arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2011-06-21  SpausdintiSpausdinti

Ma­to­mi elek­tros jung­ties „Lit­Pol Link” sta­ty­bos dar­bai pra­si­dės 2013 me­tais

Įsibėgėjant Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ statybos darbams Alytaus rajono gyventojams kyla nemažai klausimų: kodėl elektros jungtis tiesiama ne po žeme, kokios ir kada bus mokamos kompensacijos už žemes, patenkančias į elektros perdavimo oro linijos apsaugos zoną? Į šiuos ir kitus dienraščio „Alytaus naujienos” korespondento Gedimino Vaitekūno klausimus atsako bendrovės „Litgrid”, vykdančios elektros jungties statybos darbus, generalinis direktorius Virgilijus Poderys.

 

Ben­dro­vės „Lit­grid“, vyk­dan­čios Lie­tu­vos ir Len­ki­jos elek­tros jung­ties sta­ty­bos dar­bus, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Po­de­rys apie elek­tros kai­ną po ke­le­rių me­tų: „Nu­tie­sus elek­tros jung­tis į Len­ki­ją ir Šve­di­ją, įsi­jung­si­me į di­des­nę Eu­ro­pos rin­ką, tu­rė­si­me di­des­nį pa­si­rin­ki­mą, o pa­si­rin­ki­mo tu­rė­ji­mas ma­ži­na kai­ną.“ As­me­ni­nė nuotr.- Gerbiamasis direktoriau, kuo Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties projektas „LitPol Link” svarbus Lietuvai ir Alytaus regionui?

 

 - Tai pirmasis tarptautinis elektros jungčių projektas, kuris fiziškai sujungs Lietuvos elektros perdavimo infrastruktūrą su Lenkijos, o per ją - su visos žemyninės Europos elektros tinklu. Tai reiškia, kad Lietuva pirmą kartą nebepriklausys nuo Rusijos elektros energetikos sistemos, valdomos iš Maskvos ir dažnai veikiamos politinių nuotaikų, o turės realią galimybę, esant reikalui, parsisiųsti elektros energijos iš labiau prognozuojamų ir patikimesnių partnerių, kartu - ir perduoti pas mus generuojamą elektrą Vakarų Europai.

 

 - Kada prasidės matomi jungties statybos darbai ir kokios realizavimo stadijos projektas šiuo metu yra Lietuvos pusėje?

 

 - Po to, kai buvo patvirtinta „LitPol Link“ projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, parengtas elektros linijos nuo Alytaus iki Lenkijos sienos specialusis planas, kuris šiuo metu derinamas su institucijomis. Netrukus skelbsime viešųjų pirkimų konkursus linijos bei pastotės išplėtimo techniniams projektams rengti. Visiems matomi statybos darbai prasidės 2013 metais.

 

 - Ar elektros jungtis nekenks aplinkai ir žmonėms? Juk tekant elektros srovei aukštos įtampos laidais, aplink juos susidaro stiprūs elektromagnetiniai laukai, laidai, kuriais teka elektros srovė, kelia triukšmą.

 

 - Pirmiausia, planuodami elektros linijos maršrutą, stengėmės, kur tik įmanoma, nepriartėti nei prie gyvenamųjų namų, nei prie gamtos draustinių, kultūros ir paveldo objektų bei jų apsaugos zonų. Tai atsispindi ir poveikio aplinkai ataskaitoje. Linija bus statoma atsižvelgiant į visas Lietuvoje patvirtintas higienos normas ir saugumo reikalavimus, o elektros linijų kuriamas laukas neviršys leistinų saugių lygių. Pagaliau, prisiminkime mokyklinį fizikos kursą - elektrinį lauką stabdo natūralios ar dirbtinės kliūtys - sienos, tvoros, medžiai, todėl net šalia elektros linijų stovinčių pastatų viduje elektrinio lauko stiprumas būna labai mažas. Magnetinis laukas stipriausias yra per vidurį tarp atramų, t. y. ten, kur elektros laidai arčiausiai žemės („LitPol Link“ atveju mažiausias atstumas tarp laidų ir žemės - 9 metrai), o artėjant atramų link jis sparčiai mažėja. Tiesiamos elektros linijos neturės poveikio žmonių ir net gyvūnų sveikatai, tačiau nepatartina būti tiesiai po elektros laidais ilgiau nei tris valandas iš eilės.

 

Aukštos įtampos elektros linijų keliamo triukšmo lygis yra labai nedidelis - 30-45 decibelai, tai gali būti palyginta su tyliu kalbėjimu; pavyzdžiui, pokalbio tarp dviejų žmonių metu sukuriamas 55 decibelų triukšmas.

 

 - Kada ir kokio dydžio bus pradėtos mokėti kompensacijos sklypų, kur bus tiesiama elektros oro linija, savininkams?

 

 - Kompensacijas mokėsime iš karto po to, kai bus patvirtintas specialusis planas. Kompensacijų dydžiai priklauso nuo sklypo dalies, kuriai nustatytas servitutas, ploto, žemės paskirties. Tiems sklypų savininkams, kurie pasirašys servituto nustatymo sutartis iki specialiojo plano patvirtinimo, „Litgrid” siūlo 30 procentų didesnes kompensacijas nei apskaičiuota pagal Vyriausybės nustatytą metodiką. Iš patirties galiu sakyti, kad absoliuti dauguma gyventojų sutinka su mūsų pasiūlytomis didesnėmis kompensacijomis.

 

 - Ar rengiant projektą buvo svarstyta elektros jungtį nutiesti po žeme?

 

 - Ši alternatyva buvo svarstoma, tačiau yra ir techniškai, ir ekonomiškai neracionali: elektros linijos įrengimas po žeme yra bent dešimt kartų brangesnis nei oro linijos statyba. Dėl šios priežasties visame pasaulyje požemines elektros linijas stengiamasi tiesti tik miestuose, o ne dideliuose užmiesčio plotuose. Svarbu ir tai, kad žemės ūkio paskirties žemė po oro linijomis ir toliau gali būti naudojama kaip iki šiol - žemdirbystei ar gyvuliams ganyti, o paklojus požeminį kabelį ir virš jo, ir apsauginėje zonoje nebūtų galima vystyti jokios veiklos. Kita labai svarbi priežastis - įvykus gedimui požeminiame kabelyje, jungtis būtų nenaudojama nuo kelių dienų iki kelių savaičių, o tai nėra priimtina kalbant apie infrastruktūras jungiantį elektros tiltą.

 

 - Kaip bus elgiamasi su gyventojais, kurie nesutiks pasirašyti sutarčių dėl servituto nustatymo?

 

 - Suprantame žmonių nepasitenkinimą, kai jie sužino, kad per jų žemę bus tiesiama elektros linija. Deja, tarp beveik 600 sklypų savininkų, su kuriais turime susitarti dėl servituto nustatymo, yra žmonių, nesutinkančių su mūsų pasiūlytomis sąlygomis. Jei sklypo savininkas nesutiktų pasirašyti servituto nustatymo sutarties iki specialiojo plano patvirtinimo, turėsime kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, kuri nustatys servitutą administraciniu aktu. Tiesa, tokiu atveju nebegalėsime siūlyti didesnės kompensacijos, kurias gauna sklypų savininkai šiuo metu.

 

 - Kokia bus elektros kaina Lietuvos gyventojams, kai elektros jungtis pradės veikti?

 

 - Kuo didesnės rinkos dalimi būsime, tuo daugiau pasirinkimo galimybių turėsime. Per 20 nepriklausomybės metų patyrėme, kad didesnė konkurencija garantuoja mažesnes kainas vartotojams. Elektros tiltai „LitPol Link“ ir „NordBalt“ (sujungsiantis Lietuvą ir Švediją,) infrastruktūriškai sujungs Lietuvos ir daug didesnės Europos elektros tinklus ir sudarys sąlygas dalyvauti elektros rinkoje, kurioje kainas nulemia tik ekonominiai svertai. Neabejoju, kad Lietuvos vartotojai dėl tokios pasirinkimo galimybės tik laimės.

 

 - Kada bus patvirtintas „LitPol Link” trasos Lietuvoje specialusis planas?

 

 - Tikimės, kad specialusis planas bus patvirtintas šių metų rugsėjį.

 

 - Teko girdėti, kad įgyvendinant projektą Lenkijos pusė yra mažiau pasistūmėjusi į priekį. Linijai numatytose vietose yra „Natura 2000” teritorijų, todėl kyla aplinkosauginių bei kitų problemų?

 

 - Teritorija, kurioje reikia nutiesti elektros linijas Lenkijos pusėje, yra daug didesnė, ir vien jau elektros linija nuo Lenkijos-Lietuvos sienos iki Elko yra dvigubai ilgesnė nei nuo sienos iki Alytaus. Natūralu, kad ir planavimo darbai ten užtruko ilgiau. Šiuo metu „LitPol Link“ darbai abiejose sienos pusėse yra beveik susilyginę - Lenkijoje paruošta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita šiuo metu yra svarstoma.

toliau2011-06-21  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100