Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų lankytojai šią savaitę dar gali spėti aplankyti tarptautinę parodą „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“, kurios...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja R.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – ant­ros kar­tos aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne ir ten pra­lei­du­si...
Paskutinį rudens mėnesį Alytaus dzūkai pasitiks džiugiai: lapkričio 14 dieną čia lankysis jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas „Dzūkų kalendorus“, kuris 15 val. bus...
       Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą!
Kino teatro „Dainava“ repertuaras         Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą! Lapkričio 1 – 7 dienomis rodome:
Nuo 2011 m. valstybinio choro „Vilnius“ organizuojamas tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis suburia profesionalius, daugiausiai choro menui atstovaujančius Lietuvos ir užsienio...
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia prisiminti istorinės medžioklės, kaip ekonominę naudą teikusios pramogos ir laisvalaikio užsiėmimo, tradicijas Lietuvos...
Spalio 17-osios vakarą DOMINO! teatre buvo švenčiama dviguba šventė. Gausiai susirinkusiems teatro bičiuliams ir žiniasklaidai DOMINO! pristatė atnaujintą, emocijų kupiną teatro prekės ženklą bei...
DOMINO! teatras pristato atnaujintą, kūrybinius ateities užmojus atspindintį teatro prekės ženklą ir skelbia 2019-2020 m. sezono pradžią. Emocijų kupinas naujasis teatro prekės ženklas pažymi...
Vie­nas se­niau­sių Aly­taus ra­jo­no me­ni­nių ko­lek­ty­vų – Luks­nė­nų mo­te­rų an­sam­blis „Ala­sė­lis“ – šven­čia veik­los 50 me­tų ju­bi­lie­jų, o jo il­ga­me­tė va­do­vė Ge­no­vai­tė Šva­bie­nė...
Spalio 19 d. „Stalo teatro“ gerbėjams – ypatinga šventė. Šią dieną teatrui sukanka 15 metų! Visą gimtadienio savaitę (spalio 19 – 27 d.) Menų spaustuvėje žiūrovų lauks ryškiausių apdovanojimų sulaukę...
Komedija „Intrigantės“ pagal Ramūno Cicėno pjesę „Trys nacionalinės draugės“ atvyksta į Alytų! Spektaklyje, kuris vyks rugsėjo 27 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre, pasakojama apie tris aktores,...
Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras (AKKC) at­sig­rę­žia į sa­vo is­to­ri­ją: ban­do iš­sau­go­ti Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to kul­tū­ros rū­mų pra­ei­tį liu­di­jan­čius...
Ne­se­niai at­lik­ta Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) veik­los pa­trauk­lu­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kio...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.