...netylėsiu… (1280)

Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta die­na gy­ve­ni­mas te­ka be Žmo­gaus, su ku­riuo pas­ku­ti­niu me­tu ypa­tin­gai daug ir ar­ti­mai ben­dra­vo­me... Šian­dien mes su Juo at­si­svei­kin­si­me, bet Jis am­žiams iš­liks mū­sų vi­sų šir­dy­se ir pri­si­mi­ni­muo­se...

Su šiuo Žmo­gu­mi mes abu per­ėjom ug­nį ir van­de­nį. Bu­vo lai­kas, kai de­gė­me ne­apy­kan­ta vie­nas ki­tam, bet abu kar­tu ra­do­me vi­di­nių jė­gų vie­nas ki­to at­si­pra­šy­ti, pri­pa­žin­ti klai­das ir, vi­sus ne­su­ta­ri­mus bei nuos­kau­das pa­li­kus pra­ei­ty­je, dirb­ti var­dan mies­to ir žmo­nių.

Gruo­džio 16 die­ną bū­tų ly­giai mė­nuo, kaip Jur­gis Kras­nic­kas po 30-im­ties me­tų at­si­sa­kė ta­ry­bos na­rio man­da­to ir pra­dė­jo ei­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Tvir­tai ži­nau, kad tai pa­da­rė ne dėl pos­to ir ne dėl at­ly­gi­ni­mo. Jis šiai au­kai ry­žo­si dėl Aly­taus mies­to ir aly­tiš­kių ge­ro­vės. Jis ma­tė, kad mies­to val­dy­me da­ro­mos ne­grįž­ta­mai skau­džios ir ža­lin­gos klai­dos, dėl to ry­žo­si, dar kar­tą, kaip sa­kė, „pas­ku­ti­nį kar­tą“, sto­ti prie mies­to vai­ro.

Ži­nau, šis mė­nuo jam bu­vo ypa­tin­gai sun­kus ir pil­nas emo­ci­nio krū­vio. Kai kam la­bai ne­pa­ti­ko, jog jis ta­ry­bos bu­vo pa­skir­tas di­rek­to­riu­mi, to­dėl vi­są šį lai­ką da­rė vis­ką, kad jį pa­lauž­tų... Vis­ką jis man yra pa­pa­sa­ko­jęs ir vis­ką pra­dė­siu vie­šin­ti po Jur­gio Kras­nic­ko lai­do­tu­vių... Ne­ty­lė­siu... Ži­nau, kad Jur­gis to no­rė­tų...

Prieš me­tus, kai Jur­gis Kras­nic­kas gu­lė­si į li­go­ni­nę ope­ra­ci­jai, su­si­ti­ko­me iš­va­ka­rė­se at­si­svei­kin­ti... Ta­da juo­ka­vo: „Lau­ru­te, ne­bi­jau aš mir­ti. Jei po ope­ra­ci­jos ne­pra­bu­siu, pa­ža­dėk, kad prie ma­no ka­po duo­bės pa­sa­ky­si gra­žią kal­bą apie ma­ne.“

At­sa­kiau: „Jur­gi, bai­kit Jūs tuos sa­vo juo­kus. Vis­kas bus ge­rai. Gy­ven­sit il­gai. Mes dar tu­rim kar­tu pa­da­ry­ti daug dar­bų mies­tui, nes per tuos me­tus, kai py­ko­mės, tiek daug bran­gaus lai­ko pra­ra­dom...“

Pas­ku­ti­nė­mis Jo gy­ve­ni­mo die­no­mis daug ben­dra­vo­me. Da­bar, kai Jo ne­te­ko­me, pa­gal­vo­ju, pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis Jis bu­vo ypa­tin­gai keis­tai jaut­rus...

Ne­bi­jo­jo mir­ti, bet la­bai la­bai la­bai no­rė­jo kuo grei­čiau su­for­muo­ti sa­vo ko­man­dą ir dirb­ti mies­tui. La­bai to no­rė­jo... La­bai. Bet kai kas jam to pa­da­ry­ti ne­lei­do ir blo­ka­vo... De­ja...

...Li­ko tik pri­si­mi­ni­mai, pas­ku­ti­niai po­kal­biai, ži­nu­tės, gim­ta­die­nio pro­ga pa­do­va­no­ta kny­ga... Ir šiais me­tais rug­pjū­čio 31 die­ną Jur­gio bei jo žmo­nos Vi­ly­tės ir sū­naus Vy­tu­ko mums su ma­no sū­nu­mi Vin­cen­tė­liu rug­sė­jo 1-osios pro­ga pa­do­va­no­tas ka­ti­nas Snie­gis-Ra­ke­ta... Bal­tas... Toks pat ne­nu­ora­ma ir toks pat stai­gus kaip ir Jur­gis…

Kai skųs­da­vau­si Snie­gu­čio pri­da­ry­to­mis niek­šy­bė­mis, Jur­gis sa­ky­da­vo: „Lau­ru­te, ši­tas ka­ti­nu­kas ypa­tin­gas, gi iš ma­nęs jį ga­vai, ka­ti­nas vi­sai kaip aš, tai ko tu ste­bie­si? Tu­rėk var­ge­lį“...

 

Mir­tis mus su­nai­ki­na, ar­ba iš­lais­vi­na. Iš­va­duo­tiems, nu­ė­mus naš­tą, lie­ka kaž­kas ge­res­nio, su­nai­kin­tiems nie­ko ne­lie­ka; pra­žū­va ir ge­ra, ir blo­ga“. Se­ne­ka

 

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kierre.info - Hỏi Gì Cũng Biết. Giải đáp tất cả các câu hỏi trong cuộc sống xung quanh bạn một cách chính xác nhất. Bao gồm các câu hỏi là gì, tại sao, như thế nào, là ai, ở đâu, làm thế nào...
  Address: 281 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
  Zipcode: 11113
  Phone number: +84383294435
  Mail: kierre.info@gmail.com

  Follow us:

  https://www.youtube.com/channel/UCaehx72Jeiv_yWccnoshXdg
  https://www.pinterest.com/kierreinfo/_saved/
  https://www.facebook.com/Kierre-103326488924568
  https://twitter.com/kierreinfo
  https://myspace.com/kierre.info

  Komentaras

  Kierre.info - Hỏi Gì Cũng Biết. Giải đáp tất cả các câu hỏi trong cuộc sống xung quanh bạn một cách chính xác nhất. Bao gồm các câu hỏi là gì, tại sao, như thế nào, là ai, ở đâu, làm thế nào...
  Address: 281 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
  Zipcode: 11113
  Phone number: +84383294435
  Mail: kierre.info@gmail.com

  Follow us:

  https://www.youtube.com/channel/UCaehx72Jeiv_yWccnoshXdg
  https://www.pinterest.com/kierreinfo/_saved/
  https://www.facebook.com/Kierre-103326488924568
  https://twitter.com/kierreinfo
  https://myspace.com/kierre.info

  Komentaras

  Обещать бады ради мужчин для повышения либидо и потенции, китайская медицина.
  Женские возбудители и афродизиаки. Всетаки дозволительно Заказать тут :
  fito-shop.in.ua

  Komentaras

  Подобно работает приватный риэлтор знают немногие, потому сколько привыкли видеть специалиста сообразно недвижимости перед «крылом» агентства, но приобретя испытание посредник начинает самостоятельное проведение сделок купли-продажи.
  [url=https://realtornamillion.ru/]realtornamillion.ru/[/url]

  Komentaras

  Тут вам просто также стремительно сумеете поймать необходимую ради вас mp3 музыку, внимать интернет песенки безвозмездно также формировать плейлисты в отсутствии регистрации Наиболее свежайшие mp3 новшества 2022 годы. Загрузить новейшие бестселлеры....
  Больше информации по ссылке: [url=https://z1fm.online/]популярные песни 2022[/url]

  Komentaras

  Обещать бады для мужчин ради повышения либидо и потенции, китайская медицина.
  Женские возбудители и афродизиаки. Всетаки дозволительно Обещать тогда :
  fito-shop.in.ua

  Komentaras

  порево бухих https://poebon.club/ русское порево отцов

  домашнее порево вк https://poebon.club/categories/domashnee/

  [url=http://magic-stones.com/product/cherepashki-137/]внучка порно онлайн[/url]
  [url=http://www.ourphotos.nl/2021/05/12/hallo-wereld/#comment-626]домашнее порно ебать молодую[/url]
  [url=https://kakidamakotodama.blog.ss-blog.jp/2022-01-20?comment_success=202…]секс в нижнем[/url]
  [url=https://ideroism.net/2020/04/22/hello-world/#comment-2103]скачать бесплатно порно лет[/url]
  [url=http://ibnfotoh.com/2020/05/07/2477-2/comment-page-1067/#comment-267530… порно ебут жену[/url]
  [url=http://dwmbeancounter.com/QA/index.php?qa=69265&qa_1=why-you-should-hav…]первый в попу домашние порно[/url]
  [url=https://alemil.com/how-logging-can-simplify-complex-problems#comment-id… большая талия[/url]
  [url=http://laboratoriopasteur.mex.tl/?gb=1#top]скачать порно мп3[/url]
  [url=http://ichibun-ichi.com/info/index.cgi?sid=AtfbsOUefa]голые большие взрослых женщин[/url]
  [url=https://djkentanabe.webs.com/apps/guestbook/]красивое порно скачать торрент[/url]
  4a13140

  Komentaras

  На нынешний день игроки из России могут столкнуться чуть с одной проблемой — блокировкой игрового клуба в интернете. Поэтому власть казино онлайн прилагает постоянно усилия ради того, воеже круг потенциальный посетитель смогу получить доступ ко всем развлечениям, доступным для сайте.
  [url=http://happyrest.ru/]онлайн казино[/url]
  [url=http://mih26.ru/]admiralxxx[/url]
  [url=http://bel-bereg.ru/]адмирал ххх[/url]
  [url=http://xn----7sbqmtbri4a.xn--p1ai/]azino777 вход[/url]
  [url=https://www.teogames.ru/]онлайн казино[/url]
  [url=http://xn--80afejusarp.xn--p1ai/]онлайн казино[/url]

  Komentaras

  Мостбет казино – игорное убежище, которое свободно на платформе одноименной букмекерской конторы. Своим посетителям игровой клуб предлагает качественный софт известных брендов, участие в программе лояльности и регулярных турнирах. Основная аудитория Mostbet казино – пользователи из стран СНГ и России. Чтобы их удобства на портале предусмотрено русскоязычное список и возможность исполнять ставки российскими рублями.
  [url=http://mspa7520.ru/]казино гранд[/url]
  [url=http://www.tsvetybd.ru/]гранд казино[/url]
  [url=https://bestmostbet.com/]мостбет[/url]
  [url=http://suz-vak.ru/]mostbet скачать[/url]
  [url=https://novshkola.ru/]селектор казино[/url]

  Komentaras

  Подобно работает приватный риэлтор знают немногие, потому что привыкли видеть специалиста сообразно недвижимости под «крылом» агентства, только приобретя попытка маклер начинает самостоятельное проведение сделок купли-продажи.
  [url=https://realtornamillion.ru/]realtornamillion.ru/[/url]

Kiti straipsniai