ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI (7)

nuotr.
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-09-15 SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NR. TŽ-275

Alytaus miesto savivaldybės merui

Nerijui Cesiuliui

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams

 

2023 09 25

Mes, Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovai, kreipiamės į Jus, atkreipdami dėmesį į tai, kad planuojami sprendimai dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus mažinimo nuo 2024-01-01 ir ignoruojami prašymai dėl papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo jau nuo 2023 m. rugsėjo mėn. kelia grėsmę Alytaus miesto švietimo įstaigų veiklos kokybei ir gali neproporcingai išauginti administracinę naštą vadovams.

Sprendimo projekto 2023-09-15 NR. TŽ-275 aiškinamajame rašte nurodoma, kad sprendimu siekiama – „užtikrinti racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą pavestoms funkcijoms įgyvendinti, didinti veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą ir mažinant valdymo išlaidas“, bet siūloma naikinti etatus, kurie yra labai svarbūs ugdymo įstaigų efektyviai veiklai.

Sprendimo projekte teigiama, jog šis sprendimas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų raštus dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo, tačiau nė viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga neteikė rašto, kuriame būtų prašę iki 0,25 mažinti maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto bei raštinės administratoriaus etatus. Priešingai, visų Alytaus miesto ugdymo įstaigų vadovai kelis kartus (rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn.) teikė prašymus Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl papildomų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius apie rengiamą sprendimo projektą vadovų neinformavo, jų nuomonės neklausė, diskusijų neorganizavo, su jais nesitarė. Apie parengtą sprendimo projektą švietimo įstaigų vadovai sužinojo tik iš Alytaus miesto savivaldybės internetinio puslapio.

Dėl šio sprendimo projekto švietimo įstaigų vadovų iniciatyva buvo organizuotas ne vienas vadovų pasitarimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetus prašydami išklausyti jų nuomonės etatų mažinimo klausimu. Buvo inicijuotas susitikimas su Alytaus miesto vicemere Jurgita Šukevičiene, organizuota diskusija su Aplinkos ir plėtros komiteto nariais. Visiems dalyvavusiems politikams pristatyta švietimo situacija.

Ne mažesnė problema yra ir tai, kad Alytaus miesto taryba nesvarsto klausimo dėl būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų skyrimo. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo visose Alytaus miesto švietimo įstaigose trūksta 26,3 et. mokytojų padėjėjų. 3,2 et. specialiųjų pedagogų, 5,68 et. logopedų, 2,2 et. socialinių pedagogų, 3,45 et. psichologų. Jeigu sprendimo projektas bus priimtas be papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų, mes, švietimo įstaigų vadovai, negalėsime užtikrinti visiems mokiniams vienodai kokybiško ugdymo, būtinos švietimo pagalbos teikimo, saugių mokymosi sąlygų mokiniams, darbo sąlygų mokytojams ir kitiems darbuotojams.

Prašome atsakingai įvertinti sprendimo projektą, nenaikinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų funkcionavimui būtinų pareigybių ir neatidėliotinai priimti reikiamus sprendimus dėl trūkstamų švietimo pagalbos teikėjų etatų skyrimo švietimo įstaigose.

Visi Alytaus švietimo įstaigų vadovai

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Puiku puiku,alytiškiai,iš pirmo karto leidot nekompetentingam merui dar pasišildyt kadenciją.Durnus ir bažnyčioj muša.Dugne patinka,murkdykitės su visom barbėm,majštutėm ,lakštutėm ir viom atsakingom už švietimą gražutėm.

  Komentaras

  Alytuj mobūngai nup teismų salėse įteisinti. Tik dar meras naudodamas padėtim slopinant neįtinkančius per falšifikuotus provačius ieųkinius slopinant nwreketuoja neįtinkančių asmeninių turtų. Kaip daro Alytuj visiems žinomas verslo lyderis, kas reiškia ir jo atstovaujamų versloninkų tokie protai.

  Komentaras

  Jau nuo anų kadencijų tesiasi valdymo problemos. Nėra rimtų vystymo strategijų. Pas vienintelius tabu apie įveiklinant pramonės parko ir aerodromo didelių žemės plotų potencialus, kad į miesto biudžetą uždirbtų pilnus mokesčius. Nėra švietimo reformos. Dar šių metų pradžioj taryboj priimant biudžetą,girdėjos, kad deficitinis. Nieks nereagavo ir dabar jaučiasi pasekmės. Nors per rinkimus alytiškiai padėjo nerenksnt išeliminuot buvusius agresyvius iš verslo veikėjus, laimėję rinkimus ir pasirodo apglebę, neveiklūs. Iki šiol išsigandę rimčiau analizuot pramonės parko ir aerodromo klausimus. Davę priesaikas laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga nesugeba įvertint buvusio po politika oligarcho elegesio net teismo salėj po nepagrystu privačiu ieškiniu tyčiotis iš neįtinkančio alytiškio ir klykiant nurodinėjant teisėjai kokias baudas dėt. Tai yra mobingų tasa palaikoma ir šių valdžioje. Partijų branduoliai tie patys pedagogai, kurie net partijų viduj nesugeba išsiaiškint.. Esmėj žiūri tik savęs, kaip ir jų rinkta valdžia kaip patiems šia diena išgyvent, bendri miesto interesai giliai DZIN.

  Komentaras

  Kas atsitiko vadovam,kad pareiškė nepasitenkinimą,Tai gal junkitės visi su mokytojais prie streikuojančių.Betgi jum viskas prie Valūno buvo gerai.Algos ir premijos džiugino.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.