Nr. 99 (13182)

2018-08-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 99 (13182) skaitykite:

  • 14 – „už”, 12 – „prieš”: trapi mero Vytauto Grigaravičiaus pergalė
  • Petras Naraškevičius. Antroji mėnulio pusė
  •  Su­by­rė­jus li­be­ra­lų frak­ci­jai ku­ria­mi nau­ji pla­nai
  • Dzū­kiš­ka­me jo­mar­ke ža­da­ma vis­ko, net­gi pra­mo­gų ir pa­si­var­žy­mų tar­pu­sa­vy­je
  •  Švie­ti­mo sis­te­mos po­ky­čiai: kaip Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los gy­vens nau­jais moks­lo me­tais?
  •  „La­bai svar­bu, kad ir va­do­vau­jan­tis tau žmo­gus deg­tų tą pa­čia lieps­na ir iš­ma­ny­tų sis­te­mą”
  •  „Zon­tos” kon­ven­ci­jo­je Ja­po­ni­jo­je – pa­gi­ria­mie­ji žo­džiai Lie­tu­vos pre­zi­den­tei
Ketvirtadienį vykusio Alytaus miesto tarybos posėdžio pradžioje tarybos nariui Sauliui Janulevičiui oficialiai pareiškus apie pasitraukimą iš Liberalų sąjūdžio frakcijos taryboje, frakcijos nebeliko....
Nuo šių metų pavasario alytiškiai ikimokyklinukai neteko galimybės Alytuje lankyti ugdymo įstaigos, kurioje mokymas vyktų pagal Montessori pedagogiką. Apskritai mūsų mieste nebeliko nė vienos...
Buvo pavakarys. Gražus, koks tik gali būti tarp Dzūkijos kalvų vidurvasary, kai šiluma įsigeria į žemę ir vandenis. Gražus dar ir todėl, kad svarbiausi darbai buvo nudirbti, o rūpesčiai nekvaršino...
Alytaus miesto taryboje prasidėję priešrinkiminiai politiniai žaidimai ketvirtadienį pakrypo kai kam netikėta linkme – abu vos prieš mėnesį nuversti vicemerai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.