Aly­tiš­kio Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vo Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko pri­va­čia­me Ry­to Ra­sos ja­po­niš­ka­me so­de sa­vait­ga­lį vie­šė­jo bū­rys gar­bių sve­čių ir ge­rų drau­gų. Kul­tū­ri­nė­je...
Bėgdami ilsėtis į gamtą, dažnai tikimės praleisti laiką kuo įmanoma smagiau ir turiningiau. Kartais iš to jaudulio, norėdami nusimesti rutinos naštą nuo pečių, išlekiame paskubomis, gerai neapmąstę, ko gi gali prisireikti nuvykus į stovyklavietę. Taip gamtos apsupty praleistas laikas, kuris turėtų būti skirtas poilsiui ir ramybei, gali tapti daug labiau varginantis nei tikėtasi. Todėl pravartu nepamiršti kelių labai praktiškų daiktų:
Turbūt daugelis žmonių vis dar dievina skaityti knygas. Nors atrodo, jog išmaniosios technologijos beveik pakeitė skaitymo malonumą, taip yra toli gražu ne visiems. Vartyti knygų puslapius mėgsta ne...
„Svar­biau­sia, kad, dir­bant prie bi­čių, bū­tų ma­lo­nu, bet ne bai­su“, – taip no­rin­tiems įnik­ti į bi­ti­nin­kys­tę pa­ta­ria Edi­ta Pa­tins­kie­nė, su vy­ru šiuo me­tu pri­žiū­rin­ti 44...
Daiva Pakalniškienė (nuotr.) – profesionali vizažistė ir mados stilistė, padariusi sėkmingą karjerą ir turinti darbo patirties visame pasaulyje: Niujorko mados savaitėje, filmuose, su dizaineriais,...
Sa­ku­rų alė­ja Ža­lio­jo­je gat­vė­je, Se­na­mies­čio skve­re ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, „Ry­to Ra­sos“ so­das ir tarp­tau­ti­niai bon­sų bei ja­po­nis­ti­kos fes­ti­va­liai Aly­tu­je, kul­tū­ri­nis...
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ko kny­gos „Pra­ei­tis tarp mū­sų: Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bui – 15 me­tų“ su­tik­tu­vės. Lei­di­nys skir­tas Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo 15-os me­tų...
Alytaus rajono kaimo bendruomenės ir šiemet įgyvendins projektus, kurių metu organizuos gyventojų laisvalaikį, renginius, dalinsis gerąja patirtimi, didins bendruomeniškumą. Žemės ūkio ministerija...
Šiemet pandemija savavališkai koreguoja bet kokius planus. Ne išimtis ir vasaros atostogos – kol kas niekas nedrįsta prognozuoti, kokiomis kryptimis bus galima laisvai keliauti. Taip pat lieka nemaža...
Mobilusis telefonas yra tarsi mažas visraktis mūsų kišenėje, kuris nuolat įgyja vis naujesnių funkcijų. Dar prieš dešimtmetį, dauguma iš mūsų naudojome paprasčiausiai mygtukinius telefonus, bet dabar...
Paskutiniai metai mūsų gyvenime buvo kitokie. Dėl kilusios pandemijos praktiškai visi kur kas daugiau laiko turėjome praleisti namuose. Tiesa, tai šiais laikais jau nebėra taip sudėtinga, kadangi...
Kū­ry­bos ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te pa­si­rin­ku­si Ry­te­nė Mor­kū­nai­tė pa­aug­lys­tė­je bu­vo su­ma­niu­si tap­ti kon­di­te­re, ta­čiau mais­to ga­mi­ni­mas taip ir...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Mi­ros­la­vo sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Aud­ro­nė Grans­kie­nė sep­ty­nio­li­ka me­tų va­do­vau­ja ir Ku­me­čių kai­mo...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.