Nr. 96 (13619)

2021-08-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 96 (13619) skaitykite:

  • Ar ne­su­var­žy­tos ta­ry­bos na­rio įsta­ty­mi­nės tei­sės? Gre­sia by­li­nė­ji­ma­sis
  • Iš Ve­re­bie­jų vėl pa­bė­go mig­ran­tai
  • Lie­tu­vos po­li­ci­jai tal­kins ko­le­gos iš Slo­vė­ni­jos
  • No­rin­tie­ji skie­py­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so lau­kia­mi prie tur­ga­vie­tės ir baž­ny­čios
  • Jau­no­ji kir­pė­ja Li­vi­ta Žva­liaus­kai­tė: „Aš per­ne­šu spal­vas plau­kams, o kar­tais ir šir­dims”
  • Dėl ne­at­sa­kin­gai iš­mes­tų at­lie­kų – spro­gi­mas tech­no­lo­gi­jų par­ke
  • Arū­nas Kač­kaus­kas: „Af­ga­nis­ta­nas – ša­lis, ku­rios nie­kas ne­pa­ver­gė ir, ko ge­ro, tai nie­ka­da ne­įvyks”
  • Jis bu­vo nuo­lat žmo­gaus lau­kian­tis ku­ni­gas
  • Su­au­gu­sių­jų įkrikš­čio­ni­ni­mas – pa­si­ren­gi­mas Krikš­tui, Su­tvir­ti­ni­mui ir Eu­cha­ris­ti­jai 2021–2022 m.
  • Dzū­ki­jos miš­kuo­se lei­do­si pres­ti­ži­nių oro ba­lio­nų lenk­ty­nių da­ly­viai švei­ca­rai
Plū­du­riuo­jan­tysis agaras, kartais vadinamas van­dens rie­šu­tu (nuotr.), Eu­ro­po­je be­veik vi­sur re­tas. Šis au­ga­las bu­vo įra­šy­tas į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą, ta­čiau iš­brauk­tas,...
Nuolat didėjanti interneto plėtra daro pasaulį mažesnį nei bet kada anksčiau. Prisijungimas prie tinklo reiškia, kad galime lengvai stebėti tiesioginius įvykius, vykstančius kitoje pasaulio dalyje....
Festivalio „Kino pavasaris“ projektas „Kino karavanas“ tęsia kelionę po Lietuvą su nemokamais kino seansais netikėtose vietovėse. Šią vasarą jau aplankyti net 37 Lietuvos miestai ir miesteliai,...
Šiandien, rugpjūčio 27 d., Seimo narys Vytautas Bakas lankysis Alytuje ir susitiks su turgavietėse mėsa ir paukštiena bei jų produktais prekiaujančiais verslininkais. Susitikime V. Bako kvietimu...
Tokijo paralimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovauja trys lengvaatlečiai: Donatas Dundzys, Andrius Skuja ir Oksana Dobrovolskaja. Visiems šios žaidynės – debiutinės, o pirmas iš lietuvių Tokijo...
Va­sa­rai be­si­bai­giant aly­tiš­kių mo­te­rų kom­pa­ni­ja lai­ką pra­lei­do tu­ri­nin­gai – su­si­rin­ko į Bal­tą­ją va­ka­rie­nę. Šis jau tra­di­ci­ja drau­gėms ta­pęs ren­gi­nys su­lau­kia vis...
Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) savo pacientams, neturintiems galimybės iš elektroninio portalo e.sveikata atsispausdinti Europos Sąjungoje (ES) galiojančio...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.