Vyriausybė trečiadienį nutarė atsisakyti mėgėjų žvejybos ir plaukiojimo valtimis Žuvinto gamtiniame rezervate.
Įvai­riais bū­dais žmo­nės svei­ka­ti­na­si, stip­ri­na sa­vo imu­ni­te­tą. Ne vi­si, ku­riems rū­pi jų ge­ra sa­vi­jau­ta, su­ka į vais­ti­nes pa­pil­dų ar ki­tų me­di­ka­men­tų. Or­ga­niz­mą...
Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) dirbs ir šventinėmis dienomis, išskyrus Kūčių bei 2021 m. sausio 1 dieną.
Vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad, ky­lant ser­ga­mu­mo krei­vei, dau­giau­sia kal­ba­ma apie tai, kaip ap­si­sau­go­ti nuo vi­ru­so, ta­čiau yra ir ant­ro­ji me­da­lio pu­sė – pa­mir­šę dės­nį, kad...
Dovanų paieška kartais tampa tikru galvos skausmu: juk visada tikimasi, kad solenizantą įteikta dovana tikrai maloniai nustebins.
Dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos lap­kri­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je an­trą kar­tą per šiuos me­tus pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ver­sli­nin­kų nuo­tai­kos sub­ju­ro. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ap­klau­sos...
Dėl pačių įvairiausių priežasčių (sveikatos problemos, darbo netekimo ir t.t.), asmuo gali tapti nemokiu. Kai reikia padengti finansinius įsipareigojimus, tačiau to nebepavyksta padaryti dėl...
Kartais net sunku suskaičiuoti, kiek daug mūsų namuose yra skirtingų įrenginių – bent po keletą prietaisų galėtume atrasti praktiškai kiekviename kambaryje. Akivaizdu, kad visi jie turi daug įtakos ir...
Vis žemiau krentant lauko temperatūrai mes susirūpiname savo sveikata, rengiames šiltesniais rūbais, į lauką nebeiname be kepurės ir šaliko. Tačiau žiemos metu būtina pasirūpinti ne tik savo kūno...
Miegamasis – jaukiausias ir intymiausias namų kampelis, skirtas poilsiui. Norint, kad kokybiškas poilsis būtų užtikrintas, svarbu išsirinkti tinkamus miegamojo akcentus.
Di­dis že­mai­tis Si­mo­nas Dau­kan­tas sa­vo vei­ka­le „Dar­bai se­no­vės lie­tu­vių ir že­mai­čių“ įra­šė to­kius žo­džius: „Kas ga­li bū­ti mei­lin­ges­niu žmo­gui, kai­po il­sė­tis po tuo ąžuo­
Automobilio priežiūra kiekvienu metų laiku gerokai skiriasi. Žiemą vairuotojams reikalingesnės vienos detalės, o vasarą visai kitokios. Taigi, kokios auto detalės yra perkamiausios tam tikrą sezoną?...
Premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamas ministrų kabinetas pirmadienį vykusiame Vyriausybės posėdyje patikslino sekmadienį priimtus griežtesnius karantino ribojimus. Ministrų Kabinetas sukonkretino,...
Žmonių veiklai ir pramonės industrijai nesustojamai augant, vis labiau aktualus tampa vandens panaudojimo ciklas, kad galėtume mėgautis nenutrūkstamais kokybiškais procesais ir kaip galėdami mažiau...
Jau dvi­de­šimt me­tų, ly­giai tiek, kiek gy­vuo­ja Dzū­ki­jos LIONS klu­bas, tę­sia­si gra­žus „liū­tų“ ben­dra­vi­mas su Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.