Nr. 138 (13368)

2019-12-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 138 (13368) skaitykite:

 • Me­di­ci­nos punk­tus kei­čia mo­bi­lios ben­druo­me­nės slau­gy­to­jos
 • Be redaktoriaus žinios
 • Vil­niaus kny­gų mu­gė lau­žo ri­bas ir for­mu­les
 • Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė aly­tiš­kiams pri­sta­tys nau­ją ro­ma­ną „Ma­est­ro”
 • Try­lik­tus veik­los me­tus pra­dė­ju­si Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­ja tę­sia tra­di­ci­jas
 • Kar­tu mes ga­li­me dau­giau
 • Anks­ty­va­sis an­glų kal­bos mo­ky­ma­sis „Nykš­tu­ko” dar­že­ly­je
 • „Žvan­gu­cio” ju­bi­lie­jaus šven­tė įvy­ko su trenks­mu!
 • Kviečia VšĮ Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“
 • „Die­viš­kos”. Bal­tų mi­to­lo­gi­jos įkvėp­tas žai­di­mas su lė­lė­mis
 • Pa­sau­li­nio gar­so ko­me­di­ja „To­bu­li me­la­giai” jau „Do­mi­no” te­at­re!
 • Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Val­džią rei­kia už­grob­ti bet ko­kia kai­na – de­ja, grės­mė di­dė­ja!” 
Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė, Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų rink­ti­nės žai­dė­ja, da­ly­vau­ja „Krep­ši­nio na­mų ap­do­va­no­ji­mų 2019“ ge­riau­sios U18...
Ukrainos ambasada Lietuvoje kartu su Varėnos rajono savivaldybe ir Varėnos kultūros centru organizuoja išskirtinę meno parodą „Ukrainos tapyba iš Petrikivkos: 6 metai UNESCO Reprezentatyviajame...
Antradienį Alytuje po atnaujinimo atsidarė lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvė, įsikūrusi Likiškėlių g. 7. Į parduotuvės atidarymą viso investuota 1,2 mln. eurų: buvo atnaujintas fasadas,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.