arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Milgedas, Skalvė, Anzelmas, Amalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2011-03-05  SpausdintiSpausdinti

Mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­ja - ne­at­ski­ria­ma mies­to is­to­ri­jos ir kul­tū­ros da­lis

Šiemet bus minimas Alytaus mokytojų seminarijos (pedagoginės mokyklos) 70-metis. Miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje sudaryta darbo grupė jubiliejui paminėti. Grupės vadovė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Aleknavičienė atsakė į dienraščio „Alytaus naujienos” korespondento Gedimino Vaitekūno klausimus.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė El­vy­ra Alek­na­vi­čie­nė: „Mi­nė­da­mi Aly­taus mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos 70-me­tį pa­gerb­si­me vi­sus jo­je dir­bu­sius mo­ky­to­jus ir auk­lė­ti­nius.” Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.- Kaip Jums kilo mintis švęsti švietimo įstaigos, kurios jau seniai nebėra, jubiliejų?

 

- Mokytojų seminarijos istorija susidomėjau prieš dešimtmetį, kai buvo švenčiamas jos 60-metis. Ta proga dienos šviesą išvydo mano knyga „Tolstantis aidas”. Jau tada susipažinau su archyvuose esančiais dokumentais, pakalbinau daug buvusių seminaristų, jų dėstytojų. Nejučiomis prabėgo dar dešimtmetis ir šiandien galiu drąsiai teigti: Alytaus mokytojų seminarija - unikalus reiškinys ne tik miesto švietimo istorijoje, ji - neatskiriama Dzūkijos sostinės istorijos ir kultūros dalis. Taip, jos dabar nebėra, tačiau ar miesto jaunoji karta žino, kad tokia įstaiga kada nors egzistavo. Verta prisiminti, kad pačiu tragiškiausiu šaliai laiku - karo ir pokario metais - ji parengė daugiau negu 800 pradžios mokyklos mokytojų, kurie papildė po tremčių išretėjusias Pietų Lietuvos mokytojų gretas. Jau vien dėl to jos pamiršti nevalia.

 

- Mažai belikę seminarijos mokytojų ir mokinių. Kas dar be Jūsų - seminarijos istorijos tyrinėtojos - padės pasirengti jubiliejui?

 

- Esu labai dėkinga Švietimo skyriaus vedėjui Vytuoliui Valūnui. Jo įsakymu ir sudaryta darbo grupė, kurios nariai jau pasiskirstė pareigomis. Norėčiau pasakyti, kad pradžios mokyklos mokytojų kalvė niekada neturėjo nuosavo pastato ir nuo 1941 iki 1957 metų glaudėsi ne viename pastate.

 

- Gal galėtumėte priminti...

 

- Pirmiausia ji buvo įsikūrusi mokytojų ir mokinių rankomis suremontuotame pastate netoli Šventų Angelų Sargų bažnyčios, tačiau kai statė Dainavos gastronomą šį pastatą nugriovė. Kai mokinių padaugėjo, seminarijai buvo skirta dalis pradžios mokyklos patalpų (dabar - Senamiesčio pradinė mokykla - G.V.). Vėliau įsikūrė dabartinėje Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje ir čia baigė savo egzistavimą. Abi šios įstaigos jau numačiusios renginių.

 

- Kaip ketinate paminėti jubiliejų?

 

- Rudenį Senamiesčio pradinėje mokykloje ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje bus atidengtos atminimo lentos. Jau šį mėnesį prasidės rašinio konkursas. Rengiamės išleisti lankstinuką. Baigiamasis akordas - iškilmingas minėjimas spalio 14 dieną, kurio pradžia Šventų Angelų Sargų bažnyčioje, vėliau - Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje.

 

- Kas įkūrė seminariją?

 

- Švietimo įstaigos įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo Juozas Mičiulis. Su juo teko laimė bendrauti maždaug dešimt paskutinių jo gyvenimo metų, netgi paminėti jo šimtmetį. Šviesų protą išlaikė iki gyvenimo pabaigos, nesigyrė atliktais darbais, nesiskundė patirtais sunkumais tremties lageriuose, visada gražiai prisimindavo Alytų, kolegas ir mokinius. Juozas Mičiulis redagavo leidinį „Ateitis”, publikavo straipsnius „Lietuvos mokykloje”, parašė vadovėlį seminaristams „Pedagogika ir didaktika”. Jį pakeitė kiti žinomi švietėjai - Kazys Klimavičius ir Stasys Totorius. Direktorių pavaduotojais dirbo Konstantinas Bajerčius, Juozas Vidūnas, Ona Plikynaitė bei kiti. Žilagalviai seminaristai prisimena puikius savo mokytojus - Liudą Kalpokaitę, Vytautą Vajegą, Gediminą Macijauską, Ipolitą Kiaunę ir kitus. Buvę seminarijos auklėtiniai Alytaus gatvėse sutinka savo mokytoją Julių Pranevičių.

 

- Geri mokytojai išugdo puikius mokinius...

 

- Alytaus mokytojų seminarija pagrįstai gali didžiuotis savo auklėtiniais. Tai profesorius Vincas Auryla, profesorius Juozas Vaitkevičius. Seminarijoje savo kelią pradėjo Kajetonas Julijonas Čeginskas - Romos Grigaliaus universiteto filosofijos licenciatas, Strasbūro universiteto istorinės sociologijos daktaras. Daugelį metų jis dirbo radijo stotyse „Amerikos balsas” ir „Laisvoji Europa”. Deja, prieš mėnesį jo gyvybės siūlas nutrūko Švedijoje.

 

Nemažai seminarijos ugdytinių vėliau studijas tęsė aukštosiose mokyklose ir savo gyvenimą atidavė mokyklai.

 

Keletą dešimtmečių Alytuje švietimo vagas vertė Vaclovas Šreiberis, Veronika Šimukonienė, Jonas Urbanavičius, Edmundas Kilinskas, Kazimieras Muzikevičius, Algimantas Grauželis ir dabar dar besidarbuojantis Vytautas Mockevičius bei kiti.

 

Laikas lėmė, kad nemažai šios įstaigos mokytojų tapo laisvės kovotojais ir kankiniais. Tai Konstantinas Bajerčius-Garibaldis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Bancevičius, Albertas Perminas, Vladas Rėklaitis, Liudas Mulerskas.

toliau2011-03-05  commSkaityti komentarus (7)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100