Ukrainoje tęsiantis Kremliaus pradėtam karui, Lietuvoje daugėja dėl Rusijos juridiniams ir fiziniams asmenims pritaikytų sankcijų įšaldyto turto bei pilnėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga „Orūs na­mai“ prieš pus­an­trų me­tų iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo dvi­aukš­tį pa­sta­tą Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, tu­rė­da­ma...
Siekiant paskatinti jaunus žmones rinktis ūkininkavimą ir kurtis kaimiškose vietovėse, jiems šiemet numatyti beveik 23 mln. Eur. Jaunasis ūkininkas galės gauti 40 tūkst. eurų verslo planui...
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, bent 1 iš 3 moterų pasaulyje per savo gyvenimą patiria fizinį ar seksualinį smurtą iš savo gyvenimo partnerio. Lietuvoje smurtas artimoje aplinkoje yra...
Jei turite gydytojo siuntimą, suprasti kuo užsiima kiekvienas gydymo įstaigos specialistas nėra tikslo. Bet kartais specialistą pasirinkti reikia pačiam. O tai gali būti keblu, ypatingai kai reikia...
Aly­tiš­kė Ri­tu­kė Ja­ku­baus­kie­nė – vie­na iš ne­dau­ge­lio bar­be­rių (barz­da­skučių) mo­te­rų Lie­tu­vo­je. Tuoj bus dvi sa­vai­tės, kai ji įgy­ven­di­no sa­vo sva­jo­nę, į ku­rią kan­triai ėjo...
Šiandienė situacija verčia ieškoti naujų, iki šiol nenaudotų ar mažai naudotų tvarių energijos šaltinių. Vienas jų – maisto ir žaliosios atliekos, kurios yra puiki žaliava biometano dujų gamybai. Tą...
Maisto gaminimas – tai veikla, kuri patinka anaiptol ne visiems. Ne visuomet yra pakankamai laiko ir noro ilgas valandas leisti virtuvėje, tačiau maisto užsakymas į namus gali pareikalauti pernelyg...
Žemės ūkyje dirba verslūs ir kūrybingi žmonės, kuriems netrūksta inovatyvių idėjų, tačiau kartais finansinės galimybės procesus gerokai sulėtina. 2,5 tūkst. ha ploto ūkį valdančios žemės ūkio...
Turbūt jau nestebina faktas, kad kitaip nei prieš kone 30 metų, šiuolaikinė nekilnojamojo turto rinka žmonėms vis dažniau pasiūlo įsigyti 1 ar 1,5 kambario, mažesnės kvadratūros butus. Pasikeitę...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos...
„Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio skai­ty­to­ja, Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja, ku­rios pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, po ap­si­lan­ky­mo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Aly­taus...
Vasarą aktyvi saulės šviesa kenkia ne tik odai, bet ir plaukams. Tiesioginis saulės poveikis jaučiamas visur, ne tik deginantis paplūdimyje.
Dėl vykdomų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių rekonstravimo darbų Alytuje, Santaikos gatvėje, nuo gegužės 30 d. iki rugsėjo 1 d. yra sustabdytas transporto priemonių eismas.
Kada paskutinį kartą išėjote iš namų nepasinešę odinės piniginės? Tikriausiai seniai! Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstame piniginės svarbą, prasminga užtikrinti, kad jos kokybę ir galiojimo laiką...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.