Nr. 75 (13451)

2020-07-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 75 (13451) skaitykite:

  • Jo­ni­nės But­ri­mo­ny­se sulaukė rekordinio žiūrovų skaičiaus
  • At­lie­kų kon­tei­ne­riai – moks­li­nin­kų aki­ra­ty­je: kaip vis­ką rink­ti ir tvar­ky­ti?
  • Vil­tė pa­ma­tys jū­rą ir del­fi­nus
  • Dan­tų im­plan­ta­ci­ja Aly­tu­je. Kuo nu­ste­bins at­si­nau­ji­nu­si kli­ni­ka „Pro­den­ta”?
  • O svar­biau­sia – bū­ki­te žmo­nė­mis, bent sy­kį
  • Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Alytaus miesto skyriui toliau vadovaus Robertas Šarknickas
  • Eks­pe­di­ci­jo­je Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai pa­si­ma­ta­vo gim­na­zis­tų ba­tus
Be ga­lo in­ten­sy­vūs pen­ke­ri me­tai – toks šis lai­kas bu­vo Aly­taus mies­to te­at­ro (AMT) ir jo di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės gy­ve­ni­me. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas nau­jas va­do­vo...
Šiais metais minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo (gimė 1520 m. rugpjūčio 1 d.) metines, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios...
Brangieji Lietuvos žmonės, sveikinu Liepos 6-oios, Valstybės dienos – suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio Mindaugo karūnavimo – šventės proga!
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.