arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Sintautas, Sintautė, Pranciškus (Pranas)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-09-16, Nr. 107
Žuvinto ir Čepkelių rezervatuose spanguolių užderėjo trečdaliu mažiau nei pernai

Dzū­ki­jo­je esan­čiuo­se Žu­vin­to ir Čep­ke­lių re­zer­va­tuo­se vie­ti­niai gy­ven­to­jai rug­sė­jį ga­li span­guo­liau­ti tik pa­gal šių gam­ti­nių re­zer­va­tų iš­duo­da­mus lei­di­mus. Abie­juo­se pa­ste­bi­mas treč­da­liu ma­žes­nis span­guo­lių der­lius nei per­nykš­tį ru­de­nį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulio moterų oro balionų čempionato bronza – Nemunaičio oreivių klubo pilotei Agnei Simonavičiūtei

Pir­ma­ja­me pa­sau­lio mo­te­rų oro ba­lio­nų čem­pio­na­te Leš­ne (Len­ki­ja) Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo pi­lo­tė Ag­nė Si­mo­na­vi­čiū­tė as­me­ni­nė­je įskai­to­je už­ėmė tre­čią vie­tą. Tai lei­do Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­nei (A.Si­mo­na­vi­čiū­tė ir šeš­tą vie­tą už­ėmu­si vil­nie­tė Dai­va Ra­kaus­kai­tė) lai­mė­ti pir­mo­jo pa­sau­lio mo­te­rų oro ba­lio­nų čem­pio­na­to ko­man­di­nė­je įskai­to­je.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Svečiuose radijo stotyje „FM99”: nuo darbo kasdienybės iki politikos užkulisių. Pokalbiai

Už­suk­ti į ra­di­jo sto­tį „FM99“ no­ri­si ne tik to­dėl, kad ji ma­ne ly­di nuo pat vai­kys­tės, bet ir to­dėl, kad čia dir­ban­čius žmo­nes drą­siai ga­liu va­din­ti ko­le­go­mis. O su ko­le­go­mis juk ga­li­ma kal­bė­ti apie vis­ką – nuo mū­sų, re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vų, kas­die­ny­bės iki mies­to įvaiz­džio klau­si­mų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Stalino anūkų revoliucija

Praėjusią sa­vai­tę kaž­kur ži­niask­lai­do­je ma­čiau nuo­trau­ką ir jo­je se­no­kai be­re­gė­tą megz­tų­jų be­re­čių pi­ke­tą. Rei­ka­la­vo nuo sau­sio 1 die­nos li­tus į eu­rus keis­ti san­ty­kiu 1:1. Jė­ga, ar ne? Man tik ki­lo gal kiek keis­tas klau­si­mas: o ko­dėl ne 1 li­tą į 10 eu­rų? Ar­ba 100?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nesakyk, ką man daryti, – nesakysiu, kur tau eiti
Aly­tiš­kiai pa­se­kė už­kre­čia­mu pa­vyz­džiu, tik kas pa­sa­kė, kad jis ge­ras ir kad juo už­si­krės­ti rei­kia? Ne­ži­nan­čių­jų, kas yra šo­ni­nė amiot­ro­fi­nė skle­ro­zė, ne­stin­ga, bet štai kas yra le­di­nio van­dens ki­bi­ro iš­šū­kis, re­gis, ži­no vi­si. Sa­ko, lo­ti šu­niš­ka – kąs­ti žmo­giš­ka. Apie ap­si­py­lu­sius ir apie au­ko­ju­sius kal­ba vi­si, tad ra­šo­me ir mes.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Pen­kios li­cen­ci­jos – tiek nė­ra ga­vu­si nė vie­na ša­lies so­cia­li­nė įstai­ga

 

Ar­ti­miau­sios „Dai­na­vos” dvi­ko­vos – su „Tra­kais” ir „At­lan­tu” – Aly­taus mies­to sta­dio­ne. Ne­mo­ka­mai!

 

Kai žmo­gus dir­ba ir ku­ria su Die­vu ir Die­vui, su­ku­ria daug gro­žio

 

Pa­ro­do­je „Tech­no­lo­gi­jos gam­tai” – ir kad­rai apie Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos įdė­lį į Aly­taus re­gio­no ap­lin­ką

 

At­lie­kų tvar­ky­mas: kaip pa­to­gu var­to­to­jui?

 

Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je – kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da

 

Eu­ro lauk­da­mos bo­bu­tės ka­ci­nui gal­vų nu­pjo­vė, o kiau­lai pil­vų per­rė­žė

 

Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos: koks tas XX am­žiaus pra­džios sko­nis?

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Dingę be žinios
Alytaus policija ieško aštuoniolikmetės Karolinos Puvačiauskaitės, kuri rugsėjo 13 d. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulinė alaus revoliucija: vartotojai atsigręžia į mažųjų daryklų alų
Visame pasaulyje alaus rinkoje jau kurį laiką galima stebėti įdomią tendenciją: vartotojai vis dažniau renkasi mažųjų daryklų verdamą alų, o ir pačių mažųjų daryklų vis daugėja. Skirtingai negu didžiųjų aludarių alus, kurio skonis visame pasaulyje dažniausiai per daug nesiskiria, o konkuruojama visų pirma reklama, mažųjų daryklų alus yra daug įvairesnis, pasižymi savita, laiko patikrinta istorija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žemės nuomos pajamų gavę gyventojai privalo jas deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį

 2014 m. rugsėjo 15 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Alytaus AVMI) informuoja, kad šiemet didesnį dėmesį skiria gyventojams, turintiems 20 ir daugiau ha nuosavos žemės ūkio paskirties žemės ir nedeklaravusiems žemės nuomos pajamų. Mokestinių prievolių skyriaus specialistų atlikti pokalbiai su stambiais dirbamos žemės savininkais jau davė rezultatų – gyventojai deklaravo daugiau kaip 120 tūkst. litų žemės nuomos pajamų ir per 18 tūkst. litų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šilumininkai: „Artėjančio šildymo sezono kainos – neprognozuojamos“

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) nuogąstauja, kad valstybė delsia informuoti įmones apie dujų kainas, elektros supirkimo kvotas ir šilumos vartotojams neskuba grąžinti permokų už dujas. Šie nežinomieji neleidžia numatyti būsimų šilumos tarifų artėjančiam šildymo sezonui.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Būsima pedagogė: „Dirbdamas mokytojo darbą augi kartu su vaikais“

Austėja Maskoliūnaitė – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) pirmo kurso studentė, tačiau universiteto koridorius, dėstytojus ir studentus ji pažįsta jau seniai, todėl čia pradėti studijuoti mergina nebijojo. Prie universiteto ansamblio „Šviesa“ ji prisijungė dar būdama moksleivė. Mergina tikina, jog moksleiviams prisijungti prie studentiško ansamblio tikrai verta. „Čia susipažįsti su įvairaus amžiaus žmonėmis, pamatai naują aplinką ir išmoksti tikrai daug naujų dalykų“, – sako ji.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Projekto užbaigimas Prancūzijoje

2014 m. birželio 2–5 d. CollegePaul de ClaudeWassy miestelyje, Prancūzijoje, įvyko baigiamasisComenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto ,,Personal Development and Future Careers“ (,,Asmeninis tobulėjimas ir ateities karjeros“) tarptautinis susitikimas,kuriame dalyvavo 26 mokytojai ir 18 mokinių iš 8Europos šalių – Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Islandijos, Turkijos, Portugalijos, Kipro ir Prancūzijos. Pagrindinė susitikimo tema – Prancūzijos Šampanės-Ardėnų regiono pramoninis paveldas, 8 ES šalių mokinių pagamintų gaminiųmokyklinė mugė ir projekto rezultatų aptarimas. Viečiūnų pagrindinės mokyklos 8 kl. mokines į Prancūziją lydėjo mokyklos direktorė E.Česnulevičienė, anglų k. vyresnioji mokytoja D.Česaitytė-Rutkauskienė ir dailės vyresnioji ir technologijų mokytoja A. Vilūnienė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ko dar nežinojote apie erkių pernešamas ligas
Erkės ieško grobio nuo pavasario iki rudens, kol vidutinė žemės temperatūra nukrinta iki 5 laipsnių šilumos, tad ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį reikėtų būti budriems. Erkių gali būti visur – ne tik miške, tačiau ir jūsų namo kieme, paežerėje, tad svarbu pasirūpinti saugia aplinka – nupjauti žolę prie namų, vaikų žaidimų aikštelėse, nuo takų. Taip pat visada verta pasirūpinti erkes atbaidančiomis medžiagomis ir tinkama apranga einant į mišką ar kitas vietas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Kas bendra tarp odos drėkinimo ir šortų?
 Pasirodo, savo kūno oda labiausiai rūpinasi Azijos moterys. Vienos kosmetikos kompanijos neseniai atlikti tyrimai* rodo, jog net 53 proc. azijiečių reguliariai naudoja drėkinamąsias kūno priemones. Daugiau nei perpus mažesnis savimi besirūpinančiųjų skaičius – Europoje. Joje drėkinamąsias priemones kūnui perka 24 proc. moterų. JAV odą drėkina tik 19 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu daugiau nei 10 proc. pasaulio moterų kūno odos drėkinimu nesirūpina visiškai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nepilnametė ir vėl pabėgo iš globos namų
Varėnos rajono policija ieško nepilnametės, kuri pasišalino iš vaikų globos namų „Spengla“. Ji taip pasielgė ne pirmą kartą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
FA „Dainava – SRC“ - „Elito” aukščiausios lygos U-16 čempionate
Naujoje „Elito” lygoje, kurioje žaidžia stipriausi Lietuvos jaunieji futbolininkai, debiutavo Alytaus FA „Dainava – SRC“ futbolininkai. Trenerio Povilo Baliukonio auklėtiniai kovas pradėjo U-16 čempionate ir pasiekė pirmąją pergalę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pietų regiono pirmenybėse – A. Kalimavičiaus treniruojama FK „Dainava“ ir R. Klimavičiaus „SRC – „Dainava“
FK „Dainava“ jaunimas, 1997-1998 metų gimimo futbolininkai, treniruojami Aido Kalimavičiaus, pergalingai pradėjo Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų čempionatą, pasirodymą antrosios lygos Pietų regiono pirmenybėse. Kaune 1:0 nugalėtas FK „Visas Labas”. Pergalingą alytiškių įvartį pelnė Vytenis Ruzgas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Dainavos“ senjorai patyrė pirmąjį pralaimėjimą, tačiau išliko turnyro lentelės lyderiais
13-asis turas nesėkmingas buvo praėjusių metų Lietuvos čempionams, Alytaus „Dainavos“ senjorams, kurie patyrė pirmąjį pralaimėjimą 2014 m. pirmenybėse. Išvykoje 2:3 pralaimėta Vilniaus FK „Gariūnams“. Po pirmojo kėlinio alytiškiai atsiliko 0:2. Po Mindaugo Zurzos ir Sauliaus Laibinio įvarčių rezultatas tapo lygus, tačiau iki rungtynių pabaigos likus 10 min. vilniečiai įmušė jiems pergalę atnešusį įvartį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prienų policijos gretas papildo vis nauji nariai
Visuomenė su policija yra neatsiejami, nes tik glaudžiai bendradarbiaudami ir padėdami vieni kitiems galime nulemti nusikalstamų veikų užkardymą ir saugumo užtikrinimą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europos dziudo čempiono A. Baranausko atminimą Alytuje įprasmino jo vardo turnyras „Aldo dziudo“
Aldas Baranauskas (1972 – 2013) – nepriklausomos Lietuvos sporto istorijoje pirmasis Europos dziudo čempionas. Šį titulą alytiškis iškovojo 1992 m. Europos jaunimo čempionate Jeruzalėje (Izraelis). Siekiant prisiminti šį pasiekimą ir pagerbti prieš metus mus palikusį A. Baranauską, jam atminti Alytuje buvo surengtas tarptautinis atminimo turnyras „Aldo dziudo“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono švietimo įstaigos rugsėjį sutiko su garbingais svečiais
Alytaus rajono švietimo ugdymo įstaigose ši Rugsėjo 1-oji buvo neeilinė. Trys mokyklos tapo gimnazijomis, o šventės proga mokinius ir moksleivius sveikino  Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, prezidentas Valdas Adamkus su Alytaus rajono garbės piliete Alma Adamkiene. Savivaldybės vadovai ugdymo įstaigoms padovanojo kamuolius linkėdami sveikai gyventi ir daugiau sportuoti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Miesto merui ypatinga mažylių padėka
Antradienio rytą Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas sulaukė ypatingų svečių. Į mero priimamąjį nešini jurginais ir lydimi Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės Danguolė Jazepčikienės atvyko du kūdikių namų globotiniai. Mažieji į savivaldybę atėjo padėkoti merui už suteiktą finansinę paramą Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, kurią jis skyrė priėmęs jam mestą ledinio vandens  kibiro iššūkį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Dainavos“ dubleriai nepralaimėjo trečią turą iš eilės ir išlipo iš turnyro lentelės dugno
Trečią turą iš eilės be pralaimėjimų sužaidė ir antrą pergalę vieną po kitos A lygos dublerių čempionate iškovojo Alytaus „Dainava 2”, kuri Vilniuje 2:0 nugalėjo „Žalgirį“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Po sunkios treniruotės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasistiprino „Hesburger” restoranepačiųkrepšininkųgamintaismėsainiais
Vasaros pabaigoje Kaune “Hesburger” restorane svečiavosi pasaulio čempionatui tuomet dar besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Sportininkai pro restorano duris žengė kartu su treneriais, masažuotojais bei komandos gydytojais. 15 pasauliočempionatui besitreniruojančių krepšininkų, (mat 16-asis, DarjušasLavrinovičius, turėjo skubiai išvykti), susėdo prie „Hesburger“ stalų ir išalkę laukė šio tinklo vaišių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Savivaldybės vadovų sveikinimai Statybininkų dienos proga
Šiandien, artėjant Statybininkų dienai, prie bendro stalo pasidžiaugti nuveiktais darbais, padiskutuoti aktualiais statybos darbus mieste atliekančioms įmonėms klausimais ir aptarti problemas susirinko Alytaus miesto savivaldybės vadovai ir Alytaus miesto statybos įmonių vadovai. Į miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko kvietimu surentus verslo pusryčius atvyko devynių statybos įmonių vadovai. Verslo pusryčiuose taip pat dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas ir mero patarėjas Romas Jankauskas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lazdijų policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ieškant nuo teisingumo besislapstančio jaunuolio

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK Lazdijų r. PK) pareigūnai ieško nuo ikiteisminio tyrimo pasislėpusio Irmanto Vaickelionio, gimusio 1995 m., gyvenančio Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., Gudonių k.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9567%
Ne
  80.0332%
Iš viso balsavo: 403289
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100