Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda lt PRAŠYMAS https://www.alytausnaujienos.lt/prasymas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto savivaldybės administracijai</p> <p> Projektuotojui, įgaliotam atstovui (-ei) ir projektinių pasiūlymų rengėjui - UAB „Vertės inovacija",</p> <p> Projektavimo studijai Baltic Architects Group, projekto vadovei Katažinai Rukšienei</p> <p> </p> <p class="text-align-center"> PRAŠYMAS</p> <p class="text-align-center">2019 – 04 – 23</p> <p> </p> <p>Kreipiamės reaguodami į naujo prekybos paskirties pastato projektą Alytaus miesto centre, S. Dariaus ir S. Girėno g. 9. Deja, šiuolaikiškas architektūrinis sprendimas šioje miesto dalyje laikytinas kaip svetimkūniu nepriderančiu nei koloritu, nei forma, nei dydžiu.</p> <p> </p> <p>Akivaizdu, jog Alytaus miestas kol kas neturi miesto veido vizijos, juo labiau istorine, kultūrine verte grįstos miesto centro projektavimo strategijos. Šiandien klaidingai suvokiama vertybė yra šiuolaikiškumas ir išskirtinumas, nusižiūrėtas nuo netikusių Europos pavyzdžių. Tai ne tik griauna mūsų miesto ne tik savitumą, tačiau taip pat parodo mūsų mažą ir neambicingą savivertę.</p> <p>Tad būdami neabejingi alytiškiai, norime pateikti savo nuomonę bei plačiau pristatyti kaip mes  matome savo miestą tiek istoriniame, tiek šiuolaikinės Europos kontekste,  taip pat aptarti būsimo pastato projekto keitimo galimybes.</p> <img alt="vizija" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cca84296-e92b-43ac-b4d3-dbba36486488" src="/sites/default/files/inline-images/IMG_1238.jpg" class="align-center" /><p>PRAŠYMAS: Alytaus miesto  savivaldybei - pradėti, skubiai sutelkus miesto bendruomenę, kurti miesto veido viziją, istorine, kultūrine verte grįstą miesto centro projektavimo strategiją;</p> <p> </p> <p>PASIŪLYMAI DĖL NAUJO PASTATO:</p> <p> </p> <ol><li>    rasti architektūrinį sprendimą, kurio dėka būsimas pastatas įsilietų į Alytaus miesto centro architektūrinę jau esamą visumą (koreguojant pastato spalvinį sprendimą, randant unikalų pastato charakterį);</li> <li>    atsisakyti astatui siūlomo būdingo tipinio šiuolaikinio daugiabučio architektūrinio sprendimo, labiau tinkamo miegamiesiems rajonams;</li> </ol><p> </p> <p> </p> <p>Labai prašome sklypo savininko ir architektų, kurie, jau atliko tikrai didelius paruošiamuosius šio pastato projektinius darbus, suklusti ir prisidėti prie miesto centro visumos kūrimo.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Nesame prieš  naują pastatą iš esmės.  Mes už radimą sprendimo, kurio dėka pastatas įsilietų į Alytaus miesto centro architektūrinę visumą. Miestas turi tikrai daug architektūrinių neišspręstų problemų. Nepaisant to tikrai yra nemažai būdų, kaip centrą sutvarkyti, suteikti jam jaukumo, formuoti architektūrinę visumą atsižvelgiant į išlikusį kuklų istorinį architektūrinį kontekstą. Šis pastatas, kaip užsigulėjusi ir atkasta bomba, iškelianti nejudinamą centro apleistumo, miesto eklektiškumo ir pigios neskoningos statybos gausėjimo problemą.</p> <p> </p> <p>Turime šalia Birštono miestą, kuris su 4 tūkstančiais gyventojų daug mažesniu biudžetu sukūrė miesto jaukumą, estetiką, vientisumą. Turime  Telšius, kurie būdami šiek tiek mažesni už mus sukūrė ne tik Lietuvos, bet ir europiniu mastu įvertintą ne tik senamiesčio, bet ir didesnio miesto dalies sutvarkymą.</p> <p>Turime į ką lygiuotis. Bet tam pradėti reikia pirminio noro.</p> <p> </p> <p>Taip, gražių aplinkos pavyzdžių mieste yra – aikštės, Dailidės sutvarkymai, takai ir kt. Tai labai vertiname.</p> <p> </p> <p>Deja, centas gali pasidžiaugti tik aikščių sutvarkymais ir savarankiškai renovuojamais namais. Galimybių judinti problemas tikrai yra, tie patys pasauliniai, europiniai ir netgi Lietuvos pavyzdžiai. Manome tokie stambūs statiniai turi būti derinami su miesto centro vizija, kurios deja nėra. Yra daug žmonių, mylinčių savo miestą, vis dar nenorinčių iš jo išvažiuoti, norinčių jį kurti: apgalvotai, plėtojant istorinį kontekstiškumą, kuriant šiuolaikiškai jaukų, patrauklų ir įdomų miestą.</p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <ol><li> </li> </ol></td> <td> <p> </p> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <ol start="2"><li> </li> </ol></td> <td> <p> </p> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1323"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556095249"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas</span> - Tre, 2019-24-04 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/1323#comment-1323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1323#comment-1323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užkeiktas miesto centras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užkeiktas miesto centras. Neapleidzia jo nevykusi architekturine statyba. Kas toliau???.....o gi nieko gero!!!.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1323" token="ejVkvmfyoCl6XM9dK8xYkYBljvJjsnzf5-r7ik7CKII"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=553&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f42iTUHCG92ahaytRUbsOwCHa5_UbHX35KTfwzoCyJs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Apr 2019 11:53:59 +0000 vyrredaktorius 553 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­mie­ji di­džio­jo po­li­ti­nio ket­vir­ta­die­nio aki­brokš­tai­ https://www.alytausnaujienos.lt/pir-mie-ji-di-dzio-jo-po-li-ti-nio-ket-vir-ta-die-nio-aki-broks-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (22)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_0192.JPG?itok=WyqKJfWN" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Naujos kadencijos tarybos narius ir merą Nerijų Cesiulį per Rotušės aikštę lydi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras ir šokių studijos „Alemana“ (vad. Lilija Bernatavičienė) šokėjos. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Pri­sie­kė vi­si 27 iš­rink­tie­ji</h4> <p>Di­dy­sis po­li­ti­nis ket­vir­ta­die­nis pra­si­dė­jo iš­kil­min­gu ta­ry­bos po­sė­džiu. Į jį su­si­rin­ko vi­si nau­jos iš­rink­to­sios ta­ry­bos na­riai ir pil­nu­tė­lė ta­ry­bos sa­lė žiū­ro­vų. Prie­sai­kos ta­ry­bos na­riai bu­vo kvie­čia­mi pa­gal abė­cė­lę, žiū­ro­vai klau­sy­ti prie­sai­kos pa­kvies­ti at­si­sto­ti. Pir­mie­ji pri­sie­kė Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius (ju­dė­ji­mo „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“) ir „vals­tie­čių“ at­sto­vas Sau­lius Bi­ti­nas, pas­ku­ti­nis – me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p>Kai ku­rie pri­sie­kian­tie­ji ne­bu­vo kai­rės ran­kos, kaip rei­ka­lau­ja­ma, pa­dė­ję ant Kon­sti­tu­ci­jos, ki­ti pa­pil­dė prie­sai­kos teks­tą, pa­vyz­džiui, Ge­di­mi­nas Dauk­šys pabaigė „te­saugo mane Die­vas“ ir pri­dū­rė: „Ir padeda“. At­min­ti­nai, o ne skai­ty­da­ma teks­tą prie­sai­ką mė­gi­no duo­ti ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.</p> <p>Po prie­sai­kos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė dar kar­tą per­skai­tė vi­sų pri­sie­ku­sių­jų pa­var­des, ta­čiau po per­trau­kos pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas „pa­si­me­tė“ – Čes­lo­vas Dau­gė­la su šyp­se­na pa­tvir­ti­no, kad yra sa­vo vie­to­je.</p> <p>Pir­mie­ji ta­ry­bą ir me­rą svei­ki­no švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vai, pa­gro­jo tri­mi­tu, o pas­kui Vir­gi­ni­jus Skrob­las pri­mi­nė ry­tie­čių iš­min­tį ir N.Ce­siu­liui su ko­man­da lin­kė­jo bū­ti val­džia, ku­rios bu­vi­mo rin­kė­jai ne­jau­čia ir ją gi­ria, o ne ta, ku­rią pei­kia ar ty­čio­ja­si.</p> <p>Lin­kė­ji­mus nuo ver­slo ben­druo­me­nės per­da­vė Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­nė, pa­va­di­nu­si ta­ry­bą „mar­ga pub­li­ka“, ku­riai lin­kė­jo pri­im­ti to­kius spren­di­mus, kad jie neš­tų aly­tiš­kiams ge­ro­vę. Nau­ją me­rą ir ta­ry­bą svei­ki­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je Ona Ba­le­vi­čiū­tė. Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas lin­kė­jo, kad joks sa­vi­val­dy­bės ak­tas ne­pri­eš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai, ku­rią ir įtei­kė me­rui do­va­nų.</p> <p>„Aš jums... ne­pa­vy­džiu“, – į N.Ce­siu­lį krei­pė­si Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­si­džiau­gęs nau­ju Aly­taus mies­to ta­ry­bos is­to­ri­jos pus­la­piu su pir­mai­siais „vals­tie­čiais“ jos su­dė­ty­je.</p> <p>Ofi­cia­lios po­sė­džio da­lies pa­bai­gai – nau­jos su­dė­ties ta­ry­bos na­rių ben­dra nuo­trau­ka is­to­ri­jai. Vė­liau pra­si­dė­jo dar­bi­niai rei­ka­lai.</p> <h4>„Sos­tų ka­rai“?</h4> <p>Pir­ma­sis po­sė­dy­je pa­si­sa­kė Č.Dau­gė­la, pa­skel­bęs, kad jis, G.An­driuš­ke­vi­čius ir Vil­ma Kruš­nie­nė dirbs frak­ci­jo­je „Vie­nin­gas Aly­tus“, į frak­ci­jas su­si­bū­rė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) ir „vals­tie­čių“ at­sto­vai ta­ry­bo­je. T.Pa­čė­sas pa­reiš­kė, kad frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“ dirbs jis, D.Re­mei­kie­nė, taip pat Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Val­de­ma­ras Cho­mi­čius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Pas­ta­rie­ji du iš­rink­ti kaip Cen­tro par­ti­jos at­sto­vai, ta­čiau pir­mo­jo ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se L.Ra­dze­vi­čiū­tės na­rys­tė par­ti­jo­je bu­vo su­stab­dy­ta dėl vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų.</p> <p>So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai va­do­vaus Jur­gis Kras­nic­kas, „vals­tie­čių“ – S.Bi­ti­nas, kon­ser­va­to­rių – An­drius Ju­čas, „Už Aly­tų“ – T.Pa­čė­sas. Pas­ta­ro­jo­je frak­ci­jo­je ne­bė­ra su šiuo są­ra­šu iš­rink­tų, bet prieš po­rą die­nų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą jo pir­mi­nin­ku pa­reiš­ku­sių Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus ir Va­liaus Mi­ce­vi­čiaus.</p> <p>Pir­mo­jo po­sė­džio me­tu iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas Vy­tau­tas Jast­rems­kas, lai­ki­nai šias pa­rei­gas eis sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas.</p> <p>Pir­ma­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­rink­ta me­ro pa­va­duo­to­ja. Ja ta­po Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. „Ne­ža­dė­siu, kad vis­kas ma­giš­kai ir grei­tai pa­si­keis, bet pa­ža­du pa­da­ry­ti vis­ką, kad ta­ry­ba ma­ty­tų vi­są Aly­tų ir iš­girs­tų vi­sus aly­tiš­kius. Pra­šau leis­ti man ne tik žo­džiais, bet ir dar­bais pa­ro­dy­ti, kaip my­liu Aly­tų“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė ir jos pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas – kan­di­da­tū­rai slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė 21 ta­ry­bos na­rys iš 27.</p> <p>Ant­ro­jo vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ra po­sė­dy­je ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta, ir tai ta­po tam tik­ru aki­brokš­tu val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Jo­je – 17 ta­ry­bos na­rių, ta­čiau už me­ro teik­tą Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 12, prieš – 15 po­li­ti­kų.</p> <p> N.Ce­siu­lis die­ną prieš po­sė­dį nu­spren­dė teik­ti ta­ry­bai ne A.Ju­čo, bet jo par­tie­čio P.La­bu­ko kan­di­da­tū­rą, ku­rią pa­lai­kė ir TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riai.</p> <h4>Me­rą svei­ki­no ir kū­ry­bin­gas Savarankiško gyvenimo na­mų gy­ven­to­jas, pir­mas klau­si­mas – apie ne­dar­bą</h4> <p>Va­ka­re kar­tu su me­ru į iš­kil­min­gą inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ją ant te­at­ro laip­tų rau­do­nu ki­li­mu žen­gė vi­si nau­jos  ta­ry­bos na­riai, iš­sky­rus V.Cho­mi­čių.</p> <p>Ren­gi­nio ve­dė­jas Liu­das Ra­ma­naus­kas po vie­ną kvie­tė ta­ry­bos na­rius už­lip­ti ant te­at­ro laip­tų rau­do­nu ki­li­mu, mies­tie­čiai juos svei­ki­no plo­ji­mais. Me­ro re­ga­li­jas N.Ce­siu­liui įtei­kė bu­vęs mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Lin­kė­jo sėk­mės, su­bur­ti ta­ry­bą, or­ga­ni­zuo­ti jos dar­bą mies­to ir mies­tie­čių ge­ro­vei. V.Gri­ga­ra­vi­čius nau­jam mies­to me­rui pa­siū­lė ir sa­vo pa­gal­bą, jei­gu jos pri­reiks.</p> <p>Nau­ją­jį me­rą svei­ki­no ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Pas­ta­ra­sis pa­si­džiau­gė gra­žiu mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių su­ta­ri­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad jam ne tas pats, kaip kai­my­nai gy­ve­na – ir pats Aly­tu­je kas­dien bū­na.</p> <p>Me­ras su­lau­kė svei­ki­ni­mų iš mies­to ver­slo ben­druo­me­nės, Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius įtei­kė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jų spe­cia­liai mies­to me­rui su­kur­tą pa­veiks­lą.</p> <p>Pa­ra­gin­ti klaus­ti me­ro inau­gu­ra­ci­ją ste­bė­ję aly­tiš­kiai pir­miau­sia tei­ra­vo­si, kaip me­ras ma­žins ne­dar­bą. Vis dėl­to rim­toms te­moms ši pro­ga ne­pa­si­ro­dė ge­ra, ta­ry­bos na­rius ir me­rą ly­dė­jo šven­tiš­ka nuo­tai­ka, nu­skam­bė­jo mies­to him­nas, ku­rį įvai­rioms po­li­ti­nėms jė­goms at­sto­vau­jan­tys po­li­ti­kai gie­do­jo su­si­ki­bę už ran­kų. Kiek il­gai truks ši vie­ny­bė – pir­mas po­sė­dis prog­no­zuo­ti ne­lei­džia.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0050.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0050.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0100.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0100.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0120.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0120.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0189.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0189.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0267.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0267.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0285.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0285.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0298.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0298.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_0338.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-549-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_0338.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1330"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556101131"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ir nesinervinkit</span> - Tre, 2019-24-04 - 13:18</p> </li> <a href="/comment/1330#comment-1330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1330#comment-1330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per komentarus parodyta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per komentarus parodyta analizė kaip gali būt. Kurią reikia analizuot ir panaudot. Juolab tai, kad jei ir toliau taryboje ir su kolegom taip - kad tiems tik neaiškumų -tai čia siurprizų tik didės vieni kitiems. Nuo ko niekam negeriau. Juolab tas kompetencijų stygius skiriant į atsakingus postus, kaip ir į vicemerų ypač kur investicijų srityse svarbu, taryboje yra bent keli kurie pagal kompetencijas daug stipresni. Nei už kuliusiuose rikiuoja ir.. Nes laiko ir taip daug prarandama. Po 2020 metų mažėja ES parama, o čia Alytuje net rimtų projektų nesimato.. ir vėl per menkniekius orinasi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1330" token="exCOJqzIJjPuBligRFUZ9Ir8CUhLEu54pfTNCQnvQ00"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1328"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556099001"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>beje</span> - Tre, 2019-24-04 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/1328#comment-1328" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1328#comment-1328" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl komentaruose išdėstytų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl komentaruose išdėstytų problemų per savivaldą ir neaiškių jų sprendimų šiuos klausimus kelia net ir dalis naujos tarybos narių. Kuriems po pirmo tarybos posėdžio dar daugiau neaiškumų. Kaip ir daliai visuomenės, kuriems ne tas pats kas Alytuje per savivaldą vyksta. Matant, kaip nyksta miestas ir aplink bankrotais... - o čia ir valdžioje kol kas jokių prošvaisčių. Tad būt malonu ir garbinga, kad dalį atsakymų paaiškintų ne tik tarybos nariams, bet ir visuomenės daliai ir kuri tuo domisi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1328" token="QV4R_UIX0rmFFGwbtao6xs586wvFm_lOf9kzZSHxn7g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1327"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556096916"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>na va</span> - Tre, 2019-24-04 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/1327#comment-1327" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1327#comment-1327" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turi alytiškiai galimybę per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turi alytiškiai galimybę per savivaldą ką su kuo lyginti. Kaip įmanoma rimtai dirbt per savivaldą ir kas vyksta. Kaip ir suvokt, kodėl pirmą kart per savivaldą iš pirmo tarybos posėdžio ..nesugebėjo. Kaip iki tol dar iš pirmų tarybos posėdžių solidžiau sugebėdavo pradėt. Ir kol kas nei vieno argumentuoto atsakymo, kodėl taip ir kaip gali būt geriau, nesugeba pateikt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1327" token="6VtXXD1XwyRVst7fdh-2OZE42UppfmrVHRt474mWI9o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1325"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556095429"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>18 komentarų t…</span> - Tre, 2019-24-04 - 11:43</p> </li> <a href="/comment/1325#comment-1325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1325#comment-1325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia susirūpinti tokiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia susirūpinti tokiu žmogeliu, kuris pats su savimi kalba. Privarė vienas 18 komentarų, kada sustos ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1325" token="Rw_GG0a94TWcuksa56a3tvPmml3JW6n2gZ-gCvlfDYI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1322"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556087783"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakingumas</span> - Tre, 2019-24-04 - 09:36</p> </li> <a href="/comment/1322#comment-1322" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1322#comment-1322" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto valdžios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto valdžios aukščiausias ir atsakingiausias valdymo organas yra Alytaus miesto taryba. Kurią pagal tarybos veiklos Reglamento 8p. sudaro 27 tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti. Kur būtent pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - tarybos nariai už savo veiklą yra ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Meras pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - tik atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Tad būtent tarybos išimtinė kompetencija pagal LR Vietos sav. įst. 3 str., 9. - išimtinė kompetencija .., kurios negali perimt, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms institucijoms. Tad tai, kad pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - tarybos išimtinė kompetencija savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų .. tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas - kodėl ir naujoje Alytaus miesto taryboje nesimato aiškumo dėl bendro miesto vystymo analizės, atsakingiausi visi 27 tarybos nariai. Pavyzdžiui Telšiuose ir panašiu atveju susiformavo dauguma be mero. Jie pirmam tarybos posėdį dauguma pateikė savo programa, kur būtent ir mero paprašyta pagal jo kompetenciją pirmam pasireikš, ir kaip meras to nedarė. Jie netvirtino mero programos ir jo teiktų vicemero. Bet Telšiai, ten žemaitukai ir kito mentaliteto. Ir gerai vystosi regionas jie skiriasi nuo alytiškių mentalitetų. Jei ten atvirai ir garbingai akis į akį, Alytuj iš užkuliusių. Kaip ir rinkimų metu vienpusiškai ant to ar to prikalba, o likusieji kaip už rimtą politiką tai laiko. Kur tokiuose atvejuose nėra tos rimtos politikos. Kaip ir Alytuj tęsiasi. Į už kuliusius iš pat pirmo tarybos posėdžio grimzta... Patys tarybos nariai už kuliusiuose bėdavoja, dar daugiau neaiškumų kas kur... Net iš visuomenės pusės kas nori suvokt, ir tai neaišku kas ką gali paaiškint?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1322" token="3xVq23QEIntl49tzCisej1zSg9HOeREgeOp7lzZcEDI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1321"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556084204"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Tre, 2019-24-04 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/1321#comment-1321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1321#comment-1321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienok vaizdas Alytuj, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienok vaizdas Alytuj, kad ne savo naudai ir šioje kadencijoje kaip ir tolstama nuo tikros demokratijos valdyme. Nelabai matosi kur laikomasi pav. LR Vietos sav. Įst. 4 str., 10) - veiklos skaidrumo principai. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma. Pagal 12) - reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ir atskirų valstybės tarnautojų veiklą. - Tad pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - būtent meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Tad ir klausimai dėl negebėjimų patvirtint vicemerų, o čia atseit bando konservatoriai kurie tik 5 taryboje kaip visi 27 tarybos nariai lemia taryboje, - čia problemų priežastys tradicinės. Ne kompetencijos stoka po mandrumu dengiama, kaip ir informacija apie bendrą savivaldybės ekonominę būklę ir aiškūs siekiami tikslai per savivaldą, ar toliau nyksta, ar bando atsikelt - čia reikėtų ir naujai valdžiai ne bėgt nuo problemų. Kurios paveja ir dar labiau slegia, esmėj nuo anos kadencijos gilėja, reikia bandyt sutelktai spręst. Nes yra kita pusė, atseit neetiška kritikuot 100 dienų. Bet gi jie užstrigę nuo pirmų dienų ir kol kas kaip atsitiest - tik primenama kaip galima elgtis pagal įstatymus. Kad ir Alytaus miesto valdyme pasiekt tikrą savivaldą. kad pagal tarybos išimtinę kompetenciją rimti klausimais laiku ir kokybiškai būtų sprendžiami. Kas naudinga alytiškių interesams. Nes esmėj ir po opozicija jei neišsistatė, o po opozicija turi pareikšt, kad nepretenduoja į postus - vadinasi taip nėra. Greičiau po momentu susidariusia dauguma net ir kaip sėlina...pasinaudodami kiek nors palankesne situacija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1321" token="OJ4pqqd9u8MQ_xRt2HD9UyIZTFtPufzwIo4doq3ZZhc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1320"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556079613"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tempas</span> - Tre, 2019-24-04 - 07:20</p> </li> <a href="/comment/1320#comment-1320" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1320#comment-1320" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiuolaikinis tempas ir per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiuolaikinis tempas ir per savivaldą yra labai spartus. Išskyrus Alytų. Čia laikas kaip ir sustojęs ir kitaip nesimato. O kaip dirbama rodo Kauno miesto pavyzdys. Šį ir būsimą mėnesį Kauno Akropolį eksponuojama Kauno miesto valdžios vykdomi strateginiai projektai pagal programą ,,Kaunas auga". Reiškia Kauno meras, kurio amžius ir solidus gana, vienok pagal kompetenciją nėra ko prikibt per įstatymus. Kur išlaiko, kad pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būt teikiama raidos rodiklių analize ir ir įgyvendinami ilgalaikiai socialiniai, ūkiniai .. ir kitų programų projektai bei užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Vėl pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - per tarybos išimtinę kompetenciją jie patvirtinti taryboje. Ir pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. -meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei - šie konkretūs projektai jau pateikti bendruomenės įvertinimui ir susipažinimui. Tai yra informuojama bendruomenė. Kur dalis strateginių projektų prieš kelias savaites Kaune sukoordinuoti, kad mažiau gyventojams nepatogumų kiltų, ir prieš savaitę JAU pradėti vykdyti. Ir naujoj taryboj pagrinde strateginiai postai patvirtinti. Ir juose tik sugebantys užtikrint šių projektų vykdymą. Tai yra Kauno valdžia ir bendruomenė į jokias inauguracijas net nesivelia. Tam pinigų nešvaisto. - O Alytuje - nesugebėt sustyguot vicemerų patvirtinimo, vėl neaiški situacija dėl bendros padėties savivaldybėje ir iš kart neaiškios konkrečios veiklos gairės - čia kitas pasaulis ir kažkoks kaip nesuvokiamas šiais laikais. Daro inaguaraciją, kur nelabai kam ir sveikint yra. Vėl kontingentas kiek per televizijos laidą matosi tai daugiau Alytaus Nakvynės namų kontingentas su savo linkėjimais. Apie rimtesnius dalykus, kur ir komentaruose surašyta kaip pagal įstatymus gali būt - neklausk. Vėl tas mandrumas per ką ir per vicemerų skyrimą fiasko. Reiškia bando per tarybą vienašališkus sprendimus stumt ir...atsitrenkia. Kitame televizijos reportaže alytiškiai dėl elektroninio pravažiavimo bilieto eilėse... Čia merui pirmam be eilės įteikia bilietelį, kurio jam reikės ar nereikės. Bet esmė - na neranda per savivaldą kuo Alytus užsiimt. Matosi tendencija kiekviename klausimėlyje, kur kitur lengvai sprendžiasi, Alytuje užsiciklina ir eikvojasi kiek jėgų turi. Beje ir naujoje taryboje tik grupelėmis po šuš.šu... Jokio bendro atviro sutelktumo, tik iš už kuliusių. Reiškia kaip rinkimai per emocijas vyko - taip ir susikaupę tik progos laukia..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1320" token="Hg9A31d21R0meI8EQesfN2PYS_psdp72FVbHXhXHDpI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1319"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556044480"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>audrajusa@gmail.com</span> - Ant, 2019-23-04 - 21:34</p> </li> <a href="/comment/1319#comment-1319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1319#comment-1319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O PRIE TARYBOJE ATSIDURE …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O PRIE TARYBOJE ATSIDURE LAUROS SUNUS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1319" token="jMrUdIE0tmlClIbfdYnVR0F2HwiUmt4Mn1cD_apmVV8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1315"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555993319"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2019-23-04 - 07:21</p> </li> <a href="/comment/1315#comment-1315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1315#comment-1315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esmėje tęsiasi Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esmėje tęsiasi Alytaus miesto valdyme nepagarba reikiamam kompetencijos lygiui ypač užimant atsakingiausius postus. Tai, kad reikiamai net pirmam tarybos posėdžiui iš mero kompetencijos nepasiruošta nors laiko sočiai - tenka ir socdemų partijai. Kuri nors ir turinti patirtį, bet... su reikiama kompetencija valdyme striuka. Kas ir anoje kadencijoje iš esmės tik butaforine opozicija imituojant - matėsi. Geresnių sprendimų miesto labui nesugeba siūlyt. Trumpiau vietoj perteklinių ir imitacinių inauguracijų geriau reikėjo rimtais klausimas užsiimt. Nevaizduot mandrų, o žiūrėt ką daryt. Kad netektų iš pirmų posėdžių apsijuokinėt. Ir rodo, nelabai ir analizuot sugeba... Apart stvert postus ir...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1315" token="E1GMhFxacJn7ZrEIX2kexG6EuOP7b0PRKzD1y5fb3sU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1314"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555933993"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>detalės</span> - Pir, 2019-22-04 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/1314#comment-1314" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1314#comment-1314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal realybę ne visai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal realybę ne visai tiksliai kaip kur formuluojama. Nes po ,,Už Alytus" kur lyderis T.P. padarė ką anksčiau turėjo padaryt, kaip viena kalba kita daro tokių netoleruot, padarė vėliau. Šalindamas iš judėjimo ten... Ir prisijungus L.R. - jie stipresni ir techniškesni. Vėl buvusio mero Č.D. - visa galva aukščiau investicijų ir kitose srityse. Po valstiečiais jų lyderis, kur tiesiai pasakė valdžiai lengva nebus, čia ir nesiceremonys... Nes techniškai ir stipresni... Trumpiau jei valdžioje esantys ir einantys į postus negerina kokybės, praktiškai mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose dirbt be klaidų ir laikantis įstatymų -lengvai imituot kaip iki šiol buvo nesigaus. O kas nori suvokt, kaip reikia dirbt mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose ir kiek sugebėt - gali tik perskaityt įstatymus ir jų veiklos pareigybes. Ten viskas labai trumpai ir aiškiai apibrėžta. Filosofijos nėra. Ir tik lyginant kaip turi būt ir kas vyksta - viskas aišku... Kaip ir dabar yra mero poste kaip .., o štai pagal kompetenciją dirbt ir teikt tarybai ir visuomenei aiškumą bei pagrindžiant ko siekia ir kaip - nesimato... O čia būsiu, sieksiu - netinka ir nei vienam įstatyme neparašyta. Kad užtenka tik būt ir siekt..ir stengtis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1314" token="nv98ZI6ubXan29E52cebFC0yMKaWSiA6AVZAe1F0vQo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1313"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555927579"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kadangi</span> - Pir, 2019-22-04 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/1313#comment-1313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1313#comment-1313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kadangi Alytaus mieste yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kadangi Alytaus mieste yra kam patinka iš valdymo daryt komedijas, ko kiti sau neleidžia. Taip taip ir turi.Vėl tarp savivaldybių užsibuksavę nuo pat pradžios. Kad į atsakingiausių postus kaip mero, vicemerų ir savivaldybės administracijos direktorių vis su aiškiu reikiamos kompetencijos stygiumi statosi? Vadinas užkuliusiuose siekia po saujele kuriais manipuliuot būt galima? Per ką ir kenčia Alytaus interesai. Nes ir dabar mero poste turėjo sočiai laiko ir net politinės patirties sotu, kad reikiamai pirmam tarybos posėdžiui pasiruošt. Sugebėt trumpą savivaldybės analizę per visas sritis teikt ir aiškius tikslus formuluot. Pagrįst kodėl to ano reikia. Esmėj kaip būdamas tarybos nariu tiek metų turėjo lengvai suvokt. Jei matė, kad nesugebės iš buvusio mero rimtai perimt palikimo - buvo kiti metodai savivaldybės būklę įvertint. Bet, kadangi gal jam ir kas už jo stovi tik imitacija rūpi - tai ir turi. Kaip ir nauja taryba, kurioje gan stiprių yra ir nepavedžiosi už nosies kaip buvusioj kadencijoj, iš kart tik pradeda kelt reiklumo kartelę - ir.. ? Kaip ir dabar tarybos nariai jau gali priekaištaut, kad iš mero kompetencijos ne šou užsiiminėtų ir per ką brangus laikas prarandamas, o daro ko nepadarė. Trumpai taryboje informuoja apie bendrą savivaldybės būklę ir kelia tikslus už tai prisiimdamas atsakomybę. Kad būt aiškus taškas, nuo kokios būklės perėmė savivaldybę ir į kurią pusę vysto. Kaip ir jei tarybos nariams vėl kaip pirštu rodinėt reikia, kad ne taip kaip su vicemerų paskyrimas.. - tai kam toks meras reikalingas? Jau buvusioj kadencijoj vaizdavo, vaizdavo po pasakėlėm ir Alytus per strategines įmones po nepriklausomais gal ir patys nesusigaudo į kurią pusę kas ką vysto Alytuj. Nes pagal gyventojų mažėjimo tendencijos augimą ne į tą pusę vystosi Alytaus miestas per savivaldą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1313" token="abd8IY4_ZLTPjrgAm0ouyodsjle9XnmmhTYXLIHCLqg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1312"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555906744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>primena</span> - Pir, 2019-22-04 - 07:19</p> </li> <a href="/comment/1312#comment-1312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1312#comment-1312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Situacija primena Telšius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Situacija primena Telšius. Ten regis tarybos dauguma pateikė savo programą ir netvirtino mero teiktos programos ir vicemero. Tada meras išėjo iš tarybos posėdžio. Nes ten taryba pareikalavo reikliai iš mero atsakingai elgtis, pagrįst ką teikia... Taip sakant šou per savivaldą jie netoleruoja. Kaip dalim ir Alytaus m. padaryta per antro vicemero netvirtinimą. Kur vienok Alytuj 2 solidžiausios partijos kaip socdemai su konservatoriais jau ir praėjusioj kadencijoj graudžiai atrodė. Tik paskui anų derinius kol anie viduj neišsivalo. Taip ir dabar lyg dominuoja, bet be iniciatyvų. Ir taryboj kaip ir nauja dauguma - kuri ar tiesiai, bet visada jau pasiruošus ir pribrendę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1312" token="3KGF9RBI6KS4JMWBq-rE9Y9kt-ebYgmGQ9GcyBHkb-Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1311"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555848078"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pirmą</span> - Sek, 2019-21-04 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/1311#comment-1311" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1311#comment-1311" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmą kart Alytaus m…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmą kart Alytaus m. valdymo istorijoj per pirmą tarybos posėdį nesimato opozicija pasiskelbusių. ir iš kart po vicemero netvirtinimo kaip nauja dauguma susidariusi. Pav. Alytaus rajone opozicija pasiskelbė. Bet jei rajono meras būt klaidelę daręs nepristatant pirmam tarybos posėdį aiškių veiklos gairių ir nenubrėžęs teikiant vicemere ką daryt kaip ir ta sukonkretino pristatyme, Alytaus mieste ir vicemerės nebūt tvirtinę pagal rajono reiklumą. Ir tradicinis socdemai sugeba susitelkt imt valdžią. Ir kaip anoje kadencijoje per vicemerų atleidimų cirkus eit į priekį, siūlant geriau - čia ir sustoja. Kas vyksta ir iš pirmų posėdžių. Toliau blaškosi. Pirmi sveikino švietimiečiai reiškia socdemų ir konservatorių partijų branduoliai. Štai čia dėl švietimo reformų ką pirmiau ,,skausmint" dėl mokinių mažėjimo švietime per perteklines mokyklas -jau tarpusavį jiems vietos per maža Alytuj. Todėl ir nesigirdi konkretumo per švietimą net ir tvirtinus mieste vicemerę. Kur kaip meras, taip ir ji pati kol kas nesimato aiškumo - kokie tikslai jei keliami ir ką darys? Po bendrom fražėm dūsauja ir... konkrečiau neturi ką pasakyt. Nors taryba galėjo konkretumo reikalaut. Nes ir besibaigiančioj kadencijoj pradžioj tvirtino į vicemerus ne siaiškindami, po to vieni kitus interpeliuoja ir panašiai...Na, o socdemai partija su didele patirtim -susidūrus rimčiau vėl neblizga. O antro vicemero, kur dar gali ir pasiaiškint ar 2 reikia, nepatvirtinimas tik ..reiškia. Rimtesnių problemų sprendime jei šio elementaraus rebuso nesugeba įveikt ir turėjo sočiai kelias savaites laiko- dar sugebėt reikia taip susipeduot lygioje vietoje. Sena žaizda pas socdemus -stygius kompetentingų... Vykdytojų sočiai, o savo gabumais eit į priekį - nėra...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1311" token="3hIrimsCPDiK68YGLB7BRrl7wcChxUxyG_wK4RvOknk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1310"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555846038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>na va?</span> - Sek, 2019-21-04 - 14:27</p> </li> <a href="/comment/1310#comment-1310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1310#comment-1310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O taryboje pasiskelbusių po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O taryboje pasiskelbusių po opozicija su savo veiklos programa nesimato.Vienok valdyme atsakomybę neša pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) -būtent 27 tarybos narių išimtinė kompetencija yra savivaldybės strateginių ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimams. - Tad iš kart taryboj ką ir pradėję, turi kelt kartelę mero veiklai. Kad dirbtų pagal kompetenciją ir teiktų savivaldybės finansinės būklės analizę su išvadom. Dėl strateginėse įmonėse po nepriklausomais kur veikia - siūlyt merui taryboje teikt savivaldybės kontrolieriui atlikt auditus ir išvadas teikt. Ir informuot visuomenę. Ką deja pirmas mero poste pats pirmas galėjo atlikt... O ne paskui įvykius paskui aną...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1310" token="1eWHufvI7LPNTo8hDSgKpvbZIi8hy5RaIHFpsfsg0iI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1309"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555826164"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Sek, 2019-21-04 - 08:56</p> </li> <a href="/comment/1309#comment-1309" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1309#comment-1309" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Priėmę priesaiką tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Priėmę priesaiką tarybos nariai tampa atsakingais. Tai Alytaus mieste ir vicemerę tvirtinant ar pasidomėjo tarybos nariai? Kad naujas meras iš kart teiktų trumpą savivaldybės padėties apžvalgą? Trumpai išdėstytų tikslus. Pagrįstų, kodėl reikia 2 vicemerų? Vėl paskirtų kuruojamas sritis iškeldamas joms tikslus ir išklausius kandidatus kaip jie vykdys -tik tada tvirtint. Ką rajone padarė. O čia jei tik balsus atidavė -- NEATSAKINGA. Kartojasi anos kadencijos šou... Kaip ir pirmos dienos darbo ir nesimato atsakymų į aktualias problemas per savivaldą. Tęsiasi šou -kas kaip mandriau pasakys... Tarsi Alytuj likę kaip vaikų darželio lygio ir laukia..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1309" token="f9Iu2KXLHmOWThkHQ2VuPxq74RQpq0dSx__o2iVm1Ys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1308"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555770387"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neįtikėtina</span> - Šeš, 2019-20-04 - 17:26</p> </li> <a href="/comment/1308#comment-1308" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1308#comment-1308" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei viso per rinkimus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei viso per rinkimus Alytaus mieste į tarybą pagal oficialią informaciją per visus apie 1 milijonas eurų sumesta? Nors lėšų skirtumas tarp atskiro judėjimo ir partijos net 20 kartų skiriasi. Vienok bendras vidurkis per 27 tarybos narius padalijus gaunasi vienam tarybos nariui apie 37 tūkstančiai eurų gaunasi. Nors yra situacijų, kaip po partijom biudžetinės įstaigos kaip pedagogai ar valstybinių institucijų darbuotojai kur vadovai partijų sąrašuose ėjo. Vienok. Sunku patikėt, lyg lygiai turėt būt aukšti. O čia pirmą kart iš pirmo tarybos posėdžio nepatvirtina vicemero -reiškia nauja dauguma taryboje iš pirmo posėdžio susidarius. Nors ir vicemerę tvirtindami kaip avansu. nes kaip rajone kur meras aiškiai vardija ką darys vicemerė ir ta pati taip išdėsto ir vienbalsiai skiria. Alytaus mieste nesimatė. kad meras aiškiai vardija tikslus ko iš vicemerų reikalauja. Ir anie pasisakydami įrodo, kad pajėgūs. Vėl elgsena iš pirmų dienų, kaip naujas meras tarsi paskui buvusį merą vaikšto kur anas gal dar patikėt nedrįsta, kad baigėsi jo kadencija blaškos tai medelių sodint... O naujas meras iš paskos... Trumpiau taip dar nebuvo Alytaus m. valdyme.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1308" token="crK6MA_F_cm6Q0kBBMQH1fC5mWag3Bq8C6Jq9smWvzU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1306"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555761716"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Šeš, 2019-20-04 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/1306#comment-1306" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1306#comment-1306" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei Alytuje ką rimčiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei Alytuje ką rimčiau domina kas per savivaldą vyksta ir kaip .. - gali pasidomėti oficialia informacija apie rinkimuose dalyvavusių finansavimą. Sumos regis per visus net apie milijoną sukasi... Reiškia tiek mest - o čia tik tokia vaikiška valdymo pradžia.... Kažkas nenormalaus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1306" token="nsAonpy_NRoXRmtJcDnqW2lYeLjQP34Sk9U9W9jZRTE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1303"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555736389"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pradžia</span> - Šeš, 2019-20-04 - 07:59</p> </li> <a href="/comment/1303#comment-1303" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1303#comment-1303" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galėjo ir rimtesnę meravimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galėjo ir rimtesnę meravimo pradžią pradėt. Pirmose televizijos laidose informuot alytiškius. Kaip perėmė iš buvusio mero palikimą. Kokios finansinės būsenos savivaldybė ir kokie projektai bei kiti ypatumai. o čia vietoj to su buvusiu meru blaškos kur pasireklamuot, tai prie medelių sodinimo. Tai į kompaniją Sodros su savo... - ir laimingi reklamuojasi. O ko ne? mero valdiškas atlyginimas didelis ir rinkimų metų matėsi. Kad bent atskirų nuo verslo atlyginimai beveik 2 kart mažesni už mero atlygį. Kurį tvirtina taryba ir ten gaunasi apie 100 eurų per vieną dieną išvedus. neįdomu jiems, kad gyventojų mažėja su kasdien po 3. Į kadencijos pabaigą pasieks ir daugiau... ir ką jie sau leidžia ir alytiškiai jiems, to sau neleidžia dauguma savivaldybių. Kur pav. net 8 savivaldybės per šių metų pirmą ketvirtį pasiekė pirmą kart gyventojų daugėjimą. Reiškia ten rimtos bendruomenės ir jų rinktos valdžios. Sureguliavę savo savivaldybių finansinius srautus savo žmonių labui ir turi gerus rezultatus. O Alytuj viršuj savimi mėgaujasi, į apačias pėškites dėl cento išgyvent..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1303" token="GSyhfIGN0kc1QYMF-XqnfYed5KGECPiBa1nTyWYkiHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1302"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555695854"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>orentyrai</span> - Pen, 2019-19-04 - 20:44</p> </li> <a href="/comment/1302#comment-1302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1302#comment-1302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje regis nesuvokiama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje regis nesuvokiama kaip turi dirbt valdžia. Kur dirbama pagal įstatymus. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinima jų įgyvendinimo kontrolė. - Tad Kauno meras inicijavo jau aną savaitėje koordinavimą Kauno strateginių projektų vykdyme. Šioje savaitėje Kauno visuomenei pristatyta Kauno plėtros strateginių projektų apie 20, kurių pavieniui vertės 10n milijonų eurų, vykdymo tvarka. Kad gyventojai žinotų ir įvertintų. Vėl Alytaus rajono meras po naujos tarybos posėdžio išlėkė į Vilnių susitikt su ministru dėl investicijų... Trumpiau laikas greitai eina savivaldybės konkuruoja kas daugiau lėšų pritrauks. O Alytaus mieste savimi besididžiuodami kuo užsiiminėja -skulpturėles ar panašiai... Į rimto miesto valdymo lygį nepakyla...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1302" token="Jl3g7gdHzEItSz5eqA6QNQ6riaR3X-C5KmfX5MSehrY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1301"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555692979"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Pen, 2019-19-04 - 19:56</p> </li> <a href="/comment/1301#comment-1301" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1301#comment-1301" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar gali naujas meras ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar gali naujas meras ir bendruomenei paaiškint? Kokia bendra savivaldybės finansinė padėtis ir perspektyvos. Nes pagal LR Vietos sav. įst. 4 str. 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei. Vėl meras, kuris kartu ir tarybos narys, bet kaip meras pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 1p., - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Tad jei miesto biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų, kaip pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 28) - tarybos išimtinė kompetencija dėl sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas naudojamos tik investiciniams projektams .., laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą - kur šiuo metu savivaldybė tiek vykdo projektų? Nes didieji iš ES paramos finansuoti projektai pasibaigę reiškia ir refinansuotos lėšos sugrįžę. Kaip tos lėšos naudojamos ir kas atiduos mažėjant gyventojų -mokesčių mokėtojų skaičiui? Ar ne gėda savivaldybei imituot ateities, reiškia savo vaikų ir anūkų, sąskaita? Juk buvo laikai, kaip Alytuje ir esant daugiau gyventojų nei dabar, užteko vieno vicemero ir į apačias žymiau mažiau valdininkų? Nei dabar pristeigta ir regis tęsia..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1301" token="RtPGBQ6qnAEaVgucXV1JNmnb_B-6hb_TdxmUn0CL2sE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=549&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vTmaHvaOYlKg0fjr3qtxDqmk9IPNu-xdwaAyxa-hDHY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Apr 2019 15:14:46 +0000 vyrredaktorius 549 at https://www.alytausnaujienos.lt Prisiekė Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai, vienbalsiai išrinktas vicemeras https://www.alytausnaujienos.lt/prisieke-alytaus-rajono-savivaldybes-tarybos-nariai-vienbalsiai-isrinktas-vicemeras <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/44-13274" rel="bookmark"> Nr. <span> 44 (13274) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_9491.JPG?itok=o3RGekTk" width="344" height="287" alt=" rajono tarybos nariai" title="Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>6 moterys, 19 vyrų</h2> <p>Pirmąjį 2019-2023 metų kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdį pradėjo Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jolita Gruzinskienė.</p> <p>„Alytaus rajono savivaldybės tarybą rinko 13 516 rajono gyventojų, kurie sudaro daugiau kaip 56 % rinkėjų. Šiuose rinkimuose į 25 tarybos narių vietas pretendavo 210 kandidatų. Mero rinkimuose dalyvavo septyni kandidatai“, – sakė J. Gruzinskienė.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybės tarybą sudaro 4 partijų atstovai. Daugiausiai mandatų iškovojo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija, jai atstovaus 13 tarybos narių, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 8, Lietuvos socialdemokratų partijai – 2, Darbo partijai – 2.</p> <p>Tarp 25 naujai išrinktų tarybos narių yra 6 moterys ir 19 vyrų. Pasikeitė 10 tarybos narių.</p> <h2>Priesaikos ir inauguracija</h2> <p>Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė J. Gruzinskienė priėmė tarybos narių priesaikas.</p> <p>Kiekvienas tarybos narys, padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti LR Konstituciją, įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.</p> <p>„Tepadeda man Dievas“, – priesaiką baigdavo tarybos narys.</p> <p>Tarybos narių parašais patvirtinti priesaikos tekstai perduoti saugoti Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Naujai išrinktiems tarybos nariams įteikti tarybos nario pažymėjimai ir ženkliukai. Merui A. Vrubliauskui regalijas – mero grandinę, skeptrą ir ženklą įteikė Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė.</p> <p>A. Vrubliauskas padėkojo gyventojams už dar kartą suteiktą progą tęsti darbus. „Ateinu ne vadovauti, o būti Jūsų pagalbininku, ne tik išklausančiu tai, kas Jums labiausiai rūpi, bet ir ieškančiu bei randančiu geriausius sprendimus, leidžiančius padaryti Jūsų gyvenimą laimingesniu“, – kalbėjo rajono vadovas.</p> <p>Tarybos narius jis kvietė susitelkti bendram darbui, girdėti klausiantįjį ir išklausyti kalbantįjį.</p> <p>„Džiugu, kad į mūsų gretas įsilieja net 10 naujų tarybos narių – būkite aktyvūs, žingeidūs, novatoriški, savo krašto patriotai ir puoselėtojai. Tegul Jūsų idėjos būna naudingos rajonui ir kiekvienam jame gyvenančiajam. Sveikinu ir perrinktus Tarybos narius. Jūs savo darbu įrodėte, kad žmonės Jumis gali pasitikėti. Jūsų sukaupta patirtis labai svarbi sklandžiam Tarybos darbui“, - sakė A. Vrubliauskas.</p> <p>Merą sveikino ir prasmingo darbo linkėjo Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Petras Valiūnas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius ir išrinktas meras Nerijus Cesiulis, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė, Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arūnas Lekavičius ir Alytaus regiono profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Miliauskė, kiti garbingi svečiai.</p> <h2>Išrinktas vicemeras, paskelbtos frakcijos</h2> <p>Antrajai posėdžio daliai pirmininkavo meras A. Vrubliauskas.</p> <p>Pasibaigus įgaliojimų laikui, priimti sprendimai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Gedimino Krasausko ir direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pranskevičiaus atleidimo iš pareigų.</p> <p>Administracijos direktoriaus funkcijos nuo šių metų balandžio 19 d. iki bus paskirtas rajono savivaldybės administracijos direktorius, pavestos vykdyti savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėjai Gintarei Jociunskaitei.</p> <p>Pirmame posėdyje buvo renkamas vicemeras. Meras A. Vrubliauskas į šią poziciją pasiūlė tarybos narę Dalią Kitavičienę.</p> <p>Tarybos narių slaptu balsavimu už D. Kitavičienės kandidatūrą balsavo visi 25 tarybos nariai.</p> <p>D. Kitavičienė mero pavaduotojos pareigas pradės eiti nuo šių metų balandžio 19 d.</p> <p>Posėdžio metu pateikti vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.</p> <p>Frakcijas įkūrė Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos nariai.</p> <p>Valdančiąją daugumą sudarė 13 Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir 2 Lietuvos socialdemokratų partijų nariai. Mažumos-opozicine frakcija pasiskelbė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 8 nariai.</p> <p>Posėdžio pabaigoje meras A. Vrubliauskas už darbą padėkojo vicemerui Arvydui Balčiūnui, mero patarėjui Ramūnui Bielevičiui, administracijos direktoriui Gediminui Krasauskui, administracijos direktoriaus pavaduotojui Virgilijui Pranskevičiui.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9491_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-547-8KIp1vLkmlQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9491_0.JPG" width="976" height="463" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1295"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555670239"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>standartai</span> - Pen, 2019-19-04 - 13:37</p> </li> <a href="/comment/1295#comment-1295" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1295#comment-1295" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal kokius standartus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal kokius standartus lygiuotis. Pav. Toronte, Kanadoje kur apie 2 milijonai gyventojų, nėra vicemerų ir seniūnijų.... Lietuvoje kur gyventojų prie ... - daug savivaldybių ir giminių aplink... Na ir valdžios su kaupu... Ir realus vaizdas, sudedam Alytaus miesto ir rajono biudžetų paskolas kur gaunasi virš 20 milijonų eurų - kur per abi pagal įstatymus šiuo metu tiek investicijų vykdo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1295" token="5sM3qhymrqtmCjCaG2_nrkxw2m-lf72LVActk_YEWiQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1294"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555668809"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vizija</span> - Pen, 2019-19-04 - 13:13</p> </li> <a href="/comment/1294#comment-1294" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1294#comment-1294" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po šių rinkimų dar labiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po šių rinkimų dar labiau stiprėja Alytaus rajono valdymo galios. Ir problema, daugėja energijos, kuri reikia išsiliet. ir sprendimai čia kart. Silpnėja Alytaus miesto valdymas. Jau kaip ir užsiciklinę nesugebėję.... Ką rajonas kaip pasimėgaudamas praeina. Reiškia reikia rajonui platesnių veiklos galimybių, kame galėtų realizuotis ir tobulėt. Vadinasi gal, dar mėnesis kol mieste grimz ir toliau - yra galimybė naudotis situacija. Atgaivint iniciatyvas sujungt dėl gyventojų mažėjimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybes. Kur anksčiau būnant tiek gyventojų buvo viena savivaldybė ir neblogai tvarkėsi. Pasirodo jau tuomet pagal prasidėjusias iniciatyvas sujungt, kur pradininkas kaip eilinis pilietis buvau, tada iš ministerijų atėjo savivaldybėms siūlymai atlikt gyventojų apklausas. Kur tuomet į akis sakydavo taip - už akių .. - vienok rajonas kaip ir atliko. Kur rezultatus, teikdami tvirtint savo tarybai - jie gali ir miesto likimą spręst. Net jei Alytaus mieste nesugebėjo atlikt apklausų, jie per savo kaimiškus organizuotus seniūnus nesunkiai gali ir mieste apklausas suforsuot. Kur galim sprendimai sujungt - iš susireikšminusio Alytaus miesto padaryt 2 seniūnijas. Viena vienoj Nemuno pusėj, kita kitos. Prijungia prie esamų Alytaus rajono seniūnijų ir pridedant prie Alytaus rajono esančių 25 tarybos narių 2 seniūnus nuo Alytaus miesto -gaunasi lieka nuo Alytaus savivaldybės viso 27 tarybos nariai. Veiklą vykdo ir posėdžiauja atnaujintam esamam rajono savivaldybės pastate. Kur kažkada esant daugiau gyventojų išsiteko Alytaus miesto ir rajono bei centro komitetai. Ir daug geriau vystėsi nei dabar. O kaip atliekantį Alytaus miesto savivaldybės pastatą kur kaip kurie jau vaiduokliu vadina - tegu sprendžia patys alytiškiai ką daryt... Kaip ir su jų rinktais į Alytaus miesto valdžią.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1294" token="LUstKrEcUA_nBYtNrgxmjHXoEk20j_rxyIQPUWmcnC8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1290"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555647949"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Pen, 2019-19-04 - 07:25</p> </li> <a href="/comment/1290#comment-1290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1290#comment-1290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus rajonas nedelsdami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus rajonas nedelsdami pirmam tarybos posėdį naują valdžią sudelioje. Reiškia teikiant ir tvirtinant vicemerę aiškiai vardijo jos darbus kaip dirbo. Po ko aišku kokiom kryptim dirbs. Ir tarybai beliko beveik vienbalsiai pritart. Tai Alytaus mieste kažkodėl vėl pasigesta konkretumo. Iš 2 teiktų vicemerų taryba patvirtino tik vieno skyrimą. Apie jų veiklos sritis ir nuo ko būtent atsakomybė ir reiklumas prasideda- nesigirdi vėl. Kaip ir jau buvusios kadencijos metu dėl vicemerų atleidimų-atstatymų cirkų ir pradžioje aklai balsavę. Po to patys prieš dalis pradeda eit esmėj nesuvokdami ko iš jų nori. Tad Alytuj atkartoja. Kaip vietoj rimtų sprendimų dabar aiškinsis kodėl tas netiko, po to klausimas kas tiks - ir taip brangus laikas vėl praleidžiamas. O patys besiaiškindami nors veiklos turi. Kaip ir Alytaus mieste parodė, kad iš pasirašytos valdančios koalicijos ji jau kaip ir nublunka.. Jau viduj nėra reikiamo suderintumo.... Jau dabar vieni į kitus atsargiai žiūri.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1290" token="adMRBmla_CHsx3TUn5rt8S65GEgFiJnisHNpfPy49Yw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1289"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555599425"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Ket, 2019-18-04 - 17:57</p> </li> <a href="/comment/1289#comment-1289" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1289#comment-1289" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dirba sklandžiai, be stresų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dirba sklandžiai, be stresų, o ko daugiau bereikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1289" token="xP4WjkEVMVGD_rORpBGRrxZOUPd0Ug5QBtzP8UvzCIk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1288"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555597690"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ką gi?</span> - Ket, 2019-18-04 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/1288#comment-1288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1288#comment-1288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus rajono valdžia kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus rajono valdžia kaip iš natų. Tempas didelis. Aną savaitę paskutinis besibaigiančios kadencijos tarybos posėdis. Po savaitės naujos kadencijos ir sudėlioti valdžios postai. Praktiškai taryboje vienbalsiai pritariant. meras iš kart į Vilnių dėl investicijų išvyko. Grįžęs miesto mero inuguaracijoj dar spės. Tiesa, įsibėgėję net iš Kinijos skulptūras stveria per tai sugebėdami dar ir kinų ekonomiką pastiprint. Ir jei dėl savivaldybių sujungimo mini apklausas pasidarę ir kol kas kaip tyli - miestas iš jų visko gali sulaukti. Kaip mieste tradiciškai tik vieną vicemerą iš 2 numatytų taryba kol kas patvirtino. Kito ne tvirtino-- reiškia taryba parodė savo stilių. Nors po paskutinio besibaigiančios kadencijos tarybos posėdžio kelios savaitės praėjo ir buvo įmanoma susidėliot. Reiškia vėl kiekvienas tarybos posėdis kaip dalimi nežinomybėj... Kur taryba gali pasikoreguot kaip jiems reikia. Ir per frakcijas -reiškia bando savitumus išlaikyt. Kur bent kada kur pakrypt gali... Mieste sunkiai eis. Jei anoje kadencijoj taryboj buvo per mažai asmenybių, dabar kaip ir per daug. Minimum keli kur techniški ir į priekį gali eit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1288" token="K2AKqOpedy7C5klsYaao3l82s98DHGINk47Hm8T51gI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=547&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="M5LpdB_je_b4Z7N7FWaba1jlMrY8RAn-mYapHdUE42w"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 Apr 2019 11:19:43 +0000 vyrredaktorius 547 at https://www.alytausnaujienos.lt Link mero inauguracijos – per virtinę politinių intrigų https://www.alytausnaujienos.lt/link-mero-inauguracijos-virtine-politiniu-intrigu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (10)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/44-13274" rel="bookmark"> Nr. <span> 44 (13274) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Labukas%20%2BJurgita.jpg?itok=zKQDhScR" width="344" height="287" alt="Labukas ir Jurgita" title="Kandidatai tapti Alytaus vicemerais – Povilas Labukas ir Jurgita Šukevičienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pirmadienio va­ka­rą du treč­da­liai ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių pa­vie­ši­no pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me at­si­ri­bo­ja nuo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko To­mo Pa­čė­so ir pa­ti­ki­na, kad jiems ne­bu­vo pri­im­ti­na ne­etiš­ka po­li­ti­nė vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ja rin­ki­mų me­tu.</p> <p>Apie tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo ir du nau­jos  Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – „Už Aly­tų“ at­sto­vai Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ir Va­lius Mi­ce­vi­čius. Iš vi­so rin­kė­jai su­tei­kė šiam ju­dė­ji­mui 5 man­da­tus.</p> <p>Tą pa­tį pir­ma­die­nio va­ka­rą įvy­ko ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus su­si­rin­ki­mas. Ja­me pa­aiš­kė­jo, kad sky­riaus ta­ry­ba į vi­ce­me­ro po­zi­ci­ją re­ko­men­duo­ja Po­vi­lą La­bu­ką, o ne An­drių Ju­čą. Apie tai, kad me­ras teiks pas­ta­ro­jo kan­di­da­tū­rą, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­vie­šin­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę.</p> <p>Ant­ra­die­nio va­ka­rą po­sė­džia­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riai, o va­kar ry­te pa­aiš­kė­jo, kad kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus vis dėl­to bus P.La­bu­kas. Jei ta­ry­ba jo kan­di­da­tū­rai šian­dien pri­tars, tai bus jau­niau­sias vi­ce­me­ras Aly­taus is­to­ri­jo­je. 2015 me­tais vi­ce­me­ru bu­vo iš­rink­tas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, ku­riam tuo­met bu­vo 27-eri. P.La­bu­kui – 25-eri, an­ke­to­je vrk.lt jis nu­ro­do kaip nu­ma­to­mą aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą, Ver­slo sis­te­mų kū­ri­mą ir val­dy­mą, baigiamąjį bakalauro darbą ginsis šį pavasario semestrą.</p> <p>Ki­ta kan­di­da­tė į vi­ce­me­rus Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė yra 40 me­tų. Ji yra įgi­ju­si hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ba­ka­lau­rą Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro iš­si­la­vi­ni­mą Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te.</p> <h2>Koalicinėje sutartyje – 16 prioritetų</h2> <p>Ant­ra­die­nį pen­kių po­li­ti­nių jė­gų 17 at­sto­vų ta­ry­bo­je pa­si­ra­šė ko­a­li­ci­nę su­tar­tį, su­da­ry­da­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, bei pa­tvir­ti­no pro­gra­mą. Jo­je nu­ma­ty­ta 16 pri­ori­te­ti­nių veik­los kryp­čių: LEZ su­kū­ri­mas ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ra; ver­slo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas; Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas ir ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas; emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mas, ry­šio su iš­vy­ku­siai­siais pa­lai­ky­mas; ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo ir re­no­va­ci­jos ap­im­čių di­di­ni­mas; ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mas ir efek­ty­vus val­dy­mas; pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ veik­los fi­nan­sa­vi­mas ir ben­druo­me­nės įtrau­ki­mas į veik­lą; efek­ty­vus klu­bų fi­nan­sa­vi­mas į spor­tui skir­tų ob­jek­tų nau­do­ji­mą ben­druo­me­nės reik­mėms; so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­ra; dar di­des­nis ben­druo­me­nės įtrau­ki­mas į sa­vi­val­dos veik­lą; mies­to ar­chi­tek­tū­ri­nio vien­ti­su­mo kū­ri­mas, ur­ba­nis­ti­kos ob­jek­tų vys­ty­mas bei ap­leis­tų vie­tų su­tvar­ky­mas; pro­fe­si­nio ren­gi­mo ir aukš­to­jo moks­lo rė­mi­mas at­si­žvel­giant į re­gio­no po­rei­kius; ko­ky­biš­kų svei­ka­tos pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mas; ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mas; is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas.</p> <h2>Laurai Radzevičiūtei – partiečių nepasitenkinimas</h2> <p>Va­kar po pie­tų po­li­ti­nių nau­jie­nų sa­vai­tė tę­sė­si: Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos (LCP) val­dy­ba iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad už LCP su­va­žia­vi­mų spren­di­mų ne­vyk­dy­mą tre­čia­die­nį su­stab­dė Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės na­rys­tę par­ti­jo­je. Taip pat krei­pė­si į LCP Eti­kos ko­mi­si­ją, siū­lant pa­ša­lin­ti ją iš par­ti­jos.</p> <p>Va­sa­rio 12 die­ną LCP su­va­žia­vi­mo spren­di­mu Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus bu­vo iš­rink­tas Nag­lis Pu­tei­kis, ta­čiau LCP na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė at­si­sa­kė vyk­dy­ti šį LCP su­va­žia­vi­mo spren­di­mą ir ak­ty­viai pa­lai­ko ki­to kan­di­da­to – Min­dau­go Pui­do­ko – kan­di­da­tū­rą, ta­po jo Rin­ki­mų šta­bo va­do­ve.</p> <p>LCP pa­žy­mi, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė ži­niask­lai­do­je kas­dien ar­šiai kri­ti­kuo­ja sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ką, kan­di­da­tą į pre­zi­den­tus N.Pu­tei­kį, sklei­džia dez­in­for­ma­ci­ją apie LCP ją taip dis­kre­di­tuo­da­ma.</p> <p>Šian­dien L.Ra­dze­vi­čiū­tė tu­rė­tų pri­siek­ti kaip Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Ji iš­rink­ta kaip Cen­tro par­ti­jos, ga­vu­sios Aly­tu­je du man­da­tus (ant­ras – Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus), at­sto­vė, ji yra ir šios partijos Alytaus skyriaus pirmininkė. Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, N.Pu­tei­kis va­kar iš­sa­kė spė­ji­mą, kad  jo par­tie­čiai pir­mo­jo po­sė­džio me­tu ban­dys įsi­lie­ti į ku­rią ki­tą frak­ci­ją.</p> <h2>Alytiškiai kviečiami į naujojo Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio inauguraciją  </h2> <p>Naujoji Alytaus miesto savivaldybės taryba šiandien 13 val. prisieks savivaldybės Posėdžių salėje vyksiančio iškilmingo posėdžio metu. Prisiekę naujieji tarybos nariai svarstys pirmuosius posėdžio klausimus.</p> <p>Iškilmingam posėdžiui pasibaigus 17 val. Rotušės aikštėje vyks Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio inauguracija. Jos metu kadenciją baigęs Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius  naujajam Alytaus miesto savivaldybės merui N.Cesiuliui  įteiks mero regalijas. Susirinkusiems koncertuos Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras ir Alytaus jaunimo centro vokalinė studija ,,Bel Canto” (vad. Aldona Ramanauskaitė), šoks šokių studijos „Alemana” (vad. Lilija Bernatavičienė) šokėjos.  Susirinkusieji bus vaišinami arbata bei pyragaičiais.</p> <p>Oficialiai renginio daliai pasibaigus į mero inauguraciją susirinkę alytiškiai turės galimybę pabendrauti su naujuoju Alytaus miesto savivaldybės meru ir tarybos nariais.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Labukas%20%2BJurgita_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-543-Hsy-ziBNZBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Labukas%20%2BJurgita_0.jpg" width="1779" height="1003" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1298"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555683906"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Pen, 2019-19-04 - 17:25</p> </li> <a href="/comment/1298#comment-1298" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1298#comment-1298" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po to, kaip Alytaus miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po to, kaip Alytaus miesto naujoje taryboje nepatvirtinta antro vicemero paskyrimas klausimas. Vadinasi taryboje jau susiformavusi nauja dauguma. Kuri pagal LR Vietos Įst. 3 str., 18p., reikalavimus būsimam tarybos posėdį prisistato užsiregistruodami ir pateikdami deleguotus į vicemero postą su konkrečia veiklos programa. -Tad ar išdrįs išeit į priekį ir atsakomybę prisiimt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1298" token="oPaWa43X-bfOjNwIxH7XbwyTJtdttCfbgd25nizkv9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1297"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555675301"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Pen, 2019-19-04 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/1297#comment-1297" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1297#comment-1297" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grožis visagalis. Bet, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grožis visagalis. Bet, kad pasakytų, ką daryt. O vien grožėtis maža per savivaldą. Reikia kaip ko ir daugiau. Bet ne Alytuje... Tegyvuoja grožis Alytuj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1297" token="IYWMH272Ii2DP3TlkzXiq8auHvd241RIIi1K8wsi4jw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1296"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555671408"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pen, 2019-19-04 - 13:56</p> </li> <a href="/comment/1296#comment-1296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1296#comment-1296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal kas vyksta, prijungt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal kas vyksta, prijungt Alytaus miesto savivaldybę prie rajono. Kas jau pradėta ir Alytaus rajonas kaip ir gyventojų apklausas atlikę. Nes mieste susireikšminę iki begalybės patys ir paskui savim....? O taip grimzt per savivaldą šiais laikais niekas sau neleidžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1296" token="nfVHP8qJK-O2Tt5X5V6puT1otTIWtQlk5vXh9xPseLc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1293"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555663217"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>krizė</span> - Pen, 2019-19-04 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/1293#comment-1293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1293#comment-1293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei palyginimui Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei palyginimui Alytaus rajonas skrieja į priekį tempo nemažindami, Alytaus mieste krizė. Kur jau po rinkimų paaiškėjus kas kaip, visai kitokie veiksmai galėjo būt ir paskutiniuose jau buvusios kadencijos tarybos posėdžiuose. Jau tada turėjo pagrindus tiestis sėkmingai veiklai alytiškių labui. Bet ir kaip tada buvo mandri tik savęs žiūrėdami - taip ir tęsia. Taip ir turi. Nors lyginant su rajonu turėjo daug daugiau laiko pasiruošt būsimos tarybos posėdžiui - jie kuo toliau tuo labiau grimzta. Koalicija rimtai jungtis, kaip mero poste ką kalba ir su tokia didele patirtim neįsivaizduojama kaip gali sau leist - štai jau po priesaikos rimto tarybos nariai jau gali replikuot. Klausyk mere, jei lauki kol savivaldybės administracijos direktorius paaiškins ką daryt su savivaldybe, kaip tai yra būtent tarybos išimtinė kompetencija priimt strateginius sprendimus ir už juos atsakyt - Kaune pasakytų. Jei dar toks kartas -interpeliacija. O šiam momente pats tegu teikia bendrą savivaldybės finansinės būklės apžvalgą ir perspektyvą. Kaip ir bendruomenei paaiškindamas. Kaip atidavinės gana dideles jei apie 15 milijonų eurų, biudžeto paskolas. Nes gauna gerą atlyginimą ir už jį reikia sugebėt pagal kompetenciją dirbt ir užsidirbt. O mero kompetencija aiškiai apibrėžiama LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) meras rūpinasi. Kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. - Tad palyginimui dėl to Alytaus rajono meras jau spėjo po pirmo naujos tarybos posėdžio ir į Vilnių pas ministrą sulekiot, kad būtent tai ir vykdytų ir užtikrintų.. O Alytaus mieste -susireikšminę ir pabaigos nesimato sau pasakas sekant. Kokie gražūs ir laimingi kaip sapnuose gali būt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1293" token="CyGjbKyEA3i8iIXotneL97KagoFPvbrTW0Xtq9DY_do"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1292"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555658510"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - Pen, 2019-19-04 - 10:21</p> </li> <a href="/comment/1292#comment-1292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1292#comment-1292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lyginant su Kauno miestu,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lyginant su Kauno miestu, kur meras save gana kritiškai vertina jie aną savaitę strateginius projektus sukoordinavę. kad vieni kitiems netrukdytų... Šią savaitę kauniečiams pristatomi apie 20 strateginių projektų vertės kiekvienas vos ne po 10 n milijonų eurų. Net Alytaus rajonas jau susidėliojęs valdžią ir meras šioje kadencijoje jau pirmus vizitus į Vilnių su ministrais susitikt padaręs dėl investicijų pritraukimo... Ir spėjęs miesto naują valdžią pasveikint. Nors ta turėdami daug laiko net iki galo rimtos valdžios nesugeba susistrateguot. Reiškia pasirašyta koalicija jau nerimta. Reiškia iš anos kadencijos perėmė blogiausias savybes. Tad pagal gyventojų mažėjimą kaip Alytuje su kasdien apie 3 gyventojus mažėja tęsiasi. Kol jie čia mokosi ar eksperimentuoja valdyme -gal ir patys nesupranta kas vyksta. Kita vertus merui mokamas atlyginimas iš mokesčių mokėtojų gana didelis. Dieną virš 100 eurų gaunasi. Tiek Alytaus rinkoje net rinkimuose dalyvavę kaip kurie verslininkai deklaravo - kad tiek neuždirba. Trumpiau.... Trumpiau Alytuje po kiek žavesys ir susireikšminimai iki begalybės per savivaldą? Ar jei miesto biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų kaip pagal įstatymus tik investicijoms galima naudot ir pasibaigę didieji iš ES paramos projektai reiškia sugrįžę refinansuotos lėšos - kur tiek lėšų šiam momente jie sugeba sudėlioti? Kas gražins paskolas mažėjant gyventojų -mokesčių mokėtojų skaičiui?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1292" token="9a9VBQbgZZbWEl_AjHtMZvWyYwL1srkdZUAYYhEzprI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1291"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555648509"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Pen, 2019-19-04 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/1291#comment-1291" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1291#comment-1291" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus rajone iš pat pirmo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus rajone iš pat pirmo tarybos posėdžio sudėlioti postai. Pats meras teikdamas į vicemerės pareigas aiškiai išanalizavo teikiamos kandidatės darbus ir po ko visiems aišku. Tarybai beliko beveik vienbalsiai subalsuot. Alytuje priešingai tęsiasi. Kaip ir tęsiniai nuo buvusios kadencijos vicemerų atleidimų-atstatymų cirkų. Kur savo laiku dalis tarybos narių balsavę už jų skyrimus nesidomėdami nei veiklos programom po to prieš pasuko. Kaip ir nesuvokdami ko iš jų nori. Nes tos pačios problemos ir į būsimą kadenciją perėję. Vėl kaip taryba tvirtino tik vieno skyrimą į vicemerus vietoj 2 teiktų rodo - bliūkšta koalicija. Dabar aiškinsis vėl kodėl ir kas tiks? Per ką laikas eina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1291" token="v3EziQ7rp55UQXUMCOr73xm80gq6Eg2muwWpmmYOMsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1287"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555586285"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Ket, 2019-18-04 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/1287#comment-1287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1287#comment-1287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai beveik mėnesį per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai beveik mėnesį per komentarus parodoma. Kaip pagal įstatymus dirbt mero ir tarybos narių pozicijose. Būtų priešpaskutiniam tarybos posėdį teikę siūlymą neplanuota tvarka įpareigot savivaldybės kontrolierių atlikt visos savivaldybės finansinės veiklos auditą. Būt jau gavęs kontrolieriaus išvadas ir padėties šeimininkas perimdamas iš buvusio mero pareigas. Palikimą. reiškia būt žinojęs ten taip anaip, ten tiek ir tiek trūksta. ir su politikais bei savivaldybe ir jos institucijomis klabantis aiškiai formuluot. Yra taip, reikia būtent taip. Kur visiems iškart aiškios gairės. Per ką būt padėties šeimininkas. Dabar vis po aiškinsis, žiūrės... Klausys pasakų iš valdininkų gal, kaip gera ir nieko nedaryt imituojant. Ir burt alytiškiams kaip gerėja... Nors su dideliu stažu taryboje tai turėjo būt tobulai įvaldęs. Kaip ir visuomenei turėtų ką aiškiai ir konkrečiai pasakyt. Nes pagal mero kompetenciją turi būt aiškiai išdėstyti raidos rodikliai ir konkretūs projektai, programos ko ir kaip sieks. Ir kokius konkrečius tikslus kelia. Įstatymuose nėra parašyta, sieksim, gerinsim.. Ten yra konkrečiai. Skaičiais esama padėtis ir siekiama. Kauno meras gali sakyt kad gerins, kaip jau konkretūs strateginiai projektai net aną savaitę galutinai sukoordinuoti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1287" token="SmrlYxguFjWDdkzUzXOuo8EbEudDLaVaU3M_fxv53Mg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1285"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555582015"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>skelia</span> - Ket, 2019-18-04 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/1285#comment-1285" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1285#comment-1285" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skelia Alytaus miestas per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skelia Alytaus miestas per savivaldą. realiau jokių šansų prasiveržt neturi. Nes programa -tas pats per visas kadencijas su vienoda pabaiga vis blogiau. Jei naujas meras ir pakalbėjo, kad būt per didelė Alytui netektis netekt per kadenciją dar apie 8 tūkstančių gyventojų, kaip dabar ir virš 4 tūkstančių per daug, bet tai regis dzin. Nors dzin ir pačiai bendruomenei bent nemažai daliai.Nors pagal situaciją regis ir iki 10 tūkstančių gan nesunkiai spurtuoja. Kur regis svarbiausia kaip šiandien išgyvent. O ryt/poryt patys susidurt gali. Kaip nereikalingais likt. Tik po ,,Už Alytų' kaip duoda vieni kitiems ultimatumus -kad trauktus kaip nereikalingi... Reiškia jei rajono meras po naujo tarybos posėdžio staigiai lekia į Vilnių dėl investicijų, Alytuj sau.... kaip atsipalaidavę. Reiškia anksčiau tiek gyventojų esant viena savivaldybė buvo. Prieš n metų seime ir užregistruota sujungt abi Alytaus savivaldybes. Atėję iš ministerijų tuomet savivaldybėm apklausas gyventojų dėl to atlikt. Rajonas regis ir atlikęs kaip minimalią apklausą. Kol kas gudriai ..pratyli. Kur gali ir prabilt, rajonas už sujungimą. ir..? O šiuo metu klausimas ar Alytaus miesto valdžioje patys išsi.., ar spės rajonas prisijungdami išgelbėt? Čia kaip sakant lažybų klausimas. Kas už ką daugiau užstatys? ir nelabai nuo miesto matosi kas bandytų nemažai duot, jei už rinkiminius stendus dar..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1285" token="DFdWDCL1PVr1zbPjKtaDoKe7fZ4ZmX9VAkaG2SZicHU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1283"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555579254"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Ket, 2019-18-04 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/1283#comment-1283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1283#comment-1283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei alytiškiai nori, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei alytiškiai nori, tai palyginimui gali žinot. Kaip dirba savivaldybės net vidutiniam tempe per Lietuvą. Kur net Alytaus rajono valdžia tokių ..sau neleidžia. Reiškia jau po rinkimų žinodami kaip rimti Alytaus m. tarybos nariai ir naujas meras jų elgsena visai kitokia galėjo būt. Iš kart vertint, kad kiekviena diena brangi ir iš kart reikiamus sprendimus siūlyt. Net ir neseniai vykusiam besibaigiančios kadencijos tarybos posėdyje priimt reikiamus siūlymus-sprendimus. Reaguojant į situaciją. Reiškia tvirtinant savivaldybės įmonių veiklos ataskaitas kur po nepriklausomom valdybom atidėt kitam tarybos posėdžiui. ir pačių aiškumui pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) siūlyt merui tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus dėl: ,,Dzūkijos vandenys", ,,Alytaus šilumos tinklai" ir bendros savivaldybės finansinės būklės. Ar pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 28) - kur sprendimus dėl paskolų priima išimtinė tarybos kompetencijoj ir kur tik investiciniams projektams naudojamos. Nes jei miesto biudžete apie 16 milijonų eurų paskolų kur pratylima, tai pasibaigus didiems projektams ir sugrįžus refinansuotoms lėšoms, kur už tokią sumą tiek projektų vykdo? Nes vaizdas, gana dideles sumos kaip neefektyviai naudojamos ir mažėjant gyventojų skaičiui mažėja šansų paskolas atiduot. reiškia į ateitį problemos didinamos. - Štai naujas meras ir taryba gavę savivaldybės kontrolieriaus išvadas iš kart būt turėję gaires. ką daryt su savivaldybe ir kur gerint. Dabar to nepadarę, čia svaigsta menkniekiuose ir į intrigas gilėdami - čia tik po saujele naudinga ir vėl? Kol jie apačiose blusinėjasi - kaip kas sau ir neblogai laikosi. Nes tai, kad šilumos tinklai per kadenciją dar neperėmę šilumos tinklų su gana didele komanda -čia jau Alytaus rajone su kaupu tokiems atskaičiuoti. O ne pasakas klausytų kaip jie stengiasi.. Ir gali žinot alytiškiai, kad savivaldybės administracijos direktorius pavaldus merui, o atskaitingas tarybai ir merui. Pagal išimtinę tarybos kompetenciją kurios niekam perleist negali, tik tarybos nariai atsakingi kas dedasi su savivaldybe ir jų strateginėm įmonėm. Kaip ir bendruomenė, kuriai atskaitingi meras su taryba - kitur taip bendruomenės neužsileidžia valdžioms. Ir valdžios stengiasi įtikt bendruomenėms. Net Kauno meras stengiasi įtikt, nors gali nežinia ką vaizduot. Jis to sau neleidžia. Kaip ir kitiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1283" token="MN4KNzu6tqTNl5pvXawQu4CfV03qnGvJOv5tuTorgUI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1282"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555573968"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tęsiasi</span> - Ket, 2019-18-04 - 10:52</p> </li> <a href="/comment/1282#comment-1282" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1282#comment-1282" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš dalies nauja - nenauja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš dalies nauja - nenauja tęsiasi. Reiškia nauja valdžia naujos viltys. Vienok pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Su tarybos pritarimu skirdamas vicemerus kuruot atitinkamas veiklos sritis per tai vicemerai pavaldūs merui ir atskaitingi merui ir tarybai. Tarybos nariai už savo veiklą atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Tarybos išimtinė kompetencija -savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų ..tvirtinimas ir ataskaitų išklausymas bei sprendimų priėmimas. - Tad esmėj anos kadencijos problemos jau persiritę į būsimą. Būsimas meras ir vicemerai vienok jau su patirtim. Ir kaip buvusios tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. Kur anoje kadencijoje jie jau galėjo ir persiimt valdžią per vicemerų interpeliacijų -atstatymo cirkus. Kur kaip lakmuso popierėlis tada ir kas dabar vyksta. Jau tada buvo rimtų priežasčių interpeliuot merą dėl rimtų problemų. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių projektų ir programų gerint projektai bei jų įgyvendinimai. Reiškia meras pirmas taryboje turėjo vardint problemas ir jų pirminius sprendimų projektus siūlyt. Kad pagal LR Konstitucijos 46 str. - būtų naudingai visų apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui. Reiškia tuomet interpeliuota per vicemerus ir momentu įgijus taryboje daugumą, neita į priekį kaip priklauso rimtiems politikams. Prisistatyt taryboje užsiregistruojant nauja dauguma, su alternatyvia programa ir deleguojant savo atstovus į vicemerus. Jau tuomet galėjo deleguot straipsnį minimus politikus kaip ir kitus aktyvius bangų užkuliusiuose inicatorius. Ir būt jau tikrus veidukus pamatę. . Per tai prisiimant atsakomybę, kad sugeba geriau. Teikt švietimo pertvarką, analizuot bendrą savivaldybės finansinė padėtį ir būdus optimizuot, dėl atliekų tvarkymo palankesnių kainų alytiškių naudai ( nes jei druskininkiečiams pigiau kur jų mažiau ir atstumai į sąvartyną..?), dėl rimtesnių strategijų kad pasiekt gyventojų daugėjimą ką net 8 savivaldybės per pirmą šių metų ketvirtį pasiekė... Vėliau šioje besibaigiančioje kadencijoje jei patys tvirtino vystymo strategijas 3 metams ir kur palikta galimybė gyventojų mažėjimui neviršyt 2 kart daugiau esamų tempų kur ir taip per daug - tai nors vienas būsimas meras į tai atkreipė dėmesį. Kitiems ..? Ir kol kas nieko nauja, kad garantuotų kokį tai realų proveržį alytiškių labui. Per ,,Už Alytus" tiek - geriau patys viduj erzinasi, nei visą miestą per savivaldą tempia... Na ir iš naujo mero aiškių tikslų, po ko alytiškiams taptų aišku ar toliau nyksta Alytus, ar bando keltis -jų nesimato. Kas matosi galima palygint su Kauno mero elgsena. Tas atsisakė inauguracijų, kadangi per brangu jiems. Priešingai nei alytiškiai, ten kauniečiai nesivaiko prabangos. Nors gali sau leist daug daugiau. Kauno meras pasakė, jei lėtės Kauno vystymo tempai ar pradėsiu isivaizdint -sakykit. Praėjusią kadenciją įvertino gan kritiškai, nors per pirmą turą išrinktas ir su aiškia persvara. Sako, daug laiko praleidom klausydami valdininkų pasakų ir kol pravalėm... Vėl sako mano liga atėmė laiko. Nors jau aną savaitę sukonkretizavo Kauno strateginių projektų vystymą beveik visai kadencijai į priekį. Ten neturi laiko ir sau neleidžia užsiiminėti tuo - kuo Alytuje savimi besižavėdami tęsia. Nes bent kol kas -tik tąsa. Net Alytaus rajono valdžia lenkia. Tik aną savaitę paskutinis anos kadencijos tarybos posėdi. Šiandien, po savaitės naujos tarybos posėdis. Valdžios sudėliotos. Pats meras regis vyksta į Vilnių su ministru susitikt dėl rajono strateginių vystymo krypčių gerinimo. O Alytuje, kelios savaitės ir tai galutinai valdžia nesudėliota... Sėkmės savimi grožėtis. Nes iš ties, kokie mes gražūs ir laimingi. Ir turtingi. Tokius skandaliukus ar intrigas tik labai .. gali sau leist. įdomu, kaip naujoje taryboje į akis bent dalis vieni kitiems sugebės žiūrėt po tiek.. kiek vieni ant kitų už akių išpylė per rinkimus. Ir po rinkimų dar uoliau tęsia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1282" token="Hw7NA2f7W8SuA4tyXeJJ1gegCnomCb_Vhd8Lh-ph84U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=543&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KO2SC6IfhOv0xciXySGrXQeOnfFUf7KbuKiL6w9_y1g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 Apr 2019 06:56:06 +0000 vyrredaktorius 543 at https://www.alytausnaujienos.lt Dvylika judėjimo „Už Alytų” tarybos narių pareiškė nepasitikėjimą jo pirmininku Tomu Pačėsu https://www.alytausnaujienos.lt/dvylika-judejimo-uz-alytu-tarybos-nariu-pareiske-nepasitikejima-jo-pirmininku-tomu-pacesu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (16)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_8721.JPG?itok=qrnocRRt" width="344" height="287" alt="Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius." title="Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius neplanuoja dirbti naujos Alytaus miesto savivaldybės tarybos opozicijoje.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„2014 me­tų pa­bai­go­je VO „Už Aly­tų“ bu­vo stei­gia­mas sie­kiant kil­nių ir po­zi­ty­vių tiks­lų su­bur­ti Aly­taus mies­te gy­ve­nan­čius, dir­ban­čius ar ki­taip su Aly­tu­mi su­si­ju­sius as­me­nis mies­to pro­ble­moms  spręs­ti, at­sto­vau­ti mies­tie­čių in­te­re­sams ir juos gin­ti. Na­rių veik­la bu­vo grin­džia­ma pa­gal­ba žmo­nėms, no­ru jiems pa­dė­ti, ne­abe­jin­gu­mu. De­ja, bet po­zi­ty­vio­ji ju­dė­ji­mo ide­o­lo­gi­ja ir kon­cep­ci­ja bu­vo pa­min­ta rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, kai ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas or­ga­ni­za­vo ne­etiš­ką po­li­ti­nę vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ją ne tik ki­tų po­li­ti­nių opo­nen­tų, bet ir sa­vo aso­cia­ci­jos na­rių at­žvil­giu, o taip pat ne­už­tik­ri­no tin­ka­mo aso­cia­ci­jos val­dy­mo, su­da­ry­da­mas ga­li­my­bę jos na­riams kan­di­da­tuo­ti ki­tų par­ti­jų są­ra­šuo­se. To­dėl mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­riai, at­si­ri­bo­ja­me nuo ne­etiš­kos po­li­ti­nės re­to­ri­kos, nu­kreip­tos prieš ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas ir rin­ki­mų ko­mi­te­tus rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, nes tai bu­vo da­ro­ma be ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. Reiš­kia­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą T.Pa­čė­su dėl jo au­to­ri­ta­ri­nio, de­mo­kra­tiškumo bei tei­sė­tu­mo prin­ci­pus pa­mi­nan­čio ju­dė­ji­mo val­dy­mo. Siū­lo­me at­si­sta­ty­din­ti ir pa­lik­ti ju­dė­ji­mą, nes jo val­dy­mo me­to­dai ir ide­o­lo­gi­ja prieš­ta­rau­ja ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ kon­cep­ci­jai – bur­ti ir vie­ny­ti. Re­ko­men­duo­ja­me T.Pa­čė­sui steig­ti sa­vo ju­dė­ji­mą, ne­griau­nant po­zi­ty­vios ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ide­o­lo­gi­jos“, – ra­šo­ma pa­reiš­ki­me, ku­rį sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no 12 iš 18 ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių (Ro­ber­tas Kuni­giškis, Giedrius Čereš­kevičius, Adelė Dimšienė, Te­resė Drau­gelienė, Jurgita Liuba­mirs­­kienė, Valius Micevičius, Sigitas Leonavičius, Janis Lauri­naitis, Rosvydas Baublys, And­rius Radvilavičius, Gintaras Norus, Loreta Braukienė).</p> <p>Pa­reiš­ki­mas pa­vie­šin­tas va­kar vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Tarp jos ren­gė­jų – ir vie­nas ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ stei­gė­jų Ja­nis Lau­ri­nai­tis, ku­ris mi­nė­jo, kad „pas­ku­ti­niu la­šu į tau­rę“ ta­po so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se dar pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad iš aso­cia­ci­jos pa­ša­lin­ti 45 jos na­riai, taip pat ir jis pats.</p> <p>V.Mi­ce­vi­čius pa­ste­bi, kad dau­gu­ma jų – tie, ku­rie į aso­cia­ci­ją at­ėjo dar iki T.Pa­čė­so, o masiškas nau­jų na­rių pri­ėmi­mas pra­si­dė­jo prieš pus­me­tį. Ko­kiu tiks­lu – ju­dė­ji­mo ta­ry­bos na­riai ti­ki­si su­ži­no­ti ba­lan­džio 26 die­ną nu­ma­ty­ta­me vi­suo­ti­nia­me ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ na­rių su­si­rin­ki­me.</p> <p>Ta­čiau ar pa­vie­šin­tas pa­reiš­ki­mas, ku­rį pa­si­ra­šė ir S.Le­o­na­vi­čius bei V.Mi­ce­vi­čius, reiš­kia, kad jie nau­jos ta­ry­bos su­dė­ty­je pla­nuo­ja dirb­ti ki­to­je, o ne ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ frak­ci­jo­je? „Dirb­si­me Aly­tui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je į šį klau­si­mą  at­sa­kė S.Le­o­na­vi­čius. Da­bar­ti­nis frak­ci­jos se­niū­nas V.Mi­ce­vi­čius ti­ki­no, kad pa­reiš­ki­mas su­si­jęs su aso­cia­ci­jos vi­daus rei­ka­lais, bet ne su dar­bu ta­ry­bo­je. Ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai ne­pla­nuo­ja dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, ta­čiau šiuo me­tu me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­to val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je jų taip pat nė­ra. Į nau­ją ta­ry­bą iš­rink­ti pen­ki ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai. Be jau mi­nė­tų S.Le­o­na­vi­čiaus ir V.Mi­ce­vi­čiaus, taip pat Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, Ge­di­mi­nas Dauk­šys ir ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas, ku­riam va­kar ta­ry­ba pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/20190415_170223.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-540-Q2NGnhnKhQQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/20190415_170223.jpg" width="4420" height="1927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1329"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556099764"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>negražu</span> - Tre, 2019-24-04 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/1329#comment-1329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1329#comment-1329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Negražu meluot, kad čia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Negražu meluot, kad čia vieno komentarai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1329" token="vHhxrdG4UV-hSmk0PbkWG-8p_L3wRSJ2s5q6d85gSl0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1326"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556096578"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagarba</span> - Tre, 2019-24-04 - 12:02</p> </li> <a href="/comment/1326#comment-1326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1326#comment-1326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagarba T.Pačėsai. pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagarba T.Pačėsai. pagaliau nors vienas kaip priklauso lyderiui pasielgė. Yra dar dalykų, apie kuriuos pratylima. Būt anksčiau tai padaręs, būtų dar daugiau vietų į tarybą laimėjęs. Dabar po ,,Už Alytų" kaip ir taryboje vieni iš techniškesnių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1326" token="tlIhgZXlUPAgWbwiIA7wZt28UR9kh_5_CjVJTmJjivM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1324"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556095290"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pastoviai klie…</span> - Tre, 2019-24-04 - 11:41</p> </li> <a href="/comment/1324#comment-1324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1324#comment-1324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nusipirk vaistų, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nusipirk vaistų, kad nustotum viduriuot komentaruose. Vienas tik ir varai čia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1324" token="-HxPxHy3LeFYNswLzkQdAHcaW2zkiipQZ5ATQuu78wI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1318"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556020795"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cirkininkai,</span> - Ant, 2019-23-04 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/1318#comment-1318" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1318#comment-1318" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek mums žinoma,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek mums žinoma, Laurinaitis buvo ,,Už Alytų'' rinkiminio štabo vadas!!!. Ir dabar skiedžia<br /> tokias nesąmones. Čia, matyt, subinę graužia tai, kad iš ,,žymaus'' ketvertuko į tarybą papuolė tik du, o Čereškevičius su Laurinaičiu liko aute.<br /> Vyrai, žinojote, kad judėjime taip blogai ir tylėjote?<br /> O jeigu perklausius visu įžeidimus, kuriuos Leonavičius laidė Grigaravičiaus, vicemerų, administracijos direktoriaus adresu adresu tarybos posėdžių metu, tai Pačėsas išvis tylenis.<br /> Tad įdomu, kas ką turėtų palikti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1318" token="N35bQYL7K5O2MRQ4GvNR1_jmo-nYMcbfOlA2BCeoGB8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1307"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555764338"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Šeš, 2019-20-04 - 15:45</p> </li> <a href="/comment/1307#comment-1307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1307#comment-1307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei įvertint visus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei įvertint visus užkuliusius ypač sumas kiek kas metė finansuot, tai T.P. dėkoja... Kad gavę galimybes televizijoj pasisklaidyt ir čia patys apsijuokė. Todėl regis 45 iš judėjimo ir šalino.... o kaip kuriuos sugebėjo anksčiau kiti iš sieliminuot ir gėdos per tai neprisidaryt. Kovotojai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1307" token="XDz9E-z63cwwHXmGllYOnqfgFE3SIo4Q_EMZrHM5ZnM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1305"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555760378"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomiau</span> - Šeš, 2019-20-04 - 14:39</p> </li> <a href="/comment/1305#comment-1305" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1305#comment-1305" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai jei žvilgteltut į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai jei žvilgteltut į oficialią informaciją kas kiek metė pinigų rinkimams Alytuje yra situacijų įdomesnių. grubiai gaunas per visus net apie 1 milijonas eurų mesta. ir kaip kuriems..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1305" token="0yrEj52ozWoSKsf0YaRT2vbPpcBlQfsugJbaQIm_GkY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1281"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555571662"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žaviai</span> - Ket, 2019-18-04 - 10:14</p> </li> <a href="/comment/1281#comment-1281" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1281#comment-1281" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 20…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Skirdamas vicemerus su tarybos pritarimu paveda jiems kuruojamas veiklos sritis. Per tai vicemerai pavaldūs merui ir atskaitingi merui ir tarybai. Tad teikdami interpeliaciją garbingai turėjo išvardint priežastis. kas būt ir miesto labui naudinga. o šiuo atveju buvo negebėjimai vykdyt švietimo reformų, esmėj nėra rimtų strategijų ir dėl atliekų tvarkymo - tai ir reikėjo tiesiai merui priekaištus reikšt. Nes gal vicemerai kuriam etape ir galėjo siūlyt merui teisingus sprendimus, bet jei tas jų netvirtina ir į tarybą nepraleidžia -vicemerai ne prie ko. Ir kadencijos pradžioje buvo signalai, kaip vicemerai regis protesto vardan net iš kuruojamų tarybos komitetų atsistatinėjo. Ir tuomet taryba be klausimų tvirtino jų atsistatydinimus. Nors turėjo pasidomėt priežastis -dėl ko. dabar rimčiau, kadangi problemos perėjo ir į naujos kadencijos tarybą - kaip jų sprendimų naudingai alytiškių labui nedomino tada. taip ir dabar tęsiasi. Juolab metines tarybos -mero veiklos ataskaitas ir šie tvirtino. Reiškia švietimo reformos nesugebėta į tarybos lygį net siūlymų iškelt -vieninteliai per Lietuvą nesugebėję. Nesugebėjo pateikt administracijos direktorius kuris ir turi teisę teikt tarybai svarstyt klausimus, galėjo tarybos nariai kur ir turi teisė. Dėl atliekų tvarkymo pasiliko regis pirminė savivaldybės administracijos teikta tvarka. Kuri pasirodo eiliniams alytiškiams pagal pigumą palankesnė nei buvo siūlyta per darbo grupes.... Rinkimų metu praskambėjo, kad dėl pustuščio pramonės parko gal netinka daliai po verslais, kur tik minimumus sugeba mokėti. Reiškia konkurencijos vengia. Dėl aerodromo 100 ha plotų žemės kur gal keli lektuvukai tik - reiškia ir toliau kaip manipuliacijos objektas lieka.. Reiškia po saujele naudai erzelynais suvelta savivalda per besibaigiančią kadenciją... dalim savo tikslus pasiekę. Vienok miesto interesai susilpnėję. Na ir prieš naują kadenciją patys draskytis pradėjo...Tai geriau tarpusavį jie draskosi, nei visą miestą per valdymą įvelia. Beje per vicemerų cirkus įsivėlę su jais nesužibėjo ir socdemai su konservatoriais. Kur dilema ir ateitį - ar nuo jų atsiriboja ir pradeda rimtai miesto labui dirbt. Ar paskui šių prasidėjusius tarpusavio sminga visi žemyn? Praleisdami brangų laiką ir geriems darbams miesto labui padaryti. Tada interpeliacijų vicemerams metu tarybos posėdžio salėje link jų ir tiksliau replikavo... Bet, kadangi jie jau patys -tai ir sėkmės jiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1281" token="0EWMqHjq-R2Hh26gdfOgNt4SdGIunivllTPQWUfdxIQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1280"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555570252"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>,,Žaviam&#039;&#039;</span> - Ket, 2019-18-04 - 09:50</p> </li> <a href="/comment/1280#comment-1280" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1280#comment-1280" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žavuoli, prašau pasiskaityti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žavuoli, prašau pasiskaityti įstatymus apie interpeliaciją tiesiogiai išrinktam merui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1280" token="bebpaorOqTO4Qg5uacyF-zyD69H24eobz33buoBWyFo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1279"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555561042"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žavu</span> - Ket, 2019-18-04 - 07:17</p> </li> <a href="/comment/1279#comment-1279" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1279#comment-1279" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai šių veikėjų veikose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai šių veikėjų veikose matosi ir Alytaus tragedijos priežastys. Nes praktiškai per šių veikėjų elgesį per visą kadenciją tarybą buvo įvelta į erzelynus. Per ką galėję išspręst daug rimtų klausimų neišsprendė. Ir dabar jie vėl? Bet tai kaip pavyzdys, kaip destrukcinė veikla patiria fiasko. Juolab kitose žiniasklaidose jie patys per komentarus spausdinosi savo oficialius rėmėjus per rinkimus. Reiškia šie kaip akcininkai dėjo nemažai lėšų į šią veiklą. Na ir gal vietoj dividendų dar gavo gal primokėt per komiteto narių mokestį, už didelį savo ,,įžvalgumą". Nes sumos lyginant kiek per kadenciją liejo -įspūdingos turėtų būt net grubiai vertinant. Nors per vicemerų cirkus matėsi jų fiasko. Nes pirma tada sklandė, kad bando prieš merą, bet tiesiai nedrįsdami prieš silpnesnį lygį vicemerus pasuko. nes pagal įstatymus tik meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. O vicemerai tik merui atskaitingi už ką meras jiems daryt įpareigojo. ir kur taryboje tvirtinant vicemerus tada vienbalsiai juos tvirtino klausimų neužduodami. Ir jei būt kėlę rimtai problemas, tuomet nesunku ir merui buvo interpeliuot. Bet pasirodo problemos jų nedomina. Jos tos pačios ir kadencijos pabaigoje. Kaip ir naujos pradžioje. O jie tada pagal įstatymus galėję eit į priekį pristatant taryboje naują susiformavusią daugumą su programa ir deleguotais atstovais į interpeliuotų vicemerų vietas ir per tai prisiimdami atsakomybes - jie nėjo. Parodė, nesugeba spręst problemų. Tad kaip po šių šposų dar tęsdami per rinkimus ir dar finansų nemažai prisirenka drįsdami per rinkimus gan arogantiškų stendų prisistatyt save kaip politikais tituluojant kur iki jų jiems toli -- čia tik Alytuje taip gali būti. Vienok ir čia patiria fiasko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1279" token="ud3rmPnkm92DdjcdGRkyYaEML6DPsX8nBPxa7Z9U2YM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1276"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555479821"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Tre, 2019-17-04 - 08:43</p> </li> <a href="/comment/1276#comment-1276" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1276#comment-1276" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienok alytiškiams iš šios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienok alytiškiams iš šios situacijos džiūgaut nėra ko. Nes čia kaip tipinė situacija. kaip akivaizdžiai rodant nepagarbą reikiamai kokybei valdyme po kaip ne žabotom ambicijom bandyt miesto resursais manipuliuot patiria fiasko. Reiškia ne tik rinkimų metu, bet per visą kadenciją per šiuos ir televiziją buvo gan vienpusiškai manipuiiuojama po politika prisidengus. Kur jų atstovai taryboje kaip kurių elgesys - šiurpina kas žino ir pačio T.P. elgsena pagal tuos - tik lapeliai. nes jiems visos kadencijos metu tiko ta retorika. Ypač kaip vienpusiškai kitų atžvilgiu dėliojo. Ir svarbiausia daug energijos, kaip ir lėšų sunaudota, per ką vargu ar užtenka kur jie patys žiniasklaidoje deklaravo savo oficialius rėmėjus. Ten suma kažkur apie 25 tūkstančiai eurų pagal realybę -labai mažai. Vadinasi ne veltui anie atseit šalino iš judėjimo apie 45 kaip mokesčių nemokančius ir panašiai. Vienok su pinigėliais per visą šią kadenciją, jei miesto biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų kaip pagal įstatymus tik investicijoms gali būt, o didieji projektai iš ES paramos pasibaigę ir grįžę refinansuotos lėšos. Alytuje jau problema su lėšų srautu judėjimo kryptim per savivaldą. Kažkur atskiros grupės kaip ir neblogai ateities sąskaita laikosi. Kažkodėl iš besibaigiančios kadencijos tarybos, ir naujo mero nesigirdi pagal tarybos išimtinės kompetencijos sritį kur būt aiškiai alytiškiams paaiškinta apie biudžeto paskolas ir kaip atidavinės. Ar ir toliau imituodami vieni kitų sąskaita vieni kitus ..šalina? Kaip ir straipsnį naudojosi lyderio galimybėm ir už borto..kaip? Kur jau rinkimų metu matant galingus stendus su foto kilo įtarimų, kažin kas bus kaip reikės susimokėt? na ir parodė, kad Alytuj nemažai yra tokių, kur į kaip imitaciją per savivaldą meta gana daug lėšų. Nes ši besibaigianti kadencija tarybos lygyje nuleido labai žemai reiklumo kartelę lyginant, kaip turėtų būt rimto miesto savivaldoje. Reiškia masina ir tuos kurie nesugeba pabandyt bent intrigų būdais prasiveržt per savivaldą prie miesto resursų likučių. Ir šis procesas tęsiasi. Staigmenų žers vieni kitiems...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1276" token="TVMfbBgO3lUDJWWO0Tz1MtRMhJB6MuBEkYSZnfdnkoQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1275"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555423441"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dar</span> - Ant, 2019-16-04 - 17:04</p> </li> <a href="/comment/1275#comment-1275" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1275#comment-1275" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar Alytaus istorijoj nebuvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar Alytaus istorijoj nebuvo tokių. Kad viena į akis kalba - nuėję už akių prieš varo. Pav. pas dabartinį mero poste buvusį komisarą ir kaip ten bebūtų. Bet už akių vieni kitiems nekrauna. Ten staigiai atsirenka. Nors taryboje tokius šposus per kitus praleidžia. Na ir pas T.P. - ne labai toleruoja tokius. Nes pats T.P. ir daugiau žodžio laikosi..... O kur iš judėjimo šalino - ten yra ir tokių.. Kurių žodžiai nuo realių veiksmų žiauriai skiriasi. Na ir šie straipsnį, jei bent iš už kuliusių nejaustų, kad tinka ir esamam dar merui kuris ... - tokius šposus vargu ar sau leistų? Kaip ir rinkėjams, tai kaip su tokiais dirbt taryboje..? Kaip jie tarpusavį garbingai nesugeba išsiaiškint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1275" token="MvVXDI4eodC0IZzbAkIsixHsZguR2IxTmikGcm9ahoQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1274"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555421407"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Xl</span> - Ant, 2019-16-04 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/1274#comment-1274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1274#comment-1274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mentas žemiau plintuso</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mentas žemiau plintuso</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1274" token="c-CkhX-WWbZ0xV0MFnSG4ZnI0r8ohbzncrnSeGu5_m8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1273"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555416580"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiniasklaidai</span> - Ant, 2019-16-04 - 15:09</p> </li> <a href="/comment/1273#comment-1273" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1273#comment-1273" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tą Alytuje blogą madą už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tą Alytuje blogą madą už akių ar vienpusiškas nuomones formuot reikia kultūrint. Išklausyt nuomones ir kitos pusės. Tai lyderio T.P. ir buvusio kandidato į merus G.D.. Kaip pas ir tarybos narį ir lyderį pasiaiškint, ar užteko lėšų susimokėt už galingas rinkimines reklamas stenduose ir televizijos laidas gana vienpusiškas? Kodėl po ,,Už Alytų" besibaigiančioje kadencijoje iš pat pradžių valdančių koalicijoje uoliai balsavę už skyrimus į atsakingus postus kaip vicemerų, po tvirtinant metines mero ir tarybos bei savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitas jei tvirtino, o gi ten nesugebėta teikt švietimo pertvarkų ką aplink visos savivaldybės sugebėjo, atliekų tvarkymo klausimai kur alytiškiams brangiau nei druskininkiečiams... - tai kam kalbėt. Kad atseit kažką kritikavo kur gal taryboje ir kaip opozicija parašais patvirtinę neprisistatė? Juk jei politikai viena kalba kita daro - čia jau ne kaip rimti politikai. Čia tik silpnumą reiškia kaip kitą prigaut.... Ar ne padarė klaidų, kad iš po ,,Alytaus piliečiai" iš eliminuotus veikėjus arčiau prisileido ir dabar gaudo. Kas ir būsimai valdžiai aktualu ar prisileidžia ir vėl slidinėjasi..? ir vėl erzelynus atkartoja vietoj rimto darbo alytiškių labui. Kur vėl taryba kaip atsiprašant kvailučiai atrodo ginčijasi nesugebėdami rimtų klausimų spręst? O gal kaip kam būtent tai ir naudinga? Kaip ir per tai gera gyvent alytiškių interesų sąskaita.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1273" token="wnECeY2BDFmSYIL_CNsrraJ3NeZYCUaO-sGJ_THUTJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1272"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555406977"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ant, 2019-16-04 - 12:29</p> </li> <a href="/comment/1272#comment-1272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1272#comment-1272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai tokį šaršalyną, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai tokį šaršalyną, kad neįveltų visos tarybos rajono meras šios besibaigiančios kadencijos pradžioje labai lengvai sutramdė. Kaip ir Alytaus rajono taryboje panašiai kaip ir šie atskiri pradėjo, iš kart rajono meras išėjo į televizijos laidą. Ir trumpai rinkėjams parodė. Štai šis anas politikas kalba taip ir anaip. Vėl tarybos posėdžio metu elgiasi kitaip. Parodė už balsuotus sprendimus ar teiktus siūlymus geriau ir efektyvumą paanalizavo - po to rajono taryboje nedrįso tęst. Nes žinojo - bus atkirtis. Alytaus miesto taryboje kaip elgėsi, kur tarpais taryboje balsuoja vienaip, vakare per televiziją prieš varo - matyt mero poste esančiam buvusiam komisarui ir dalimi kaip tiko? Kad gal nukreipt dėmesį nuo rimtesnių temų kur gal nenorėjo, kad per tarybą šiuos klausimus gvildentų, ar ir po tuo prisidengt būt galima. Padaryčiau rimčiau, bet trukdo. Tai yra aš geras, bet anie..? Trumpiau Alytuj regis tik gudriausi likę ir per tarybą jų rimčiausi atstovai kaip sugeba - taip ir reklamuojasi... Ir aiškiai parodo, štai kas iš tikros savivaldos likę, kaip viduj jau....? Kad tik kaip nors išgyvent vieni kitų sąskaita. Po ko kaip visa tai toli nuo kaip rimto miesto savivaldos lygio. Per ką čia visai ne kaip miesto lygio politikai. O kur tinka tokia primityvi elgsena, kaip vieni kitus pakišinėti bando ar - tegu patys alytiškiai ir įsivardija. Tik aišku viena -kitur taip sau neleidžia. Nei politikai sau, nei visuomenė to netoleruoja. Net ir ne kiekviena kaimiška savivaldybė sau leidžia tai, ką Alytaus mieste su kaupu skelia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1272" token="-XfwtvEAuXRUvkgzkYPna4XzzGfNmj5h_D5deZ7t8Rw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1271"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555404257"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Ant, 2019-16-04 - 11:44</p> </li> <a href="/comment/1271#comment-1271" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1271#comment-1271" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai dar neprasidėjus naujos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai dar neprasidėjus naujos kadencijos tarybos pirmam posėdžiui jau dilema. Kiek jie vieni ant kitų privarė ir tęsia vieni kitiems už akių, kaip ir rinkimų metu - kaip jie pirmo posėdžio metu bent dalis sugebės ramiai ir žmoniškai vieni kitiems į akis žiūrėt? O dėl rinkėjų, kur jei ir besibaigianti kadencija strategiją pasitvirtino su galimybe gyventojų mažėt daugiau nei dabar - tai jei dabar per kadenciją kažkur gavosi apie 4 tūkstančiai sumažėjo vektorius, per būsimą ir iki 10 tūkstančių nesunkiai pritemps. Nes jau kaip ir pradžia ir...? Ir kažin ar taryboje kas juos ir prisileist arčiau norės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1271" token="JRzB3KCqBdAAYleaLMeZ96ckh5tKSOJ4kEMTRtUFLjc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1270"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555403470"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2019-16-04 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/1270#comment-1270" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1270#comment-1270" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 4…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Vėl pagal politikų garbės Kodekso normas - jų elgsena turėtų būt solidesnė. Reiškia pirma patys tegu savo viduj išsiaiškina ir nėra ko cirkintis prieš visuomenę. Nes jei pagal pasirodžiusią informaciją rinkimų metu oficialiai jie pasirėmė apie 25 tūkstančius eurų, kaip gana agresyvi rinkimų kampanija įskaitant per televiziją laidas ir stendus ten grubiai turėjo kainuot n kartų daugiau. Ir jei ne T.P. - kažin ar ir tiek vietų būtų gavę. Nes jau šioje besibaigiančioje kadencijoje per vicemerų atleidimų-atstatymų cirkus kur jie ir iniciatoriai buvo, galėję eit į priekį pagal LR Vietos sav. įst. 3 str., 18., - tarybos posėdį pristatyt susiformavusią daugumą su deleguojamais atstovais į kritikuojamų vicemerų vietas ir su gerėsnėm programom - tų jų konkrečių kaip tarybos narių siūlymų dėl švietimo reformos ar rimtesnių strategijų -kur užregistruoti pagal Reglamentą savivaldybės duomenų bazėje ir geresni už esamus? Ar dėl atseit geresnės atliekų tvarkymo alytiškiams tvarkos - kur geresni? Kur rinkimų metu Druskininkų meras neišlaikęs analizavo. Kad druskininkiečiams lyginant su alytiškiais pigiau. Bet ten verslams didesnė našta. kaip tuo tarpu alytiškiams, kurių daugiau ir sąvartynas vietoje -brangiau. Už tai Alytuje verslams mažesnė našta iš bendros kainų sumos lyginant. Ir kokie darbo grupės siūlymai prasiskverbė -atseit gali būt teisingiau, bet brangiau alytiškiams. Reiškia verslams dar pigiau alytiškių sąskaita? Trumpiau kaip matydami kas dedasi ir šie tęsia cirkus -kaip tradiciškai suverst ant vieno, nors jei ne ano pastangos būt.. - NEATSAKINGI jie ir juos rinkę. Tad jei per šių metų pirmą ketvirtį kur visuomenės atsakingos net 8 savivaldybės pasiekė pirmą kart gyventojų daugėjimą - Alytuje nelemta. Regis ir besibaigiančioje kadencijoje su jų balsais taryboje patvirtinta strategija su siekiu, ne viršyt gyventojų mažėjimo per metus 4 procentų? Kaip ir esamo mažėjimo 4 procentų per daug - labai NERIMTA. Ar ir 2019 metų miesto biudžetas, kur gyventojų mažėja, o pagal juos pinigai biudžete didėja. Ar trumpiau Alytuje labai greit grįžta. Kiek per intrigas kitiems suskelia -tuoj netrukus ir patiems grįžta. Trumpiau šiems tarsi po kažkuo reikia prisišliet ir per tai bandyt išgyvent. Vaizduojant kaip orius politikus. Bet štai bent kaip kurie klastingume po cinizmu pridengtu - jie gana rimtai pažengę. Kur ir tikslas daugiau per savivaldą - prie savivaldybės įtakų resursų prieit ir manipuliuot naudai. Nes jei ir besibaigiančioje kadencijoje būt žmonėms rimtai dirbę -visai kiti rezultatai Alytuj per savivaldą būtų. O dabar patys susijaukę ir kitiems jaukia kur tik.. prisiliečia per savivaldą. Trumpiau dar naujai kadencijai neprasidėjus - jau prasidėję šaršalynai... Kur ir taip besibaigiančioje kadencijoje praleista daug brangaus laiko, per kurį buvo galima ir daug gerų darbų alytiškių labui padaryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1270" token="oTKqu5bw2oOGIoGxvH5EDshq1sHnzHhSUvhHXTKZpIA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=540&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lukk9YuhBBlLCtV0olAl-7q1RMZ3fV_Am9JziYeE6Gw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Apr 2019 07:07:11 +0000 vyrredaktorius 540 at https://www.alytausnaujienos.lt Druskininkų savivaldybė patvirtino perimanti „Snow Areną“ https://www.alytausnaujienos.lt/druskininku-savivaldybe-patvirtino-perimanti-snow-arena <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/42-13272" rel="bookmark"> Nr. <span> 42 (13272) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/naktinis-slidinejimas-druskininku-snow-arenoje-56ac817ddb94e.jpg?itok=Gt4KQ1Af" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Žilvino Pekarsko / 15min nuotr./Naktinis slidinėjimas Druskininkų „Snow Arenoje" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">„Perimame laikinai, kol bus surastas kitas valdytojas (...) Dabartinis valdytojas turi planų vykdyti savo veiklą užsienyje, ne visus juos aš ir žinau. Jis pats kurį laiką ieškojo naujo valdytojo, tačiau nerado. Mums šis objektas yra labai svarbus, norime užtikrinti jo sklandžią veiklą ir netgi ją plėsti“, – BNS sakė Ričardas Malinauskas. „Naujo operatoriaus konkursas bus skelbiamas kuo greičiau, tačiau pirmiau turime užbaigti perėmimo procedūras“, – pridūrė jis.<br /><br /> Savivaldybės kontroliuojamas sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“, valdantis Vandens parką, „Snow Areną“ turėtų perimtas už preliminarią 5,3 mln. eurų vertę. „Bendra suma yra panaši, ji gaunama, kiek aš žinau, sudėjus įsiskolinimus, įsipareigojimus bankams, visus kitus dalykus“, – aiškino R. Malinauskas. Su arenos koncesininkės „Stamitos“ akcininku Andriumi Stasiukynu 15min kol kas nepavyko susisiekti. „Snow Arenos“ statyba 2011 metais kainavo apie 30 mln. eurų. Statybas finansavo dabar jau bankrutavęs bankas „Snoras“, „Stamitai“ paskolinęs 16,8 mln. eurų, o dar 11,6 mln. eurų gauta Europos Sąjungos paramos. Pagal Druskininkų savivaldybės ir „Stamitos“ 2011 metais pasirašytą koncesijos sutartį pastaroji įsipareigojo investuoti daugiau nei 14,5 mln. eurų.<br /><br /> „Stamita“ finansines ataskaitas Registrų centrui paskutinį kartą teikė už 2015 metus. Jose nurodyta, kad įmonės skolos 2015-ųjų pabaigoje siekė 17,664 mln. eurų, ji per metus patyrė 317,7 tūkst. eurų nuostolių (54,3 proc. daugiau nei 2014-aisiais), o sukaupti nuostoliai siekė 2,296 mln. eurų. Druskininkų savivaldybė taip pat informavo, kad „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ įpareigota pasitelkti nepriklausomus ekspertus koncesininko veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose įvertinti ir pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui išsamią informaciją iki birželio 30 d. Savivaldybės administracijos direktorius nustatys viešojo konkurso, parenkant ūkio subjektą veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose, tvarką ir terminus.</p> <p class="text-align-right"><strong>15 min.</strong><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=531&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CPcoNec2ZpbBpXYyRCTwAmJAw4sRYVqwIuYDHcEIkqo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 Apr 2019 10:28:51 +0000 vyrredaktorius 531 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­rų inau­gu­ra­ci­jos: nuo Ro­tu­šės aikš­tės, pie­vos iki ba­tu­tos do­va­nų https://www.alytausnaujienos.lt/me-ru-inau-gu-ra-ci-jos-nuo-ro-tu-ses-aiks-tes-pie-vos-iki-ba-tu-tos-do-va-nu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13270" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13270) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Inauguracija.jpg?itok=rR-KzNzc" width="344" height="287" alt="inauguracija" title=" alytus.lt nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pri­saik­di­ni­mas – po dar­bo</h2> <p>Pir­mas prie­sai­ką ne tik vie­šai, bet ir at­vi­ro­je mies­to erd­vė­je 2015 me­tų ba­lan­dį pri­ėmė pir­ma­sis tie­sio­giai aly­tiš­kių iš­rink­tas me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pir­mą­ją ka­den­ci­ją bai­gian­tis, ant­ro­sios ne­sie­kęs eks­ko­mi­sa­ras mies­to sa­vi­val­dos re­ga­li­jas ba­lan­džio 18 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, per­duos N.Ce­siu­liui.</p> <p>Jo pri­saik­di­ni­mo ce­re­mo­ni­jai pa­si­rink­tas aly­tiš­kiams pa­to­gus lai­kas, pa­si­bai­gus dar­bui – 17 va­lan­dą. Prieš tai, nuo 13 va­lan­dos, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sa­lė­je vyks pir­ma­sis nau­jo­sios (2019–2023 me­tų) ka­den­ci­jos ta­ry­bos na­rių po­sė­dis.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis ren­gia­mas tą pa­čią die­ną, ba­lan­džio 18-ąją, nuo 10 va­lan­dos ry­to. Jo me­tu pri­sieks iš­rink­ta­sis me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.</p> <p>Mies­te­lė­nams įsi­mi­nė prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­si me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus, iš­rink­to pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro me­tu, prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja. Re­ga­li­jas me­rui įtei­kė bu­vęs jo mo­ky­to­jas, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no ka­va­lie­rius An­ta­nas Straz­das.</p> <p>Vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la nau­jam Aly­taus mies­to me­rui ir ta­ry­bos na­riams lin­kė­jo, kad „po ka­den­ci­jos ne­bū­tų gė­da nei pa­čiam, nei žmo­nai, nei ki­tiems gi­mi­nai­čiams“.</p> <p>Pir­ma­sis mies­te­lė­nų klau­si­mas nau­jam me­rui bu­vo dėl mies­to ro­tu­šės laik­ro­džio – ar Aly­tus jį pa­ga­liau tu­rės? Ka­den­ci­ją me­ras ir ta­ry­ba bai­gia va­lan­das skai­čiuo­jant nau­jam laik­ro­džiui. Mies­to cen­tri­nė­je aikš­tė­je gau­siai su­si­rin­ku­siems mies­te­lė­nams ir prieš, ir po me­ro inau­gu­ra­ci­jos bei mies­to ta­ry­bos na­rių pri­sis­ta­ty­mo 2015 me­tais de­fi­lė pro­gra­mą de­monst­ra­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų or­kest­ras su šo­kė­jo­mis, „De-Ža­vu“ pop­cho­ras, o ren­gi­nio pro­gra­mą vai­ni­ka­vo Aly­taus mies­to him­nas.</p> <h2>Sa­vi­val­dy­bės ku­ria tra­di­ci­jas­</h2> <p>Sa­vi­tas me­rų inau­gu­ra­ci­jos tra­di­ci­jas ku­ria ir ki­tų mies­tų sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>2015 me­tais Aly­taus ra­jo­no me­ro re­ga­li­jas A.Vrub­liaus­kui už­dė­jo ir skep­trą per­da­vė vy­riau­sio­ji ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Mo­ni­ka Ra­ža­naus­kie­nė, Aly­taus „Sod­ros“ sky­riaus va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius me­rui įtei­kė di­ri­gen­to laz­de­lę ba­tu­tą. Taip pa­ly­gin­da­mas ta­ry­bą su or­kest­ru, o me­rą – su di­ri­gen­tu, bei lin­kė­da­mas dar­naus dar­bo.</p> <p>Pir­mo­jo ta­ry­bos po­sė­džio me­tu re­ga­li­jas 2015 me­tais pri­ėmė Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Pa­klaus­tas, ko­dėl taip kas­die­niš­kai, jis juo­ka­vo, kad „ko­kios čia iš­kil­mės – tai juk dar­bas“.</p> <p>Anot jo, inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės at­si­ei­tų ne­men­ką pi­ni­gų su­mą. V.Ma­ti­jo­šai­tis sa­ko ne­ma­tan­tis rei­ka­lo mė­ty­ti pi­ni­gus. Pa­pras­tai Kau­no me­rų inau­gu­ra­ci­jos vyk­da­vo mies­to ro­tu­šė­je, da­ly­vau­jant mies­to ta­ry­bos ir Sei­mo na­riams, ki­tiems kvies­ti­niams sve­čiams.</p> <p>Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus inau­gu­ra­ci­ja 2015 me­tais taip pat vy­ko vie­šo­je erd­vė­je – prie Bal­to­jo til­to.</p> <h2>Už­trun­ka 40 dar­bo die­nų</h2> <p>Va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, iš­rink­tos ta­ry­bos na­riai pri­sie­kia pir­ma­ja­me iš­rink­tos nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Pas­kui pra­si­de­da dar­bas.</p> <p>Po­sė­džio pir­mi­nin­kui ga­li bū­ti įteik­ti vie­ši pa­reiš­ki­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių vie­ni­ji­mo­si į frak­ci­jas, dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos su­da­ry­mo.</p> <p>Pri­ima­mi spren­di­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus (di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo) at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, nes bai­gė­si jo įga­lio­ji­mų lai­kas, ir me­ro siū­ly­mu dėl pa­ve­di­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ar ki­tam sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jui ei­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas tol, kol bus pa­skir­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius (di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas) nau­jai ka­den­ci­jai.</p> <p>Pir­mo­jo nau­jai iš­rink­tos ta­ry­bos po­sė­džio me­tu ga­li bū­ti ski­ria­mi me­ro pa­va­duo­to­jas ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Ta­čiau sa­vai­tės pra­džio­je Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pa­ra­gi­no bū­si­muo­sius me­rus ne­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, kol kan­di­da­tai į šias pa­rei­gas ne­per­eis žval­gy­bos fil­tro, lei­džian­čio dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės tei­gia, kad to­kiu at­ve­ju jų dar­bas bus smar­kiai pri­stab­dy­tas. Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja raš­te Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai pa­pra­šė in­for­muo­ti nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas bei me­rus, kad jie įpa­rei­go­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ar jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas pre­ten­duo­jan­čius as­me­nis „už­pil­dy­ti klau­si­my­ną, skir­tą as­me­nims, pre­ten­duo­jan­tiems gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ir jį pa­teik­ti VSD“. Raš­te taip pat nu­ro­dy­ta, kad tik­ri­ni­mas tu­ri bū­ti ini­ci­juo­tas prieš ski­riant šiuos as­me­nis į pa­rei­gas, o spren­di­mą dėl pa­sky­ri­mo bū­tų ga­li­ma pri­im­ti „tik ga­vus VSD iš­va­dą su siū­ly­mu iš­duo­ti / ne­iš­duo­ti as­me­niui lei­di­mą“.</p> <p>Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja tei­gia, kad toks žval­gy­bos rei­ka­la­vi­mas ga­li lem­ti, jog nau­jos ka­den­ci­jos me­rai bus pri­vers­ti ku­rį lai­ką dirb­ti be ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų. VSD pa­tik­ri­ni­mai dėl lei­di­mo dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja už­trun­ka 40 dar­bo die­nų.</p> <p> alytus.lt nuotr.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1233"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554792370"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip čia gavos?</span> - Ant, 2019-09-04 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/1233#comment-1233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1233#comment-1233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ankstesnė inauguracija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ankstesnė inauguracija Alytuj su dūdų orkestrais baisios iškilmės ir net pašventinimai....? O po kadencijos po tokių triukų iš 13 taryboje vietų tik 3 vos.... Gyventojų sumažėjo apie 4 tūkstančiai ir tendencija link didėt... Taryboje patys replikuojasi vieni ant kitų, kad ne kaip... Ir vėl atkartot veržiasi vietoj to, kad pergalvot ir atsakomybes prisiimt. Kaip kiti ir be šių triukų geriau vystosi ir jau net pirmus tarybos posėdžius organizuojasi ir viską išsisprendę. O čia kalba ..kalba koalicija kuri ir dabar gal nuo ko pradėt nežino...? Nors ką tik rinkimai baigėsi ir turėjo rinkt tuos, kurie geriausiai žino. Pasirodo ir alytiškiams, priešingai nei kauniečiams ir kuriems svarbiausia darbai jų labui, svarbiausiai link blizgučio.. Kaip pasipuikuot už pačių jų mokesčių mokėtojų lėšas. Trumpai rimta ir visuomenė. Vieni kitų verti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1233" token="R4qTL4N0tphTUXmBEQM5CunQ28pqUKd2smzuBxTMUso"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1228"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554704182"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>efektyvumas</span> - Pir, 2019-08-04 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/1228#comment-1228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1228#comment-1228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai kaip galėjo per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai kaip galėjo per savivaldą alytiškiai su savo rinkta valdžia sutaupyt kad ir per kelias paskutines savaites. Ir tas lėšas skirt ekonomikai skatint, kad susidarytų palankesnės sąlygos normalioms darbo vietoms kurtis. Arba skirt lėšų kur būtiniausia. Reiškia kitų savivaldybių pavyzdžiu nedaryt inauguracijos ir per trumpą laiką surengus tarybos posėdį ir pasitvirtinant postus ir strategijas geresnes nei esamos, jau būt ėję į priekį. Sutaupę, kad per kelias savaites būt nereikėję pralaimėjusiems valdžios postuose mokėt ir taip nemenkų atlyginimų. Už, kad iš turėtų taryboje 13 vietų tik 3 išlaikė - čia didesnės gėdos gal dar nebuvo per savivaldą Alytuj. O čia jei dar herojus vaizduoja, dar kelias savaites dirba... gaudami gerus atlyginimus. Plius inauguracijai ruošt brangiai kainuos ir daug energijos deda ir laimėję - per tai prarasdami brangų laiką, per ką įmanoma ir gerų darbų padaryt, na..? Tik Alytuj taip įmanoma. Per metines ataskaitas esmėj už tą patį merui replikuoja, savivaldybės administracijos direktorių giria - reiškia dalim ir tinka kas vyko. O kai vėliau prabils, kad trūksta lėšų - tie atkirs. Tai kam brangias inauguracijas, ko net Kaunas sau neleidžia, daro? Reiškia sau viskas nežiūrint nieko, kitiems -taupyt dėl gyventojų mažėjimo. Trumpiau tempai ir efektyvumas - čia ne kaip rimto miesto.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1228" token="zZHZBcBd2S87wFRltN6zyLsSTMGYXDBDEgyVXoH-5nE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1227"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554698791"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>lyginant</span> - Pir, 2019-08-04 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/1227#comment-1227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1227#comment-1227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lyginant su kitomis šalies…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis vėl įdomiai atrodo Alytus. Reiškia dalyje šalies savivaldybių jau aną savaitę įvyko pirmieji naujai rinktų tarybos kadencijos posėdžiai. Kitų jau šią savaitę numatyti. Reiškia šios savivaldybės jau sugebėjo sudaryt ir patvirtint koalicijas ir programas. Nes laikas eina ir stengiasi per šiuos lemiamus metus pasiekti. Nes po 2020 metų mažėja ES parama ir dar kebliau bus. O Alytuj kaip tradiciškai kalba, kalba, bent šiam momente tęsia ant pačių dalimi pasitvirtintų strategijų kur ir žiniasklaida neiškentus reziumavo bus blogiau, ir buria ..buria... O konkretaus rimto veiksmo į priekį, kad gerint - nesimato.. Apart tema inauguracija.... ir svaigsta. Kaip čia bus gražu ir stebuklinga. Nors daliai grupių taip ir bus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1227" token="pz1CbWSu0v3byztb6Ww2LwCtWqXKn6YbD1vOW1Cjl6s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1216"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554529235"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Šeš, 2019-06-04 - 08:40</p> </li> <a href="/comment/1216#comment-1216" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1216#comment-1216" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad nori prabangių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad nori prabangių inauguracijų rimtoje visuomenėje prieš pagalvotų. Ar užsidirba ir sugeba. Nes kol kas paskutiniuose ir naujo mero interviu ne kaip skamba. Yra koalicija, tarsimės dėl darbų. Tarsi laukia anų pasiūlymų ką daryti? Tipinė situacija, yra kam valdyt, tik reikia susigalvot ką veiksim. Kaip pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi... Tad Alytaus atžvilgiu ir pirmas gali tikslus kelt. Ar ir toliau kaip bankrotina miestą su tendencija didėt gyventojų mažėjimui kas panašiai ir vyksta? Ar bando atsikelt. Nes abiem atvejais priešingos strategijos ir darbai. ir alytiškiams aišku, kokios politinės jėgos tai telkiasi daryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1216" token="0JQJ_4uvBGXe0gF2MsNbJ7WnbMY9vdQGlZtPJxpRUhk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1211"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554448242"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>beje</span> - Pen, 2019-05-04 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/1211#comment-1211" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1211#comment-1211" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vakar vykusiam paskutiniam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vakar vykusiam paskutiniam šios kadencijos tarybos posėdyje gana vangiai buvo tvirtinamos savivaldybės įmonių metinės ataskaitos. Po ko bendruomenėj nesimato aiškumo, kokius rezultatus pasiekė ir kokios jų perspektyvos. Nors dėl ,,Dzūkijos vandenys' po pirtukės skandalo naujo mero pasiūlymu atidėjo svarstymą kitam posėdžiui. Vienok pav. kaip dėl šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys", kur po valdybose pirmą kart įvesti po nepriklausomais, gal reikėtų atlikt detalesnes jų veiklų ekonomines analizes. Pav. pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) - meras gali siūlyt tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Kur tarybos nariai pagal savo išimtinę kompetenciją sprendžia ir priima konkrečius sprendimus, ir už juos atsakomybes prisiimdami. Per ką ir visuomenėje būt aišku -kas ir kaip efektyviai savivaldybėje dirba. Ir kokia konkreti nauda alytiškių bendros gerovės labui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1211" token="BB7clm6eQ6XTa-unMKIcliu4ee-L8e9jejcMeN6aJik"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1209"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554439915"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - Pen, 2019-05-04 - 07:51</p> </li> <a href="/comment/1209#comment-1209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1209#comment-1209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai Alytaus mieste už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai Alytaus mieste už mokesčių mokėtojų lėšas puikuotis sugebama. iš kartos į kartą eina ir tai kaip miesto tradicija vadina. Vadinasi palaiko. Nors ir kaip naujas meras prasitarė. Neramina, kad regis patys priėmė strategiją, nesiekt kad gyventojų mažėtų virš 4 proc.. Kas reiškia 8 tūkstančiai alytiškių per kadenciją. Kaip dabar ši baigia sumažėjo kažkur apie 5 tūkstančiai. Bet, vertinant realybę gal ir gausis prie 10 tūkstančių per būsimą kadenciją? Nes kaip iš konkrečios mero kompetencijos pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) nesimato tolesnės analizės ir konkrečių strategijų tai gerinti. Nes, kas buvo per rinkimus girdėjosi ten silpna.... Tad kokiu pagrindu jie telkia daugumą pagal LR Vietos sav. 3str., 18. - kur tarybos narių grupė gali inicijuot. Kaip normaliai smaigalį gali vyraut ir mero siekiami konkretūs tikslai alytiškių labui ir per rinkimus palaikyti - ir aplink telktis kurie palaiko. O šiuo atveju Alytuj aišku tik. Kad pagal pačios tarybos jau priimtą Alytaus vystymo strategiją 3 metams -tik blogėt. Tad vėl neaišku kokius tikslus iškėlę jie daugumą dėlioja? Vėl įdomu atseit naujas meras daug uždirbo pagal deklaracijas. Vadinasi super gabus Alytuj. Kaip jo konkurentas verslininkas ten kukliai per mėnesį apie 1000 eurų. Vadinasi turi suvokt uždirbamų pinigų svorį. Nes Kauno meras aiškiai turtingesnis, bet užsidirbamų pinigų svorį jaučia ir neleidžia sau to, kaip Alytuje sau leidžia. Ir Kauno mieste per savivaldą griežtai kontroliuoja lėšų srautus todėl ten kauniečiams gerėja. Kiek Alytuj per metus sumažėja gyventojų, tiek Kaune padidėja. Ir jokios pompastikos. Tegu aiškiai vardija savivaldybės paskolas ir kaip mažins, kad vaikams į ateitį nepaliktų. Nors tie vaikai regis gudresni. Tik prakutę neria iš Alytaus ir likę murkdykites per inauguracijas su savo rinktais... Rajonas nors kalambariumus kelis įsirengė... Alytuj ir toliau dejuos, kad nelieka nei kam kapų prižiūrėt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1209" token="gWOAH6TRr8_tH3xXLQ7lNZyHhrw7mSTYIf0sYo8dJOI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1206"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554378245"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip čia?</span> - Ket, 2019-04-04 - 14:44</p> </li> <a href="/comment/1206#comment-1206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1206#comment-1206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip čia gaunasi Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip čia gaunasi Alytaus mieste? Kaune nedaro inauguracijų. Nes skaito daug kainuoja ir geriau tuos pinigus žmonėms gerint skiria. Skaito, mero poste reiškia kaip ir kiti darbai, bet čia reikia dirbt žmonėms, o ne puikuotis. O Alytuj ir per buvusią inauguraciją taip iškilmingai puikavosi ir daug žmonių buvo. O kadencijos pabaigos per metinę mero ataskaitą pasirodė priėmime priėmė kažkur apie 34 žmones per metus. Reiškia čia per mėnesį ne per daug - o čia per metus? Reiškia, kaip ir ne labai domina tie žmonės? Tai kieno vardan Alytuje taip puikuojasi..? Ir tuoj pasigirs gal, kad trūksta lėšų švietimui ir kitur..? O štai link pasipuikuot -netrūksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1206" token="Del8lVANO1zThr3hVJf2LrwCyQc5rQ9scmmja0WDt4E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1203"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554364848"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mentalitetų sk…</span> - Ket, 2019-04-04 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/1203#comment-1203" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1203#comment-1203" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai tie realūs mentalitetų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai tie realūs mentalitetų skirtumai tarp Kauno ir Alytaus. Ir prioritetai per savivaldą. Reiškia kauniečiai atsakingi todėl ir išsirinkę atsakingas valdžias. Kauno mero prioritetas dirbt žmonėms ir gerą rezultatą pasiekt. Negali būt neefektyvaus lėšų naudojimo. Todėl per anuos metus Kaunas pasiekė gyventojų daugėjimą kaip iki tol tik švelnino mažėjimą. Šiam momente aiškios strategijos su konkrečiais tikslais gerint kauniečiams gyvenimus. Vieši ir teatralizuoti prisaikdinimai jiems per brangus dalykas. Nors gali sau leist daug daugiau nei Alytuj, bet tuo nesižavi? Alytuj priešingai. Apie pilietinę atsakomybę už šios besibaigiančios kadencijos mero esmėj fiasko su tendencija didėt gyventojų mažėjimui ir rimtų strategijų neturėjimą - dar tarsi ir džiūgauja. Dzin, kad dėl negebėjimų atlikt švietimo pertvarkų ir gan neefektyvūs lėšų srautų reguliavimas kas iššaukia gyventojų mažėjimo didėjimą ir kaip mažins biudžeto gana dideles paskolas -dzin. Abile blizgutis.. Kažkaip kaip ir atkartoja vieni nuo kitų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1203" token="4QHFw_TEnc42U8Dl3e3NpR-56zOhQA54fRimp63GBME"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=510&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mP9OvWWJLK-XXOt4qnLbVzdUwrXFtyVfj2FAwIoVTKs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Apr 2019 06:46:31 +0000 vyrredaktorius 510 at https://www.alytausnaujienos.lt Per­nai ne­pa­nau­do­tos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šos so­cia­li­nių pa­slau­gų kie­kį di­dins šie­met https://www.alytausnaujienos.lt/nai-ne-pa-nau-do-tos-pi-ni-gi-nes-so-cia-li-nes-pa-ra-mos-le-sos-so-cia-li-niu-pa-slau-gu-kie-ki-di <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13268" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13268) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/na-20%20nepanaudotos%20lesos.jpg?itok=2sO0nzRy" width="344" height="287" alt="ne­pa­nau­do­tas lė­šas" title="2018 me­tais pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas, pa­gal įsta­ty­mą ga­li­ma skir­ti tik so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims fi­nan­suo­ti.      Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Aly­taus ra­jo­nas ne­pa­skirs­tė 533,1 tūkst., mies­tas – 1,115 mln. eu­rų</h2> <p>Kaip pra­ne­ša So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ne­pa­nau­do­tų lė­šų ne­per­skirs­tė 14 sa­vi­val­dy­bių.</p> <p>„Nuo pra­ėju­sių me­tų įsta­ty­me aiš­kiai įvar­di­ja­ma, kad pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas rei­kia skir­ti ki­toms so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims – tarp jų ir so­cia­li­nėms pa­slau­goms. Tu­rint min­ty­se, kad sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nėms pa­slau­goms pra­ėju­siais me­tais vi­du­ti­niš­kai sky­rė 3,3 proc. nuo sa­vo biu­dže­tų, o tai su­da­ro apie 100 mln. eu­rų per vi­są Lie­tu­vą, ne­pa­nau­do­tos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šos tu­rė­jo reikš­min­gai pa­di­din­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų kie­kį vi­so­je Lie­tu­vo­je ir jų pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams. La­bai lauk­tu­me vi­suo­me­nės ver­ti­ni­mų, kaip pa­si­kei­tė si­tu­a­ci­ja prak­ti­niu lyg­me­niu“, – sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis.</p> <p>So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­lik­ta ana­li­zė re­mia­si sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tais duo­me­ni­mis apie 2018 me­tais pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas, ku­rias pa­gal įsta­ty­mą ga­li­ma skir­ti tik so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims fi­nan­suo­ti.</p> <p>Tai reiš­kia, kad 117,5 mln. eu­rų bu­vo ga­li­ma skir­ti so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių žmo­nių re­a­bi­li­ta­ci­jai ir in­teg­ra­ci­jai, pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems bei se­ny­viems žmo­nėms, vien­kar­ti­nėms, tiks­li­nėms, są­ly­gi­nėms ar pe­ri­odi­nėms pa­šal­poms, ku­rias sa­vi­val­dy­bės ski­ria sa­vo nuo­žiū­ra, smur­to, sa­vi­žu­dy­bių, pri­klau­so­my­bių bei pre­ky­bos žmo­nė­mis pre­ven­ci­jai, taip pat ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jai, ben­druo­me­ni­nių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­rai, už­im­tu­mo di­di­ni­mui, so­cia­li­niams būs­tams, so­cia­li­nėms pa­slau­goms, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui ar at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui tiek so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, tiek so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tams.</p> <p>Iš vi­sų 117,5 mln. eu­rų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­nau­do­ti vi­soms iš­var­dy­toms sri­tims, 10 proc. lė­šų ne­bu­vo per­skirs­ty­ta. Tarp vi­sų ne­pa­nau­do­tų lė­šų so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims ne­per­skirs­čiu­sių 14 sa­vi­val­dy­bių – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nie­kam ne­pa­skirs­tė 533,1 tūkst. eu­rų (31,9 proc.) li­ku­sių pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų, Aly­taus mies­tas – 1,115 mln. eu­rų (28,7 proc.)</p> <h2>Ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tį sa­vi­val­dy­bės at­kė­lė į 2019 me­tų biu­dže­tą</h2> <p>Re­mian­tis mi­nis­te­ri­jos ana­li­ze, Aly­taus ra­jo­nas ne­pa­nau­do­tų lė­šų ne­sky­rė šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mai pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems, se­ny­viems žmo­nėms ir jų šei­moms, so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui, ben­druo­me­nių ir NVO plėt­rai, jų vyk­do­moms so­cia­li­nėms pro­gra­moms, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių šei­mų ir as­me­nų re­a­bi­li­ta­ci­jai ir in­teg­ra­ci­jai, sa­vi­val­dy­bių ir so­cia­li­niams būs­tams.</p> <p>Ko­dėl li­ko ne­pa­skirs­ty­tos ne­pa­nau­do­tos lė­šos? Ar šiais pi­ni­gais šie­met sa­vi­val­dy­bei bus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti?</p> <p>„Vi­sos so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tys: sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nio būs­to plėt­ra, ben­druo­me­nių ir NVO plėt­ra, jų vyk­do­mos pro­gra­mos, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių šei­mų ir as­me­nų re­a­bi­li­ta­ci­ja ir in­teg­ra­ci­ja bei ki­tos, bu­vo fi­nan­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis.</p> <p>Da­lis 2018 me­tų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tų lė­šų per­si­kel­ta į 2019 me­tus. Ne­per­skirs­ty­tos lė­šos bus nau­do­ja­mos svar­biems so­cia­li­niams pro­jek­tams, ku­riuos sa­vi­val­dy­bė nu­ma­to pra­dė­ti įgy­ven­din­ti 2019 me­tais ir ku­riems rei­ka­lin­gos di­de­lės in­ves­ti­ci­jos. Vie­nas iš to­kių pro­jek­tų – vai­kų die­nos cen­trų tin­klo plėt­ra Aly­taus ra­jo­ne“, – to­kį ko­men­ta­rą pa­tei­kė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ne­pa­skirs­tė per mi­li­jo­ną eu­rų per­nai ne­pa­nau­do­tos su­mos. Ana­li­zė­je ra­šo­ma, kad ne­pa­nau­do­tų lė­šų Aly­taus mies­tas ne­sky­rė so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui.</p> <p>Re­mian­tis sa­vi­val­dy­bių duo­me­ni­mis, šiam tiks­lui bu­vo skir­ta 9,6 proc. ne­pa­nau­do­tų pa­ra­mos lė­šų. Tai ap­ima ne tik so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mą, bet ir dar­bui rei­kia­mos įran­gos įsi­gi­ji­mą, dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė pa­aiš­ki­no: „Ne­pa­nau­do­tos lė­šos pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­kė­ti yra skirs­to­mos va­do­vau­jan­tis Ne­pa­nau­do­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015 m. bir­že­lio 16 d. spren­di­mu Nr. T-183 (nau­ja re­dak­ci­ja 2019 m. va­sa­rio 28 d. spren­di­mas Nr. T-55). Ko­mi­si­ja svars­to ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ben­druo­me­nių, so­cia­li­nių ir švie­ti­mo įstai­gų pra­šy­mus bei tei­ki­mus ir pri­ima spren­di­mą, ku­rį tei­kia ta­ry­bai tvir­tin­ti kar­tą į ket­vir­tį kar­tu su biu­dže­to tiks­li­ni­mu. Ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tis bu­vo at­kel­tas į 2019 me­tų biu­dže­tą ir jau nau­do­ja­mas so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mui, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų ir spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą tei­kian­čių spe­cia­lis­tų, psi­cho­lo­gų dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti, už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui ir ki­toms tęs­ti­nėms so­cia­li­nėms ini­cia­ty­voms.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1199"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554270727"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pavyzdys</span> - Tre, 2019-03-04 - 08:52</p> </li> <a href="/comment/1199#comment-1199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1199#comment-1199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai kaip rūpi žmogus -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai kaip rūpi žmogus - geriau ir nepaaiškinsi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1199" token="3Ke_13prnltKSr792MZPFxcPFNn8t0enVAbDtYE0KUA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=507&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="N9ZhWonVoprXy0Wly8jaMXjr6wKbe9cvPVn7RnVSRf4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 02 Apr 2019 07:20:31 +0000 vyrredaktorius 507 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar­bą be­bai­gian­tis me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius: „Esu prieš juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas ir ma­no są­ži­nė ra­mi” https://www.alytausnaujienos.lt/dar-ba-be-bai-gian-tis-me-ras-vy-tau-tas-gri-ga-ra-vi-cius-esu-pries-juo-da-sias-tech-no-lo-gi-jas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (18)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13268" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13268) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Meras_0.JPG?itok=n_6khZK5" width="344" height="287" alt="Vytautas Grigaravičius." title="Vytautas Grigaravičius: „Naujai išrinktai val­džiai linkiu są­ži­nin­gai vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas, at­sto­vau­ti mies­to ir jo gy­ven­to­jų in­te­re­sams, gerb­ti, su­pras­ti vie­nam ki­tą ir steng­tis su­si­kal­bė­ti.“   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Ket­ve­rius me­tus sto­vė­jo­te prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­džios vai­ro. Kaip ver­ti­na­te šį lai­ko­tar­pį mies­to ir sa­vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo at­žvil­giu?</strong></p> <p>Ver­ti­nu ge­rai. Ma­nau, kad sa­vo mi­si­ją įvyk­džiau, sten­giau­si gar­bin­gai at­sto­vau­ti me­ro ins­ti­tu­ci­jai, nors te­gul tai ver­ti­na ki­ti. Ta­čiau sten­giau­si iš šir­dies. Šias pa­rei­gas pa­lie­ku ra­mia są­ži­ne ir su pa­si­di­džia­vi­mu, kad kaž­ką nu­vei­kė­me mies­to la­bui. Per vi­są ka­den­ci­ją pa­vy­ko iš­veng­ti di­de­lių skan­da­lų, ku­rie ly­dė­da­vo ki­tas ka­den­ci­jas. Ma­nau, kad Aly­tus kaip tik gar­sė­jo įvai­rio­mis ino­va­ci­jo­mis, taip pat kaip mies­tas, ben­drau­jan­tis su ki­tų vals­ty­bių mies­tais part­ne­riais, da­ly­vau­jan­tis įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, ieš­kan­tis ir įgy­ven­di­nan­tis ino­va­ci­jas, mies­tas, ku­ris su­ge­ba įsi­klau­sy­ti į dau­gu­mos gy­ven­to­jų įvai­rias nuo­mo­nes.</p> <p>As­me­ni­nio gy­ve­ni­mo da­lis kiek ki­to­kia. Vaiz­džiai ta­riant, ket­ve­ri me­tai iš as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo bu­vo iš­brauk­ti. Pir­miau­sia bu­vo dar­bas, o tik ta­da tai, kas lik­da­vo nuo jo, – dė­me­sys šei­mai. Me­ro dar­bas yra ne­nor­muo­tas, tai ne tik biu­ro­kratinis lai­kas nuo 8 iki 17 va­lan­dos, ir me­ras va­žiuo­ja na­mo. Daž­nai va­ka­rais, sa­vait­ga­liais tek­da­vo da­ly­vau­ti įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, su­si­ti­ki­muo­se. Per šiuos ket­ve­rius me­tus nė kar­to ne­žve­jo­jau, o tą da­ry­ti man la­bai pa­tin­ka. Jei­gu lik­da­vo ko­kia lais­va va­lan­dė­lė, tai bran­gi­nau ją ir skir­da­vau šei­mai, anū­kams. Ne­be­no­rė­da­vau nie­kur va­žiuo­ti.</p> <p><strong>Ar ne­si­gai­li­te, kad sa­vo gy­ve­ni­me pa­da­rė­te po­sū­kį į po­li­ti­ką?</strong></p> <p>Ma­no gy­ve­ni­me tie­siog nė­ra to­kios sam­pra­tos gai­lė­tis ar ne­si­gai­lė­ti. Mąs­tau ki­to­kio­mis ka­te­go­ri­jo­mis. Jei­gu bu­vo pri­im­tas vie­noks ar ki­toks spren­di­mas, va­di­na­si, jis tu­ri bū­ti įvyk­dy­tas. Tik po to ga­li kon­sta­tuo­ti, kad tai bu­vo klai­da, ar­ba jos ne­bu­vo. Šiuo at­ve­ju, aš ne­ma­nau, kad tai bu­vo klai­da. Ma­no spren­di­mas bu­vo ge­rai ap­gal­vo­tas, nors ne kar­tą at­si­sa­kiau ei­ti į po­li­ti­ką, sa­kiau, kad tai – ne man. Ga­liau­siai su­ti­kau dirb­ti tik vie­ną ka­den­ci­ją ir tik­rai ne­no­riu sa­vo to­les­nio gy­ve­ni­mo sie­ti su po­li­ti­ka.</p> <p><strong>Nu­spren­dė­te ne tik ne­kan­di­da­tuo­ti ant­ra­jai ka­den­ci­jai į mies­to me­ro pos­tą, bet ir vi­sai trau­kia­tės iš po­li­ti­kos. Ar toks Jū­sų spren­di­mas yra su­si­jęs su vie­šo­je erd­vė­je kaž­ka­da iš­sa­ky­ta Jū­sų nuo­mo­ne, kad po­li­ti­ka yra pur­vi­nas da­ly­kas? Ar taip ma­no­te ir da­bar? Ko­dėl?</strong></p> <p>Taip, po­li­ti­ko­je – la­bai daug ne­igia­mų gri­ma­sų, ku­rios ne­da­ro gar­bės ir pa­čiai po­li­ti­kai. Apie įvai­rius po­li­ti­nius ju­dė­ji­mus, po­li­ti­nes par­ti­jas tu­riu sa­vo nuo­mo­nę jau se­niai. Tai nė­ra tik da­bar su­si­for­ma­vęs po­žiū­ris. Tu­rė­ti rei­ka­lų su įvai­raus ran­go po­li­ti­kais man te­ko dar tar­nau­jant po­li­ci­jo­je, dir­bant Aly­tu­je. Ma­čiau daug už­ku­li­si­nių da­ly­kų, kaip po­li­ti­kai vie­nas ki­tą plie­kia vie­šu­mo­je, o pas­kui prie vie­no sta­lo ge­ria ka­vą ir drau­giš­kai šne­ku­čiuo­ja­si. Tai man at­ro­do keis­ta, veid­mai­nia­vi­mas. Anuo­met su­si­dū­riau ir su tuo, kai vie­šai kal­ba­ma vie­na, o už­ku­li­siuo­se – vi­sai ką ki­ta. Aš esu žo­džio žmo­gus, esu pra­tęs gerb­ti sa­vo ir ki­to žmo­gaus žo­dį. Jei­gu yra pri­im­tas spren­di­mas, va­di­na­si, im­siuo­si vis­ko, kad jis bū­tų įgy­ven­din­tas.</p> <p>Man ne­su­pran­ta­mi da­ly­kai, kai po nak­ties pa­si­kei­čia nuo­mo­nė ir el­gia­ma­si ki­taip. Po­li­ti­ko­je nė­ra jo­kio pa­sto­vu­mo, už­tik­rin­tu­mo. Su tuo te­ko su­si­dur­ti ir ma­no kaip me­ro ka­den­ci­jos me­tu. Aš 22 me­tus tar­na­vau po­li­ci­jo­je, esu ki­to­kių prin­ci­pų žmo­gus. Jei­gu dirb­ti, tai dirb­ti, ir ei­nu kaip tan­kas, nie­kur ne­si­dai­ry­da­mas. Ži­nau, kad ma­nęs ne­ap­vils tas, su ku­riuo su­si­ta­riau, ir mes pa­siek­si­me tiks­lą. O po­li­ti­ko­je jo ga­li ir ne­pa­siek­ti.</p> <p>Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je la­bai sun­kiai se­kė­si įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės bokš­to laik­ro­džio at­nau­ji­ni­mo idė­ją, nors pa­ga­liau jis puo­šia mū­sų mies­tą. Ta­čiau li­ko ki­tų ne­įgy­ven­din­tų pro­jek­tų, ku­rie ne­su­lau­kė ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. Tai ma­nęs ne­ža­vi ir yra vie­na prie­žas­čių, ko­dėl ne­no­riu sie­ti to­les­nio sa­vo gy­ve­ni­mo su po­li­ti­ka.</p> <p>Kuo ma­žes­nė sa­vi­val­dy­bė, tuo po­li­ti­kos ma­žiau, o dau­giau įvai­rių ūki­nių klau­si­mų. Kai ku­rie po­li­ti­kai gal­vo­ja ki­taip, kad po­li­ti­ka yra me­nas bet ko­kia­me spren­di­ny­je, tad su to­kiais žmo­nė­mis man ne pa­ke­liui.</p> <p>Ži­no­ma, po­li­ti­ko­je yra ir ge­rų bei gra­žių da­ly­kų. La­biau­siai pa­si­ge­siu me­rų su­va­žia­vi­mų, nes ten yra pui­kių, įdo­mių žmo­nių, su ku­riais ga­lė­jau pa­ben­drau­ti, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi, pa­si­tar­ti.</p> <p><strong>Ko­kiais sa­vo nu­veik­tais dar­bais mies­to la­bui di­džiuo­ja­tės la­biau­siai?</strong></p> <p>Gal at­ro­dys ba­na­lu, bet di­džiuo­juo­si kiek­vie­nu dar­bu, ku­rį, ga­vus ta­ry­bos pa­lai­ky­mą, pa­vy­ko re­a­li­zuo­ti. Di­džiuo­juo­si vi­sais dar­bais, ku­rie pri­si­dė­jo prie mies­to įvaiz­džio, in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo.</p> <p>Gal­būt vie­nas di­džiau­sių ir su­dė­tin­giau­sių dar­bų bu­vo ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mas iš pri­va­taus ver­slo. Lai­mė­ji­mą la­biau­siai jun­ta mies­to gy­ven­to­jai.</p> <p><strong>Ko­kių dar­bų ne­su­spė­jo­te pa­baig­ti? Kas truk­dė?</strong></p> <p>Nau­ją iš­rink­tą bū­si­mą me­rą jau su­pa­žin­di­nau su mū­sų ka­den­ci­jos ne­baig­tais dar­bais. Vie­nas jų – Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos už­bai­gi­mas. Šį pra­dė­tą pro­jek­tą ra­do­me at­ėję į sa­vi­val­dą dar 2015 me­tais, o mes jį tę­sė­me to­liau. Su­si­dū­rė­me ir su tam tik­rais iš­šū­kiais, ku­riuos jau teks spręs­ti nau­ja­jai val­džiai.</p> <p>Jau pra­dė­jo­me dar­bus ir Ulo­nų, San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to klau­si­mais. Tai ir­gi tę­sis ne vie­ną ka­den­ci­ją. Šis pro­jek­tas mies­tui yra stra­te­giš­kai svar­bus.</p> <p>Šiuo me­tu vyks­ta dvie­jų įmo­nių at­ėji­mo į Aly­taus mies­tą pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Vie­na įmo­nė – iš Azi­jos pu­sės, ki­ta – lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo. Aly­tu­je tu­rė­tų at­si­ras­ti dar ke­li šim­tai pa­pil­do­mų dar­bo vie­tų.</p> <p>Ti­kiu, kad ne­nu­mirs ir ja­po­niš­ko so­do prie Aly­taus Dai­li­dės eže­rė­lio idė­ja. Tai tik­rai ga­li tap­ti reikš­min­gu tu­ris­tų ir mies­to sve­čių trau­kos ob­jek­tu.</p> <p>La­bai no­rė­jau, kad bū­tų at­nau­jin­ta ir ma­žo­ji sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė, ku­rio­je pri­imi­nė­ja­me ir už­sie­nio de­le­ga­ci­jas. Ši sa­lė – so­viet­me­čio lai­kų re­lik­tas. Man bū­da­vo gė­da prieš už­sie­nie­čius, kai jie žiū­ri į lu­bas ir ma­to po jas iš­ve­džio­tus se­nus lai­dus ar ki­to­kius re­lik­tus, ku­rių ki­to­se ša­ly­se jau se­niai nė­ra. Jie į vi­sa tai žiū­ri su nuo­sta­ba ir, ži­no­ma, su­si­da­ro tam tik­rą po­žiū­rį į mū­sų sa­vi­val­dy­bę. Man la­bai gai­la, kad per ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pį taip ir ne­su­ge­bė­jo­me tos sa­lės re­konst­ruo­ti ir pa­da­ry­ti šiuo­lai­kiš­kai. Tam bu­vo pa­ruoš­tas ir pro­jek­tas, de­ja, ne­su­lau­kė­me ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. La­bai ti­kiuo­si, kad nau­jo­ji val­džia tai įgy­ven­dins.</p> <p><strong>Dau­gy­bė aly­tiš­kių da­bar ap­ta­ri­nė­ja nu­ei­nan­čios val­džios dar­bus ir ne iš vie­no ten­ka gir­dė­ti, kad iš Vy­tau­to G­ri­ga­ra­vi­čiaus kaip iš me­ro ti­kė­ta­si daug dau­giau. Pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je daug kri­ti­kos su­lau­kė ir Jū­sų pri­sta­ty­ta me­ti­nė me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­ta. Kaip ma­no­te, ko­dėl taip ver­ti­na­mi Jū­sų ka­den­ci­jos me­tu nu­veik­ti dar­bai? Ar ir pats iš sa­vęs kaip mies­to va­do­vo ti­kė­jo­tės dau­giau?</strong></p> <p>Me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą kri­tiš­kai ver­ti­no opo­zi­ci­jos at­sto­vai, ku­rie vi­suo­met kri­ti­ka­vo dar­bus, ne­svar­bu, ar jie bu­vo ge­ri, ar blo­gi. Jie daž­nai kai­šio­da­vo pa­ga­lius į ra­tus. Ypač iš­si­skir­da­vo vie­nas ta­ry­bos na­rys, ku­ris nuo­lat ar­ba bal­suo­da­vo prieš, ar­ba su­si­lai­ky­da­vo. Ne­ži­nau, ar bu­vo bent vie­nas at­ve­jis, kad jis bal­suo­tų „už“.</p> <p>Ži­no­ma, to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra ir ta ata­skai­ta ga­lė­tų bū­ti ir ki­to­kia. Ta­čiau rei­kė­tų pa­ste­bė­ti, kad ata­skai­ta – ne tik me­ro, bet ir ta­ry­bos na­rių. Tie, ku­rie jai ne­pri­ta­rė, iš es­mės su­kri­ti­ka­vo ir sa­vo dar­bą bei veik­lą. Tai ką to­kie ta­ry­bos na­riai iš vi­so vei­kė, kad ne­su­ge­bė­jo dirb­ti, jog ata­skai­ta jiems bū­tų bent jau pri­im­ti­na?</p> <p>Jei­gu pa­a­na­li­zuo­tu­mė­te di­džiau­sių ata­skai­tos kri­ti­kų ko­mi­te­tų po­sė­džių lan­ko­mu­mą, da­ly­va­vi­mą pa­si­ta­ri­muo­se, tai pa­ma­ty­tu­mė­te, kad jie kaip ta­ry­bos na­riai ne­ga­li pa­si­gir­ti sa­vo as­me­ni­niais dar­bais.</p> <p>O dėl gy­ven­to­jų nuo­mo­nės, tai pa­sa­ky­siu, kad me­ras nė­ra vi­sa­ga­lis. Vis dėl­to ta­ry­bo­je – 27 skir­tin­gi žmo­nės ir kiek­vie­no jų skir­tin­gi įsi­ti­ki­ni­mai, po­žiū­riai, mąs­ty­mas, men­ta­li­te­to ly­gis. Skir­tin­gai ma­to ir pro­ble­mas, to­dėl ir spren­di­mus pri­im­ti bū­na su­dė­tin­ga.</p> <p><strong>Kaip ma­no­te, kas nu­ti­ko, kad 2015 me­tais vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se su­lau­kė­te di­džiu­lio aly­tiš­kių pa­lai­ky­mo – Jū­sų ves­tas ju­dė­ji­mas iš­ko­vo­jo ab­so­liu­čią dau­gu­mą ta­ry­bo­je, o pats me­ru bu­vo­te iš­rink­tas pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re – o šiais me­tais rin­kė­jų pa­lai­ky­mas bu­vo žy­miai sil­pnes­nis?</strong></p> <p>Pri­si­me­nu, kai 2015 me­tais rin­ki­mai pa­si­bai­gė triuš­ki­na­ma ma­no per­ga­le, žur­na­lis­tė, ma­čiu­si ma­no vei­do iš­raiš­ką, klau­sė, ko­dėl ne­si­džiau­giu. At­sa­kiau jai, kad su­pran­tu, ko­kia at­sa­ko­my­bė lau­kia, nes už ma­ne bal­sa­vę žmo­nės tu­ri lū­kes­čių, ku­riuos įgy­ven­din­ti ne­bus leng­va. Ži­no­ma, aš sten­giau­si, kiek ga­lė­jau. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ir pa­da­rė­me daug, ir jei­gu kas nors iš­sa­miau pa­a­na­li­zuo­tų, kiek ir ko­kių dar­bų at­li­ko bu­vu­sių ka­den­ci­jų val­dan­tie­ji, tai ne­abe­jo­ju, kad mū­sų ka­den­ci­jos dar­bas nu­sver­tų ki­tų ka­den­ci­jų pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Tai tik ma­no nuo­mo­nė, ki­tam ga­li at­ro­dy­ti ki­taip.</p> <p>Pa­ža­dų nie­kuo­met ne­da­li­nu. Dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus, kai kan­di­da­ta­vau į po­li­ti­ką, ma­nęs žmo­nės klaus­da­vo, ką pa­ža­dė­siu, kad jie bal­suo­tų už ma­ne. Tą­kart vi­siems sa­kiau, kad pa­ža­dų ne­da­li­nu.</p> <p>Ne­slėp­siu, šių rin­ki­mų re­zul­ta­tai man bu­vo ne­ti­kė­ti. Ti­kė­jau­si, kad „Aly­taus pi­lie­čiai“ gaus ma­žiau bal­sų nei 2015 me­tų rin­ki­muo­se, ta­čiau ne­si­ti­kė­jau, jog bus tiek ma­žai. Su­pra­tau, kad ne pa­da­ry­ti dar­bai le­mia įver­ti­ni­mą, o ki­ti da­ly­kai, ku­rie pa­vei­kė rin­kė­jų nuo­mo­nę. Ta­čiau to­kia bu­vo jų va­lia ir ją mes pri­ima­me gar­bin­gai.</p> <p><strong>Kaip ma­no­te, ar ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos už­ten­ka, kad me­ras mies­tui pa­lik­tų sva­rių tei­gia­mų po­ky­čių ir re­zul­ta­tų?</strong></p> <p>Il­ga­lai­kiams pro­jek­tams ga­li ne­už­tek­ti ir dvie­jų ka­den­ci­jų. Bet pri­kel­ti mies­tą iš skan­da­lų liū­no, gy­ven­to­jų nu­si­vy­li­mo val­džia, vie­nos ka­den­ci­jos tik­rai pa­kan­ka. Tą pa­ro­dė ir Kau­no pa­vyz­dys, iš da­lies ir mums pa­vy­ko tą pa­da­ry­ti. Ma­nau, kad mes tik­rai pa­li­ko­me pėd­sa­ką.</p> <p><strong>Kaip ver­ti­na­te nau­ją­jį aly­tiš­kių iš­rink­tą me­rą ir ta­ry­bą? Ko­kių pa­ta­ri­mų jiems duo­tu­mė­te?</strong></p> <p>Ne­etiš­ka ver­tin­ti bū­si­mą me­rą ir ta­ry­bą, kol jie dar net ne­pra­dė­jo dirb­ti. Ne­ži­nau, kaip sek­sis nau­jai iš­rink­tam me­rui, bet la­bai nuo­šir­džiai no­riu, kad jam sek­tų­si ir jis pa­da­ry­tų ge­riau ir dau­giau ne­gu pa­vy­ko man. Jei­gu jam bus rei­ka­lin­ga ma­no nuo­mo­nė, pa­ta­ri­mas, vi­suo­met bū­siu pa­si­ren­gęs pa­dė­ti. Lin­kiu sėk­mės. Jis yra pa­ty­ręs ir ak­ty­vus po­li­ti­kas, tad ne­abe­jo­ju, kad bus leng­viau per­im­ti va­džias, ne­gu bu­vo man.</p> <p>Jei­gu jis dirbs ko­man­do­je, įsi­klau­sys ir į ki­tų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nę, pri­ims spren­di­mus dis­ku­si­jų bū­du, o ne, kaip jie pa­tys mėg­da­vo sa­ky­ti, bul­do­ze­riu, tai vis­kas bus ge­rai. Dis­ku­si­jų me­to­das il­giau už­trun­ka, bet yra pa­tva­res­nis.</p> <p>Nau­jo­ji ta­ry­ba – mar­ga, net aš­tuo­nios de­da­mo­sios da­lys. Bus su­dė­tin­ga val­dy­ti, bus vis­ko. Tik­rai bus su­dė­tin­giau nei tu­rint ab­so­liu­čią dau­gu­mą.</p> <p><strong>Kuo, Jū­sų aki­mis, iš­si­sky­rė pra­ėju­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­ja?</strong></p> <p>Ir man at­ro­do, ir taip sa­ko il­gai po­li­ti­ko­je da­ly­vau­jan­tys žmo­nės, kad šie rin­ki­mai Aly­taus mies­te bu­vo iš­skir­ti­niai. Lyg ir vy­ko įpras­ti­nė rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, ta­čiau ša­lia bu­vo pa­nau­do­ta ir ag­re­sy­vių tak­ti­kų, pa­si­tel­kiant juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas, įžei­di­nė­ji­mus, me­lus, pur­vų drabs­ty­mus, že­mi­ni­mus.</p> <p>Ma­ne nu­ste­bi­no, kad da­lis aly­tiš­kių tam pa­si­da­vė ir lei­do­si ki­to­kiam jų mąs­ty­mo for­ma­vi­mui. Bu­vau įsi­ti­ki­nęs, kad su­au­gęs žmo­gus įpras­tai bū­na nu­spren­dęs dėl sa­vo ap­si­spren­di­mų. Pa­si­ro­do, bū­na ir ki­taip.</p> <p><strong>Šian­dien, kai rin­ki­mai jau pra­ėjo, vis­kas ap­ri­mo, ar ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti, ar tas as­muo, pa­dė­jęs gau­ti so­cia­li­nia­me tin­kle nu­te­kin­tą įra­šą apie To­mą Pa­čė­są, bu­vo­te Jūs?</strong></p> <p>Ne, tik­rai ne aš. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad tas įra­šas at­si­ra­do Vil­niu­je, o maž­daug prieš po­rą me­tų jį man pa­ro­dė vie­nas žur­na­lis­tas. Dar ži­nau, kad Aly­tu­je to­kio įra­šo ir­gi nie­kas ne­ra­do, nes jo tie­siog čia nė­ra.</p> <p>Tuo me­tu, kai tai vy­ko, va­do­va­vau Aly­taus po­li­ci­jai. Mes ne­tu­rė­jo­me to­kios tech­ni­kos, kad ga­lė­tu­me fil­muo­ti. Tą da­ry­ti at­va­žiuo­da­vo pa­rei­gū­nai iš Vil­niaus. Anuo­met bu­vo or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo bu­mas ir sos­ti­nės po­li­ci­ja daž­nai at­vyk­da­vo at­lik­ti įvai­rių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kra­tų, su­lai­ky­mų. Su­lai­ki­nė­jo ir kra­tė ne kiek­vie­ną, o tik tuos, ku­rie bu­vo su­si­ję su nu­si­kals­ta­mo­mis struk­tū­ro­mis. Ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti tik tiek.</p> <p>Be­je, dar prieš 2015 me­tų rin­ki­mus man vie­nas po­li­ti­kas pa­siū­lė įsi­gy­ti bu­vu­sio me­ro Jur­gio Kras­nic­ko gar­sų­jį įra­šą ir pa­nau­do­ti jį rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je. Aš ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kiau, nes man to­kie me­to­dai ne­tin­ka. Esu prieš juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas ir ma­no są­ži­nė ra­mi. Nie­kaip ne­pri­si­dė­jau ir prie Jū­sų pa­mi­nė­to įra­šo at­si­ra­di­mo. Jis yra prieš ma­no ver­ty­bes. Ne­ži­nau, kas jį at­kaps­tė ir pa­vie­ši­no.</p> <p><strong>Rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu pa­skleis­ta ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos ir apie Jus. Bu­vo­te mi­nė­jęs, kad dėl šmeiž­to kreip­si­tės į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. Ar jau krei­pė­tės ir ieš­ko­si­te tei­sy­bės teis­me?</strong></p> <p>Rei­kia­mi do­ku­men­tai yra pa­ruoš­ti, da­bar tik lau­kia­me at­sa­ky­mų iš ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, į ku­rias bu­vo kreip­ta­si, ir tik nuo to pri­klau­sys, kaip elg­siuo­si to­liau. Da­bar tie­siog lau­kiu.</p> <p><strong>Kuo už­si­im­si­te to­liau, kai ga­lu­ti­nai Aly­taus mies­to val­džios vai­rą per­duo­si­te nau­ja­jam me­rui?</strong></p> <p>Gy­ven­siu sau ir šei­mai, anū­kams. Gal­vo­ju ra­šy­ti pri­si­mi­ni­mus, žve­jo­siu, ke­liau­siu, skai­ty­siu kny­gas, su­si­tik­siu su drau­gais. Tie­siog pa­mė­gin­siu pa­si­nau­do­ti įvai­riais ma­lo­nu­mais, ku­riais ga­li­ma džiaug­tis ne­dir­bant.</p> <p>Gal­būt iš­vyk­siu il­ges­nių atos­to­gų į už­sie­nį. Kai su­kau­si tik sa­vo ver­sle, trims sa­vai­tėms iš­vyk­da­vau į Ki­ni­ją, Mek­si­ką, pu­sę šių ša­lių iš­mai­šy­da­vo­me, pa­ma­tė­me džiun­gles ir ki­tus įspū­din­gus da­ly­kus.</p> <p>Da­bar tie­siog pail­sė­siu, lei­siu su­si­gu­lė­ti sa­vo min­tims, pla­nams, o ta­da au­to­ma­tiš­kai su­si­dė­lios ir kryp­tys, ku­rio­mis ei­siu to­liau. Man pa­sa­ko in­tui­ci­ja. Ne­at­me­tu ga­li­my­bės grįž­ti ir į sa­vo ver­slą – ver­slo kon­sul­ta­ci­nę įmo­nę. Tu­riu ir ki­tų pa­siū­ly­mų. Rei­kia vis­ką įver­tin­ti.</p> <p><strong>Ko pa­lin­kė­si­te nau­ja­jai iš­rink­tai val­džiai ir aly­tiš­kiams?</strong></p> <p>Val­džiai – są­ži­nin­gai vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas, at­sto­vau­ti mies­to ir jo gy­ven­to­jų in­te­re­sams, gerb­ti, su­pras­ti vie­nam ki­tą ir steng­tis su­si­kal­bė­ti. Nuo to, kaip pa­vyks vi­sa tai įgy­ven­din­ti, pri­klau­sys ir dar­bo sėk­mė bei re­zul­ta­tai.</p> <p>Gy­ven­to­jams no­riu pa­lin­kė­ti di­džiuo­tis sa­vo mies­tu, pa­lai­ky­ti sa­vo val­džią ir jai pa­dė­ti.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1201"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554274806"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Tre, 2019-03-04 - 10:00</p> </li> <a href="/comment/1201#comment-1201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1201#comment-1201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stribas. Su iškrypusia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stribas. Su iškrypusia realybe. Podonok</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1201" token="X4l12_3DeUW7pXU6L9UFayNwzRhTsLfjTzT7kl9e6IQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1200"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554274338"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>meilė žmonėms</span> - Tre, 2019-03-04 - 09:52</p> </li> <a href="/comment/1200#comment-1200" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1200#comment-1200" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip Alytaus miesto valdžios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip Alytaus miesto valdžios myli žmones, ypač silpniausius ir kurie yra gana gausiausi rinkėjai, gerai įrodo paskutiniai pavyzdžiai. Kur regis faktas, kad Alytaus miesto savivaldybė nepanaudojo apie 68 proc. skirtų lėšų socialinėms reikmėms, reiškia leis panaudot šiais metais. Bet, atsakingų iš mero -tarybos lygio nėra, kad neišnaudota. Ir išnaudojus daug kam būt pagerinti gyvenimai dabar. O ne mistiniam ateitį. Juk jei dabar nesugebėjo panaudot, o čia vėl persišviečia reikiamos ūkinės kompetencijos stygius nes nuo valdžios orentyrų priklauso kaip apačios dirba, kur garantijos kad ir vėl sugebės? Esmėj tų pačių dalis.. Kaip ir rinkėjams parodo kaip greitai jiems patiems grįžta. Tad net už bėdas per savivaldą nėra ant ko pirštais rodyt. Kaip patys ant savęs už ką prisirenka į valdžias - taip ir turi. Net ką ir burt nelieka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1200" token="TYHIH3xeqpRGOQNOWfAn7yJTsK6ONduytzAmRVS55No"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1198"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554269755"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neapsimetinėkit</span> - Tre, 2019-03-04 - 08:35</p> </li> <a href="/comment/1198#comment-1198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1198#comment-1198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje nereikia apsimetinėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje nereikia apsimetinėt. Kadangi kaip patys molį minkosi per savivaldą taip ir turi. Ir visi savotiškai teisūs. Tas kaip amžinas klausimas patys alytiškiai ar iš kaimų suvažiavę blogesni - vieni kitų verti. Nes šioje kadencijoje buvo atvejų, kaip ir per televiziją pasakė. Kaip ir yra momentų, kur taryba kaip vieningi ypač. Kad strateginių įmonių klausimais, kur didžiausios lėšų sumos vaikšto ir veikia alytiškių gerbūvį, kaip ir noras kad nepakiltų į tarybos išimtinės kompetencijos svarstymą. Tarsi tai paliekant užkuliusiuose. o į apačias, dėl mažėjančių centų vieni kitus kiek gali... Vėl po opozicija čia keli kartai buvo, kur rimta opozicija gana nesunkiai galėjo persiimt valdžią. Bet paimitavę pabūgo persiimt atsakomybės. Geriau paliko po šiuo imituot.. o čia kaip ir tradicinė schema Alytaus valdyme. iš pradžių kiek gali tarsi pasinaudoja mero poste esančiu, po to ant vieno suverčia ir vėl tie patys vaduot eina. Juolab kiek merais buvo taip vadinami iš kaimų atvykusių atstovai -būdavo švelniau. Ypač lyginant su šia kadencija. Kaip net kaip mieste gimę meras ir verslininkai, vieni kitus rėmę per rinkimus, taip taškosi vieni ant kitų kad ir per reklamas ant pastatų su tekstais ... - čia kaimas ne prie ko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1198" token="2I5O1uAxsRocaR5h9MaKHP0Yze-UUXzTnZufW2Wv0rg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1197"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554268697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiaurūs</span> - Tre, 2019-03-04 - 08:18</p> </li> <a href="/comment/1197#comment-1197" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1197#comment-1197" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei rimtai vertint pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei rimtai vertint pagal įstatymus savivaldoje Alytuje labai žiaurūs. Nes, jau esant apie 2,4 proc. gyventojų mažėjimui ir patvirtint per strategiją keliems metas atseit sieksim neviršyt 4 proc. - čia labai žiauru alytiškių atžvilgiu. Nes reikia gana kaip ir sąmoningai veikt ir daug energijos, kad tokius mastus pasiekt ir išlaikyt. Kaip Kaunas iš vis priešingus tikslus keliasi ir pasiekia kauniečių labui. Todėl kiek ten gyventojų padaugėja per metus, Alytuj mažėja. Ir užsibrėžę dar kaip padvigubint gyventojų mažėjimą čia... Reiškia ir šioje kadencijoje retos pastangos gerint ir net konkrečių problemų vardijimas ir sprendimai kaip spręst - iš šios tarybos dalies veikėjų sulaukė aršaus pasipriešinimo ir malšinimo. Todėl Alytuj taip ir vyksta -beveik atviras merdėjimas. Vien pavyzdys, kad Ulonų gatvėję pusmetį pardavinėja savivaldybės panykintą buvusį neįgaliųjų reabilitacijos centrą - rodo baisų nykimą. Reiškia nekilnojamo turto kainos krenta ir nėra rimtų pirkėjų. Pusmetį gerai apmokami savivaldybės veikėjai sau pardavinėja - reiškia didėjantys neefektyvumo mastai -ir ko ne gerai kaip kam savivaldybėje taip imituot. Ir per tai praleidžiamas gana brangus laikas, per kurį galima alytiškiams ir daug gero padaryti. O čia užsiėmę - pardavinėja -vargsta -stengiasi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1197" token="RxLJ2e2pK7xLkS5M50LgGBDVH04IXLOoXxGUkztuTgM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1196"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554224859"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau </span> - Ant, 2019-02-04 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/1196#comment-1196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1196#comment-1196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad po mero atsakymo apie T…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad po mero atsakymo apie T. Pačėsos kompromatą, klausimų, kaip ir nebelieka, aišku, jeigu tuo atsakymu patikėtų ne mąstydamas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1196" token="XPqxWGpjYYZoi65apxmdttd1QJ1EQi00nsvAP82BIWs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1195"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554222924"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Išeinačio meditacija</span> - Ant, 2019-02-04 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/1195#comment-1195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1195#comment-1195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš esu geras meras. Mmmm…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš esu geras meras. Mmmm... Aš esu protingas meras. Mmmm... Aš esu sąžiningas meras. Mmmm... Aš labai gerai dirbau. Mmmm... Aš labai padėjau savo draugams. Mmmm... Aš nevažinėjau namo valdišku transportu. Mmmm... Aš tiku tuo ką sakau. Mmmm... Aš tikiu tuo ką šitam straipsnyje priskiedžiau. Mmmm... Tegul tuo patiki ir visi alytiškiai. Mmmm...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1195" token="ll1II8wU6KHXHdm__q4sl1SCOIbAnPn_-czDeQNltB0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1194"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554222424"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - Ant, 2019-02-04 - 19:27</p> </li> <a href="/comment/1194#comment-1194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1194#comment-1194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">... ir prabilo juodoji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>... ir prabilo juodoji technokratija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1194" token="pskJI5E5yjMkYPtQmYI8w0eVeZLxmWanoBUsJBQnMEw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1193"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554219635"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Ant, 2019-02-04 - 18:40</p> </li> <a href="/comment/1193#comment-1193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1193#comment-1193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje - kaimo …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje - kaimo mentalitetas . Nuo 1964 metų į Alytų pradėjo persikelti kaimo žmonės . Alytuje prasidėjo pramonės bumas . Kaimo žmogus aršus ir kerštingas . Prigimdė Alytuje vaikų , o jie netoli nuriedėjo nuo tėvų . Grigas gimęs ir užaugęs Alytuje ,tai yra Alytaus vaikas . Jam nesuprantamas purvo pylimas , apšnekėjimai ir t.t . Tad nieko nuostabaus , kad 27 tarybos nariai negali pusėtinai sutarti .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1193" token="0sCNvaSwHt3_cXhe9JeExEKljYM9YbAFaK0-GQ799ng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1192"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554216313"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žmogiškai</span> - Ant, 2019-02-04 - 17:45</p> </li> <a href="/comment/1192#comment-1192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1192#comment-1192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogiškai nelengva jam. Nes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogiškai nelengva jam. Nes vaizdas seniai blaškos šiam poste. Regis apsigavo, kad buvusį švietimo skyriaus vedėją V.V. atleido. Nes anas energingas nors per mokyklas -darželius švenčių paorganizuodavo. Tad nors būdavo kur gėlytes panešiot. Vėl paskutinį pusmetį jei ne jo kolegė per tarybos sprendimus praktiškai visus aukščiausius savivaldybės postus per šuoliavo - tai nors užsiėmimo kurį laiką buvo. O taip, reikliau vertint - kaip alytiškiai su kasdien perkanda kas ir kodėl kaip ir labai nejauku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1192" token="MqclpZoUzVHjvYH_nukXLMsqOsTubX2SbQ6u8t0VV64"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1191"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554215075"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytaus bruožas</span> - Ant, 2019-02-04 - 17:24</p> </li> <a href="/comment/1191#comment-1191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1191#comment-1191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje yra toks bruožas kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje yra toks bruožas kur jau ne vienas pajautė turėję aukštas pareigas ir netekę. Pasak jų, sako jei dar vakar sveikinosi ir gerbė, tai kaip netenki posto net pažint nenori. Ne išimtis ir šis. Kol mero poste tai dar gal ir Vilniuj skaitosi? Vis kažką dar per savivaldybę gal dar gali? O kaip posto nėra - kam reikalingas su tokiom galimybėm? Net kur ir šypsojosi į akis ir gal naudojosi kažin kaip po to elgsis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1191" token="HPFBSXsUdqfRKr-rngIjm58TKadfpCIhPfnMAP8qjLI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1190"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554214535"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl išėjimo</span> - Ant, 2019-02-04 - 17:15</p> </li> <a href="/comment/1190#comment-1190" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1190#comment-1190" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei alytiškiai per valdymą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei alytiškiai per valdymą gana pasyviai nyksta, nereiškia, kad visi čia taip lengvai atidavinėja pozicijas. Štai gal jei drįs nauja valdžia per tarybos išimtinę kompetenciją pajudint strateginių įmonių kur didžiausi srautai vaikšto valdybas ypač po nepriklausomais, o įpratus neblogai gyvent ir rinkoj kažin ar taip sektųsi, štai čia..? Matyt ne veltui per rinkimus stenduose foto reklamavosi? Nes tai rodo, kad gal ir nelabai neįdomu kas bus? Nes jei išeit būt rimtai nusprendęs, per rinkimus foto nebūt, seniai kaip dar prieš metus per miesto šventę pasakė nekandidatuos, būt sakęs netrukdysiu. Eikit, kas geriau sugebat. Bet... Iš tokių sočių postų eit į rinką, kur bankrotais dauguma alsuoja, oi kaip...? Gali nesuprast, kas tik nepajautė valdžios teikiamų privilegijų. Ir ne veltui sau reklamą padidintą įteiginėja. O be to yra kaip ir bendra bėda dėl pačių negebėjimo sėkmingai vystyti savo miestą. Krenta nekilnojamo turto ir firmų vertė. Nors, kad išlaikyt sąnaudų daug ypač kaip nemažai ir turi - o uždirbt ar parduot vis sunkiau. Ne vienas čia jau nudega per šią sritį. Kaip įkaitai tampa savo...noruose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1190" token="kIziG_it3XjdmPuFfV3l7YpmDyoM3XSWM6WNSK6caAE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1189"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554213620"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mentalitetų sk…</span> - Ant, 2019-02-04 - 17:00</p> </li> <a href="/comment/1189#comment-1189" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1189#comment-1189" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek Kaune per anuos metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek Kaune per anuos metus padaugėjo gyventojų prie 1000. Tiek Alytuj sumažėjo virš 1000. Ir tendencija daugėt kur sieks, kad nors dvigubai dar daugiau nei dabar neviršytų. Tad Kauno meras rodo gana didelį reiklumą sau ir į apačias. ir prie tokių rodiklių kaip Alytuj pasitenkinimo nerodytų. Priešingai ir dabar pasakė, jei pradėsiu girtis ir tempą mažint, sakykit į akis... O šis kaip buvo patenkintas savimi taip ir tęsia.. Alytuje pas politikus yra mažytė paslaptis. Žinokit, jei per viešas priemones pradeda girtis ar supersaldžiai suokt, žinokit tuo slepia visai kitą realybę. Nes jiems atrodo ką jie kalba tuo ir visi tikėt turi. Ir šiuo atveju besididžiuodamas tarsi sau įrodinėja, kuo Alytuj vis daugiau tuo netiki. O dėl vicemerų cirkų nors jis ir tiesioginiu valdymu mėtėsi, esmėj rimta opozicija neturėjo pabūgt. Reikėjo perskaityt tiesioginio valdymo įstatymą ir ten jokių baisenybių nėra. ir jei po opozicija tuomet pagal įstatymus būt tarybos posėdį pristačius naują susiformavusią daugumą ir deleguojamus atstovus į vicemerų postus su geresnėmis veiklos programomis nei interpeliuoti - čia jokie tiesioginiai valdymai nebaisūs. Bet pasirodė kiti momentai. Reiškia girdejosi, taikos į merą, o per vicemerus bando. O čia negarbinga. Reikėjo tiesiai merą interpeliuot parenkant argumentus. Kad pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., būtent meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Tai yra būtent meras atskaitingas už vicemerų, kuriuos pats skyrė ir su tarybos dauguma pritariant aniems net nereikalaujant veiklos programų per ką kontroliuot būt įmanoma, bet galutiniam rezultate būtent meras atskaitingas. Nes vicemerai tik vykdo. O tuomet argumentų, atseit nėra švietimo pertvarkos ir panašiai - jos ir dabar nėra. Tad po opozicija, kuri ir dabar būsimoj valdžioj, tada stiprumo neparodė. Ir tos pačios problemos lieka ir šiam momentui. Nes kol kas ką pergudraus vieni ant kitų suversdami.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1189" token="o8P-xKuMMeoP46Nmm2dvLV5V_xbqO4PIxFOhGKpDrFg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1188"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554204854"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Čiulbuonėlis</span> - Ant, 2019-02-04 - 14:34</p> </li> <a href="/comment/1188#comment-1188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1188#comment-1188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnyje Grigaravičius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnyje Grigaravičius teigia, kad yra prieš juodąsias technologijas. Prisiminkit interpeliaciją vicemerams. Ten buvo panaudotos būtent juodosios technologijos. Miestas buvo šantažuojamas, kad nesugražinus vicemerų įves tiesioginį valdymą, pabėgs investuotojai, sustos svarbūs darbai mieste ir t.t. Grigaravičius šiaip ne taip sulipdė daugumą ir buldozeriu sugrąžino vicemerus ir... Ir nieko, pišššš. Vicemeriukas išpirdolino į Vilniuje paruoštą šiltą vietą ir nusispjovė ant miesto. O mieste nieko tokio ir neatsitiko - nei gyvenimas sustojo, nei dangus nugriuvo be jo. Tik tam šitas cirkas ir buvo reikalingas, nes kaip gi išmestas iš vicemerų atsisėsi į viceministro kėdę ?<br /> Verčiau jau Grigaravičius tyliai ramiai išeitų, bet ne, dar miglą mums bando pūsti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1188" token="kwRWIKNggJOWiX3TklwLnTXs0xQU_e7zcccEqY9ZQWM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1187"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554203693"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vaizdas</span> - Ant, 2019-02-04 - 14:14</p> </li> <a href="/comment/1187#comment-1187" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1187#comment-1187" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenant Alytuje susidaro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenant Alytuje susidaro vaizdas. Kad Alytuje kaip ir per ilgai pamiršę, kad pokaris jau baigėsi. Nes šiuo metu per savivaldą jau turi vyraut Alytų stiprinančios ir vienijančios strategijos ir darbai. O ne kaip konfrontacija tarp atskirų visuomenės grupių, kuri kurios sąskaita išgyvens. Atseit kuo daugiau geriau saviems anų blogėjimo sąskaita. Ir čia jau visai pagal kitus kriterijus matuojama ir vertinama. Bet šiuolaikinėje savivaldoje dirbama pagal LR Konstitucijos 46 str. - valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Bendrai reiškia bendrai viso apie 50 tūkstančių alytiškių gerovei. O ne mero poste esančiam ir jo artimai aplinkai. Kuriems tai - tas pats kas aukso amžius... Tai jie ir neklysta jei sako, kad jiems gerai. Kas ir taip matosi. Valdžioje atlyginimai geri, bendruomenė nereikli o jei dar per intrigas... tai ir paklusnūs, tik susigalvok valdžioje kuo užsiimt.. kad įdomiau būtų patiems gyventi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1187" token="DDuiI1w7XjlXf3LzBX_9i7w4LZT1dlBKrUq65OZ667k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1186"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554202022"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>konkurencija</span> - Ant, 2019-02-04 - 13:47</p> </li> <a href="/comment/1186#comment-1186" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1186#comment-1186" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarp savivaldybių yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarp savivaldybių yra nematoma ir gana arši konkurencija. Tad Vilniui, Kaunui, Druskininkams ... - kuo daugiau Alytuje pešasi tuo.. Reiškia jų sąskaita daugiau lėšų liks tiems, kas sugeba gerai strateguot ir projektus per savivaldą vykdyt. Tad kur buria, Vilnius....? Ir jiems kol kas nuo Alytaus gerai - net ir neblogai iš Alytaus rinkų tiesiai ar netiesiai užsidirba. o Alytuj jei tik vienas būsimas meras kol kas kreipia dėmesį į grėsmingą gyventojų mažėjimą - tai reiškia per savivaldą Alytuje yra kaip ir nenormali būsena.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1186" token="OKW2CaLL4FE8xEm3-XJlWjM_GYZ8PUiAzkVjAvgEmOU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1185"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554201262"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nepasakysi</span> - Ant, 2019-02-04 - 13:34</p> </li> <a href="/comment/1185#comment-1185" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1185#comment-1185" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunku pasakyt, kad jis kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunku pasakyt, kad jis kaip sėkmės talismanas alytiškiams. Nes Nepriklausomybės pradžioje būnant Alytaus policijos vadovu netekta daug gerų jau buvusių miesto įmonių. Kur priešingai Utena iki šiandien išlaikiusi tuomet Alytuje buvusias analogiškas įmones. ir per jas sėkmingai šiandien užsidirba uteniškiai savo gerai dabarčiai ir ateičiai. Per šią mero vėl.. netekta tradicinės įmonės ,,Alytaus duona", pasaulinio lygio firmos coca-cola. Kadenciją pradėjo su komitetu 13 taryboje narių, baigia kitai kadencijai vos 3 gavo. Gyventojų mažėjimo tempai link didėjimo ir su gražiais lozungais. Stengsis neviršyt 4 procentų kaip esamo 2,4 per daug. Pirmą kart savivaldybės strateginių įmonių kaip šilumos tinklai, ,,Dzūkijos vandenys" valdybose po nepriklausomais kaip turi per tarybos išimtinę kompetenciją aiškiai strateguot ir reguliuot - čia...? reiškia atsako taryba, o srautus gal kažkaip alytiškių nesimato. O jūs eiliniai kaip .. po išoriniais lozungais varkite dėl išlikimo... Gudru tik Alytaus mastu. Šiandienos Lietuvos mastu kaip ir primityvu ir niekas taip sau atvirai neleidžia. Beje dėl mažesnių centralizuoto šildymo kainų visos Lietuvos mastu šilumininkų asociacija teikė prognozę. Kad už šių metų kovo mėnesį visoje Lietuvoje centralizuoto šildymo kainos bus apie 20 procentų pigiau. Lyginant su anų metų kovo mėnesiu. Nes tada kovo mėnesio vidutinė temperatūra buvo minus 2 laipsniai, kaip šio mėnesio regis plius 3 laipsniai. Per ką sunaudota apie 25 procentų mažiau šildymo energijos. Tik dėl dujų pabrangimo apie 6 procentai lieka apie 20 procentų pigiau. Baigiant kadenciją kaip meras pagal kompetenciją galėjo vardint konkretų savivaldybės paskolų dydį, prognozę kiek apytiksliai ar pagal finansines ar virš galimybių savivaldybė gyvena, kokią įtaką turi numatytas gyventojų mažėjimas būsimų mokesčių surinkimui. Aiški ir visapusiška analizė dėl strateginių įmonių šilumos tinklai ir ,,Dzūkijos vandenys". Kad būsimai tarybai ir bendruomenei jokių neaiškumų neliktų. ir jei to nepadarė šis mero poste, tą turėtų iškart padaryt naujas meras. Pradels, vėl atsakomybė kodėl..? Taip galėtų būti kaip rimto miesto savivaldoje. O kaip elgiasi ir elgsis - nors palygint yra su kuo. Per ką pasimato, kas yra kas per savivaldą Alytuje. Juolab, kad ir šioje kadencijoje buvo įmanoma sėkmingai spręst per rinkimus kaip vardintas problemas dėl Kvartalinės namų renovacijos, atliekų tvarkymo palankesnių kainų, pramonės parko, švietimo reformų, rimtesnių projektų aktyvavimo... Bet..? Nepasakytum, kad labai dėkingas buvo ir už gerus siūlymus vardan alytiškių gerovės. Ką leidžia tarybos Reglamento 105 p. - eiliniams piliečiams teikt siūlymus tarybai ir merui bei savivaldybei. Matyt buvo svarbiau, kokius siūlymus teikia net pirmą kartą 30 mero visuomeninių konsultantų? Štai tokios gausios kaip visuomeninių patarėjų armijos nuo verslo nei vienas meras iki šiol Alytuje neturėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1185" token="W7PJdEnSxLjq2_DYZjA07-2Obt6ljR5OabKNnaM8KAk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1184"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554201096"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kur dingo dema…</span> - Ant, 2019-02-04 - 13:31</p> </li> <a href="/comment/1184#comment-1184" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1184#comment-1184" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grigaravičiaus komandai AČIŪ…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grigaravičiaus komandai AČIŪ. Dirbo gerai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1184" token="HthHsvR4Dz_Bui8kEDrc58gdEysXf8yXjXW_aVBG4EI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1183"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554197387"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gal?</span> - Ant, 2019-02-04 - 12:29</p> </li> <a href="/comment/1183#comment-1183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1183#comment-1183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal geriau baigt mandravot…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal geriau baigt mandravot ir ne kurt teorijų. Nes politikoje ir ypač savivaldoje viskas labai paprasta. Viską nusako įstatymai. Tik reikia pažiūrėt ir elgtis pagal juos. Bet čia Alytus. Čia per gudrūs. Kaip buvę rinkimai per intrigas, taip ir šie - gerai baigtis ir negali. Ir nieko čia nėra naujo Alytuje ir dabar. Nes LR Vietos sav. įst. 20 str. 1p. aiškiai sako. Meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. 20 str., 3., 2) meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir tam gerint reikalingų strategijų-programų projektai ir užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Tai todėl, kad mero poste esančiam suplaukia didžiausia informacija kiek per mėnesį kinta gyventojų, mokinių ir kitom sritim. Ir tai jis turi analizuot ir parinkt prioritetus ir teikt tarybai svarstymui.Kur pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) tik tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. Kaip ir pagal 3 str. niekas negali savintis ir .. tarybos išimtinės kompetencijos, kaip ir jie niekam negali perleisti. Vėl pagal 4 str., 5) savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. - Tad būtent kokios kokybės valdžia ir rezultatai priklauso nuo savivaldybės bendruomenės reiklumo sau ir savo rinktoms valdžioms. Arba kiek vieni kitiems leidžia nukrypti nuo įstatymų. Kur LR Konstitucijos 46 str. aiškiai sako. kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Dabar jei sugebėjo metinėje ataskaitoje pasigirt, kad meras per metus 27 kartus susitiko su verslininkais, priėmė 34 gyventojus išklausyt jų problemas. Reiškia per savaitę gaunasi vos 1 gyventoją sugebėjo, kaip per mėnesį rimčiau čia 34 kaip tokiam mieste priimt -na viską ir parodo. Koks tikras kaip žmonių meras. Ar jei pačios tarybos prieš mėnesį priimtoje strategijoje sieks, kad gyventojų nemažėtų nors 4 procentais, kaip ir esamas mažėjimas 2,4 procentų jau daug..? Tai kam lygintis su Kaunu, kaip jų tikslai visai priešingi - iš pat šios kadencijos mažint gyventojų mažėjimą ir pasiekt didėjimą. Nes šiam momente Kaune per anuos metus pirmą kart per virš 23 metų padaugėjo prie 1000 gyventojų. Kaip Alytuje sumažėjo ir dar užbrėžę į ateity mažėt. Matyt jau gauna konkrečius duomenis ir.. Tai yra pati taryba priėmė. Tie patys taryboje pagal išimtinę kompetenciją jau viską gerai turi žinot. Nes ir naujoje taryboje tik apie trečdalis naujų, kiti šios kadencijos ir pagal kompetencijas jau turintys gerai žinoti padėtį bei būt atsakingais už spartų blogėjimą. Nes svarbiausia žmogus. O jei dar didėja gyventojų mažėjimas kam vaizduot, kad rūpi tas žmogus. Čia tik galima primint, kaip atsakingai bendruomenė renkasi - taip ir atgal sugrįžta. Nes tik jų balsais patvirtinta ir vyksta - ką dabar ir turi. Dėl opozicijos kurios rimtos ir nėra, apart jis pats ją kuria - čia..? Nes per vicemerų atleidimų-atstatymo parodijas būt rimta opozicija, būt ėjus į priekį. O jie... Alytaus rajono meras kaip tik kadencijos pradžioje panašiai rajono taryboje pradėjo sklaidytis, iš kart sureagavo. Po išėjo į televiziją ir aiškiai visiems parodė. Štai tas ir anas politikas kalba taip. O konkrečiai tarybos posėdžio metu balsuojant už šį klausimą elgėsi taip, ar net ir nieko geriau pateikt nesugebėjo. Ir rajone baigėsi erzelynai. O miesto meras esmėj kaip susireikšminęs ir kaip iš pogrindžio vis kitus aiškint vietoj savęs tarsi sąmoningai leidžia - matyt gal ir naudinga? Atseit aš ne prie ko? Kaip ir rinkimų metu tiesiai nesibalotiruoja, bet rinkiminiuose stenduose figūruoja. Štai tokia kaip plaukiojanti pozicija -čia ne rimto mero elgsena. Vėl nuo anų kadencijų perimtų projekto kaip dėl Naujosios gatvės tąsos sugebėt nepabaigt - čia dar reikia sugebėt. Arba nereikėjo trukdyt, kas sugeba. Trumpiau po 2020 metų mažėja ES parama ir valstybės pradės dalim gražint gana dideles valstybės paskolas reiškia lėšų dar mažiau iš Vilniaus bus. Tad per šį laiką dalis aplink savivaldybių sugebėjo sustiprėt, kad patys iš savęs užsidirbtų - Alytuje po erzelynais susireikšminę praleido. Rimta bendruomenė už tai griežtai vertintų, Alytuj...dar sugeba nustebt? Kodėl vietoj 13 tarybos narių vietų per kadenciją neteko iki 3 vos šiaip ? Rodo, ant kiek nuo realybės nutolę... vaizdas, net jų vertybės kitaip savo atžvilgiu vertina. Kad ir dėl skandalų. Dar regis tik neseniai vos ne pusmečiais pačiam miesto centre ant verslininkui priklausančių pastatų kokių tekstų užrašai per reklamas ėjo - ko dar niekad iki šiol nebuvo. Tai nors patylėt dėl tų skandalų. Nes gal prie rimtesnės teisėsaugos...ne tiek dar būtų. Juolab pirmą kart taip atvirai per savivaldą įsivyravo ne kuriamas faktorius, kaip sprendimus ir geresnius alytiškių labui rast- o kaip skųst per teisėsaugą ir teismai.. Primokant teisininkams. Kur gal būsima taryba pasidomės ir paviešins alytiškiams, kokios sumos sumokėtos teisininkams per kadenciją kur galėjo tas problemas ir patys išsispręst. nes kitur išsisprendžia. Tik Alytuj kaip - kas kur ir..tarsi lenktyniauja, kas daugiau priskųs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1183" token="N4UV74k4EeY58zRA7IFep1T2pTrrmf3geMt7TJEw_so"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=506&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="AHzEccaLM6Jdllcn03OAz7ucyrLAeJLJfvIsNCbDQIc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 02 Apr 2019 07:09:49 +0000 vyrredaktorius 506 at https://www.alytausnaujienos.lt Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­tas: „Aly­taus mies­tui tu­ri bū­ti per­duo­tas vi­sas ši­lu­mos ūkis https://www.alytausnaujienos.lt/lie-tu-vos-ape-lia-ci-nio-teis-mo-ver-dik-tas-aly-taus-mies-tui-tu-ri-bu-ti-duo-tas-vi-sas-si-lu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (17)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/37-13267" rel="bookmark"> Nr. <span> 37 (13267) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Kaminai.JPG?itok=BUU4kGoM" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="UAB „Li­tes­ko“ turės UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Be­je, teis­mas pa­sa­kė ir tai, kad ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas ir nu­brė­žė aiš­kią kryp­tį, kad ne­at­si­pir­ku­si in­ves­ti­ci­jos da­lis tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas grą­ži­no spręs­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą, ku­ri, atstovų teigimu, sie­kia daugiau kaip 17 mln. eu­rų, ta­čiau teis­mas pa­si­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir šį pra­šy­mą at­me­tė. Šis tur­ti­nis klau­si­mas bus spren­džia­mas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. „Ta­da mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įro­di­nė­ti, kad ben­dro­vė „Li­tes­ko“ ga­vo pi­ni­gus ir kad jie tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti į in­ves­ti­ci­jos at­si­pir­ki­mą. Tai­gi, lau­kia sun­kus dar­bas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.</p> <p>Pa­pras­čiau ta­riant, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­duo­da­mą ši­lu­mos ūkį tu­rės iš­si­pirk­ti, ta­čiau vis dar lie­ka ne­aiš­ku, už ko­kią pi­ni­gų su­mą, mat teis­mas tu­rės nu­sta­ty­ti Aly­taus mies­tui pa­da­ry­tos ža­los dy­dį, ža­los kom­pen­sa­vi­mo tvarką, įver­tin­ant in­ves­ti­ci­jas.</p> <p>Ko­ge­ne­ra­ci­nė ka­ti­li­nė vei­kia nuo 2012 me­tų, tuo me­tu mies­to gy­ven­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tos di­de­lės ši­lu­mos kai­nos, ku­rios su­da­rė di­de­lę in­ves­ti­ci­jų grą­žą ben­dro­vei „Li­tes­ko“. „Tą grą­žą mes ban­dė­me pri­si­teis­ti kaip mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau teis­mo spren­di­mu šie klau­si­mai vėl bus nag­ri­nė­ja­mi iš nau­jo, o da­bar pa­tvir­tin­tas vi­sas tur­to są­ra­šas, ku­ris tu­ri bū­ti per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei. Tai­gi, per 1,5 mė­ne­sio nuo šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos tu­rė­tu­me tą ši­lu­mos ūkį per­im­ti. Esa­me tam pa­si­ruo­šę, ga­li­me jį per­im­ti ir val­dy­ti. Tiek jau dau­giau nei me­tus dir­ban­ti pro­fe­sio­na­li val­dy­ba, tiek ši­lu­mos tin­klų ko­lek­ty­vas dir­bo pa­gal veiks­mų pla­ną, ži­no­jo, ką da­ro, ko­kių rei­kia ates­ta­tų ir ko­kius or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – ko­men­ta­vo V.Jast­rems­kas.</p> <p>Aly­tus iš 47 vie­tos pa­gal ši­lu­mos kai­nos ma­žu­mą pa­ki­lo į 5 vie­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ambicingas no­ras bū­ti ge­riau­sios kai­nos tre­je­tu­ke tik­rai yra. Jo tvir­ti­ni­mu, gal­būt to pel­no, ku­rį už­dir­ba ka­ti­li­nė, da­lį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mui, ta­čiau tam rei­kia gi­les­nės ana­li­zės.</p> <p>Prie­šin­gu at­ve­ju, jei­gu teis­mas bū­tų pa­si­sa­kęs, kad ka­ti­li­nė tu­ri lik­ti ben­dro­vei „Li­tes­ko“, ta­da mies­tas bū­tų li­kęs tik su se­nais du­jų ka­ti­lais. Tai reiš­kia, kad pa­gal nau­ją su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­ką alytiškiai bū­tų mo­kė­ję di­de­lę kai­ną už ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na bio­ku­rą nau­do­jan­tys ši­lu­mos ga­min­to­jai.</p> <p>„Mes iš­sau­go­jo­me ge­rą po­zi­ci­ją ši­lu­mos ūky­je ir tie­siog ne­be­bus ga­li­my­bių ši­lu­mos kai­ną di­din­ti“, – api­ben­drin­da­mas tei­gė V.Jast­rems­kas. </p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ir UAB „Li­tes­ko“ su­tar­tį dėl Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­vi­mo bei tur­to kom­plek­so nuo­mos su­da­rė 2001 me­tais. Pa­gal mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ben­dro­vė „Li­tes­ko“ įsi­pa­rei­go­jo į ši­lu­mos ūkį at­lik­ti in­ves­ti­ci­jų už 74 mln. li­tų (daugiau nei 21 mln. eurų), o pa­gal nuo­mos su­tar­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­tą, už ku­rį ga­vo nuo­mos mo­kes­tį.</p> <p>2016 me­tais pa­si­bai­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai su „Li­tes­ko“, bu­vo nu­spręs­ta jos ne­pra­tęs­ti, o „Li­tes­ko“ ne­su­ti­ko vi­so ši­lu­mos ūkio per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 2017 me­tais, ne­pa­vy­kus de­ry­boms, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si  į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, kad ben­dro­vę „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­tų jai grą­žin­ti vi­są ši­lu­mos ūkį ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Tą­kart teis­mas sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no tik iš da­lies – pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­te įver­tin­tą mo­der­ni­ą­ją ka­ti­li­nę pa­li­ko „Li­tes­ko“. Sa­vi­val­dy­bė to­kį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kią nu­tar­tį, ne­lei­du­sią su­ar­dy­ti Aly­taus ši­lu­mos ūkio sis­te­mos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1178"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554092082"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kad</span> - Pir, 2019-01-04 - 07:14</p> </li> <a href="/comment/1178#comment-1178" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1178#comment-1178" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad išbrist iš situacijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad išbrist iš situacijos šiam momente, kaip galėtų būt pagal įstatymus. Reiškia, kadangi pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 1p., meras atskaitingas tarybai už savo ir savivaldybės veiklą - tad būtent mero poste esantis turi aiškint šią situaciją. Ir aiškint pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - kur aiškiai sako. Kad meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių ..strategijų gerint pateikimas ir jų įgyvendinimo kontrolė. Tad visą savo analizę ir galimus sprendimų projektus jis teikia tarybai svarstymui ir tvirtinimui. Tada taryba pagal LR Vietos sav. įst. 16 str., 2., 40) - kur tik tarybos išimtinė ( reiškia kiti negali jų vardu) kompetencija išklausyt ir priimt sprendimus, kur gali ir savo tarybos nariai siūlymus teikt, kaip dauguma patvirtina -taip ir vykdoma. Tad meras šioje situacijoje tarybai ir bendruomenei turėjo teikt analizę, kuri paprasta. Galėję patys spręst pagal tarybos Reglamentą atvirų derybų būdu ką kiti ir sėkmingai padarę, įsivėlėm į teismus. Iš savo biudžeto daug primokėdami teisininkams. Ir dar pabaigos nenusimato. Nes teismai ir vėl vietoj aiškių sprendimų tik tarpinius sprendimus daro ir vėl toliau į apačias numeta dėl galimų ieškinių sumų aiškintis. Kur sumos, nežiūrint tų menamų n milijonų, jos jau nemažos ir biudžetui vargu ar įkandamos. Vėl per tiek laiko, su tiek daug perteklinių lėšų ir kur į procesą įtraukta iš savivaldybės pusės nemažai gerai apmokamų darbuotojų, kaip ir šilumos tinklai šiuo metu turi nemažą personalą, vienok galutinio rezultato nėra. Per ką įsivėlę ir esmėj kenčia visa sistema per savivaldą. Kitur ir susikaupę problemos per ką gyventojų mažėjimas dar sparčiau didėja. Nes tam, kuris mero poste, suteka gausiausia informacija. Kiekvieną mėnesį iš kitų institucijų gauna tikslią informaciją kiek Alytuj gyventojų mažėja, mokinių ir panašiai... Ko pagrindu ir turi savalaikę analizę padaryt ir siūlant sprendimų projektus, teikt tarybai. O savivaldybės administracijos direktorius, kuris tik pavaldus merui, jis tokios visapusiškos informacijos neturi. O ką daro šiam straipsnį, pasiėmęs ištrauką iš teismo sprendimo savaip ją interpretuoja pratylint kitas visumos aplinkybes - čia tik Alytuj taip galima makaronus kabint. Ir dar susireikšmint. Tad, ko nepadarė šis meras, būsimas meras jei ir laiku nepadarys, tas pats likimas... Ant vieno suvers, kur gal kiti ir naudojosi kiek galėjo, o kaip atsakyt reikia -suverčia ant vieno ir..nauji gelbėtojai tų pačių kailiukuose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1178" token="8Yklg-ubVqjy1trxKVBT3X9GlIrgkVrR428Ps83DnTs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1177"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554054491"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Expert</span> - Sek, 2019-31-03 - 20:48</p> </li> <a href="/comment/1177#comment-1177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1177#comment-1177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teismo sprendimas -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teismo sprendimas - teisingas ir sveikintinas. Bet įvardinti tai kaip dešimtmečio pergalę, tikrai nėra adekvatus. Teismo sprendimas tik užtikrina, kad miesto šilumos nebus išdraskytas. Tai viso labo tik pripažinimas teisės į tą turto dalı, kuri buvo sukurta gyvenant kartu.<br /> Kai teismas paskelbs, kiek reikės susimokėti už tą dalį, labai tikėtina, kad norėsis užmiršti kas kartu užgyventa...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1177" token="jv-auG4E7WQTltaKtycR3gUvy0SGF1CNgsiPfnamV4U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1174"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554041264"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>eiga</span> - Sek, 2019-31-03 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/1174#comment-1174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1174#comment-1174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dabar kokia būsima eiga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dabar kokia būsima eiga šilumos ūkio ir kitų strateginių savivaldybės sričių. Reiškia pasikeitus valdžiai, naujam rinktam merui ir tarybai nuo kaip jie prisieks pirmam tarybos posėdį, iš kart atsakomybė už kas vyksta. Ir kaip elgiasi toliau. Tai yra pagal LR Vietos sav. įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Kitas 16 str., 2., 40) aiškiai nusako tarybos išimtinę kompetenciją, kur dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų......plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimų išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1., meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal LR Konstitucijos 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. - Reiškia jau ši besibaigiančios kadencijos taryba nesimatė, kad pagal savo išimtinę kompetenciją aiškiai kontroliuotų kas dedasi dėl šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys" kur po nepriklausomais per valdybas įvesti .. o į tokias pozicijas šiaip sau nuo gatvės neprileido. Tad būsimas meras ir taryba iš kart tampa atsakingi ir atskaitingi bendruomenei už kas dedasi per šias ir kitas sritis. Dėl šilumos tinklų konkrečiai situacija matosi. Ar ir toliau savo atsakomybės ribose leidžia per teismus primokant iš savo biudžeto - esmėj kaip imitacija vyksta be kol kas konkretaus rezultato, apart ir toliau primokėt teisininkams. ir teismus darbais apkraut. Ar tuo pačiu naujoj taryboj steigia darbo grupę ar laikinąją komisiją, kur užsibrėžia aiškius tikslus ir terminus ir patys tiesiai į derybas išeina. O išklausę ataskaitas už kas vyksta, aiškiai susidėlioja lėšų sumas teisininkams sumokėtas bei pasiaiškina, ar savivaldybę atstovaujantys teisininkai per konkursus parinkti ir pagal kokius kriterijus, taip pat įvertindami kad per ilgai viskas vyksta - priima atitinkamus sprendimus už ką ir patys atsakingi. Ir informuoja visuomenę. kaip ir dėl ,,Dzūkijos vandenų', kaip finansiniai srautai naudingai alytiškiams cirkuliuoja ir kaip ten jei į Nemuną atliekos... - kad alytiškiams įtartinų klausimų neliktų. Nes kaip šiam straipsnį aiškina tik savivaldybės administracijos direktorius, kol kas neaišku ar jam įgaliojimus davė šios kadencijos tarybos nariai, kad jis kaip už jų išimtinę kompetenciją spręstų? Darytų išvadas, kur kol nėra galutinių teismų sprendimų dėl galimų būt konkrečių sumų mokėt - čia dar neaišku kokiomis sąlygomis tai pačiai savivaldybei atsilieps ir ar ji iš vis pajėgi bus? Nes viena aišku, tik dėl vienos srities per savivaldą taip ilgai ir gana brangiai klampinėtis šiais laikais sau to niekas neleidžia. Nes kenčia kitų klausimų sprendimų kokybė ir tai aiškiai jaučiasi. Nes praktiškai per visas sritis savivaldoj situacijos įtemptos. Daug emocijų, lėšų.. ir reikiamo rezultato, kad gerėtų bendras alytiškių gerbūvio lygis - NĖRA. Priešingai, jei dar strategijoj patvirtinę kaip gelbėjimą atseit stengsis neviršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo, kaip jau prie esamo 2,4 proc. daug ir dar blogėt - na kiek gi galima? Taip neatsakingai valdytis, kaip aplink sugeba daug sėkmingiau. Nes negalima taip negerbt savo miesto, o per tai ir savęs, per savivaldą. Ar kodėl kiti ir klupę iki tol per savivaldą sugeba keltis, Alytus ne?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1174" token="FS87rIaI80rcR7KGotC0TuMs-FMnzt-EHGSMDRFzuvo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1173"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554015071"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl stengimosi</span> - Sek, 2019-31-03 - 09:51</p> </li> <a href="/comment/1173#comment-1173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1173#comment-1173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jei patys į tokias temas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jei patys į tokias temas veliasi tai galima pasidalinti nuomone dėl stengimosi. Kur garsiais lozungais besiremiant gaunasi kiti vaizdeliai alytiškių labui. Reiškia nepriklausomybės pradžioje būnant policijos vadovu Alytuje per Lietuvą netekta daugiausia įmonių. Kur pavyzdžiui Utena tuomet ir dabar išlaikius Alytuje prarastas analogiškas įmones. Utena kaip jas turėjo taip ir dabar sėkmingai vysto. Reiškia mero poste per kadenciją netekta tradicinių ,,Alytaus duona". pasaulinio lygio coca-cola. Gyventojų mažėjimas paūmėjo ir sugebėta per strategijas patvirtint atseit, kad 4 proc. neviršytų. Rūpinasi atseit. Kaip Kaune sustabdė mažėjimą ir pasiekė daugėjimą tiek per metus, kiek Alytuj mažėja ir į kitą pusę pasukę. Reiškia rinkimus laimėjo komitetas su 13 vietų taryboje, dabar vos 3 ištempė. Su likusiomis strateginėmis savivaldybės įstaigomis per valdybas po nepriklausomais, kur neaišku į kurią pusę didelius pinigų srautus iš vis reguliuoja. Dėl šilumos tinklų kur jau seniai procesai pradėti dėl atgavimo šios kadencijos per akis. Kad jau ir perimta būtų. O ne teismų per visas instancijas sprendimai ir dar pabaigos nesimato. Dėl ,,Dzūkijos vandenų" - ten kažkaip ir įtartina tylu net per tarybos lygį. Ar dėl į Nemuną ... - šiuo metu aiškumo nėra. Reiškia kur prieina - ten -- - ir vis po gražiais lozungais. Stengiasi. Ir po savęs palieka - apart stengiasi tik didėjančios bėdos jau į pūlinius pavirtę. Kuriuos bando po pigiais triukais pridengt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1173" token="rPoJCol6sv0Jw15pmH7Bm60q9uCZmILGWGG0Egk1u4E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1172"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554013258"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ramiau</span> - Sek, 2019-31-03 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/1172#comment-1172" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1172#comment-1172" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per metinė ataskaitą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per metinė ataskaitą besibaigiančios kadencijos meras jei reziumavo, kad per metus su gyventojais priėmime priėmė net 34 - čia per mėnesį tiek normaliai turėjo, o ne per metus reiškia labai rūpi gyventojai. Jei su verslininkais 27 susitikimus turėjo - tai ką jie ten sprendė? Kad gyventojų mažėjimo neviršyti 4 procentų kur dabar esamų 2,4 procentai kaip mažėja virš 1000 per metus jau baisu. o čia jau planuoja, nors pagal statistiką kurią gauna gal ir mato, kad dar didėja gyventojų mažėjimas. Kol sprendžia per kadenciją dėl šilumos tinklų čia esmėj tik kaip imitacija sunkiausiu keliu per teismus ir teisininkus primokant dar, o ne patiems tiesiai kur kiti ir patys sugeba, čia daugiau parodija. Pateisint, kad per kadenciją nepasiekta kas jau galėjo ir būt padaryta. Ir šiam atvejį kiti, bet ne patys alytiškių rinkta valdžia su gerais atlyginimais, stengiasi. Kur kaip besistengtų, bet kiti prie vaišių stalo dalijasi. Vėl įdomu, kaip ten dėl į Nemuną gal atliekų jei paleidžia, kur pradžioje skandalai buvo? Kažkaip to stengimosi žmonių labui tikro nesimato. Apart kaip prisidengia vieni po kitų klaidom ir dar smagiau laviruoja.. Ir tik tuštėjančio biudžeto sąskaita. Tai jei per šią kadenciją pasiekė, kad per vieną kalendorinę dieną mažėja kažkur grubiai virš 30 alytiškių, dabar regis padvigubinę. Štai taip stengiasi.... Lozungais kaimas mūsų, o pinigai...ir dar neaišku kaip šiam atvejį galutinai teismai išdalins. Tai yra vis kiti lemia, bet ne patys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1172" token="Qe9dflByfRDDSHRT6qvGFDm35yg3TGTKQSXqj4pqPeo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1171"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554011895"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeli, ram…</span> - Sek, 2019-31-03 - 08:58</p> </li> <a href="/comment/1171#comment-1171" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1171#comment-1171" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepyk, Kvietkeli, tavo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepyk, Kvietkeli, tavo naujasis bosas pridarė reikalų, o dabartinis meras srebia ir taiso. Tai tu nesinervink taip :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1171" token="1Ws72AWAYKeRu2VHYTsASbMlLUoeRfjj6CrVuePl5AM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1168"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553960110"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tas gudrumas</span> - Šeš, 2019-30-03 - 17:35</p> </li> <a href="/comment/1168#comment-1168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1168#comment-1168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tas kaip nepakartojamas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tas kaip nepakartojamas gudrumas Alytuje per savivaldą tęsiasi. Nesigirdėjo, kad per tarybos išimtinę kompetenciją kaip priklauso būt nors diskutuojama. Kokie tikslai per šilumos ūkį keliami Alytuje. Perimt ir patiems valdytis, ar vėl pernuomot? Kokiu būdu tai daryt tęsiant per teismus ir patiems alternatyviai bandant sprendimų tiesioginėse derybose ieškot ir tuo bandyt mažint perteklinių lėšų naudojimą? Vėl kadencijos eigoje nesigirdėjo nors kasmetinės analizės kokie konkretūs pasiekti rezultatai ir kokios prognozės. Vienok iš už kuliusių ten įdomių derinių prasismelkdavo. Pav. Vilniuje patys perėmę ten kainos išaugo ir ar Alytuje savo gabumais kažin dar kaip? Įdomiausia, Litesko vadai iš Vilniaus, teisininkai ir teismai iš Vilniaus ir Kauno ir jie dar spręs kokiomis dalimis? Net ir teismai išsigudrino pasiskirstant ir vieni kitų neskriaudžiant. šilumos tinklų valdyboje regis veikėjai iš Vilniaus ir su neblogais atlyginimais, bei gal galimybėm reguliuot srautus? Kad ir perima. Na, o patiems alytiškiams per jų pačių rinktus valdžioje kurie pasirodo kaip ir tarpininkai kiek anie paliks. kokios galimybės paliekama? Jei tvirtinant metinę mero ataskaitą, nors dalis ir kritikuodami, bet patvirtina. O ten prognozės gyventojų mažėjimo neviršyt 4 proc., kaip ir 2,4 proc. esamas gyventojų mažėjimas per metus virš 1000 yra daug..? Vienok rimtos savivaldos, kad patys valdosi, oi kaip sunku įžiūrėt? Jei net švietimo reformą ir kurią visi aplink nesunkiai pasidarę ir pamiršę, Alytuj kur švietimo skyrius turi būt pajėgus nesunkiai atlikt, jei ir tam sugeba kaip nepriklausomą auditą reiškia dar primokėdami suorganizuot -tiesiog žaviai supergudrūs. Kažkaip Alytuj pratylima apie valdymo efektyvumą. Kur labai nepigiai gaunasi kur kitur pigiau ir efektyviau gerus rezultatus pasiekia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1168" token="6gxep0hRKZuArljqYKb7dwLROvH91TWBHOe1MfrcjmA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1167"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553946299"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kas per mada?</span> - Šeš, 2019-30-03 - 13:44</p> </li> <a href="/comment/1167#comment-1167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1167#comment-1167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas per mada šioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas per mada šioje kadencijoje ne patiems dirbt ir spręst problemas, o per teisėsaugą ir teismus veliantis ir dar giriasi kaip dideliais pasiekimais? Per statybos sritį ir ten nuo anksčiau pradėti ir rimtesni projektai ir per teismus skambėjo. Reiškia primokant teisininkams kas visa kaip papildomos išlaidos savivaldybei. Kur kiti patys sugeba išsispręst, čia tarsi ant teisėsaugos dirba... Nors patys gauna gerus atlyginimus, kad sugebėtų. Bet tarsi dar pradubliuoja per teisėsaugą... Gaila, kad šioje kadencijoje būt rimta opozicija, būt paskaičiavę kiek išlaidų per teisininkus ir teismus išnaudojo kur galėjo ir patys susitvarkyt. Ir už tas lėšas efektyviai naudojant kiek gero alytiškiams buvo galima padaryt. o dabar iš savo vargano biudžeto tarsi stiprina Vilnių ir Kauną, kurie ir taip neblogai laikosi, o patys... vis sunkiau ir sunkiau. Kodėl alytiškiai, savo laiku sugebėję Alytų išvystyt iki šalies mastu lyderių dabar net savo regione kaip.... ne bandantys atsikelt. Vis jiems kiti turi, bet ne patys...?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1167" token="owWO6juGopsgDBzfXk1CWOBl1yIV2Qx4xHmcTLCXdiU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1165"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553937222"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl sukčių</span> - Šeš, 2019-30-03 - 11:13</p> </li> <a href="/comment/1165#comment-1165" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1165#comment-1165" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomus klausimas dėl sukčių?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomus klausimas dėl sukčių? Arba gal kurioje pusėje jie geresni vieni už kitus? Nes ir dabar situacija sudėjus kiek išlaidų ir schemos per kurias dar gal ir bus konkretus rezultatas - labai brangiai gaunasi. Reiškia turtingi alytiškiai. Nes tik turtingi sau taip gali leist. Reiškia straipsnis apie savivaldą reiškia patys valdosi ir sprendžiasi, o vyrauja veikla per teismus ir teisininkus. Ir dar giriasi, kad per tai kaip darbo turi teismai ir teisininkai primokant net iš savo miesto biudžeto ir ne po smulkiai. Kaip ir valdžioje gaunantys gerus atlyginimus ir priedus ir pamiršta paklaust gal ir savęs -gi vyrukai, gal už tokius didelius pinigus reikia ir patiems sugebėt užsidirbt, ir miestui uždirbt? Na Druskininkų meras pats tiesiai per derybų grupę su anais išderėjo druskininkiečių naudai ir be didelio vargo. Druskininkiečiai jau maudosi didelėse nekilnojamo turto kainose dėl nedidelių šildymo kainų.... ir laiku atliktų renovacijų. O Alytuj įpratę, atsilošę su gerais atlyginimais ir dar primokėdami iš biudžeto - ir dar daug vargo iki galutinio rezultato. Ir dar tu jiems pasakyk kas jų kaimuke dedasi. tai reikėjo per rinkimus televizijos laidose Druskininkų mero paklaust -kas Alytuje dedasi ir kaip. Būtų per kelias minutes paaiškinęs apie kiekvieną zigzagą Alytuje. Nes gretimų kaimiškų savivaldybių merai, kad per regiono plėtros tarybą apeit Alytų skirstant lėšas, gerai Alytaus silpnas vietas žino ir regis dar neblogiau jomis naudojasi. Panašu, ir vilniečiams tinkami neblogai užsidirbti... Po ko klausimas -tai kam Alytuje savivalda iš vis reikalinga? Kam tie rinkimai? Kam savivaldybei išlaikyt tokie dideli pinigai skiriami? Gali iš kart tiems iš Vilniaus sakyt -imkit mus ir valdykit...?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1165" token="GdAXRtrQ9SAbzUbgj6fCLcA4faNdo8ptN9Rt5LcapDA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1164"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553933687"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nikas</span> - Šeš, 2019-30-03 - 10:14</p> </li> <a href="/comment/1164#comment-1164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1164#comment-1164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gal pasakysit,kokie proto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gal pasakysit,kokie proto bokštai,atidavė šilumos ūkį Litesko sukčiams ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1164" token="g9fJ8aRwt4EvOBmcLCN_J7NTmUR6-OAfKZGnTRTnwe0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1163"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553933128"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dalykėlis</span> - Šeš, 2019-30-03 - 10:05</p> </li> <a href="/comment/1163#comment-1163" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1163#comment-1163" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra toks dalykėlis, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra toks dalykėlis, kaip savivaldybės išimtinė kompetencija. Kurią nusako LR Vietos sav. Įst. 3 str., 9. - išimtinė tarybos kompetencija, tai Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybėms institucijoms. Tad po kiek opiumas Alytuj?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1163" token="2TVwnNUkAplLyEnyWubsXl1oaD2sILG5mJ1C_BznS7U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1161"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553931231"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Šeš, 2019-30-03 - 09:33</p> </li> <a href="/comment/1161#comment-1161" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1161#comment-1161" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar pagal tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar pagal tarybos išimtinę kompetenciją buvo savo laiku priimti sprendimai? Kad gal patys nesugebam, nors Druskininkuose sugeba, tai kreipiamės į teisininkus? pav. tegu jie mums už mūsų išimtinę kompetenciją iškelia savivaldybės įmonės tikslus ir derisi per teismus? Ar buvo konkursas parinkt teisininkų firmai, kuri tai geriau ir pigiau atlikt galėtų? O gal iš vis strateginių Alytaus reikalų tvarkymą atiduokim kokiems vilniečiams ar panašiai? o patys dėl likučių, kurių visiems pasidalint neužteks vis labiau, imituokim kol sveikatos turėsim... Kam vystytis kaip Druskininkai ar Utena, kuri iki šiol išlaikiusi Alytuj buvusias analogiškas įmones ir kurias Alytus praradęs per mandrumus? Kam patiems užsidirbti per savivaldą, kaip galima po saujele lengviau..? Nors ir tai nervų kainuoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1161" token="Rkvb_LaI7oe_LM-8z_fxR1b_40Zor5nQQHSTZSEfZXE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1160"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553930479"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl sutaupytų</span> - Šeš, 2019-30-03 - 09:21</p> </li> <a href="/comment/1160#comment-1160" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1160#comment-1160" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jei tokius milijonus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jei tokius milijonus sutaupytų Alytuje, tokio didelio gyventojų mažėjimo nebūtų.. Nes lepintųsi sutaupytuose... Juolab šilumos tinklai tik viena iš n sričių per savivaldą. Kur kitose srityse, tai net tarp aplinkinių savivaldybių išsiskiria negebėdami švietimo pertvarkų atlikt, apie rimtas strategijas net neklausk, o tai .... Net Kvartalines namų renovacijas aplink Druskininkai, Birštonas... kaip ir pamiršę. Atliekų tvarkymo kainos rinkimų metu net Druskininkų meras neiškentęs analizavo. Kad druskininkiečiams atliekų tvarkymas pigiau lyginant su alytiškiams, už tai verslams daugiau.. Nors Druskininkuose mažiau gyventojų ir atstumas iki Alytaus sąvartyno tik į vieną pusę apie 50 km. Tai pagal rinkos dėsnius alytiškiams lyg ir pigiau turėtų būt. Vėl Druskininkai patys derėdamiesi su Litesko dar prieš kelis metus viešino, kad ir dėl renovacijų bei išsiderėjimo su Litesko druskininkiečiams drastiškai tada beveik perpus atpigo šildymo kainos. Net ponai turintys namus užmiesčiuose ten kėlėsi į daugiabučius namus. Nes daug pigiau ir efektyviau... Vargo mažiau. To dėka Druskininkuose nekilnojamo turto kainos kokios lyginant su Alytumi? Kiek kartų skiriasi? Palyginimui šiuo metu Druskininkai pradėję statyt Kongresų rūmus. Vertė virš 30 milijonų eurų. Kaip jų metinis biudžetas. Tai jeigu Alytaus lygiu kapstytis - nuo tokio objekto kur klaidelė ir jei laiku neištaiso - jų savivaldybei būt bankrotai.. O jie eina į priekį ir išsisprendę reikalus, kur Alytuje kapstosi ir pabaigos nėra. Už tai savi pagyrų sau negaili..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1160" token="QWpe2d9kUWG7dChVCupcL3XSASVAgqLgVCCdjxuQenw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1159"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553929516"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - Šeš, 2019-30-03 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/1159#comment-1159" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1159#comment-1159" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, kiekvienas veiksmas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, kiekvienas veiksmas savivaldoj kaip ir medalis turi 2 puses. Dabar dėl šio momento valdantieji, kaip ir po opozicija, gana primityviai elgiasi. Paima viešo intereso gynimo epizodą ir po juo - dėkokit jiems visi, kad jie aukojasi dėl alytiškių. O pasigilinus, vaizdelis kitaip atrodo. Reiškia ši istorija prasidėjusi dar anose kadencijose. Kur tada situacija buvo kitokia ir tarybos nariai tuomet priėmė tokius sprendimus. Kaip atsirado tada tų, kurie paskundė Konkurencijos tarnybai šį žingsnį. Ir anie alytiškių labui pirmą išvadą padarė. Po to, ir šie valdžioje tik kitų užvestą procesą TĘSIA. Ir ta tąsa rimtoje savivaldoje galėjo būt ir taip. Per tarybos išimtinę kompetenciją sudaro laikiną komisiją su aiškiai apibrėžtais tikslais ir terminais - ir patys atsiraitoję rankoves derisi. Kaip ir priklauso rimtoj savivaldoj patiems spręstis. Kaip ir jei reikia į teismą kreiptis, formuluoja tikslus, dėl kokių tikslų kreipiasi. Juolab šios besibaigiančios kadencijos mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose atseit su teisininkų išsilavinimais. Štai būt gražu, kad kaip teisininkai patys komisijos priekį akis į akį derėdamiesi su Litesko išsideri komisijos - dar per greitesnius tempus ir su realia jaučiama nauda - šaunu. Dabar pas juos mada ne patys, vis tarpininkus įveda. Keista, vertinant kad šio mero atseit prašė vietos verslai eit į valdžią atrodė, kad su jų kompetencija patys sugebės savivaldos problemas spręstis. O čia - vis kiti turi..? Ir neblogai primokėdami iš biudžeto. Štai čia proto nereikia būnant teisininkams per tarpininkus teisininkus jei kas - į teismus ir dar primokant iš vargano biudžeto nemažas sumas. Juolab, kad sprendimai dar labai lėti ir dar daug vargo. Įvertinam, kad jei šilumos tinkluose ir valdybose po nepriklausomais ir su gerais atlyginimais. Vėl savivaldybei priklausančiuose šilumos tinkluose jei personalas ir gal su neblogais atlyginimais apie 15 etatų virš pusmečio dirba - kur pasiekti rezultatai? Nes pats gyvenu bute ir, kad pajausčiau jų tą sutaupymą, kažkaip nesijaučia realiai. Ir svarbiausia, ar tikrai anie derėtis nenorėjo? Nes pas juos ir situacija pasikeitus... Kaip ir visą laiką šių klausimų sprendimai turėjo būt svarstomi per tarybos išimtinę kompetenciją ir informuojant visuomenę. O čia kaip pogrindį... Juolab, savivaldybės administracijos direktorius šioje besibaigiančioje kadencijoje nėra tarybos narys ir už jų išimtinę kompetenciją jei bando - tai kam ta taryba reikalinga. Nes esmėj kadencijos 4 metai baigiasi ir tas pats - kas nepajudėta galutiniam taške. Juolab regis buvo įmanoma ir ES paramą panaudot jau. Nors dabar bando susigriebt, bet vėl anų įdirbio dėka. O kur pačių gabumų dėka..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1159" token="KR8nsrAiGbdzY1q9cqsGF_c4_MHO0PppEMhvqiPD4vE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1155"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553923483"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Jastremskas</span> - Šeš, 2019-30-03 - 07:24</p> </li> <a href="/comment/1155#comment-1155" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1155#comment-1155" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai šilumos vartotojai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai šilumos vartotojai sutaupo po 5 milijonus eurų per metus, tie keli šimtai tūkstančių, sumokėtų ypač profesionaliems advokatams, atrodo kaip labai gera investicija. Be advokatų kontoros TGS Baltic atsakingai atlikto darbo šis projektas nebūtų pavykęs. Tą visada sakau (ir rašau) savo komentaruose. Kaip ir be mero p. Vytauto Grigaravičiaus, savivaldybės tarybos daugumos, UAB "Alytaus šilumos tinklai" valdybos ir kolektyvo indėlio. Kiekvienas šiame procese turėjo savo vaidmenį, ir visi darbą atliko. Todėl pasidžiaukime pergale, nes drįstu teigti, jog tai didžiausias dešimtmečio laimėjimas, kurio rezultais miestas džiaugsis daugybę metų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1155" token="dJE_09BbOl2MquVIbZsDCxcnOfcifmRmXm0TIZ-vebM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1152"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553883008"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Patikslinu</span> - Pen, 2019-29-03 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/1152#comment-1152" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1152#comment-1152" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsiprašau :... milijono…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsiprašau :... milijono eurų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1152" token="NnAhnu5F3YjfJzxJzP_scaVSxSZ0rVYeXROPnQR9bBk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1151"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553882842"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Patikslinsiu </span> - Pen, 2019-29-03 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/1151#comment-1151" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1151#comment-1151" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Viešoje erdvėje pasirodžius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie šį miestui naudingą sprendimą teisme, pasipylė komentatorių liaupsės valdžios Vytautams ir pilietininkams, vaje, kaip puikiai jie dirbo, kiek turto išsaugojo.<br /> Bet laurus čia pirmiausia kabinti ne jiems, o vilniečių teisininkų kontorai,, TGS Baltic", kurie atstovauja Alytaus miesto savivaldybę teismuose. Ir ne už gražias akis - už paslaugą jau sumokėta iš miesto biudžeto jau keli šimtai tūkstančių eurų. O iki proceso pabaigos milijono litų tikrai nepakaks.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1151" token="yQk8aAOopgmP8fTz9eimuc7JTd_lOKvcxmXcSNmD7LQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=503&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MMNpzPyauUAXA9y5OgMKvD_6p5C5ifkQ21ptoiRwzqQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Mar 2019 16:34:55 +0000 vyrredaktorius 503 at https://www.alytausnaujienos.lt