Nr. 138 (13368)

2019-12-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 138 (13368) skaitykite:

 • Me­di­ci­nos punk­tus kei­čia mo­bi­lios ben­druo­me­nės slau­gy­to­jos
 • Be redaktoriaus žinios
 • Vil­niaus kny­gų mu­gė lau­žo ri­bas ir for­mu­les
 • Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė aly­tiš­kiams pri­sta­tys nau­ją ro­ma­ną „Ma­est­ro”
 • Try­lik­tus veik­los me­tus pra­dė­ju­si Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ja tę­sia tra­di­ci­jas
 • Kar­tu mes ga­li­me dau­giau
 • Anks­ty­va­sis an­glų kal­bos mo­ky­ma­sis „Nykš­tu­ko” dar­že­ly­je
 • „Žvan­gu­cio” ju­bi­lie­jaus šven­tė įvy­ko su trenks­mu!
 • Kviečia VšĮ Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“
 • „Die­viš­kos”. Bal­tų mi­to­lo­gi­jos įkvėp­tas žai­di­mas su lė­lė­mis
 • Pa­sau­li­nio gar­so ko­me­di­ja „To­bu­li me­la­giai” jau „Do­mi­no” te­at­re!
 • Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Val­džią rei­kia už­grob­ti bet ko­kia kai­na – de­ja, grės­mė di­dė­ja!” 
Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė, Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų rink­ti­nės žai­dė­ja, da­ly­vau­ja „Krep­ši­nio na­mų ap­do­va­no­ji­mų 2019“ ge­riau­sios U18...
Ukrainos ambasada Lietuvoje kartu su Varėnos rajono savivaldybe ir Varėnos kultūros centru organizuoja išskirtinę meno parodą „Ukrainos tapyba iš Petrikivkos: 6 metai UNESCO Reprezentatyviajame...
Antradienį Alytuje po atnaujinimo atsidarė lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvė, įsikūrusi Likiškėlių g. 7. Į parduotuvės atidarymą viso investuota 1,2 mln. eurų: buvo atnaujintas fasadas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.