Ba­lan­džio 6-oji ta­po is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės. Jis bu­vo pra­dė­tas de­mon­tuo­ti: se­no­jo kon­struk­ci­jos jau bu­vo nu­kel­tos ki­tą...
Pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, vie­šo­jo­je erd­vė­je daug kal­ba­ma apie sa­va­no­rys­tę me­di­ci­nos įstai­go­se. Kur kas re­čiau gar­si­na­ma sa­va­no­rių veik­la su nu­teis­tai­siais – Kau­no...
Daž­nai gir­di­me, kad mi­ty­bo­je reik­tų siek­ti pu­siau­svy­ros, ta­čiau iš tie­sų ne­ži­no­me, kaip tai pa­da­ry­ti. Jei die­ną val­go­me sa­lo­tas, o va­ka­re – sal­du­my­nus, ar ga­li­ma...
Vestuvės yra viena ypatingiausių švenčių, todėl kvietimas į artimojo vestuves nudžiugina ne vieną. Tačiau be vestuvinės aprangos planavimo ar dienotvarkės susidarymo, rūpesčių gali kelti vestuvinės...
Tik­ri aly­tiš­kiai pa­va­sa­rį būtinai už­su­ka į Mies­to so­dą pa­si­žiū­rė­ti įspū­din­go dy­džio žy­din­čios mag­no­li­jos.
Šiemet pandemija savavališkai koreguoja bet kokius planus. Ne išimtis ir vasaros atostogos – kol kas niekas nedrįsta prognozuoti, kokiomis kryptimis bus galima laisvai keliauti. Taip pat lieka nemaža...
Reklaminiai produktai suteikia unikalumo ir kūrybiškumo įmonės reklaminėms kampanijoms. Daiktų, kuriuos galite papuošti savo logotipu, pasirinkimas ypač platus. Unikalūs reklaminiai produktai padeda...
Mobilusis telefonas yra tarsi mažas visraktis mūsų kišenėje, kuris nuolat įgyja vis naujesnių funkcijų. Dar prieš dešimtmetį, dauguma iš mūsų naudojome paprasčiausiai mygtukinius telefonus, bet dabar...
Paskutiniai metai mūsų gyvenime buvo kitokie. Dėl kilusios pandemijos praktiškai visi kur kas daugiau laiko turėjome praleisti namuose. Tiesa, tai šiais laikais jau nebėra taip sudėtinga, kadangi...
Kū­ry­bos ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te pa­si­rin­ku­si Ry­te­nė Mor­kū­nai­tė pa­aug­lys­tė­je bu­vo su­ma­niu­si tap­ti kon­di­te­re, ta­čiau mais­to ga­mi­ni­mas taip ir...
„Ne­ži­nau, kas bū­tų nu­ti­kę, jei ne­lan­ky­čiau ba­le­to. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti sa­vo gy­ve­ni­mą be jo. Per be­veik vie­nuo­li­ka me­tų, ma­nau, nor­ma­lu, jog yra te­kę su­si­dur­ti su...
Planuoti kelionę labai smagu – taip jau mintimis keliaujame kažkur toli ir pradedame svajoti apie atostogas. Visgi, kad tos atostogos būtų kuo geresnė patirtis, svarbu tinkamai pasirinkti kelionę...
Nors Lietuvoje pavasaris permainingas, gamtos ciklas juda savo keliu ir greitu metu sulauksime sakurų - japoniškų vyšnių žydėjimo. Įvairiose pasaulio šalyse šie medeliai pražysta skirtingu...
Vaizdo žaidimų industrijoje sėkmę lemia ne tik kokybiška vaizdo grafika, bet ir kokybiškas, specifinius terminus atitinkantis bei lokalizacijos principais paremtas vertimas. „Techjury” kompiuterinių...
Velykų data nėra pastovi, kiekvienais metais ji kinta ir yra nustatoma pagal Mėnulio-Saulės kalendorių. Velykos visada švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pavasario lygiadienio pilnaties. Ši data...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.