 „Glass mar­ket“ lė­šo­mis au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos ša­lia „Jaz­mi­nų tur­gaus“ įreng­tos kaip sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta pri­va­lo­ma są­ly­ga sie­kiant gau­ti lei­di­mą sta­ty­ti da­bar­ti­nio „Jaz­mi­nų“ tur­gaus“ pa­sta­tą. Kaip ben­dro­vė nu­ro­dė skun­de teis­mui, pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be mi­nė­to vie­tų skai­čiaus au­to­mo­bi­lių aikš­te­le įmo­nė ga­li nau­do­tis ne­ter­mi­nuo­tai, ji ne­ga­li bū­ti per­tvar­ko­ma be „Glass mar­ket“ su­ti­ki­mo.</p> <p>Šios ben­dro­vės įreng­to­mis au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­to­mis nau­do­ja­si ne tik „Jaz­mi­nų tur­gaus“ pre­kei­viai, bet ir at­vy­kę ap­si­pirk­ti į Jaz­mi­nų gat­vė­je esan­čias tur­ga­vie­tes, čia au­to­mo­bi­lius sta­to ir ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.</p> <h2>Ko­dėl pa­nai­kin­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas?</h2> <p>Pra­ėju­sių me­tų ko­vo pa­bai­go­je Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pa­nai­ki­no „Glass mar­ket“ ap­skųs­tą 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą.</p> <p>Tai iš es­mės pa­da­ry­ta dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių. Prie mi­nė­to ta­ry­bos spren­di­mo pri­dė­ta­me sa­vi­val­dy­bės Pa­va­di­ni­mų gat­vėms, pa­sta­tams, sta­ti­niams ir ki­tiems ob­jek­tams pa­rin­ki­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio pro­to­ko­le pa­žy­mė­ta, kad bu­vo svars­to­mas nau­jai for­muo­ja­mos gat­vės tarp Puns­ko ir Rau­don­kal­nio gat­vių pa­va­di­ni­mo su­tei­ki­mas, o ta­ry­bai nu­tar­ta siū­ly­ti pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą.</p> <p>Toks pro­to­ko­las nė­ra įsta­ty­miš­kai rei­ka­lau­ja­mas aiš­ki­na­ma­sis raš­tas prie ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­to, nes jis ne­pa­grin­džia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to Pa­va­di­ni­mų gat­vėms, pa­sta­tams, sta­ti­niams ir ki­tiems ob­jek­tams su­tei­ki­mo, kei­ti­mo ir įtrau­ki­mo į ap­skai­tą tvar­kos ap­ra­šo.</p> <p>Dėl ta­ry­bos spren­di­mo da­lies, ku­rio­je nu­ma­ty­ta pa­nai­ki­nus Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą ne­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų skai­čiaus ša­lia esan­čia­me Jaz­mi­nų g. 3 skly­pe, teis­mas pa­si­sa­kė, kad tam nė­ra aiš­kaus tei­si­nio ir fak­ti­nio pa­grin­do. Ne­aiš­ku, ar 49 vietų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė yra ar nė­ra nu­ro­dy­to ad­re­so ob­jek­tas.</p> <h2>Ape­lia­ci­nį skun­dą grin­dė tei­si­nių pa­sek­mių ne­su­kė­li­mu „Glass mar­ket“</h2> <p>Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui skun­dė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, pra­šy­da­ma at­mes­ti „Glass mar­ket“ skun­dą.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bė ape­lia­ci­nia­me skun­de nu­ro­dė, kad Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas bu­vo pa­nai­kin­tas ne­sant su­for­muo­tos pa­čios gat­vės, o ta­ry­bos spren­di­mas ben­dro­vei „Glass mar­ket“ jo­kių tei­si­nių pa­sek­mių ne­su­kė­lė ir ne­ga­lė­jo su­kel­ti.</p> <p>Ta­čiau Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas šią sa­vai­tę pri­im­ta ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi sa­vi­val­dy­bės ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė ir pa­li­ko ne­pa­keis­tą pra­ėju­sių me­tų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­tą Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mą.</p> <p>Su­tik­ta su šio teis­mo pa­da­ry­ta iš­va­da, kad mies­to ta­ry­bos spren­di­mas tu­rė­jo įta­kos „Glass mar­ket“ tei­sėms ir pa­rei­goms, pa­žei­džia tei­sė­tu­mo prin­ci­pą, ne­ati­tin­ka Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Kon­sta­tuo­ta, jog ape­lia­ci­nia­me skun­de ne­nu­ro­do­mi jo­kie tei­si­niai pa­grin­dai, dėl ku­rių Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­nai­ki­ni­mas sie­ja­mas su mi­nė­tai ben­dro­vei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le.</p> <p>Kaip sa­kė „Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys, teis­mo ke­liu pa­vy­ko įro­dy­ti, kad sa­vi­val­dy­bė be jo­kio tei­si­nio pa­grin­do ban­do re­gu­liuo­ti ver­slą: „Man svar­biau­sia, kad bū­tų iš­sau­go­ta 65 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Jaz­mi­nų tur­gaus“, nes ji rei­ka­lin­ga ne tik tur­gaus pre­kiau­to­jams, bet ir mies­tui. Man at­ro­do, kad mū­sų įmo­nė, ją įreng­da­ma sa­vo lė­šo­mis, pa­da­rė ge­rą dar­bą mies­tui, bet, kaip ma­ty­ti, sa­vi­val­dy­bė ban­do ieš­ko­ti bū­dų, kaip tą aikš­te­lę pa­nai­kin­ti.“</p> <p>Be­je, te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je yra Sig­na­ta­rų pa­va­di­ni­mo gat­vė, jau na­tū­ra at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės bu­vu­siam že­mės sa­vi­nin­kui. Mies­to ta­ry­bai iš tie­sų su­teik­ta įsta­ty­mi­nė tei­sė nai­kin­ti šios gat­vės pa­va­di­ni­mą ir ją iš­re­gist­ruo­ti iš Re­gist­rų cen­tro Ad­re­sų re­gist­ro, ta­čiau pri­ima­mu spren­di­mu ne­pa­si­sa­kant dėl ša­lia esan­čių pri­va­čių skly­pų.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_1810_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_1810_0.jpg?itok=OY_wuioK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bei-teis-mus-ne-pa-vy-ko-ap-si-gin-ti-pries-glass-mar-ket&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2410&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LLzy_ghXcJ0U-HEHWYI9H7vBXHQapjIbRu5JR6SmQ2o"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119219" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617956948"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Idomu</span> - 2021-04-09 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/119219#comment-119219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119219#comment-119219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu būtų sužinoti pavardes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu būtų sužinoti pavardes politikų, kurie norėjo griauti parkavimą ir trukdyti verslui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119219" token="PCplNVkQdIOWmgD3BmwPs3utihwfltng1LuR_RFC9gU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617909803"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>doaaelassi</span> - 2021-04-08 - 22:23</p> </li> <a href="/comment/118851#comment-118851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118851#comment-118851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">شركة رش مبيدات بالبكيرية…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://loaloaa.com/pest-control-company-in-bakkiria/">شركة رش مبيدات بالبكيرية</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/insecticide-spraying-company-in-ainiza/">شركة رش مبيدات بعنيزة</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/eliminate-the-termites-in-ainiza/">مكافحة النمل الابيض بعنيزة</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/company-anti-insects-by-the-peddlers/"> شركة مكافحة حشرات بالبدائع </a><br /> <a href="https://loaloaa.com/pest-control-company-in-ainiza/"> مكافحة حشرات بعنيزة</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-0537979574-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D8%A7%D9%84/">شركات مكافحة حشرات ببريدة</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/insecticide-spraying-company-in-alras/">افضل شركة رش مبيدات بالرس</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/pest-control-company-in-bakkiria/">مكافحة حشرات بالبكيرية</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-0537979574-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D8%A7%D9%84/">مكافحة حشرات بالقصيم</a><br /> <a href="https://loaloaa.com/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-0591085854/">تنظيف شقق بالبدائع</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118851" token="AV2o1OR4pY3cakPVWceQuoC8Bq7GtPJBSkWe2msBFkI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617908571"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mamlakaservices</span> - 2021-04-08 - 22:02</p> </li> <a href="/comment/118848#comment-118848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118848#comment-118848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">شركة مكافحة حمام بالرياض…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://mamlakaservices.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/">شركة مكافحة حمام بالرياض</a><br /> <a href="https://mamlakaservices.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/">شركة مكافحة حشرات بالرياض</a><br /> <a href="https://mamlakaservices.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/">شركة رش مبيدات بالرياض</a><br /> <a href="https://mamlakaservices.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/?fbclid=IwAR0lmnKRrUU6YY0CRO_K0driUgc7KxEj3j1e4Q4T1oi_f3r5jjrlx6DD01Q">شركة مكافحة الحمام بالرياض</a><br /> <a href="https://mamlakaservices.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/">مكافحة النمل الابيض بالرياض</a><br /> لا يمكن الحديث عن سعر ثابت لخدمات مكافحة الحشرات، وذلك بالنظر لما تتطلبه كل حالة من علاجات مخصصة تختلف عن غيرها، علاوة على اختلاف الأماكن التي تتم معالجتها من حيث المساحة وطبيعة نشاطها (سكني، تجاري، صناعي ، زراعي)، فضلا عن اختلاف كم ونوع المبيد المستخدم في كل حالة.<br /> لكن الثابت هو أنه يمكنك الحصول على خدماتنا بسعر اقتصادي في متناول يديك، دون أن يتعارض ذلك مع جودة الخدمة.<br /> أرقام مجموعة شركات مكافحة حشرات بالرياض </p> <p>تتم خدمات مكافحة الحشرات لدينا من خلال منهج مدروس يهدف إلى التخلص من الحشرات في أقل زمن ممكن ، دون التفريط في الشروط الصحية اللازمة للتعامل مع المبيدات، وذلك حرصًا على الأفراد وسلامة البيئة، تعرف على كيفية تنفيذ خدمات مكافحة الحشرات لدينا:</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118848" token="NXEMCYCKcGUaSB3lKrlMHBu5fujLMmni2BxOL9o5BYs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-115235" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617563557"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Investuotoja</span> - 2021-04-04 - 22:12</p> </li> <a href="/comment/115235#comment-115235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/115235#comment-115235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausia mokėti daug cash…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausia mokėti daug cash. Tada reikalai gerai sukasi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=115235" token="ggQE2mN2gCiBasi9TUhII2weLg4B-sKgh4ZeNQMc_Bo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-115047" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617546725"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Investuotojas</span> - 2021-04-04 - 17:32</p> </li> <a href="/comment/115047#comment-115047" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/115047#comment-115047" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia susimokėti iš anksto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia susimokėti iš anksto ir niekas netrukdys, po teismus netampys. Geriau mokėti daug</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=115047" token="fy6rp9x9sdwQ_F7YWcbm8RkdiUkpKkRN7wj2Rei56Z0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-115037" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617545936"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bulis</span> - 2021-04-04 - 17:18</p> </li> <a href="/comment/115037#comment-115037" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/115037#comment-115037" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia Švinius ir architektas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia Švinius ir architektas dabar jau ne prie ko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=115037" token="cQWSpeORkQ1BKo1GJutxDJpLILeGYTVSgpJX-Zu4nsU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-114818" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617524712"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Treigggy </span> - 2021-04-04 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/114818#comment-114818" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/114818#comment-114818" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cigarų biznio nėra. Niekas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cigarų biznio nėra. Niekas žemės dovanai nedalina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=114818" token="0gou9CuZobynAiiSVDddHp2PmsvkAWfskxk-rSvuwHg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-114315" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617481272"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Janka</span> - 2021-04-03 - 23:21</p> </li> <a href="/comment/114315#comment-114315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/114315#comment-114315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Architektėlis gi Šviniaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Architektėlis gi Šviniaus giminė.Gerą sparną turėjo.Ir neįkandamas buvo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=114315" token="l0C97bmq6989ZAVm00nPdiCXhsD0BruWPc0vneJ-TL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-114160" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617454245"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Su Šv Velykom !</span> - 2021-04-03 - 15:50</p> </li> <a href="/comment/114160#comment-114160" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/114160#comment-114160" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">...</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=114160" token="_1BYDdwZXLRrbb5kaUb3qBvoEeZt4BsqCEXL0mfLPbM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-114126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617450866"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - 2021-04-03 - 14:54</p> </li> <a href="/comment/114126#comment-114126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/114126#comment-114126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matažinskas norėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matažinskas norėjo specialiai mažinti aikštelę. Po to prašo kai ko kad netrukdytų ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=114126" token="7oGUdufo06nu-D04nPDpJuAZIqb42Y8K0rYU6zmwmIw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-113967" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617438426"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ožys</span> - 2021-04-03 - 11:27</p> </li> <a href="/comment/113967#comment-113967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/113967#comment-113967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tregys svetimų verslų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tregys svetimų verslų ir valdiškos žemės grobikas-kas jo nežino...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=113967" token="_fxtyCeE5Yor_iNIueEKQ_8JhQAuL_i9adC3jheKbSk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-113959" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617437821"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - 2021-04-03 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/113959#comment-113959" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/113959#comment-113959" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tas tregys yra ne kas kitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tas tregys yra ne kas kitas kaip valstybines žemės pasisavinimo meistras - įspraudžia pastatą į mažiuką sklypelį ir po to prisidengdamas smulkių prekeivių interesais užvaldo dar tokio pat dydžio valstybinę žemę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=113959" token="KWl0DCftWaMX3YO926ponX_UAt9LdjSdAFbHXUOW8rs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-113606" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617396810"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Feilas</span> - 2021-04-02 - 23:53</p> </li> <a href="/comment/113606#comment-113606" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/113606#comment-113606" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir vėl Cesiulio chebrytė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir vėl Cesiulio chebrytė teismus prapylė. Vaikai,marš į darželį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=113606" token="I0v7fQ7-wnvXOT8KC1jnqqZggApN_YEpDtDYIemYYEQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-113593" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617389585"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesuprantu</span> - 2021-04-02 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/113593#comment-113593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/113593#comment-113593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkaip neaiškiai išdėstyta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkaip neaiškiai išdėstyta. O Treigys turbūt nenori, kad kas nors šalia dar vieną turgų pastatytų. Nors visiems nuo to būtų geriau. Konkurencija gerai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=113593" token="c2i38k-Y6PjtVVOUetFcPjKszxdEB42KcgFmSDrN7Ss"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Apr 2021 12:16:15 +0000 vyrredaktorius 2410 at https://www.alytausnaujienos.lt 4 priežastys, dėl kurių verta rinktis rąstinį namą https://www.alytausnaujienos.lt/4-priezastys-del-kuriu-verta-rinktis-rastini-nama <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/33-13556" rel="bookmark"> Nr. <span> 33 (13556) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/AdobeStock_37307355.jpeg?itok=QnC1qZRL" width="344" height="287" alt="rastiniai namai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>1. Aplinkai ir sveikatai draugiškesnis būstas</h3> <p>Į mums visiems rūpimus klausimus apie rąstinio namo privalumus sutikę atsakyti įmonės Meistro Namai ekspertai džiaugiasi, jog vis didesniam skaičiui žmonių statant būstą svarbus tampa ir draugiškumo gamtai faktorius. Jų teigimu, savo būsto statyboms rinkdamiesi atsinaujinančius gamtos išteklius, visų pirma, prisidedame prie aplinkos taršos mažinimo – nuodingų dalelių patekimo į aplinką statybinių medžiagų, tokių kaip blokeliai ar mūras, gamybos metu. Tiesa, renkantis medieną savo rąstinio namo statyboms ypač svarbu pasidomėti, iš kur atkeliauja medis, kurį perkate (ne visi tiekėjai rūpinasi, kad statybų reikmėms iškirsti miškai būtų atsodinami).</p> <p>Vis dėlto, ne mažiau dėmesio nei į medieną, <a href="https://www.meistronamai.lt/">www.meistronamai.lt/</a> atstovų teigimu, reikėtų atkreipti ir į medžiagas, kurios bus naudojamos jūsų stogo įrengimui ar būsimų, medinio namo sienų apsaugai nuo išorės veiksnių. Vienu tokių pavyzdžių galėtų būti švinas – sunkusis metalas, ypač dažnai aptinkamas stogų dangoje, dažuose ir santechnikos įrangoje. Jis yra labai nuodingas, o greitai patekęs į kraujotakos sistemą imituoja kalcį, todėl geba prasiskverbti net pro galvos smegenų barjerą. Ne retai kenksmingos medžiagos naudojamos ir medienos apdorojimui, tokiu būdu nesąmoningai sumažinant medinio namo draugiškumą gamtai. Kad kuo ilgiau tarnautų, medis apdorojamas priemonėmis, kurios išskiria deguto, akmens anglių, gudrono ir vandens dujų dervos kreazotą, darantį tiesioginį poveikį vėžio vystymuisi. Panašų pavojų kelia ir stiklo pluoštas, dažniausiai naudojamas kaip terminė izoliacija ir stogo dangos medžiaga.</p> <p> </p> <h3>2. Aplinkai draugiškesnis statybų procesas</h3> <p>Nors pats statybų procesas neturi didelės įtakos gyvenimo kokybei, Meistro Namų specialistai teigia, jog statant rąstinį namą aplinka yra paveikiama gerokai mažiau, nei užsiimant kitų tipų namų statybomis. Taip atsitinka ne tik dėl atliekamų, labiau aplinką teršiančių darbų, bet ir dėl sunkiosios technikos, kuriai būtina patekti arti statinio, kad būtų galima atlikti reikiamus darbus, tokius kaip mūrijimas ar betonavimas. Medinio namo statybų atveju palyginus paprastas statybų procesas nereikalauja sunkiosios technikos, todėl leidžia išsaugoti namo aplinką, o paties namo statybose yra naudojama gerokai mažiau gamtai kenksmingų medžiagų, kurios kenkia ne tik aplinkai, bet ir mūsų bei mūsų artimųjų sveikatai.</p> <p> </p> <h3>3. Puiki namo izoliacija ir ekonomiškumas</h3> <p>Žvelgiant iš techninės perspektyvos, vienas pagrindinių privalumų statant rąstinį namą – ypač gera savaiminė jo izoliacija ir oro cirkuliacija. „Tai reiškia, jog šio tipo namą apšiltinę papildomai, jį ne tik galėsite naudoti visus metus, bet ir džiaugsitės ypač mažomis eksploatavimo išlaidomis“,– teigia Meistro Namų atstovai. Bene populiariausias ir ekonomiškiausias medienos variantas rąstiniams namams – lietuviškos ar Sibiro eglės, pušies ir maumedžio mediena. Pasirinkus kokybišką medieną, puiki jos izoliacija šilumą išlaikys gerokai ilgiau nei ekonominis medžiagų variantas. Kokybiškos medienos pasirinkimas lems ir tai, jog namui nebus privalomas papildomas vidaus ar išorės apšiltinimas, taip sutaupant ne mažai lėšų būtiniausiems darbams.</p> <p>Tiesa, atsižvelgiant į statybai naudojamus unikalius, ilgus ir plataus skersmens rąstus, nesunku suprasti, kad tokių medžiagų, o ypač – jų paruošimo kaina išaugina paties namo kainą. Todėl svarstant apie namą, pagamintą iš natūralių rąstų, derėtų nusiteikti didesnėms išlaidoms. Tačiau, įmonės specialistų teigimu, egzistuoja ir pigesnis rąstinio namo variantas – klijuoto tašo medinis namas.</p> <p>„Kalbant apie šio tipo rąstinius namus, visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad jų gamybos procesas mažai kuo skiriasi nuo masyvių rąstinių namų gamybos, o toks namas taip pat išsaugo ir visas gerąsias savybes, būdingas iš natūraliu būdu apdirbtų rąstų pagamintiems namams“,– žiniomis dalijasi Meistro Namų atstovas. Neapdoroti rąstai specialiomis mašinomis išpjaustomi į pailgas lentas ir labai gerai išdžiovinami džiovykloje, o vėliau, juos nuobliavus, yra sujungiami hidrauliniu presu, naudojant specialius, vandeniui atsparius klijus.</p> <p>Ekspertų teigimu, nors klijuoti ir laminuoti rąstai yra labai panašūs į masyvaus medžio namams naudojamus rąstus, iš jų pagaminti namai pasižymi keletu esminių skirtumų – jie nėra jautrūs aplinkos temperatūros ir drėgmės pokyčiams, todėl nėra linkę slinktis. Svarbu ir tai, kad, pasirinkus klijuoto tašo namą, dėl jo gamybos proceso yra mažiau ribojamos paties namo erdves ir architektūriniai sprendimai, nes klijuojant medieną nesunkiai išgaunama norima rąsto forma bei ilgis. Taigi, svarstant, kokį namą statyti savo sklype, šiuos privalumus rekomenduojame taip pat įvertinti.</p> <p> </p> <h3>4. Natūralesnė namų atmosfera</h3> <p>Nors egzistuoja daugybė argumentų, kurie skatina rinktis gamtai draugiškesnį, rąstinį būstą, medinių namą gamintojų teigimu, vienu svarbiausių tokio namo privalumų galime laikyti jo teigiamą įtaką sveikatai ir gyvenimo kokybei. Greičiausiai jau ne kartą girdėjote, jog medis, kaip natūrali medžiaga, pasižymi ne tik gera šilumos ir garso izoliacija, bet ir natūralia oro cirkuliacija. Tai reiškia, kad nusprendus savo nuolatiniam gyvenimui rinktis rąstinį namą, oras jame bus natūraliai švaresnis, lyginant su bet kokio tipo namu, kuriame nėra įmontuota speciali vėdinimo sistema.</p> <p>Ne mažesnį privalumą tokiam namui suteikia ir medienos kuriama natūrali, gamtai artima atmosfera. Meistro Namų specialistų nuomone, ypač svarbu pabrėžti, jog rąstinio namo pasirinkimas nuolatiniam gyvenimui toli gražu nereiškia, kad jūsų būstas turėtų būti įrengtas paprastai, be didelių patogumų, arba pasižymėti primityviu kaimišku stiliumi. „Tai, kaip atrodys jūsų rąstinio namo interjeras ir eksterjeras – priklauso tik nuo pačių klientų fantazijos ir finansinių galimybių“,– teigia įmonės atstovas ir priduria, kad Meistro Namų įgyvendintų projektų sąraše – ne vienas prabangus statinys.</p> <p>„Rinkdamiesi rąstinį namą kaip savo gyvenamąjį būstą džiaugsitės ne tik tvirtumu ir ilgaamžiškumu, būdingais mūriniams ar blokiniams namams. Kartu įsigysite ir neįkainojamą sveikesnę aplinką sau ir savo artimiesiems, o medienos kuriama natūrali atmosfera jūsų namus pavers ypatinga erdve, į kurią visuomet norėsis sugrįžti“,– patirtimi dalijasi mūsų kalbintas įmonės atstovas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/AdobeStock_37307355_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/AdobeStock_37307355_0.jpeg?itok=x7MjIGeX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/AdobeStock_233578526.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/AdobeStock_233578526.jpeg?itok=mK97JMKo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/4-priezastys-del-kuriu-verta-rinktis-rastini-nama&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2371&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DI3ZGqSnQXgA9IFxjCXCiEZBX11dcy4SIpex4-KJN9Q"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103753" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616523193"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rimas</span> - 2021-03-23 - 20:13</p> </li> <a href="/comment/103753#comment-103753" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103753#comment-103753" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenam rastiniame name. Yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenam rastiniame name. Yra integruotas garažas, bet į jį mašinos nestatom, nes rastinis namas - kiauras. Visi išmetami autodūmai patenka į vidų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103753" token="1tHTZIFKGxNjbzKvsotHzjBJy_UINrvIvm-QxZlNm_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Mar 2021 10:03:13 +0000 vyrredaktorius 2371 at https://www.alytausnaujienos.lt Kodėl svarbu nepirkti pigiausių teleskopinių krautuvų? https://www.alytausnaujienos.lt/kodel-svarbu-nepirkti-pigiausiu-teleskopiniu-krautuvu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13552" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13552) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/mt625-135-bd.jpg?itok=gZr8XD9k" width="344" height="287" alt="teleskopiniai krautuvai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">Teleskopiniai krautuvai naudingi, tačiau tik tuomet, kai jie perkami atidžiai. Kartais geriau pasirinkti ne naują gaminį, o naudotą. Kodėl? Kadangi galima įsigyti kokybišką prekę už pigesnę sumą. Visgi, svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog prekė turi ne tik kainuoti pigiau, bet ir būti kokybiška. Kai kurie naudoti teleskopiniai krautuvai nenaudingi, kadangi jie itin seni. Kuo senesnė prekė, tuo labiau susidėvėjusi gali būti. Naudinga pasidomėti prekėmis, jog būtų galima išvengti nesklandumų ir įsigyti reikiamą prekę. Svarbu pasidomėti prekėmis ir pirkti patikimą prekę.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <h3 class="text-align-justify">Ar naudoti teleskopiniai krautuvai pigesni?</h3> <p class="text-align-justify">Turbūt daugelis supranta, jog naudoti gaminiai dažniausiai yra pigesni nei nauji. Visgi, yra išimčių. Pasitaiko, jog parduodamas beveik naujas gaminys. Tai gali būti kelis metus naudotas gaminys, kuris atrodo beveik kaip naujas, tačiau akivaizdu, jog yra bent šiek tiek susidėvėjęs. Įsigyti tokį gaminį už praktišką vienodą kainą, kaip naujos prekės, tikrai neapsimoka. Turbūt ir taip aišku, jog pigiau įsigyti prekę nori daugelis, tačiau kartais reikia nebandyti sutaupyti kelis eurus ir nerizikuoti įsigyti nepatikimą prekę. Teleskopiniai krautuvai patikimi tuomet, kai gaminami iš patikimų medžiagų. Svarbu pasidomėti prekėmis, jog būtų galima gauti tai, kas patikima. Svarbu pasidomėti prekėmis, jog būtų galima ne tik įsigyti naudingas prekes, bet ir sutaupyti. <a href="https://www.intrac.lt/krautuvai/manitou-teleskopiniai-krautuvai">Teleskopinius</a> krautuvus rinktis reikia atidžiai, jog būtų galima gauti geriausios kokybės prekes. Naudotos prekės pigesnės, tačiau ne visuomet. Svarbu atidžiai rinktis, kadangi vienintelis naudotų prekių privalumas yra kaina. Kas iš to, jog prekė naudota, jeigu jos kaina panaši kaip naujos. Pasidomėti kainomis svarbu, jog būtų galima sutaupyti. Naudinga įsigyti naudotas prekes tuomet, kai kaina pigesnė nei naujų.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <h3 class="text-align-justify">Kodėl svarbu atidžiai pirkti teleskopinį krautuvą?</h3> <p class="text-align-justify">Teleskopinius krautuvus rinktis reikia itin atidžiai. Kartais naudinga atkreipti dėmesį į tai, jog teleskopiniai krautuvai būtų ne tik pigesni, bet ir kokybiški. Prekes išsirinkti sudėtinga, tačiau svarbu pasidomėti, ką rinktis, jog būtų galima sutaupyti. Kartais naudinga pasidomėti teleskopiniais krautuvais ir tuomet pradėti rinktis. Pasidomėti prekėmis naudinga tam, jog būtų galima gauti geras sąlygas. Kartais naudinga pasidomėti teleskopiniais krautuvais tam, jog būtų galima ne tik įsigyti naudingą prekę, bet ir sutaupyti pinigus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kodel-svarbu-nepirkti-pigiausiu-teleskopiniu-krautuvu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2353&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Z-RDvizxB0GpuhfWJ14MaWofFE_pB7p1bcMIW57EPvo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-102720" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616074946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-03-18 - 15:42</p> </li> <a href="/comment/102720#comment-102720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/102720#comment-102720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jeigu ka nors rimtesnio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jeigu ka nors rimtesnio reikia pirkt tai nebent tikruose vakaruose ,kur pagaminta ne trecioms salims ,tokioms kaip lt ,lv irttt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=102720" token="t-ro9AGWC8MgkY4CybFT1pio-l59X9arHtjbK-_SrsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 17 Mar 2021 14:09:20 +0000 vyrredaktorius 2353 at https://www.alytausnaujienos.lt Kiek kainuoja odontologijos paslaugos? https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-odontologijos-paslaugos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13552" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13552) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/odontologiniai-irankiai-1.jpg?itok=XJkw_cG-" width="344" height="287" alt="Odontologija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">Tokiu atveju galima džiaugtis sveikais dantimis ir nesirūpinti dėl siūlomų brangių kainų. Visgi, svarbu suprasti, jog kainos skiriasi ir tuomet, kai pasirenkamos skirtingos klinikos. Turbūt nustebins, tačiau vienoje klinikoje pasirinkta paslauga gali kainuoti kelioliką eurų, o kitoje kelis kartus brangiau. Kainų skirtumas stebinti neturėtų. Nors tikrai stebina. Gerai pagalvojus, galima suprasti, jog kainų skirtumą lemia ne tik paslaugų pasirinkimas, bet ir kiti dalykai. Renkatės prabangų odontologijos centrą? Tai gali būti priežastis, kodėl mokėti reikia gerokai brangiau nei kitur. Kuo brangiau reikia mokėti už nuomą, kuo didesnius atlyginimus siūlo darbuotojams, tuo brangiau klientams reikia mokėti už paslaugas. Juk ir taip akivaizdu, jog brangią kliniką išlaikyti kainuoja itin brangiai, todėl ir kainos siūlomos brangios.</p> <p class="text-align-justify">Kartais apsimoka apsilankyti pas skirtingus odontologus, jog būtų galima ne tik išgirsti skirtingą nuomonę dėl paslaugų pasirinkimo, bet ir gauti skirtingus kainos pasiūlymus. Kainų skirtumas gali nustebinti.</p> <p class="text-align-justify">Pasirinkti paslaugas, kurios kainuoja brangiau, neapsimoka, kadangi skiriasi ne kokybė, o odontologų godumas. Reikia pripažinti, jog kai kurie nori daugiau uždirbti, todėl siūlo ne tik brangesnes paslaugas, bet ir papildomas paslaugas, kurios visiškai nereikalingos klientui. Norite sutaupyti? Neskubėkite rinktis ir pasidomėkite kainomis, tuomet bus galima gauti geras sąlygas ir sutaupyti. Naudinga pasidomėti ne tik kainomis, bet ir paslaugomis. Svarbu pasidomėti, kodėl odontologas siūlo tam tikras paslaugas, galbūt yra kokia nors alternatyva, kuri kainuotų kiek pigiau.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <h3 class="text-align-justify">Kaip išsirinkti odontologą?</h3> <p class="text-align-justify">Odontologai Šiauliuose užsitarnavę ne tik šiauliečių pagarbą, bet ir sostinės bei kitų miestų gyventojų. Pasidomėti kainomis naudinga, tačiau tai neturėtų būti prioritetas, pagal kurį renkamasi paslaugas. Odontologai siūlo skirtingas kainas, todėl svarbu atkreipti dėmesį į tai, bet ir svarbu paslaugų atlikimo kokybė. Naudinga susipažinti su odontologu ir tuomet nuspręsti, ar pasirinkti jį, ar ieškoti kito odontologo. Naudinga pasidomėti, jog būtų galima gauti geresnes sąlygas. Brangiai mokėti už paslaugas neapsimoka, nes dažniausiai mokama ne dėl paslaugų kokybės, o dėl to, nes nuomojama brangi klinika, pačiame miesto centre. Pasidomėti svarbu, kokios kainos ir kitus dalykus, jog būtų galima pasirinkti nuoširdų odontologą. Sutvarkyti dantis svarbu, todėl reikia pasirinkti atidžiai odontologą.</p> <p class="text-align-justify"><a href="https://www.dclieporiai.lt/">Odontologijos paslaugų Klinika Šiauliuose Lieporiai.</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-odontologijos-paslaugos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2351&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fp1q534iqSVgOq5hlk5J4I_S7uyaNKmPGPhD0QEf2bQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 17 Mar 2021 14:01:41 +0000 vyrredaktorius 2351 at https://www.alytausnaujienos.lt Kiek kainuoja miško kultivatoriai? https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-misko-kultivatoriai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13552" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13552) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/misko.jpg?itok=gWgbnfgJ" width="344" height="287" alt="miskas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>O galbūt jums nesvarbu sutaupyti? Reikia pripažinti, jog ne kiekvienas pirkėjas ieško kuo pigesnės kainos. Kai kuriems svarbūs kiti dalykais. Kartais reikia nesivaikyti pigių kainų ir galvoti apie kitus dalykus. Kas svarbiau, sutaupyti ar įsigyti reikiamą prekę? Kiekvieno pasirinkimas, nors turbūt ir taip aišku, jog svarbiau įsigyti reikiamą prekę. Miško kultivatorių kainos skiriasi, kaip ir kokybė. Rinktis reikia atidžiai, jog būtų galima ne tik sutaupyti, bet ir įsigyti reikiamą prekę. Kartais naudinga skirti daugiau laiko prekių paieškai, jog būtų galima gauti reikiamą prekę ir sutaupyti pinigus. Naudinga skirti daugiau laiko tam, kad įsigyti reikiamą prekę. Prekių paieškoms naudinga skirti kuo daugiau laiko. Kaip panaudoti tą laiką? Pradėkite nuo gamintojo paieškų. Kartais naudinga pasirinkti gamintojus, kurie siūlo geras kainas ir tuomet nuspręsti, kokias prekes pasirinkti. Jeigu šis variantas netinka, tuomet pagalvokite, kokios prekės norisi. Naudinga pasidomėti prekėmis ir tuomet nuspręsti, kokią įsigyti. Kartais naudinga įsigyti miško kultivatorius, kurie teikia daug naudos. Kokią naudą teikia miško kultivatoriai, kurie yra seni ir itin pigūs? Turbūt ne itin didelę. Svarbu pasidomėti prekėmis, jog būtų galima sutaupyti kuo daugiau pinigų. Sutaupius daug pinigų, galima ne tik įsigyti papildomus priedus, bet ir panaudoti pinigus kitiems dalykams. Pavyzdžiui, miško technikos remontui. Naivu manyti, jog prekių nereikės remontuoti. Net ir tuo atveju, kai perkama nauja prekė, vis tiek po kurio laiko gali reikėti atlikti remontą. Naudinga pasidomėti prekėmis ir tuomet nuspręsti, ką pasirinkti. Kartais reikia ieškoti ne pigiausios kainos, o aukščiausios kokybės, tuomet galima tikėtis geriausių rezultatų ir efektyvaus darbo.</p> <p> </p> <p>Patarimai, kurie padės įsigyti reikiamą miško kultivatorių:</p> <p> </p> <ul> <li> <p>Neieškokite pigiausios kainos. Pagalvokite, kodėl prekės kainuoja pigiai? Tikrai ne todėl, nes pardavėjas nori įsiteikti pirkėjams. Kartais pigios prekės nevertos dėmesio, todėl geriau jų nesirinkti. Įsigyti reikia kokybišką prekę, kuri kartais gali kainuoti brangiai.</p> </li> <li> <p>Skirkite kuo daugiau laiko prekės paieškoms. Svarbu, jog būtų galima išsirinkti aukštos kokybės prekę už prieinamą kainą.</p> </li> </ul> <p> </p> <p>Prekių paieška turėtų būti atliekama atidžiai, jog būtų galima ne tik sutaupyti, bet ir įsigyti efektyviai veikiančią prekę, kuri suteiks daug naudos. Svarbu pasidomėti prekėmis, jog būtų galima pirkti naudingą prekę, kuris efektyviai ir kokybiškai atlieka darbą.</p> <p>Apie kultivatorius bei kitą miško techniką skaitykite – <a href="https://www.intrac.lt/miskininkyste">šioje nuorodoje</a>.</p> <p> </p> <p><img height="26" name="Picture 1" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMIAAAA2CAMAAACiPLYMAAACqVBMVEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD39/f39/f5+fkJOn8KO4ALPIAMPIENPYEOPoIPP4IQP4MRQIMTQoQUQoUVQ4UWRIYXRYYXRocYRocZR4gaSIgbSYkcSYkdSooeS4ogTYshTYwiTowjT40kUI0mUY4nUo8oU48pU5AqVJArVZEsVpEtV5IuV5IvWJMwWZMxWpQyWpQyW5UzXJU0XZY1XpY3X5c4YJg6YZk7Ypk8Y5o9ZJo+ZJs/ZZtAZpxBZ5xCaJ1DaJ1Fap5Ga59JbaBLb6FMb6JNcKJNcaNOcqNPcqRQc6RRdKVSdaVTdaZUdqZXeahae6lbfKpdfatefqtff6xggKxhgK1jgq5kg65lg69nhbBphrFph7FribJsirNtirNui7RvjLRwjbVxjbVyjrZ2kbh3krh5lLl6lLp8lrt9l7t+l7x/mLyAmb2Bmr2Cm76Dm76EnL+Enb+FnsCGnsCHn8GIoMGJocKLosOMo8OOpcSPpcWQpsWRp8aSqMaTqMeUqceVqsiWq8iXrMmYrMmarsqbr8ucr8udsMyescyfss2fs82gs86htM6kttCnudGputKqu9OrvNOsvdStvdSuvtWvv9WwwNaywdezwte0w9i2xNm3xdm4xtq5x9q6x9u7ydy8yty9yt2+y92/zN7Azd7Bzt/Czt/Dz+DE0ODF0eHH0uLI0+LJ1OPL1eTM1uTN1+XO2OXP2ObQ2ebR2ufS2+fT2+jU3OjV3enW3unW3+rX3+rY4OvZ4eva4uzb4uzc4+3e5e7f5u7g5u/h5+/i6PDj6fDk6fHl6vHm6/Ln7PLo7PPp7fPq7vTr7/Ts8PXt8PXu8fbv8vbw8/fx8/fx9Pjy9fjz9vn09/n19/r2+Pr3+fv4+vv5+vz6+/z7/P38/f39/f7+/v7///8QoUIdAAAACHRSTlMBDg8YGsrL0fDyD14AAAUPSURBVGje7Zr7W1RFGMc32OosFxEEKSpSLq4QVoRmdxItkcq0UrQLYqRACpUmQReEArQS1La4lbcM85IKWGgiskaYCaxcclNY9/L+Jc28857dZalgd5+nh+057w97vu975szM58zMO+ecZ1UqP3+1D5u/n0rlp/Zxu0nlr74VfNhuVvur1GrwaVOrFQQFQUFQEBQEBUFBUBD+1qwHNpZYSNdkJKZ3kD627tVPfQNhZ4IkSXHfon6ZSSmogsvBOUxqUlt9AMEwjXdbit1nAzirQR1SMACwKwi1tto06RFqJLJcCzQGkl7yJ0A86bRJj2DbPF10VbPIBE2zqN/Te6H9MSEDV1om/XKuCaJ+HxiBn2aSruqH/keEDGmxuI2Qxw2gCY95H9go/Av3KqEyz8XqwMkpbhxxVDRIwSv2SPfO4jdFbOPWY1YKHqZx0BoAeu4ROs5oA9MzQi9zfxTwOoD36IYUUfgId1IhVXKxNTDKnbHXXtG7FCog/2pmgHPJB5opvl74Qfk9ALViPQQmNAB8H4068rnzXiIENLiFIAVSeTBGUSRyUASedbkyrI1KPk+B+XwOkL7vGkADre+3bniHIEW0uYUgRVGPS+yRLei3ul4pLaEWr2RQIJPtdEUitUrr2YlDIuVKu71EkGb3uYUgfYjVXMdpEMp/7jDyQNUYhECCBUuSCORx51GhC7nOFDdlyAuESJGbTQ6ES3puK7izGaVBXID6fIEjlZfj/G6awg8lPCDuSeHRc3r9mYM5eK+Py21+IWZWC9en78fNDrt9OZTNJU29N2shdzF62Q4EYWu4UzH6AkzzMTydcGWKETMjix+ir8sID8mtvKZldlL2hlc9yE6WgeX1xVm95rWSFH4YoG955tC1uoip5Qzx6eiFFz1DyB8SQ1w5QYQ/wvnE42obzpQO6MJhKJcRlv9ThhxZlvzVwFK+FzwBsCOrE6xf3s4W9TD0sK5/hEl30DME6MSsPeW78RAw2+fO4zKDxcxarlJ0Ot3DXMSYqMKX/u2Zda1IrtjVs3Md66p7BuocDxFgH2a2O/XjIDgZj1e7xLZRhUvlVn5tZmYc1fA3VPZ9PiPFDJamdTInR+inPEWAUrER7ZkoQhx7SLMmuQS1ZlFhPD15juB4HXFq1lQYQmVrATrTSMdfAlspbQ8zPUaA1RhJmCBCFE8zu8ck0Gr4BI/z3thSXLwpWzzQ/eho1fy2XHLDRTDMlglOAXxGOrjCcwTT4/aOjI+QwhOHLWUMQpL10JhYmNPLwAtyMO0CdMgEEaVsSoYJvagaPEeAvpjxEdiusAEXPh+EegzV64V9jd4u672uCNn2No3raE8Of8cAjZHy1veKBfrn0uC2gzcI0Bo6LgI73sDWZrE9aT4XT9prXIiLyXYyYjRBcr9coMtOV2aG7fLD4G17AM7EkvP5Ve8QQKeZAAI0B4nUvxcj++01iilUB50rwh0Ad+fL+ci8KdI+DYcvpE+VnSqAo4mkEw3u7M4827Hn4Mv88Jsc/BmjzeecU2Lf6AuYtaM0dfPfFqcqW3mgi/e2+5So6PTvjrNtcp9DyoyQbn8WPzgMtfLr0GrT5P6O1COyacACRv0DjVNwUS87s4OW/cfGyf4prJHvIsH5+IJ5AjeBu46j05eMGULnA1/zzLoX+Ssb2omslNjaAfnrwP5Vc1Z2KR8kFQQFQUFQEBQEBUFB+A8RfPwvVbeo/f8Pf2zz/b8X/gVgo1PFpZTMbQAAAABJRU5ErkJggg==" width="95" id="Picture 1" /></p> <p> </p> <p>UAB Intrac Lietuva</p> <p>Ušos g. 2, LT-02121, Vilnius</p> <p>+37052132248</p> <p><a href="https://www.intrac.lt/">https://www.intrac.lt</a></p> <p>info(eta)intrac.lt</p> <p>Servisas : +37068733085</p> <p>Atsarginės dalys : +37068657378</p> <p>Miško technikos pardavimai : +37068604130</p> <p>Krovimo technikos pardavimai : +37062617721</p> <p>Statybinės technikos pardavimai : +37062060072</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-misko-kultivatoriai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2349&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IdT6qzQRY9DAfA8zaEV-9NT00hf-FYfZ3g7-vMh2tpY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 17 Mar 2021 11:47:35 +0000 vyrredaktorius 2349 at https://www.alytausnaujienos.lt UNO – patikimas finansavimo šaltinis verslo plėtrai https://www.alytausnaujienos.lt/uno-patikimas-finansavimo-saltinis-verslo-pletrai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13552" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13552) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Uno.lt_Alytausnaujienos.lt_.jpg?itok=vXvSYl9r" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ekspertai vis garsiau kalba, kad neapdairu tikėtis, jog po pasaulinės pandemijos gyvenimas pilnai grįš į senesnes vėžes. Netikėtai pasikeitus gyvenimo būdui, keitėsi ir žmonių poreikiai bei vartojimo įpročiai. Staigūs rinkos pokyčiai tapo ypač tiksliu verslininkų reakcijos greičio ir lankstumo testu. Išlošė tie, kas nedvejodami investavo į internetinės prekybos plėtrą bei pirmieji pasiūlė produktų ir paslaugų, kurių paklausa išaugo karantino laikotarpiu. Puikiu pavyzdžiu gali tapti maisto sektorius, kur dalis verslininkų patyrė didelių nuostolių, o kiti džiaugėsi sėkme atradus naujas veiklos nišas. Karantino metu namuose daugiau laiko praleidžiantys miesto gyventojai greitai atrado ir pamėgo maisto į namus pristatymo paslaugą. Su entuziazmu buvo sutikta galimybė įsigyti aukštos kokybės mėsos, daržovių bei kitų maisto produktų nevažiojant į kitame miesto gale įsikūrusią krautuvėlę. Išlošė ir tie ūkininkai bei smulkieji gamintojai, kurie pasinaudojo besikeičiančiais gyventojų įpročiais ir ėmėsi patys, be tarpininkų platinti bei pristatyti savo produkciją. Tikėtina, kad lėtesniu gyvenimo metu užmegztas tiesioginis ryšys su klientais bei įgytas pasitikėjimas taps tvirtu pamatu plėtojant savo veiklą bei kuriant aukštesnę savo prekių ženklo vertę.</p> <p>Tiek nauji, tiek veiklos dešimtmečius skaičiuojantys maisto sektoriaus verslai karantino metu įgijo neįkainojamos patirties, kuri taps atspirtimi plėtojant savo veiklą, operatyviai reaguojant į rinkos pokyčius bei priimant konkurencingus sprendimus. Kita vertus, ne mažiau svarbu turėti patikimą bazę, įgalinančią įgyvendinti drąsius sumanymus ir siekti ambicingų tikslų. Investicijos į nekilnojamą turtą suteiks stabilumo, o naujų gamybos įrenginių įsigijimas ar senųjų gamybos linijų modernizacija užtikrins palankias sąlygas verslo plėtrai. Verta apsvarstyti galimybę investuoti į nekilnojamą turtą ir atnaujinti arba praplėsti verslo naudojamas patalpas. Ne mažiau svarbu skirti dėmesio investicijoms, kurios verslui suteikia autonomijos bei mobilumo, tokiu pavyzdžiu gali būti ir automobilių parko atnaujinimas.</p> <p>Dinamiškoje verslo aplinkoje vis aktualesnis tampa užtikrintumas dėl patikimo finansavimo šaltinio, atitinkančio konkretaus verslo modelio specifiką. Uno.lt platforma į vieną vietą sutelkė visas paslaugas verslo klientams, užtikrinančias palankias sąlygas verslo paskoloms tiek verslo pradžiai, tiek tolimesniems etapams. Auginti verslą su Uno.lt investicijoms skirtomis verslo paskolomis paprasta. Operatyvūs sprendimai dėl jūsų verslo modeliui tinkamiausios paskolos leis greitai sužinoti atsakymą apie finansavimo galimybes ir neatidėliojant imtis veiklos. <a href="https://uno.lt/investicijoms/">Visą informaciją</a> apie paskolų sąlygas suteiks patyrę konsultantai, kurie padės rasti konkurencingą sprendimą, tinkamiausią individualiai situacijai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uno-patikimas-finansavimo-saltinis-verslo-pletrai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2344&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3bzxSexcti01UnjrYjJvIzSPm99SEU6K6PsSvcSGXPI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 17 Mar 2021 08:52:33 +0000 vyrredaktorius 2344 at https://www.alytausnaujienos.lt Po patikrinimo – vėl bauda „Ekonovus“, ARATC pasitelkė kitą vežėją https://www.alytausnaujienos.lt/po-patikrinimo-vel-bauda-ekonovus-aratc-pasitelke-kita-vezeja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/31-13554" rel="bookmark"> Nr. <span> 31 (13554) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Nei%C5%A1ve%C5%BEtos%20popieriaus%20atliekos%20konteineryje.jpg?itok=dcAsEg7A" width="344" height="287" alt="Nuotr." title=" ARATC kontrolieriai visą savaitgalį tikrino ir fiksavo laiku neištuštintus atliekų konteinerius. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Taip pat ARATC ėmėsi ir kitų skubių veiksmų problemai spręsti. Buvo kreiptasi į kitą atliekų vežimo įmonę, su kuria jau sutarta dėl pakuočių atliekų surinkimo ir išvežimo iš neištuštintų kolektyvinių konteinerių. Papildomai samdomo vežėjo patirtas išlaidas turės kompensuoti „Ekonovus“.</p> <p>„Deja, savaitgalinio patikrinimo metu mums teko skaičiuoti daugybę laiku neištuštintų kolektyvinių konteinerių. Kovo 12 ir 13 dienomis Alytuje turėjo būti surenkamos ir išvežamos popieriaus atliekos, bet daug kur jų konteineriai stovėjo pilnutėliai dar ir kovo 14 dieną. Mes neturime kitų svertų, kaip tik skirti vežėjui baudas už laiku nesuteiktas paslaugas, ir ieškoti išeities, kad miestas nebeskendėtų neišvežtose šiukšlėse“, - sakė ARATC Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas.</p> <p>Už laiku neištuštintus popieriaus konteinerius po savaitgalio patikrinimo bendrovei „Ekonovus“ paskaičiuota dar 579 eurų bauda – pirmadienio rytą jai išsiųstas ARATC raštas, kuriuo informuojama apie taikomas sankcijas.</p> <p>Tai jau antroji bauda įmonei per pastarąsias dvi darbo dienas. Kaip jau buvo pranešta, už laiku neišvežtas plastiko ir stiklo atliekas penktadienį „Ekonovus“ buvo paskaičiuota 2600 eurų bauda. Bendrovė paraginta laikytis sutartinių įsipareigojimų ir nedelsiant ištuštinti konteinerius, kurie turėjo būti ištuštinti kovo 9-11 dienomis.</p> <p>Tačiau savaitgalį tikrinant, kaip vežamos popieriaus atliekos, kai kur dar buvo aptikti ir neištuštinti plastiko bei stiklo konteineriai.</p> <p>„Po primygtinių reikalavimų ir skirtų sankcijų nemažai šių konteinerių buvo ištuštinti, bet dar tikrai ne visi. Tikrinimo metu pastebėjome, kad blogiausia situacija šįkart buvo Vidzgiryje“, - kalbėjo M. Krasauskas.</p> <p>Jis patikino, kad ARATC kontrolieriai ir toliau tikrina, kaip laikomasi konteinerių ištuštinimo grafiko, vežėjas nuolat informuojamas apie aptiktus neištuštintus konteinerius ir neatmetama, kad jo laukia dar viena bauda.</p> <p>„Suvokiame savo, kaip atliekų tvarkymo administratoriaus atsakomybę prieš gyventojus ir labai principingai reikalaujame, kad vežėjas teiktų kokybišką paslaugą‘, - pabrėžė M. Krasauskas.</p> <p>Bendrovė „Ekonovus“ atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą Alytaus mieste teikia pagal trišalę sutartį tarp įmonės, ARATC ir Alytaus miesto savivaldybės. Joje numatyta, kad kolektyviniai konteineriai turi būti ištuštinami juos užpildžius 80 proc. arba pagal numatytą grafiką.</p> <p>Neišvežus atliekų baudos skaičiuojamos už kiekvieną laiku neištuštintą konteinerį.</p> <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:106%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="background:white"><span style="color:black">Komentuoja atliekų tvarkymo bendrovės „Ekonovus“ Alytaus padalinio vadovas Kęstutis Balčiūnas</span></span></b><br /> <span style="background:white"><span style="color:black">Nuoširdžiai atsiprašome Alytaus miesto gyventojų ir savivaldos atstovų dėl kilusių nepatogumų. Tenka pripažinti, kad pastaruoju metu įvyko su žmogiškaisiais ištekliais susijusių nenumatytų aplinkybių, nulėmusių, jog Alytaus mieste vėlavome išvežti pakuočių atliekas. Tačiau noriu patikinti, kad tai buvo trumpalaikiai nesklandumai, kurie šiai dienai jau yra išspręsti ir mes vėl galime pilnu pajėgumu vykdyti savo įsipareigojimus. Esame suinteresuoti užtikrinti švarą ir tvarką mieste, todėl sustiprinome savo pajėgas, kad minėta situacija ateityje nesikartotų. Gerbiamiems Alytaus miesto gyventojams ir savivaldos atstovams dėkojame už kantrybę ir supratingumą.</span></span></span></span></span></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Nei%C5%A1ve%C5%BEtos%20popieriaus%20atliekos%20konteineryje_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Nei%C5%A1ve%C5%BEtos%20popieriaus%20atliekos%20konteineryje_0.jpg?itok=V938ktfp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Nei%C5%A1ve%C5%BEtos%20popieriaus%20atliekos%20varpas..jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Nei%C5%A1ve%C5%BEtos%20popieriaus%20atliekos%20varpas..jpg?itok=2PaZgcNV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-patikrinimo-vel-bauda-ekonovus-aratc-pasitelke-kita-vezeja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2337&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FMKv_NvrpXFGG1LFXGQw5psAZqxOSNXXIXmBdJyiymQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-102734" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616083985"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>NESUPRANTANTIS</span> - 2021-03-18 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/102734#comment-102734" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/102734#comment-102734" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">BETGI TĄ BURDAKĄ NE VEŽĖJAI,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>BETGI TĄ BURDAKĄ NE VEŽĖJAI, O GYVENTOJAI PADARO, NES NET NESISTENGIA Į KONTEINERIUS ĮDĖTI. MAN NET PATINKA VEŽĖJAS, ZUJA IR ZUJA, RENKA IR RENKA.SUTVARKO MŪSŲ JOVALĄ.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=102734" token="wRG-U8WdVKYuahWdPnTRMmPpDwvY5R-gu5-LwJ29NKU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-102655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616047022"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>As</span> - 2021-03-18 - 07:57</p> </li> <a href="/comment/102655#comment-102655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/102655#comment-102655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto centre irgi pastoviai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto centre irgi pastoviai prie konteinerių bardakas<br /> Užuolankos gatvėje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=102655" token="YOKz65kUZl6AR2nxucmSSAfGd7FA9Gmenpx0O0OfA2A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-101871" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615922576"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - 2021-03-16 - 21:22</p> </li> <a href="/comment/101871#comment-101871" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/101871#comment-101871" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O sodų bendrijose pvz…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O sodų bendrijose pvz.Vyturėlis,irgi baisus bardakas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=101871" token="HSCrPmM16URtt-CY9_LZo1rWxtxyO5qgh_NyyfueM_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-100991" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615838755"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GAL UZTENKA</span> - 2021-03-15 - 22:05</p> </li> <a href="/comment/100991#comment-100991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/100991#comment-100991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">VEZIOT PO PUSE KONTEINERIO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>VEZIOT PO PUSE KONTEINERIO NES PO PUSE SUMOS IR MOKESIM</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=100991" token="tWbcn6pIGbpuM9D3Cy2gA9GXQfq-Eih8NzDuGgYVTew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 15 Mar 2021 13:30:20 +0000 vyrredaktorius 2337 at https://www.alytausnaujienos.lt