Nr. 70 (13446)

2020-06-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 70 (13446) skaitykite:

  • Po­ka­ran­ti­ni­nė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja: Aly­tu­je mo­kyk­lą bai­gia 749, Aly­taus ra­jo­ne – 126 abi­tu­rien­tai
  • Ant Jau­ni­mo cen­tro pa­sta­to sie­nos – ne­rū­pes­tin­gos at­ei­ties vi­zi­ja
  • Aly­taus mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nių va­sa­ros ver­slu­mo sto­vyk­la „Ver­slus 2020”
  • Lopšelio-darželio „Boružėlė” direktoriaus konkursą laimėjo Loreta Jurkonienė
  • Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų!
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos pre­zi­den­to Jū­ro Ba­nio su­da­ry­tos aš­tuo­nių che­mi­jos, eko­lo­gi­jos, che­mi­nės in­ži­ne­ri­jos,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.