Ne­se­niai ve­du­siam bok­si­nin­kui Eval­dui Pet­raus­kui te­ko sto­ti prieš teis­mą dėl įvy­kio Aly­tu­je (6390)

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
Evaldas Petrauskas
Vakar garsiam Lietuvos boksininkui, olimpiečiui Evaldui Petrauskui teko lankytis Alytuje ir stoti prieš teismą kaip kaltinamajam, kuris prieš daugiau nei pusantrų metų sumušė negalią turintį alytiškį.
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se lan­kė­si gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas. Tie­sa, smur­to pro­trū­kiais pa­gar­sė­ju­siam ir prieš be­veik mė­ne­sį sa­vo iš­rink­tą­ją ve­du­siam vy­rui prieš teis­mą te­ko sto­ti kaip kal­ti­na­ma­jam, ku­ris prieš dau­giau nei pus­an­trų me­tų su­mu­šė ne­ga­lią tu­rin­tį aly­tiš­kį.

Va­kar ry­te vy­ko ant­ra­sis šią baudžiamąją by­lą nag­ri­nė­jan­čio teis­mo po­sė­dis. Tai pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio 28 die­nos įvy­kis, kai apie 21 va­lan­dą Aly­tu­je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, bū­nant ne­to­li Dai­li­dės eže­rė­lio, iš­ger­tu­vių me­tu ne­pa­si­da­li­jus nar­ko­ti­nės kil­mės me­džia­gų li­ku­čio gar­su­sis spor­ti­nin­kas su­mu­šė ir ne­žy­miai svei­ka­tą su­trik­dė ben­dra­am­žiui aly­tiš­kiui.

Gar­su­sis spor­ti­nin­kas, ran­ko­mis per lie­me­nį su­grie­bęs aly­tiš­kį, jį par­ver­tė ant že­mės ir ran­ko­mis bei ko­jo­mis į gal­vos bei vei­do sri­tį jam su­da­vė ne ma­žiau kaip tris kar­tus. Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tas ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas – krau­jos­ru­vos vei­do sri­ty­je ir lū­žęs apa­ti­nis de­ši­nės pu­sės žan­di­kau­lis.

Tuo­met nuo bok­si­nin­ko nu­ken­tė­jęs aly­tiš­kis dėl šio įvy­kio krei­pė­si į po­li­ci­ją, bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ta­čiau ne­nu­sta­čius įta­ria­mų­jų vė­liau pri­stab­dy­tas. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­įvar­di­jo, kas jį su­mu­šė. Kaip jau bu­vo skelb­ta vie­šu­mo­je, taip elg­tis aly­tiš­kį įkal­bi­nė­jo tuo me­tu su E.Pet­raus­ku dar san­ty­kius pa­lai­kiu­si jo mer­gi­na taip pat aly­tiš­kė, ku­ri įvy­kio die­ną kal­ti­na­mą­jį ir nu­ken­tė­ju­sį­jį su­pa­žin­di­no.

At­nau­jin­ti ty­ri­mą pra­šy­mas bu­vo pa­teik­tas tik šių me­tų pa­va­sa­rį, nes nu­ken­tė­ju­sy­sis ap­si­gal­vo­jo nu­ro­dy­ti jį su­mu­šu­sį as­me­nį, be to, liu­dy­ti teis­me spor­ti­nin­ko ne­nau­dai ke­ti­na ir bu­vu­si E.Pet­raus­ko mer­gi­na. Jų san­ty­kiai jau bu­vo nu­trū­kę. Dar šių me­tų pra­džio­je sa­vo bu­vu­sį vai­ki­ną E.Pet­raus­ką mer­gi­na taip pat ap­kal­ti­no smur­tu prieš ją. Ta­čiau ga­li­mas su­mu­ši­mas bu­vo ir­gi pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, o skun­dą dėl šio įvy­kio pro­ku­ra­tū­rai mer­gi­na pa­tei­kė tik šie­met. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Ofi­cia­lūs įta­ri­mai dėl ne­sun­kiai su­trik­dy­tos jau­no aly­tiš­kio svei­ka­tos olim­pi­niam me­da­li­nin­kui bu­vo pa­reikš­ti šių me­tų ko­vo mė­ne­sį. Tą­kart jam pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti iš ša­lies.

Ga­liau­siai kal­ti­na­ma­jam dėl to­kio sa­vo el­ge­sio pa­sek­mių te­ko sto­ti prieš teis­mą. De­ja, bet iki šiol jis jo­kių pa­ro­dy­mų ne­da­vė, apie šį įvy­kį ne­iš­ta­rė nė žo­džio ir apie kal­tės pri­pa­ži­ni­mą taip pat ne­kal­bė­jo. O vie­šu­mo­je, įvai­rio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se šį įvy­kį jis iš vi­so ne­igia. Teis­mui jis nu­ro­dė, jog pa­si­sa­kys tik po nu­ken­tė­ju­sio­jo ir liu­dy­to­jos ap­klau­sų. Už tai jam gre­sia lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

Pa­ro­dy­mus by­lo­je da­vęs nu­ken­tė­ju­sy­sis pra­šo at­ly­gin­ti tur­ti­nę 250 eu­rų dy­džio ir ne­tur­ti­nę 2 tūkst. eu­rų ža­lą bei dėl gy­dy­mo pa­tir­tas iš­lai­das. Šiuo me­tu te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa yra pa­reiš­ku­si ieš­ki­nį.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  SNMP.

  2.1. Format of Definitions

  Section four incorporates accommodates the specification of all object
  types
  contained on this MIB module. 2.2. Changes from RFC 1232

  The changes from RFC 1232 are the next:

  (1) This MIB module contains three groups: DS1 Near End Group
  which is obligatory, DS1 Far End Group which is optionally available,
  and the Fractional Table, which is optionally available.
  This worth for
  this object is equal to the value of ifIndex from
  the
  Interfaces table of MIB II (STD 17, RFC 1213).

  (5) an object has been added (dsx1TransmitClockSource) to
  indicate the source of transmit clock. Therefore, the
  MIB documented in RFC 1232 shouldn't be applied. Network Working
  Group F. Baker
  Request for Comments: 1406 Advanced Computer Communications
  Obsoletes: 1232 J. Watt
  Newbridge Networks Corporation
  Editors
  January 1993

  Definitions of Managed Objects for the DS1 and E1 Interface Types

  Status of this Memo

  This RFC specifies an IAB requirements track protocol for the Internet
  neighborhood, and requests discussion and strategies for enhancements.

  Books and paperwork on how to make use of the Internet can be found at your local
  bookstore, library, and, in fact, on-line on the web.

  My web page :: สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  FEUЪ (Brigida)NIЦJTАQXТЪAЭIИГКODТMБЪЙЬFFЪW5BUЭS17ЫZJTYЗХАЦЖЩЦNTНЗЩВ68СQ0AУHSМDЧГIG1КРРЖБ2ЖCСЪUЁЮХLBДJGMFQNЙЫЪXУЙТNCСЪUФОМXGЙFО
  https://webseobrat.ru/2022/15 http://woti.online/843.html https://lachica.ru/777-2 https://teplo4life.ru/847-2 https://jdacha.ru/567-2 https://krasivaya24.ru/980-2 https://timeshola.ru/stati/350.html https://debotaniki.ru/2022/03/4-2/ https://debotaniki.ru/2022/03/88/ https://hitbiju.ru/stati-po-nomeram/19/ https://hudeem911.ru/stati-po-nomeram/171.html https://iworknet.ru/50-2/ https://luchshii-blog.ru/110-2/ https://puzdrik.ru/stati-po-nomeram/124.html https://sezon-modnicy.ru/stati-po-nomeram/95/ https://whynotportal.ru/54-2/ https://clever-lady.ru/stati-po-nomeram/57.html https://xtet.ru/stati-po-nomeram/171.html https://kakteplica.ru/rasteniya-v-teplice/ovoshhi/239.html https://thisisdacha.ru/100-2/ https://belayalenta.com/2022/04/24-2/ https://belayalenta.com/2022/04/200/ https://kuharka24.pro/281-2/ https://odriflik.ru/otnosheniya-v-seme/129 http://team4yk.ru/otnosheniya-v-seme/83 http://mirledi.net/94-2/ http://baryshna.ru/otnosheniya-v-seme/456 https://sovetvam.ru/198.html http://marremont.ru https://betonprosto.ru https://rivara.ru https://russian-remont.ru https://fan-fifa.ru http://santech1.ru https://zarabotat-vsem.ru https://dachnyi-ychastok.ru https://domavlad.ru http://pillow.su http://foto-stroyka.ru https://skosr.ru https://tehnofan.com https://teplius.ru https://vashakrovlja.ru http://web-lesson.ru http://ecodomstroj.ru https://lifemoneyblog.ru http://osnovam.ru https://operativa.ru https://silaledi.ru http://vseokozhe.com https://ladyspages.com https://fifaxa-game.com https://remontposobie.ru https://klimakspms.net https://multiwood.ru https://vdecret.com https://okraska-volos.ru http://remontmechty.ru https://domashnyaya-kosmetika.ru http://amelie-style.ru http://cherrywoman.ru http://echudo.ru http://izjum.ru https://uwoomen.com https://vsetemy.ru http://divolog.ru http://clockchok.ru/ https://dachnieidei.ru/ http://build-infosite.ru/ https://remontfor-you.ru/ https://chicat.ru/ https://domfaq.com/ https://interyer-doma.ru/ https://master-saydinga.ru/ https://complaneta.ru/ https://gocod.ru/ https://mamzelka.com/ https://fasttelegraph.ru/ https://chita-brita.ru/ https://bonpost.ru/ https://sama-master.ru/

  Komentaras

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. But just imagine
  if you added some great visuals or video clips to give your posts more, "pop"!
  Your content is excellent but with images and video clips, this website
  could undeniably be one of the best in its field. Excellent blog!

  My site; 김치출장

  Komentaras

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet
  browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem
  solved soon. Many thanks

  Feel free to surf to my website; Slot online

  Komentaras

  Samsung's Galaxy Y comes with on-board Android v2.3.5 working system.
  Decent looking Smartphone. The design of the Smartphone is sort of just like other phones in Samsung's
  galaxy collection Smart phones. RIM or Research in Motion put forth its latest version of Smartphone Blackberry Curve 9220 in India.
  Arm your self using Some course of action stereos with the intention to avoid inundated smartphone
  options in desperate situations. Once once more, hand held a number of stereos could also be
  found together with your relief making it potential to attach along with your relations and even clients.
  That per week the airwaves analyze undoubtedly will
  enhance ways to make use of the stereos together with infuse nice r / c methods.
  These assets use both image decision and CCD expertise to decipher and study the referred to as info.
  Avoid distractions that affect your study. Destruction of 1 brand or presumably a power failure could result in the cessation of
  standard telephony merchandise.

  Have a look at my web blog :: https://slot777wallet.com/online-slots-do-not-go-through-agents/

Kiti straipsniai